Search result for

intubes

(70 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intubes-, *intubes*, intube
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา intubes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *intubes*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
intubate (vi ) สอดท่อ
intubation (n ) การใส่ท่อเข้าไปในร่างกาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reintubationการใส่หลอดสวนอีก, การใส่ท่ออีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intubationการใส่ท่อหายใจ [TU Subject Heading]
Intubation, Intratrachealการใส่หลอดเข้าภายในหลอดลม [TU Subject Heading]
Bronchial Intubationท่อไปอยู่ในหลอดลม [การแพทย์]
Intubating Forcepsปากคีบสำหรับการใส่ท่อ [การแพทย์]
Intubationเครื่องช่วยการหายใจ [การแพทย์]
Intubation, Duodenalใส่หลอดให้อาหารเข้าสู่ดูโอดีนัม [การแพทย์]
Intubation, Endotrachealใส่ท่อหายใจทางปากผ่านเข้าหลอดลม, การใส่ท่อหลอดคอ, การใส่ท่อหลอดลมคอ [การแพทย์]
Intubation, Esophagealท่อไปอยู่ในหลอดอาหาร [การแพทย์]
Intubation, Gastrointestinalท่อ, การใส่เข้าในกระเพาะและลำไส้; การใส่หลอดเข้าภายในกระเพาะอาหารและลำไส้; การใส่หลอดอาหาร [การแพทย์]
Intubation, Intratrachealการใส่ท่อช่วยหายใจ; การใส่หลอดเข้าภายในหลอดลมคอ; ท่อ, การใส่เข้าในหลอดลมคอ [การแพทย์]
Intubation, Nasoendotrachealการใส่ท่อหลอดลมคอผ่านทางจมูก [การแพทย์]
Intubation, Oral Endotrachealวิธีใส่ท่อช่วยหายใจทางปาก [การแพทย์]
Intubation, Oroendotrachealการใส่ท่อหลอดลมคอผ่านทางปาก [การแพทย์]
Intubation, Trachealการใส่ท่อช่วยหายใจ [การแพทย์]
Intubutionท่อ, การใส่; การใส่หลอดเข้าภายใน; เครื่องช่วยการหายใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, she's not breathing. We need to intubate.ฌะอไม่หายใจ เราต้องสอดท่อ Lucky Thirteen (2008)
I need to suction out your throat before we reintubate.ฉันต้องการให้ดูดเสมหะที่หลอดลม ก่อนเรา่reintubate House Divided (2009)
She was freaking intubated. - She's not strong enough.- ค่ายูเรียไนโตรเจนในเลือดเท่าไร? Good Mourning (2009)
16-year-old helmeted dirt bike victim. G.C.S. 15 reported before intubation.เหยื่อ มอเตอร์ไซด์ผาดโผน ใส่หมวกกันน็อก อายุ 16 การประเมินระดับความรู้สึกตัว อยู่ที่ 15 ก่อนสอดท่อ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
You can't intubate a patient? Of course I can,I just... I was having trouble.คุณใส่ท่อไม่ได้หรอ/แน่นอนอยู่แล้ว ฉันทำได้ ฉันแค่ เจอปัญหา I Saw What I Saw (2009)
- move! did karev try to intubate? First charles tried to tube her,then reed came to help,and then karev performed the crike.คาเรฟพยายามใส่ท่อใช่มั้ย\ตอนแรกชาร์ลพยายามใส่ท่อให้เธอแต่รีดเข้ามาช่วย I Saw What I Saw (2009)
And why would she need a crike? Why not intubate?ทำไมเธอจะต้องเจาะคอ แทนที่แค่สอดท่อช่วยหายใจ I Saw What I Saw (2009)
And you uid've intubated immediately.และคุณคงจะสอดท่อช่วยหายใจทันที I Saw What I Saw (2009)
She's not getting enough oxygen. We need to intubate.เธอได้รับออกซิเจนไม่พอ เราต้องสอดท่อช่วยหายใจ Bad Seed (2009)
Prep for intubation and alert the O.R.เตรียมสอดท่อช่วยหายใจ และเตรียมห้องผ่าตัดด้วย Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
How many transdermal intubations have you personally done?- พ่อเจาะท่อให้คนไข้มากี่คนแล้ว Love & Other Drugs (2010)
Endotracheal intubator, baby, for my new respirator.ท่อช่วยหายใจ สำหรับเครื่องหายใจใหม่ของฉัน Bloodletting (2011)
O-2 stats are plummeting. We need to intubate.ออกซิเจนต่ำ เราต้องใส่ท่อช่วยละ Out of the Chute (2011)
Pulse ox... respiration... Set up for intubation.ชีพจร ออกซิเจน การหายใจ เตรียมสอดท่อ Rise (2011)
Set up for intubation.โอเค,เรารอไม่ได้แล้ว เตรียมสอดท่อ Rise (2011)
- Prep for intubation.- เตรียมใส่ท่อช่วยหายใจ Death's Door (2011)
We'll have to needle her. Intubate her.เราต้องสอดท่อเข้าไปและเย็บ La O Na Makuahine (2012)
I intubated her. She's crashing.ผมใส่ท่อช่วยหายใจแล้ว เธอกำลังอาการหนัก Remember the Time (2012)
Patient is still unresponsive, we need to intubate.ไม่มีการตอบสนอง เราต้องสอดท่อช่วยหายใจ 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2014)
Dr. Gardiner, intubate. He's throwing multiple PVCs.ไว้ฉันจะโทรกลับหาคุณ A Moveable Beast (2014)
Prepare to intubate. Give him a milligram of epinephrine.ไม่มีปัญหา โรงพยาบาลนี้สนุกอยู่แล้ว Ted 2 (2015)
No. You were intubated. Anything you got came through the IV.ไม่ๆ คุณได้รับสารเหลว ทุกอย่างผ่านสายน้ำเกลือ Inferno (2016)
I wouldn't even know how to intubate your sparrow.ผมไม่รู้ด้วยซ้ำ ว่าจะสอดท่อให้นกคุณยังไง Elle (2016)
So is her respiration. You have to intubate her.สอดท่อหายใจเข้าไป Heat (1995)
Let's have X-ray ready for post-intubation chest X-ray.เตรียมเอ็กซเรย์ให้พร้อมไว้ Heat (1995)
Intubation!ต่อท่อช่วยหายใจ! Windstruck (2004)
we need to intubate now. prep him for the o. r. immediately.เราต้องให้เลือดเขา.เตรียมทำ O.R. ทันที Hidden (2005)
Lost vitals on the scene,and we were unable to intubate.หัวใจไม่เต้น และเราใส่ท่อช่วยหายใจไม่ได้ Let the Truth Sting (2007)
Open the intubation tray.เปิดถาดอุปกรณ์ Let the Truth Sting (2007)
You know how to intubate?เธอรู้วิธีสอดท่อใช่ไหม Let the Truth Sting (2007)
That wasn't bad for your first intubation.ก็ไม่แย่นัก สำหรับการสอดท่อครั้งแรกของเธอ Let the Truth Sting (2007)
He was dead before I asked you to intubate.เขาตายแล้ว ก่อนที่ฉันจะให้เธอลองสอดท่อ Let the Truth Sting (2007)
And I had you intubate because I'm required to teach you,and that is how you learn.และฉันให้เธอสอดท่อ เพราะฉันต้องการ ที่จะสอนเธอ และมันคือสิ่งที่เธอจะได้เรียนรู้ Let the Truth Sting (2007)
I had her do an intubation on a dead guy.ฉันให้เธอหัดสอดท่อ กับคนไข้ที่ตายแล้ว Let the Truth Sting (2007)
camille travis,18,I tried intubating 3 times.คามิล ทราวิส อายุสิบแปด พยายามสอดท่อสามครั้งแล้ว The Heart of the Matter (2007)
She can't breathe.We need to intubate.เธอหายใจไม่ออก เราต้องสอดท่อเข้าไป The Right Stuff (2007)
Refused oxygen and intubation.ไม่ยอมรับออกซิเจนและไม่ยอมให้สอดท่อช่วยหายใจ The Right Stuff (2007)
I got a good 42 minutes before I have to perform an emergency endotracheal intubation.ฉันมีเวลา 42 นาที ก่อนที่ฉันจะปฎิบัติการต่อท่อช่วยหายใจฉุกเฉิน Chuck Versus the Seduction (2008)
Laryngeal scope-- we need to intubate. - No.Laryngeal scope เราต้องสอดท่อเข้าไป ไม่ Going Under (2008)
You need to treat Dr. Hammerback with nasogastric intubation of Prussian blue.You need to treat Dr. Hammerback with nasogastric intubation of Prussian blue. Page Turner (2008)
Okay, we'll need to intubate, Bailey.โอเค เราต้องสอดท่อ เบลีย์ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
All right, we have to intubate this guy.Wir müssen intubieren. RoboCop (1987)
She's not even intubated yet.Sie ist noch nicht mal intubiert. The Paper (1994)
I haven't intubated her yet.Ich habe sie noch nicht intubiert. The Paper (1994)
Let's go!- Kommt sofort! - Intubieren! One Breath (1994)
- Intubate.- Intubation! Young at Heart (1994)
He's being intubated.Sie haben ihn intubiert. The Net (1995)
Let's tube him. - Give me a seven.Intubieren wir ihn. Volcano (1997)
Let's tube him.Intubieren wir ihn. Volcano (1997)
He needs to be intubated immediately.Er braucht sofort eine Intubation. Max (1997)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Intubation {f}; Einführung eines Schlauches [med.]intubation; inserting a tube [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気管挿管[きかんそうかん, kikansoukan] (n) tracheal intubation; intubation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top