Search result for

jells

(167 entries)
(2.7728 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jells-, *jells*, jell
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jells มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jells*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jell[VI] ก่อรูปขึ้น, See also: เป็นรูปเป็นร่าง, Syn. crystallize, take shape
jell[VI] ทำให้ของเหลวแข็งตัวเหมือนวุ้น, Syn. congeal, gel, harden, Ant. soften, melt
jell[N] สารที่มีลักษณะคล้ายวุ้นใช้ในผลิตภัณฑ์แต่งผมหรือบำรุงผิว, See also: เยล
jelly[N] วุ้นฝรั่ง, See also: เยลลี่
jelly[N] สารที่มีลักษณะคล้ายวุ้น
jellyfish[N] แมงกะพรุน, See also: กะพรุน
royal jelly[N] อาหารเหลวที่ผึ้งงานใช้เลี้ยงตัวอ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jell(เจล) vi. กลายเป็นวุ้นแข็ง,กลายเป็นชัดเจน, (โครงการ) กระจ่างชัดขึ้น n. วุ้น
jelly(เจล'ลี) n. วุ้น,วุ้นผลไม้,อาหารวุ้น,สิ่งที่คล้ายวุ้น. vt.,vi. ทำให้เป็น,วุ้น,กลายเป็นวุ้น
jellyfish(เจล'ละฟิช) n. แมงกะพรุน,คนเหลาะแหละ,คนที่อ่อนแอ
royal jellyn. น้ำอาหารที่ผึ้งงานขยอกออกมาเลี้ยงตัวอ่อนในรังผึ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
jelly(n) วุ้น,เยลลี่
jellyfish(n) แมงกะพรุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contraceptive jellyเยลลีคุมกำเนิด, วุ้นคุมกำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
jellyเจลลี [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Jellyเยลลี่ [TU Subject Heading]
Royal jellyนมผึ้ง [TU Subject Heading]
Vaginal creams, foams, and jelliesสารหล่อลื่นช่องคลอด [TU Subject Heading]
Currant Jellyสีมูกปนเลือด [การแพทย์]
Jelliesเยลลี่, ยาเจลลี่ [การแพทย์]
Jellyลักษณะคล้ายวุ้น, สภาพของเจล [การแพทย์]
Jelly Fish, Giantแมงกะพรุนหนัง [การแพทย์]
Jellyfishแมงกะพรุน [การแพทย์]
Jellylikeลักษณะเป็นก้อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do they put lead in the jelly doughnuts here?ที่นี่พวกเค้าใส่สารตะกั่วไปในโดนัทใส้เยลลี่หรือไง? Birthmarks (2008)
We all know you keep your stash of jelly doughnuts in the top drawer of your desk.ทุกคนรู้ว่าคุณตุนโดนัทไว้ในลิ้นชัก โต๊ะทำงาน Wanted (2008)
It's time for this virgin to get sacrificed in the boiling Jell-O lava!ถึงเวลาที่ยัยเวอร์จิ้นจะลงไป บูชายัญลงไปต้มในบ่อ เจลลี่ ลาว่า ! The House Bunny (2008)
I've gone all jelloid.ฉันละลายหมดแล้ว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Because I know what asphyxiation looks like, dummy! And it don't turn your lungs to jelly.เพราะผมรู้ว่าการขาดอากาศหายใจเป็นไง อย่างนั้นมันก็ไม่ทำให้ปอดเหลวเป็นเยลลี่แบบนี้ Pathology (2008)
jellyfish, they say that the vemin is frequently lethal.พวกนั้นว่าพิษมัน อันตรายถึงตาย Loyal and True (2008)
you know, nut butter with some grape jelly.ที่เป็น "ถั่ว" น่ะ.. โปะแยมองุ่นมาด้วยนะ Gamer (2009)
An aspic is sort of a beef-fIavored Jell-O mold.แอสพิก คือก้อนเยลลี่ที่มีรสเนื้อ Julie & Julia (2009)
- Hey. - Babes wrestling in Jell-O.เฮ้ สาวๆฟัดกันในน้ำวุ้น The Ugly Truth (2009)
- Oh, Jell-O. That's great. - Hello?โอ้ น้ำวุ้น เยี่ยมไปเลย ฮัลโหล แอบบี้? The Ugly Truth (2009)
Lick the Jell-O off her finger.ดูดน้ำหวานจากนิ้ว The Ugly Truth (2009)
Lick the Jell-O off her finger.ดูดน้ำหวานจากนิ้ว The Ugly Truth (2009)
You told me to lick the Jell-O.คุณบอกให้ผมดูดนิ้วเองนะ The Ugly Truth (2009)
- You invited the Jell-O twins? - Yeah.คุณเชิญแม่แฝดน้ำแดงมา? The Ugly Truth (2009)
"I'm Mike Chadway. I like girls in Jell-O."ผมไมค์ แชดเวย์ ผมชอบผู้หญิงในน้ำวุ้น The Ugly Truth (2009)
Do you have any peach jelly?-นายมี พีชเยลลี่ไหม? Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
[lN mocking voice] "Can I have the jelly, please?[IN MOCKING VOICE] "ช่วยเอาวุ่น มาให้หน่อยครับ." Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
Is it in your mattress? Is it in a jelly jar, buried in the side yard?นายซ่อนมันใต้ที่นอน ซ่อนในโถ ฝังใว้ในสวนหลังบ้านงั้นเหรอ Better Call Saul (2009)
Jelly and ice cream.เยลลี่ กับ ไอศครีม Cook (2009)
I haven't had a peanut butter and jelly sandwich in... a really long time.ผมไม่ได้กิน แซนด์วิชเนยถั่วกับเจลลี่ มาตั้ง... นานมากแล้ว Pilot (2009)
You're eating jell-o?คุณกินเจลลี่ โอ เหรอ Amplification (2009)
Is there any more jell-o?ยังมีเจลลี่ โอเหลืออีกไหม Amplification (2009)
♪ I don't think you're ready for this jelly ♪# ฉันไม่คิดว่าเธอพร้อม จะเจอของดี # Hairography (2009)
♪ I don't think you're ready for this jelly ♪# ฉันไม่คิดว่าเธอพร้อม จะเจอของดี # Hairography (2009)
♪ I don't think you're ready for this jelly ♪# ฉันไม่คิดว่าเธอพร้อม จะเจอของดี # Hairography (2009)
♪ I don't think you're ready for this jelly ♪# ฉันไม่คิดว่าเธอพร้อม จะเจอของดี # Hairography (2009)
♪ I shake my jelly at every chance ♪# # ฉันเขย่าของดี ทุกครั้ง # Hairography (2009)
♪ I'm hoping you can handle all this jelly that I have ♪# ฉันหวังว่าเธอ จะรับมือของดีที่ฉันมี # Hairography (2009)
♪ I don't think you're ready for this jelly ♪# ฉันไม่คิดว่าเธอพร้อม จะเจอของดี # Hairography (2009)
♪ I don't think you're ready for this jelly ♪# ฉันไม่คิดว่าเธอพร้อม จะเจอของดี # Hairography (2009)
♪ I don't think you're ready for this jelly ♪# ฉันไม่คิดว่าเธอพร้อม จะเจอของดี # Hairography (2009)
♪ I don't think you're ready for this jelly ♪# ฉันไม่คิดว่าเธอพร้อม จะเจอของดี # Hairography (2009)
♪ for this jelly I don't think you're ready ♪# ฉันไม่คิดว่าเธอพร้อม จะเจอของดี # Hairography (2009)
♪ for this jelly I don't think you're ready ♪# ฉันไม่คิดว่าเธอพร้อม จะเจอของดี # Hairography (2009)
Where's my jelly creme center?ไส้ครีมเจลลี่ ของฉันล่ะ? Wheels (2009)
Well, maybe if we put a jelly bean or something On top we'd sell more.- ถ้าเราใส่เจลลี่ข้างบน อาจจะขายดีขึ้น Wheels (2009)
I'm jello shots at a party, I just remove inhibitions.ฉันก็เป็นแค่ตัวเปิดเกมส์ Good God, Y'All (2009)
So unless you wanna shove wedding jell-Oอย่างน้อยคุณน่าจะจัดงานแต่งคุณให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้น The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
- Stay away from the lime Jell-O.และถ้าคุณอยากได้ยาดีๆ ต้องบอกเขาว่าคุณปวดหัว Tainted Obligation (2009)
His jell-o shots and beer pong days are over,วัยปาร์ตี้เบียร์กับเยลลี่ของเขาหมดไปแล้ว Don't Walk on the Grass (2009)
Will you be serving cranberry jellyจะมีแยมแครนเบอร์รี่ The Pirate Solution (2009)
It shakes like a bowl full ofjelly!เด้งดึ๋งเหมือนเยลลี่ในถ้วยเลย! Merry Madagascar (2009)
That has angel and jell-o in it.นั้นมีทั้งคำว่าแองเจิล และ เยลลี่ The Adhesive Duck Deficiency (2009)
And, you give candy to your puppy so he'll poop jelly beans.แลวนายกใหลูกอมกับลูกหมา เพราะงันมันถึงอึเปนลูกอมเยลลี Planet 51 (2009)
- How about Jell-O?- แล้วขนมเจลโล่ ล่ะคะ? Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
- Do you like Jell-O?- คุณชอบเจลโล่เหรอ? Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
I love Jell-O.ยิ่งกว่าชอบอีกค่ะ! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
I love Jell-O too.ผมก็เหมือนกันนะ! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
- Jellybeans.- เจลลี่บีนส์! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Jellybeans!เจลลี่บีนส์! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jellJelly sets as it cools.
jellThese creatures evolved from simpler organisms like jellyfish.
jellPeanut butter and jelly, please.
jellThere are jellyfish out there today, so watch out.
jellI like grape jelly best.
jellDo you think this jelly's firm enough to eat yet?
jellIt is jelly that he likes.
jellThere are lots of jellyfish in the ocean in September.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วุ้น[N] jelly-like substance, Example: สารวุ้นเป็นของเหลวเหนียวใสโปร่งแสง อยู่ในลูกตาระหว่างเลนส์กับเรตินาหนังตาหรือเปลือกตา, Thai definition: เรียกสิ่งที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง
วุ้น[N] agar, See also: jelly, gelatin, isinglass, Example: ในงานนี้มีการนำวุ้นมาแกะสลักเป็นรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ประกอบอาหารหวาน, Thai definition: ของกินชนิดหนึ่ง สกัดได้จากสาหร่ายทะเล เมื่อนำมาต้มแล้วทิ้งไว้ให้เย็นจะแข็งตัว มีลักษณะค่อนข้างใสและนุ่ม ใช้ทำเป็นของหวานบางอย่าง
ตะโก้[N] form of pudding, See also: in layers, Thai sweetmeat, coconut jelly in a banana cup, gelatin topped with coconut-crea, Syn. ขนมตะโก้, Example: ฉันชอบกินตะโก้ไส้ข้าวโพดมาก, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ขนมที่ทำด้วยแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งเท้ายายม่อมกวนเข้ากับน้ำตาล ใส่แห้วหรือข้าวโพดเป็นต้นก็ได้ หยอดหน้าด้วยกะทิกวนกับแป้ง
เฉาก๊วย[N] a kind of Chinese vegetable jelly black in color, Example: จำได้ว่าเฉาก๊วยใส่น้ำเชื่อมเป็นของโปรดผมมากเมื่อตอนเด็กๆ, Thai definition: ขนมชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายวุ้น มีสีดำ กินกับน้ำตาลทราย
กะพรุน[N] jelly-fish, Syn. แมงกะพรุน, Example: แถวนี้มีกะพรุนเยอะ, Count unit: ตัว
แมงกะพรุน[N] jellyfish, Syn. กะพรุน, Example: แมงกะพรุนเป็นสัตว์อยู่ในทะเล, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง ใสคล้ายวุ้น ด้านบนเป็นวงโค้งคล้ายร่ม ด้านล่างตอนกลางเป็นอวัยวะทำหน้าที่กินและย่อยอาหาร มีหลายชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็ดหูหนูขาว [n. exp.] (het hūnū khāo) EN: White Jelly Fungus   
กะพรุน[n.] (kaphrun) EN: jelly-fish   FR: méduse [f]
แมงกะพรุน[n.] (maēngkaphrun) EN: jellyfish   FR: méduse [f]
ปาล์มบูเตีย [n. exp.] (pām būtīa) EN: Wine palm ; Jelly palm   
ตะโก้[n.] (takō) EN: coconut jelly in a banana cup ; gelatin topped with coconut-cream ; sweetmeat made of rice-flour with a layer of coconut-milk on the top   FR: gelée à la crème de coco [f]
วุ้น[n.] (wun) EN: jelly ; gelatine ; agar ; isinglass   FR: gelée [f] ; gélatine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JELL    JH EH1 L
KJELL    K Y EH1 L
JELLO    JH EH1 L OW0
JELLY    JH EH1 L IY0
JELLEY    JH EH1 L IY0
JELLO'S    JH EH1 L OW0 Z
JELLIED    JH EH1 L IY0 D
JELLIES    JH EH1 L IY0 Z
JELLY'S    JH EH1 L IY0 Z
BJELLAND    B Y EH1 L AH0 N D
JELLISON    JH EH1 L AH0 S AH0 N
JELLYFISH    JH EH1 L IY0 F IH2 SH
KJELLBERG    JH EH1 L B ER0 G
KJELLBERG    K AH0 JH EH1 L B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jell    (v) (jh e1 l)
jells    (v) (jh e1 l z)
jelly    (v) (jh e1 l ii)
jelled    (v) (jh e1 l d)
jellaba    (n) (jh e1 l @ b @)
jellied    (v) (jh e1 l i d)
jellies    (v) (jh e1 l i z)
jelling    (v) (jh e1 l i ng)
jellabas    (n) (jh e1 l @ b @ z)
jellying    (v) (jh e1 l i i ng)
jellyfish    (n) (jh e1 l i f i sh)
jellyfishes    (n) (jh e1 l i f i sh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gallert {n}jelly [Add to Longdo]
Gelee {n} | Gelees {pl} | mit Gelee überziehenjelly | jellies | to glaze [Add to Longdo]
Gummibärchen {n}jellybaby [Add to Longdo]
Vaseline {f}petrolatum; petroleum jelly [Add to Longdo]
Zipfelmütze {f}jelly bag cap [Add to Longdo]
gelierendjellying [Add to Longdo]
geliertjellied [Add to Longdo]
Qualle {f} [zool.] | Quallen {pl}jellyfish | jellyfishes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とろろ昆布[とろろこんぶ;とろろこぶ, tororokonbu ; tororokobu] (n) (1) (uk) shredded kombu; (2) Kjellmaniella gyrata (species of kelp) [Add to Longdo]
ぷよぷよ[, puyopuyo] (n) jelly-like [Add to Longdo]
ぷよぷよすくい[, puyopuyosukui] (n) (See 金魚掬い,ぷよぷよ) jelly ball scooping (festival game) [Add to Longdo]
ぷるん;プルン[, purun ; purun] (n,adj-f,vs) (on-mim) (See ぷるんぷるん) shaking like a jelly; jellylike [Add to Longdo]
ぷるんぷるん;プルンプルン[, purunpurun ; purunpurun] (n,adj-f,vs) (on-mim) (See ぷるん) shaking like a jelly; jellylike [Add to Longdo]
クシクラゲ類;櫛水母類[クシクラゲるい(クシクラゲ類);くしくらげるい(櫛水母類), kushikurage rui ( kushikurage rui ); kushikuragerui ( kushi kurage rui )] (n) (See 有櫛動物) comb jellies (jellyfish-like animals of the phylum Ctenophora) [Add to Longdo]
ゼリー(P);ジェリー;ジェリィ[, zeri-(P); jieri-; jierii] (n) jelly; gelatin dessert; jello; (P) [Add to Longdo]
ゼリービーンズ;ジェリービーンズ[, zeri-bi-nzu ; jieri-bi-nzu] (n) jelly beans; jellybeans; jelly bean; jellybean [Add to Longdo]
フルーツゼリー[, furu-tsuzeri-] (n) fruit jelly [Add to Longdo]
ロールケーキ[, ro-ruke-ki] (n) jelly roll; jelly cake [Add to Longdo]
ロイヤルゼリー;ローヤルゼリー[, roiyaruzeri-; ro-yaruzeri-] (n) royal jelly [Add to Longdo]
ワセリン[, waserin] (n) vaseline; petroleum jelly; petrolatum [Add to Longdo]
杏仁豆腐[あんにんどうふ;きょうにんどうふ, annindoufu ; kyounindoufu] (n) dessert of powdered and jellied apricot kernels with fruit [Add to Longdo]
越前水母[えちぜんくらげ, echizenkurage] (n) (uk) Nomura's jellyfish (Nemopilema nomurai) [Add to Longdo]
海月;水母[くらげ(gikun);すいぼ(水母);クラゲ, kurage (gikun); suibo ( kurage ); kurage] (n) (1) (uk) jellyfish; (2) (くらげ, クラゲ only) medusa [Add to Longdo]
逆さ海月;逆さくらげ[さかさくらげ, sakasakurage] (n) (because the Japanese hot spring symbol looks like an upside-down jellyfish) (See 連れ込み宿,温泉マーク・2) traditional love hotel; traditional Japanese inn specially for couples [Add to Longdo]
凝り[こごり, kogori] (n) (1) (uk) (See 凝る・こごる) congealing; jelly; (2) (See 煮凝り) jellied fish broth [Add to Longdo]
櫛水母[くしくらげ;クシクラゲ, kushikurage ; kushikurage] (n) (uk) (See 有櫛動物) comb jelly (any jellyfish-like animal of the phylum Ctenophora) [Add to Longdo]
紅海月[べにくらげ;ベニクラゲ, benikurage ; benikurage] (n) (uk) immortal jellyfish (Turritopsis nutricula) [Add to Longdo]
晒し飴[さらしあめ, sarashiame] (n) sweet rice jelly; (whitish) rice candy [Add to Longdo]
煮こごり;煮凝り;煮凍り[にこごり, nikogori] (n) jellied fish or meat broth [Add to Longdo]
潤滑ゼリー[じゅんかつゼリー, junkatsu zeri-] (n) lubricating jelly [Add to Longdo]
心天;心太[ところてん, tokoroten] (n) (1) {food} gelidium jelly strips (made from agar-agar); (2) (uk) (vulg) (gay slang) prostate orgasm [Add to Longdo]
水菓子[みずがし, mizugashi] (n) (1) jelly dessert; (2) fruit [Add to Longdo]
水羊羹;水羊羮[みずようかん, mizuyoukan] (n) (See 羊羹) soft sweet bean jelly or paste [Add to Longdo]
蜜豆[みつまめ, mitsumame] (n) {food} mixture of boiled beans, jelly cubes, fruit pieces and molasses [Add to Longdo]
羊羹;羊羮[ようかん, youkan] (n) sweet bean jelly [Add to Longdo]
蒟蒻;菎蒻[こんにゃく;コンニャク, konnyaku ; konnyaku] (n) (uk) solidified jelly made from the rhizome of devil's tongue (konjac, konjak, koniak, konnyaku) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
果子冻[guǒ zi dòng, ㄍㄨㄛˇ ㄗ˙ ㄉㄨㄥˋ, / ] jelly [Add to Longdo]
果子酱[guǒ zi jiàng, ㄍㄨㄛˇ ㄗ˙ ㄐㄧㄤˋ, / ] marmalade; jellied fruit [Add to Longdo]
水母[shuǐ mǔ, ㄕㄨㄟˇ ㄇㄨˇ, ] jellyfish [Add to Longdo]
琼脂[qióng zhī, ㄑㄩㄥˊ ㄓ, / ] agar (plant jelly from seaweed Gelidium amansii) [Add to Longdo]
腔肠动物[qiāng cháng dòng wù, ㄑㄧㄤ ㄔㄤˊ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] Coelenterata (such as jellyfish) [Add to Longdo]
蒟蒻[jǔ ruò, ㄐㄩˇ ㄖㄨㄛˋ, ] konnyaku (in Japanese cooking), solidified jelly made from the rhizome of devil's tongue [Add to Longdo]
[ruò, ㄖㄨㄛˋ, ] young rush (Typha japonica), a kind of cattail; konnyaku (in Japanese cooking), solidified jelly made from the rhizome of devil's tongue [Add to Longdo]
蔗露[zhè lù, ㄓㄜˋ ㄌㄨˋ, ] Jello [Add to Longdo]
蜂王浆[fēng wáng jiāng, ㄈㄥ ㄨㄤˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] royal jelly [Add to Longdo]
[zhé, ㄓㄜˊ, ] jellyfish [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top