Search result for

kille

(88 entries)
(0.0266 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kille-, *kille*
English-Thai: Longdo Dictionary
killer(adj slang ) ดีมาก, ยอดเยี่ยม
killer(adj slang ) มีประสิทธิภาพอย่างมาก, น่าประทับใจมาก
killer bee(n) ผึ้งมรณะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
killer[N] ผู้ฆ่า, See also: นักฆ่า, ฆาตกร, Syn. murderer, assassin
killer whale[N] ปลาวาฬเพชรฆาต, Syn. orca

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
killer(คิล'เลอะ) n. ผู้ฆ่า,มือสังหาร,สิ่งสังหาร
killer whalen. ปลาวาฬเพชรฆาต
lady-killer(เล'ดีคิล'เลอะ) n. ผู้ชายที่ผู้หญิงหลงใหลมาก,เสื้อผู้หญิง., See also: lady-killing n.,adj., Syn. philanderer
painkiller(เพน'คิลเลอะ) n. สิ่งที่ระงับปวด
skilled(สคิลดฺ) adj. เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,มีฝีมือ,ช่ำชอง,แคล่วคล่อง,ต้องใช้ฝีมือ, Syn. skillful
timekiller(ไทมฺคิล'เลอะ) n. ผู้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์
unskilled(อันสคิลดฺ') adj. ไม่ชำนาญ,ไม่คล่อง,ไม่มีฝีมือ,ไม่ต้องการชำนาญ., Syn. inexperienced

English-Thai: Nontri Dictionary
killer(n) ฆาตกร,มือสังหาร
skilled(adj) ซึ่งใช้ความชำนาญ,มีฝีมือ,ที่มีความสามารถ
unskilled(adj) ไม่ชำนาญ,ไม่คล่อง,ไม่มีฝีมือ,ไม่เชี่ยวชาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
killed instantlyถูกฆ่าตายทันที [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Killerเหวี่ยงแขนคู่ [การแพทย์]
Killer Cellsเซลล์ทำลาย [การแพทย์]
Killer cells, Naturalเซลล์พิฆาตตามธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Killer Cells, Naturalเซลล์ทำลายตามธรรมชาติ [การแพทย์]
Killer, Naturalนักฆ่าโดยธรรมชาติ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
killer bee (n name) ผึ้งเพชรฆาต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's the man she killed.เขาคือคนที่เธอฆ่าน่ะค่ะ New Haven Can Wait (2008)
It turns out he killed a few trust funds around here.ปรากฏว่าพ่อฉันทำลาย trust fund New Haven Can Wait (2008)
You killed the story, didn't you? I already put out the hit.คุนจบการสนทนานี้ใช่ไม๊เนี่ย / ผมพูดประโยคกินใจไปแล้วนิ Chuck in Real Life (2008)
So you killed her.ผมได้กลิ่นชายอื่นจากตัวเธอ. Committed (2008)
You killed him, Doc.คุณฆ่าเขา Dead Space: Downfall (2008)
He killed the captain.เขาเป็นคนฆ่ากัปตัน Dead Space: Downfall (2008)
You've killed us, you fuck!แกฆ่าพวกเราไยบ้า! Dead Space: Downfall (2008)
He's dead. Kyne killed him.เขาตายเเล้ว ไคน์ ฆ่าเค้า Dead Space: Downfall (2008)
Tibalt got a new liver, lung killed him.ทิบอลต์ได้ตับใหม่ ปอดเป็นสาเหตุทำให้เขาตาย Not Cancer (2008)
Find out which cancer would have killed him.หาให้เจอว่า มะเร็งอะไรที่เกือบจะฆ่าเขา Not Cancer (2008)
Find out which cancer killed them.หาให้เจอว่า มะเร็งอะไรที่ฆ่าเขา Not Cancer (2008)
And then taken a step backwards. Each of these people were killed by one thing That attacked one organ.แต่ละคนที่ตายไป จะมีสิ่งหนึ่งโจมตีหนึ่งอวัยวะ Not Cancer (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
killeAbout one hundred people were killed in this accident.
killeA great number of people were killed in a moment.
killeAll the passengers aboard were killed in the crash.
killeAll the passengers were killed in the crash.
killeA lot of people are killed in automobile accidents every year.
killeA lot of people were killed by blast.
killeA lot of people were killed in the war.
killeA lot of people were killed in World War II.
killeA lot of soldiers were killed here.
killeA lot of villagers were killed by soldiers.
killeA man called Slim was killed in the accident.
killeAnother war, and we all will be killed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ฆ่า[N] killer, See also: slayer, Syn. คนฆ่า, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามสืบหาผู้ฆ่าเจ้าของบริษัท, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำให้ตาย
นักฆ่า[N] killer, See also: assassin, slyer, gunman, hit man, Syn. มือสังหาร, Example: ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานว่ามือปืนต้องเป็นนักฆ่ามืออาชีพหรือไม่ก็ผ่านงานที่ใช้อาวุธมาอย่างโชกโชน, Thai definition: ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างสังหารชีวิตผู้อื่น
ฆาตกร[N] murderer, See also: killer, slayer, assassin, Syn. ผู้ฆ่า, นักฆ่า, Example: ตำรวจตามจับฆาตกรฆ่าข่มขืนได้แล้วเมื่อวานนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ร้ายฆ่าคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in   FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient   FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญ[adj.] (chān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient   FR: expérimenté
ช่าง[n.] (chang) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker   FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
ช่างฝีมือ[n.] (chang fīmeū) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman   FR: artisan [m] ; ouvrier spécialisé [m]
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert   FR: doué ; talentueux ; expert
เชี่ยวชาญ[v.] (chīochān) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced   FR: exceller ; être un expert
เชี่ยวชาญ[adj.] (chīochān) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced   FR: expérimenté ; spécialisé
เฟื่องฟุ้ง[adj.] (feuangfung) EN: skilled   
เจน[v.] (jēn) EN: be well-versed ; be conversant ; be experienced ; be familiar ; be skilled at ; be practiced of ; be experienced through ; be skillful   FR: être habitué ; être familiarisé avec ; avoir l'expérience de ; s'y connaître ; être rompu à

CMU English Pronouncing Dictionary
KILLE    K IH1 L
KILLER    K IH1 L ER0
KILLEN    K IH1 L AH0 N
KILLED    K IH1 L D
KILLEY    K IH1 L IY0
KILLEEN    K IH2 L IY1 N
KILLERS    K IH1 L ER0 Z
KILLEAGH    K IH2 L IY1 G
KILLER'S    K IH1 L ER0 Z
KILLEBREW    K IH1 L AH0 B R UW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
killed    (v) (k i1 l d)
killer    (n) (k i1 l @ r)
killers    (n) (k i1 l @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Killerwal(n) |der, pl. Killerwale| ปลาวาฬเพชฌฆาต ลำตัวมีสีขาวและดำสลับกัน มีครีบขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ในทะเลน้ำเย็น
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
すけこまし[, sukekomashi] (n) lady-killer; philanderer [Add to Longdo]
カテゴリーキラー[, kategori-kira-] (n) category killer [Add to Longdo]
キラー[, kira-] (n) killer; (P) [Add to Longdo]
キラーアプリケーション[, kira-apurike-shon] (n) {comp} "killer" application [Add to Longdo]
キラーダスト[, kira-dasuto] (n) killer dust [Add to Longdo]
キラー衛星[キラーえいせい, kira-eisei] (n) killer satellite [Add to Longdo]
キラー細胞[キラーさいぼう, kira-saibou] (n) killer cell [Add to Longdo]
スキレット[, sukiretto] (n) skillet [Add to Longdo]
ハンターキラー[, hanta-kira-] (n) hunter killer [Add to Longdo]
マダムキラー[, madamukira-] (n) madam killer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
屠杀者[tú shā zhě, ㄊㄨˊ ㄕㄚ ㄓㄜˇ, / ] killer; butcher [Add to Longdo]
残杀者[cán shā zhě, ㄘㄢˊ ㄕㄚ ㄓㄜˇ, / ] killer; butcher; slaughterer [Add to Longdo]
杀手[shā shǒu, ㄕㄚ ㄕㄡˇ, / ] killer [Add to Longdo]
杀手级应用[shā shǒu jí yìng yòng, ㄕㄚ ㄕㄡˇ ㄐㄧˊ ˋ ㄩㄥˋ, / ] killer application; killer app [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キラーアプリケーション[きらーあぷりけーしょん, kira-apurike-shon] "killer" application [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top