Search result for

jingled

(93 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jingled-, *jingled*, jingl, jingle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jingled มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jingled*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jingle[VI] เกิดเสียงดังจากโลหะกระทบกัน, Syn. rattle, jangle
jingle[VT] ทำให้เกิดเสียงดังจากโลหะกระทบกัน, Syn. jangle, chime, clank
jingle[N] เสียงกระทบกันของโลหะ, Syn. clang, clink, ringing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jingle(จิง'เกิล) {jingled,jingling,jingles} vt. ทำเสียงโลหะกระทบกัน,ทำให้เกิดเสียง,สัมผัส,บทกวีที่มีเสียงสัมผัสต่อเนื่องกัน., See also: jingler n. ดูjingle jingly adv. ดูjingle, Syn. tinkle,clink
jingled(จิง'เกิลดฺ) adj. มึนเมา, Syn. drunk

English-Thai: Nontri Dictionary
jingle(n) เสียงกริ่ง,เสียงกระพรวน,เสียงระฆัง
jingle(vi,vt) ส่งเสียงกรุ๋งกริ๋ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jingleบทร้อยกรองจิงเกิล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jingles (Advertising songs)จิงเกิ้ล (เพลงโฆษณา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[Coins jingle][เสียงเหรียญกระทบกัน] New York, I Love You (2008)
(keys jingling)Gasp (2009)
[car door shuts] [bell jingles][ปิดประตูรถ] [กระพรวนประตูดัง] A New Day in the Old Town (2009)
We are caroling at the festival on saturday, and we can't have two of our jingle belles fighting.อะไรก็ตามเหอะ เธอต้องทำงานให้เสร็จ พวกเราต้องร้องเพลงวันเสาร์นี้นะ และเราจะมาทะเลาะกันแบบนี้ไม่ได้ Boom Crunch (2009)
We're the jinglebelles, not the jingle balls.ผู้หญิงเท่านั้นย่ะ เราคือจิงเกิลเบลล์ ไม่ใช่จิงเกิลบอลล์ Boom Crunch (2009)
And, as it's been our tradition these last 12 years, please welcome back the Jingle Belles.และ ตามธรรมเนียมที่เราปฏิบัติมา อย่างน้อยก้อ 12 ปี ช่วยปรบมือต้อนรับการกลับมาของคณะประสานเสียง จิงเกิล เบลค่ะ Boom Crunch (2009)
[keys jingle to the ground]และเธอก็เปิดหน้าต่างทิ้งไว้ Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
[bell jingles][ เสียงระฆัง ] Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
[laughter] [bell jingles]หัวเราะ [เสียงกระดิ่ง] Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
I wrote the jingleผมเคยเขียนเพลงแนว JinglAdvanced Criminal Law (2009)
- but what about the hawthorne wipes jingle?แล้วเรื่องเพลง Jingle ของคุณนั่นล่ะ? Advanced Criminal Law (2009)
Jingle bellsจิงเกิลเบลล์ My Two Young Men (2010)
Jingleจิงเกิล My Two Young Men (2010)
But what we've come to learn is that no matter how tough things get... there isn't anything that more Santa or a couple more jingle bells can't cure.ไม่ว่าสิ่งต่างๆจะเลวร้ายเพียงไหน ซานต้า และ เพลงคริสมาต์ สักสองสามเพลง จะช่วยทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้แน่นอนฮะ A Very Glee Christmas (2010)
[keys jingling] take my car.เอารถของพ่อไป Founder's Day (2010)
(JINGLING)(JINGLING) Super 8 (2011)
[ key jingles ][ key jingles ] The Hot Potato Job (2011)
- ( Door opens ) - ( Bell jingles )รังของฉันเหรอ Redemption (2011)
- ( Bell jingles ) - ( Door closes )ทำไม เธอไม่ ติดประกาศโรงเรียนเสียเลยล่ะ เขาแค่ถามฉัน เรื่องที่จะทำในคืนนี้ Redemption (2011)
- ( Door opens, closes ) - ( Bell jingles )มันมีเทศกาลดนตรีในมารินวันอาทิตย์ตอนบ่ายๆ แล้วถ้าคุณสนใจ ผมคิดว่ายังสามารถหาตั๋วได้อยู่ Redemption (2011)
I get it... totally. - So none of my business. - ( Bell jingles )ฉันต้องไปทำงาน มันสายแล้ว Redemption (2011)
♪ Phone'll jingle, door'll knock ♪# โทรศัพท์จะดัง ประตูจะถูกเคาะ # I Am Unicorn (2011)
Jingle bells?เสียงระฆังเหรอ Extraordinary Merry Christmas (2011)
As long as it's not "Jingle Bells."ตราบใดที่มันไม่ใช่ จิงเกิล เบล Extraordinary Merry Christmas (2011)
- Sure. - Love your "Jingle Bells" though.-แน่นอน/Nเราชอบ"จิงเกิลเบล"ของคุณนะ Extraordinary Merry Christmas (2011)
- So what, you guys are gonna sit around all night playing "Jingle Bells"?ไม่... . เจส วินสตั้น : Bells (2011)
"Jingle Bells" is a trash song played on a trash instrument, and I'm not really asking permission,นั่งล้อมวงทั้งคืน เล่นเพลง " จิงเกิลเบลล์" งั้นหรอ ? " จิงเกิลเบลล์" เป็นเพลงกาก ที่ถูกเล่นโดยเครื่องดนตรีกากๆ Bells (2011)
Jingle bells, jingle bells ♪จิงเกอร์เบลล์ จิงเกอร์เบลล์ Suspicion Song (2011)
Jingle all the way ♪จิงเกอร์ ออล เดอะเวย์ Suspicion Song (2011)
Look at how cute we look, Jingles. I just named you Jingles.ดูซิ เราดูดีขนาดไหน เราดูเหมือน จิงเกิ้ลส์ And the Very Christmas Thanksgiving (2011)
- Well, elf-- - Her name is Jingles. One more word, Mary.งั้น เอลฟ์ ชื่อของเธอคือจิงเกิลส์ And the Very Christmas Thanksgiving (2011)
Listen, Bipolar Express you need to jingle up that mountain because all these kids are looking at us.ฟังนะ แม่คนสองขั้ว เธอต้องไปจ่ายตลาด(จีบผู้ชาย)ตลอดทางเดินขึ้นเขา And the Very Christmas Thanksgiving (2011)
Jingles, what are you doing?จิงเกิ้ล,เธอทำอะไรอยู่ And the Very Christmas Thanksgiving (2011)
Jingles, come into my little house.จิงเกิลส์ เข้ามาในบ้านน้อยของฉัน And the Very Christmas Thanksgiving (2011)
Jingles, did you steal this?นี่คุณขโมยมาหรอ And the Very Christmas Thanksgiving (2011)
Yeah, just got to jingle bell rock.ใช่ เพื่อแค่ให้ปาร์ตี้มันสยิวกิ้ว... The 23rd (2011)
Freedom. The fatuous jingle of our civilization.Οur еdіtоr'ѕ tryіng tо ѕрісе thіngѕ uр а lіttlе bіt, Cloud Atlas (2012)
(COINS JINGLING)The Woman in Black (2012)
[Keys jingle](เสียงกุญแจ) 1912 (2012)
I love those commercials! The jingle's my ringtone!ฉันชอบโฆษณานี้มาก ฉันใช้เป็นริงโทนด้วย Big Brother (2012)
(Door bells jingle).. Desperate Souls (2012)
(Door bells jingle, lighter clicks).. Desperate Souls (2012)
(Door bells jingle)... Desperate Souls (2012)
We don't have to fight dirty. (Door bells jingle) Loads of visitors today.เราไม่ต้องใช้วิธีสกปรก ดูซิ ใครมาวันนี้ ผมหวังว่าคุณจะไม่ทำกระดิ่งอันเล็กของผมพัง Desperate Souls (2012)
(Door bells jingle) (Door bells jingle) (Flames whooshing)คุณอาจจะต้องผิดหวัง เดวิด, สวัสดี Desperate Souls (2012)
Oh, hell, yes. (Door bells jingle blinds clatter) Hey, Henry.เอา เฮ้, เฮนรี่ Desperate Souls (2012)
(Whispers) I shouldn't have given up on Operation Cobra. (Door bells jingle) I thought I might find you here... (Door closes)ผมจะไม่ยกเลิกปฏบัติการโคบร้า ฉันคิดว่าฉันอาจจะหาเธอเจอได้ที่นี่... พร้อมกับเหล้า Desperate Souls (2012)
Wait. What? (Door bells jingle)เดี๋ยว อะไรนะ? Desperate Souls (2012)
- To find justice. Your dad's favorite jingle."เพื่อหาความยุติธรรม" Pilot (2012)
Ah, well, the owner gave this a jingle--เจ้าของร้านได้ใช้กระดิ่งนี่ Personal Effects (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลอักษร[N] Thai jingle, Example: การแต่งบทร้อยกรองในภาษาไทยมีกลอักษรแฝงไว้มาก, Thai definition: กลบทที่ซ่อนเงื่อนไว้ให้อ่านฉงน
ตรีประดับ[N] name of a Thai verse, See also: kind of Thai jingle, Example: ฉันชอบตรีประดับมากกว่ากลบทชนิดอื่น, Thai definition: ชื่อกลบทชนิดหนึ่ง
กริ๊ง[V] jingle, See also: tinkle, ring, Example: เสียงโทรศัพท์กริ๊งกร๊างมาเข้าหูจนแกรู้สึกรำคาญ
กลบท[N] Thai jingle, Example: กลอนชื่อถอยหลังเข้าคลองเป็นกลอนกลบทชนิดหนึ่ง, Count unit: บท, Thai definition: คำประพันธ์ที่บัญญัติให้ใช้คำหรือสัมผัสเป็นชั้นเชิงยิ่งกว่าธรรมดา
นกกางปีก[N] kind of Thai jingle, Example: วิชาภาษาไทยวันนี้จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับกลบทนกกางปีก, Count unit: บท, Thai definition: กลอักษรชนิดหนึ่ง ตัวอย่างว่า แสนรักร้อน (ร้อนรัก) หนักอกเอ๋ย ฉันใดจะได้ชมชิด (ชิดชม) เชย ไม่ลืมเลย (เลยลืม) ปลื้มอาลัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กริ่ง[n.] (kring) EN: clink ; tinkle ; jingle ; chirp of a cricket   FR: sonnerie [f] ; dring !

CMU English Pronouncing Dictionary
JINGLE    JH IH1 NG G AH0 L
JINGLES    JH IH1 NG G AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jingle    (v) (jh i1 ng g l)
jingled    (v) (jh i1 ng g l d)
jingles    (v) (jh i1 ng g l z)
jingling    (v) (jh i1 ng g l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geklimper {n}jingling [Add to Longdo]
Morgen {m}; Vormittag {m} | am Morgen | am Vormittag | am späten Vormittag | wunderschöner, glücklicher Morgenmorning | in the morning | in mid morning | in the late morning | jingle-jangle morning [Am.] [Add to Longdo]
klingeln; klimpern; klirren; bimmeln | klingelnd; klimpernd; klirrend; bimmelnd | geklingelt; geklimpert; geklirrt; gebimmelt | klingelt; klimpert; klirrt; bimmelt | klingelte; klimperte; klirrte; bimmelteto jingle | jingling | jingled | jingles | jingled [Add to Longdo]
klirrend {adv}jingly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃら付く;戯つく[じゃらつく, jaratsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to jingle; to jangle; to clink; to chink; (2) to act lasciviously; to act coquettishly [Add to Longdo]
ちりんちりん[, chirinchirin] (adv) jingle; ding (sound representing the ringing of small bells) [Add to Longdo]
ちんちん;チンチン[, chinchin ; chinchin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) chink; jingle; tinkle; whistle (kettle); (n,vs) (2) begging (animal); (n) (3) (chn) penis [Add to Longdo]
ちんちん鳴る[ちんちんなる, chinchinnaru] (v5r) to jingle; to tinkle; to whistle (kettle) [Add to Longdo]
コマソン[, komason] (n) (abbr) commercial song; commercial jingle [Add to Longdo]
サウンドロゴ[, saundorogo] (n) (abbr) sound logo; commercial jingle [Add to Longdo]
ジャラジャラ;じゃらじゃら[, jarajara ; jarajara] (adv,adv-to,vs) (1) jingling; jangling; clinking; chinking; (2) lasciviously; coquettishly [Add to Longdo]
ジングル[, jinguru] (n) jingle (i.e. in a television commercial) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顺口溜[shùn kǒu liū, ㄕㄨㄣˋ ㄎㄡˇ ㄌㄧㄡ, / ] popular piece of doggerel; common phrase repeated as a jingle, #36,211 [Add to Longdo]
靖江[Jìng jiāng, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧㄤ, ] (N) Jingliang (city in Jiangsu), #57,647 [Add to Longdo]
[kēng, ㄎㄥ, / ] onomat., clang; jingling of metals; to strike, #81,347 [Add to Longdo]
[dīng, ㄉㄧㄥ, ] jingling; tinkling, #91,384 [Add to Longdo]
静乐[Jìng lè, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄜˋ, / ] (N) Jingle (place in Shanxi), #150,129 [Add to Longdo]
叮铃[dīng líng, ㄉㄧㄥ ㄌㄧㄥˊ, / ] jingle [Add to Longdo]
竟陵[Jìng líng, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄧㄥˊ, ] Jingling, former name of Tianmen 天門|天门, Hubei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jingle \Jin"gle\, v. t. [imp. & p. p. {Jingled}; p. pr. & vb. n.
   {Jingling}.]
   To cause to give a sharp metallic sound as a little bell, or
   as coins shaken together; to tinkle.
   [1913 Webster]
 
      The bells she jingled, and the whistle blew. --Pope.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top