Search result for

intones

(209 entries)
(0.0236 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intones-, *intones*, intone
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา intones มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *intones*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intone[VT] เปล่งเสียงสูงต่ำ, See also: การออกเสียง, Syn. utter, voice
intone[VI] พูดหรือท่องแบบการขับร้อง, Syn. chant
intonate[VT] เปล่งเสียงสูงต่ำ, See also: การออกเสียง
intonate[VT] สวดมนต์, Syn. chant
badminton[N] แบดมินตัน (กีฬา), See also: การเล่นแบดมินตัน
intonation[N] การออกเสียงสูงต่ำ, See also: น้ำเสียง
intonation[N] เสียงสูงต่ำ (การร้องเพลงหรือดนตรี), Syn. pitch, timbre

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
badminton(แบด'มินเทิน) n. แบดมินตัน,ลูกขนไก่
intonation(อินโทเน'เชิน) n. ลักษณะหรือท่วงทำนองเสียง,เสียงสูงต่ำ,การอ่านหรือออกเสียง สูงต่ำ,การเปล่งเสียงเฉพาะ., See also: intonational adj.
intone(อินโทน') vt. ออกเสียงสูงต่ำ,อ่านออกเสียงสูงต่ำ,เปล่งเสียงเฉพาะ. vi. ออกเสียงเฉพาะสวดมนต์., See also: intoner n., Syn. hum,chant

English-Thai: Nontri Dictionary
intonation(n) การออกเสียงสูงต่ำ,ท่วงทำนองเสียง
intone(vt) ออกเสียงสูงต่ำ,สวดมนตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
level intonationทำนองเสียงคงระดับ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
rise-fall intonationทำนองเสียงขึ้น-ลง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
rising intonationทำนองเสียงขึ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
fall-rise intonationทำนองเสียงลง-ขึ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
falling intonationทำนองเสียงลง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
intonationทำนองเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Badminton (Game)แบดมินตัน [TU Subject Heading]
Badminton playersนักแบดมินตัน [TU Subject Heading]
Intonation (Phonetics)ทำนองเสียง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Serves one term as energy secretary under clinton, then heads home and becomes governor.เป็นเลขาธิการกระทรวงพลังงานยุคคลินตันอยู่1สมัย กลับบ้านไปแล้วกลับมาเป็นรัฐมนตรี You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Sometime during the Clinton administration,บางครั้งในระหว่าง สมัยประธานาธิบดีบิล คลินตัน Better Call Saul (2009)
And are you left-handed or right-handed? Well, you know, I write with my left hand, but I play tennis and I play badminton with my right hand.And are you left-handed or right-handed? but I play tennis and I play badminton with my right hand. Did You Hear About the Morgans? (2009)
You pulled my hair during Clinton's inaugural ball.นายดึงผมฉันระหว่าง งานรับตำแหน่งปธน.คลินตันนี่ Reversals of Fortune (2009)
The Clintons have arrived in London to attend the funeral of Princess Diana.คลินตัน เดินทางถึงลอนดอน เพื่อร่วมไว้อาลัยเจ้าหญิงไดอาน่า Out of Time (2009)
On the International Space Station having a 3-way with Hillary Clinton and Sarah Palin.ฉันอยู่บนสถานีอวกาศ นานาชาติ อยู่กันทั้งหมดสามเสือสาว ฮิลลารี คลินตัน และซารา พาลิน Gimme Some Truth (2009)
I'm the new astronomy teacher and badminton coach.ฉันเบรนด้า ครูใหม่ และโค้ชแบดฯ Bad Reputation (2010)
Well, Vinton said El Crazerita shot a lot of video.วินตัน บอกว่า เอล เครเซอเรต้า ถ่ายภาพวิดีโอไว้เยอะมาก The X in the File (2010)
Oh, you hear about that body they found up at Vinton's place?โอ้ คุณคงมาที่นี่เพราะเรื่องศพที่พวกเขาพบ ในที่ดินของวินตันล่ะสิ The X in the File (2010)
♪ Where Clinton is viewed as a crazy commie clown ♪ที่ซึ่งคลินตันถูกมองว่าเป็น ตัวตลกคอมมิวนิสต์ติงต๊อง Excellence in Broadcasting (2010)
The Clintons?พวกคลินตันงั้นหรอ? Duets (2010)
Do you think this is really Hillary Clinton doing it with Oprah?นายคิดว่านี่รูปฮิลลารี่ คลินตัน มีอย่างว่ากับโอปราห์จริงๆเหรอ The Spaghetti Catalyst (2010)
We're under strict orders from President Clinton to seal this place up.เรากำลังอยู่ภายใต้คำสั่งอย่างเคร่งครัด จากประธานาธิบดี คลินตัน เพื่อปิดสถานที่แห่งนี้ Chuck Versus the Couch Lock (2010)
Hate Father. Did you promise to play badminton?ผมเกลียดพ่อ ไหนสัญญาว่าจะเล่นแบดมินตัน Dae Mul (2010)
End up it was Bill Clinton who when to Noth Korea to rescue them.สุดท้ายบิล คลินตันเดินทางไปที่เกาหลีเหนือไปช่วยมา Dae Mul (2010)
And because of a badminton racket.และเพราะแรคเก็ตแบดมินตัน Dae Mul (2010)
Ah, badminton?อ๋อ แบดมินตัน Episode #1.9 (2010)
Badminton?แบดมินตันเหรอ? Episode #1.9 (2010)
Hillary clinton is one of my role models.ฮิลลารี คลินตัน เป็นต้นแบบของฉัน Damien Darko (2011)
We better bring the badminton girls tomorrow.สาวแบทมินตันคนนี้จะทำให้วันพรุ่งนี้ของเราดีขึ้น From Up on Poppy Hill (2011)
But her intonation wasn't surprise or grief.แต่น้ำเสียงของเธอ ไม่ปะหลาดใจหรือเศร้า Lauren (2011)
Ah, Clinton Jones, FBI.ครับ คลินตัน โจนส์ ครับ เอฟบีไอ As You Were (2011)
Like it or not, you're a good man, Clinton Jones.จะชอบหรือไม่ คุณก็เป็นคนดี คลินตัน โจนส์ As You Were (2011)
The Clinton years are over.แล้วคุณยังอยากจะ ให้เขาร้องและเต้นเนี่ยนะ? ปีของคลินตันมันจบไปแล้วนะ Pot O' Gold (2011)
Everything I know about sex, I learned from Spencer or the Clinton impeachment trial.ทุกๆอย่างเกี่ยวกับเซ็กส์ ฉันเรียนรู้มาจากเสปนเซอร์ หรือจากข้อกล่าวหา ของนายกคลินตัน Bad in Bed (2011)
Who doesn't love badminton?ใครบ้างจะไม่รักแบตมินตัน? Something Borrowed (2011)
Sadly, Elizabeth uses it for the badminton equipment.นั่นแหละสิ่งที่ฉันกำลังหาอยู่ Dark Shadows (2012)
HILLARY CLINTON: North Korea continues to act in a provocative and belligerent manner.เกาหลีเหนือยังไม่เลิกการยั่วยุ และก้าวร้าว Red Dawn (2012)
Hillary Clinton flashbacks.นึกถึง ฮิลลารี่ คลินตัน Cross Rhodes (2012)
Bill Clinton, Monica Lewinsky.บิล คลินตัน, โมนิก้า เลวินกี้ Sweet Baby (2012)
What's holding on my Swinton merger?เธอรู้ She Knows (2012)
Tell me what the hell's holding up my Swinton merger.บอกฉันมาสิอะไรดึงเรื่องการควบรวมบริษัทสวินตันอยู่ She Knows (2012)
I just wanted to come and give you an update on the Swinton merger.ฉันต้องการแจ้งข่าวใหม่ She Knows (2012)
I happen to be compiling a redundancy list for the Swinton merger.เพื่อเป็นข้อมูลนะ ฉันพยายามรวบรวมรายชื่อซ้ำซ้อน ในการควบรวมสวินตัน She Knows (2012)
Well, while you're at it, why don't you compile a redundancy list for the Swinton merger?ดี ขณะที่คุณทำมัน ทำไมคุณไม่รวบรวม รายชื่อเพื่อการควบรวมสวินตันหละ? She Knows (2012)
Now I want the detailed listing of every redundant position in the Swinton merger.คุณต้องการฟังรายละเอียด เกี่ยวกับตำแหน่งที่ซ้ำซ้อนของการควบรวมสวินตันตอนนี้ She Knows (2012)
Well, as you know, I've been compiling a list of redundant departments for the Swinton merger.คุณก็รู้อยู่ว่าฉันกำลังรวบรวมรายชื่อ แผนกที่ซ้ำซ้อนกันในการควบรวมสวินตัน She Knows (2012)
You should also think about compiling a list of redundant departments for the Swinton merger.คุณคิดเรื่องการรวบรวมรายชื่อ แผนกที่ซ้ำซ้อนกันในการควบรวมสวินตัน She Knows (2012)
Well... it's not the balls-to-the-wall action of badminton or cricket, but hey... what is?ไม่ใช่แบบตีใส่ผนังนะ แบบคล้ายๆแบตมินตันหรือคริคเก็ท แต่.. อะไรเหรอ The Date Night Variable (2012)
The ladies from Lululemon, my urologist, my badminton partner, my financial planner,สาวๆจากลูลูเลมอน วิทยาการของฉัน คู่เล่นแบทมินตันของฉัน , นักวางแผนทางการเงินของฉัน Re-launch (2012)
Mr. Jane. Quinton Bosh.คุณเจน ผมควอนตัน บอชซ์ Black Cherry (2012)
Hillary Clinton, Jennifer Beals.ฮิลลารี คลินตัน, เจนนิเฟอร์ บีลส์ Thanksgiving (2012)
Seal off the ford at Greinton and alert the border garrisons.ปิดล้อมธารน้ำที่เกรนตันและแจ้งเตือนไปยังกองกำลังรักษาชายแดนด้วย The Kindness of Strangers (2012)
I, William Jefferson Clinton, do solemnly swearผม, เจฟเฟอร์สันวิลเลียมคลินตัน ไม่สาบาน Oldboy (2013)
Our First Lady, Hillary Rodham Clinton, once said:สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของเรา ฮิลลารีร็อดแฮมคลินตันเคยกล่าวไว้ว่า: The To Do List (2013)
Clinton sucks.คลินตันครับ. The To Do List (2013)
First time since the Clinton administration.ครั้งแรกเลยหลังจากที่ คลินตันเป็นฝ่ายบริหาร Dead to Me (2013)
Hillary Clinton, Gwen Stefani.ฮิลลารี่ คลินตั้น, เกวน เสตฟานี่ Zane vs. Zane (2013)
Tap your inner Clinton.ใส่เนคไทเหมือนคลินตันด้วย Masquerade (2013)
But your inner Clinton taps nothing, not anymore.แต่ไม่ต้องเหมือนคลินตันก็ได้ ไม่จำเป็นเท่าไหร่ Masquerade (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intonHi, Fred, how about badminton on Thursday?
intonIf I were prime minister I'd give Clinton a good talking to.
intonIntonation is absent in his way of speaking.
intonI used to play badminton, but I do not any more.
intonMs Jaguar offered Mr Clinton the position because she had faith in his capabilities.
intonPay more attention to intonation when you speak English.
intonThe American people elected Mr Clinton President.
intonThe Clinton camp became desperate to eliminate the white votes Obama had got in both states.
intonThere were so few proper members in the badminton club that it was half-way between dead and 'on break'.
intonYou can tell by her intonation that she lived in a Spanish speaking country when she was young.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วรรณยุกต์[N] tone marks, See also: intonation marks, Example: การฝึกหัดผันตัวอักษรทั้งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหัดผันให้ครบทุกตัวอักษร, Thai definition: เครื่องหมายแสดงระดับเสียงสูงต่ำของคำในภาษาไทย
สำเนียง[N] accent, See also: intonation, tone, modulation, pronunciation, enunciation, Syn. เสียง, น้ำเสียง, ทำนองเสียง, Example: ตัวผมเองก็มีสำเนียงการพูด และกำพืดที่แท้จริงเหมือนกับพวกคุณ, Count unit: สำเนียง, Thai definition: เสียงที่ต่างกันไปตามท้องถิ่น
วจีเภท[N] speech, See also: utterance, intonation, Syn. การพูด, Thai definition: การเปล่งถ้อยคำ, การพูดแบ่งเป็นหัวข้อ, Notes: (บาลี)
แบดมินตัน[N] badminton, Example: การออกกำลังกายหนักๆ เช่น การเล่นเทนนิส แบดมินตัน สามารถผ่อนคลายความเครียดได้, Notes: (อังกฤษ)
กระแสเสียง[N] tone, See also: intonation, sound, Syn. ทำนองเสียง, น้ำเสียง, Example: ไทยเราใช้คำยกย่องคนร้องที่มีกระแสเสียงสูงไพเราะว่า มีแก้วเสียง
แหล่[V] intone (Mahajataka stories, prayer), Syn. เทศน์, Example: แม่ไปดูเขาแหล่ ประกวดที่หน้าวัด, Thai definition: เทศน์หรือร้องทำนองเทศน์มหาชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบด[n.] (baēt) EN: badminton   FR: badminton [m]
แบดมินตัน[n.] (baētmintan) EN: badminton   FR: badminton [m]
บิล คลินตัน[n. prop.] (Bil Khlintan = Bin Khlintan) EN: Bill Clinton (William Jefferson Clinton)   FR: Bill Clinton (William Jefferson Clinton)
ฮิลลารี คลินตัน[n. prop.] (Hillārī Khlintan) EN: Hillary Clinton (Hillary Rodham Clinton)   FR: Hillary Clinton (Hillary Rodham Clinton)
กระแสเสียง[n. exp.] (krasaē sīeng) EN: sound ; noise ; voice ; intonation ; tone   
ไม้แบด = ไม้แบดฯ[n. exp.] (māi baēt) EN: badminton racket   FR: raquette de badminton [f]
นักกีฬาแบดมินตัน[n. exp.] (nakkīlā baētmintan) EN: badminton player   FR: joueur de badminton [m]
เหน่อ[adj.] (noē) EN: with a rural accent ; with a provincial accent ; without the intonation of the unbanites   FR: avec un accent provincial
ผู้เล่นแบดมินตัน[n. exp.] (phūlēn baētmintan) EN: badminton player   FR: joueur de badminton [m]
รองเท้าแบดมินตัน[n. exp.] (røngthāo baētmintan) EN: badminton shoe   FR: chaussures de badminton [fpl]
สำเนียง[n.] (samnīeng) EN: accent ; intonation ; tone ; modulation ; pronunciation ; enunciation   FR: accent [m] ; prononciation [f] ; intonation [f] ; ton [m]
สนามแบดมินตัน[n. exp.] (sanām baētmintan) EN: badminton court   FR: terrain de badminton [m]
เสียงวรรณยุกต์[n. exp.] (sīeng wannayuk) FR: accent tonique [m] ; ton [m] ; intonation [f]
สวด[v.] (sūat) EN: recite ; chant ; pray ; recite the rosary ; chant ; say one's prayers ; offer a prayer ; singsong ; intone   FR: réciter
วจีเภท[n.] (wajīphēt) EN: speech ; utterance ; intonation   
วรรณยุกต์[n.] (wannayuk) EN: tone mark ; intonation mark ; tone   FR: signe de tonalité [m] ; signe diacritique [m]
วรรณยุต[n.] (wannayut) EN: tone mark ; intonation mark ; tone   FR: signe de tonalité [m] ; signe diacritique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WINTON    W IH1 N T AH0 N
HINTON    HH IH1 N T AH0 N
FINTON    F IH1 N T AH0 N
KINTON    K IH1 N T AH0 N
LINTON    L IH1 N T AH0 N
MINTON    M IH1 N T AH0 N
SINTON    S IH1 N T AH0 N
TINTON    T IH1 N T AH0 N
VINTON    V IH1 N T AH0 N
INTONE    IH2 N T OW1 N
PRINTON    P R IH1 N T AH0 N
QUINTON    K W IH2 N T AO1 N
SWINTON    S W IH1 N T AH0 N
INTONES    IH2 N T OW1 N Z
INTONED    IH2 N T OW1 N D
BAINTON    B EY1 N T AH0 N
BRINTON    B R IH1 N T AH0 N
CLINTON    K L IH1 N T AH0 N
INTONING    IH2 N T OW1 N IH0 NG
CLINTONS    K L IH1 N T AH0 N Z
LEWINTON    L UW1 AH0 N T AH0 N
WIGINTON    W IH1 JH IH2 N T AH0 N
PURINTON    P Y UW1 R AH0 N T AH0 N
CLINTON'S    K L IH1 N T AH0 N Z
PILKINTON    P IH1 L K AH0 N T AH0 N
WIGGINTON    W IH1 G IH2 N T AH0 N
MCCLINTON    M AH0 K L IH1 N T AH0 N
CLINTONS'    K L IH1 N T AH0 N Z
HOPKINTON    HH AA1 P K AH0 N T AH0 N
BADMINTON    B AE1 D M IH2 N T AH0 N
BADMINTONS    B AE1 D M IH2 N T AH0 N Z
CLINTONITE    K L IH1 N T AH0 N AY2 T
INTONATION    IH2 N T AH0 N EY1 SH AH0 N
CLINTONITES    K L IH1 N T AH0 N AY2 T S
CLINTONOMICS    K L IH2 N T AH0 N AA1 M IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intone    (v) (i1 n t ou1 n)
Frinton    (n) (f r i1 n t n)
Swinton    (n) (s w i1 n t @ n)
intoned    (v) (i1 n t ou1 n d)
intones    (v) (i1 n t ou1 n z)
intoning    (v) (i1 n t ou1 n i ng)
badminton    (n) (b a1 d m i n t @ n)
intonation    (n) (i2 n t @ n ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Federball {m}; Federballspiel {n}; Badminton {n} [sport]badminton [Add to Longdo]
Intonation {f}intonation [Add to Longdo]
Tonfall {m}intonation; tone of voice [Add to Longdo]
anstimmen | anstimmend | angestimmt | stimmt an | stimmte anto intone | intoning | intoned | intones | intoned [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ない[, nai] (aux-adj) (1) not (verb-negating suffix; may indicate question or invitation with rising intonation); (suf,adj-i) (2) (See 忙しない) emphatic suffix (used after the root of an adjective); (P) [Add to Longdo]
アップトーク[, apputo-ku] (n) style of speaking in which the speaker gives the end of each sentence or phrase a higher intonation (wasei [Add to Longdo]
イントネーション[, intone-shon] (n) intonation; (P) [Add to Longdo]
ジントニック[, jintonikku] (n) gin and tonic [Add to Longdo]
トマスカップ[, tomasukappu] (n) Thomas Cup (International Badminton Championship) [Add to Longdo]
ハンチントン舞踏病[ハンチントンぶとうびょう, hanchinton butoubyou] (n) Huntington's chorea [Add to Longdo]
バド[, bado] (n,vs) (abbr) (See バドミントン) badminton [Add to Longdo]
バドミントン[, badominton] (n) badminton; (P) [Add to Longdo]
バドミントン部[バドミントンぶ, badominton bu] (n) badminton club [Add to Longdo]
ビーフウェリントン[, bi-fuuerinton] (n) beef Wellington [Add to Longdo]
リントン[, rinton] (n) Linton (Japanese brand of haloperidol) [Add to Longdo]
レミントン[, reminton] (n) Remington [Add to Longdo]
ワシントン[, washinton] (n) Washington; (P) [Add to Longdo]
ワシントンポスト[, washintonposuto] (n) Washington Post (newspaper) [Add to Longdo]
ワシントン条約[ワシントンじょうやく, washinton jouyaku] (n) (See CITES) Washington Convention (i.e. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) [Add to Longdo]
因となり果となる[いんとなりかとなる, intonarikatonaru] (exp) to constitute the cause and effect [Add to Longdo]
隠遁[いんとん, inton] (n,vs) retirement (from the world); seclusion [Add to Longdo]
隠遁者[いんとんしゃ, intonsha] (n) recluse [Add to Longdo]
隠遁術[いんとんじゅつ, intonjutsu] (n) {MA} Ninja art of escape [Add to Longdo]
隠遁生活[いんとんせいかつ, intonseikatsu] (n) a reclusive life; living secluded from the world; leading a sequestered life [Add to Longdo]
羽根付き;羽子突;羽突き;羽根突き[はねつき, hanetsuki] (n,vs) Japanese badminton; battledore and shuttlecock [Add to Longdo]
羽子板[はごいた, hagoita] (n) battledore (early form of badminton racket) [Add to Longdo]
音調[おんちょう, onchou] (n,adj-no) tune; tone; intonation; melody; rhythm; harmony [Add to Longdo]
下降調[かこうちょう, kakouchou] (n) falling intonation; falling tone [Add to Longdo]
金団[きんとん, kinton] (n) mashed sweet potatoes (inc. sweetened chestnuts or beans) [Add to Longdo]
栗きんとん;栗金団[くりきんとん, kurikinton] (n) mashed sweet potatoes with sweetened chestnuts [Add to Longdo]
純正調[じゅんせいちょう, junseichou] (n) just intonation [Add to Longdo]
称名;唱名[しょうみょう, shoumyou] (n,vs) intoning or chanting the name of the Buddha [Add to Longdo]
上昇調[じょうしょうちょう, joushouchou] (n) rising intonation; rising tone [Add to Longdo]
尻下がり[しりさがり, shirisagari] (n) (1) falling intonation; (2) downward trend [Add to Longdo]
尻上がり[しりあがり, shiriagari] (n) rising (intonation, market) [Add to Longdo]
節回し[ふしまわし, fushimawashi] (n) melody; intonation [Add to Longdo]
節博士[ふしはかせ, fushihakase] (n) (musical) intonation marks [Add to Longdo]
中心となる[ちゅうしんとなる, chuushintonaru] (exp,v5r) to play a central role; to take a leading part [Add to Longdo]
読誦[どくじゅ;どくしょう, dokuju ; dokushou] (n,vs) reading aloud; recitation; intoning [Add to Longdo]
抑揚[よくよう, yokuyou] (n) (See 抑揚のない) intonation; accent; modulation; inflection; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克林顿[Kè lín dùn, ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Clinton (name); Bill Clinton (1946-), US Democratic politician, President 1993-2001 [Add to Longdo]
吟诵[yín sòng, ˊ ㄙㄨㄥˋ, / ] to read aloud; to recite rythmically; to chant; to intone (esp. poems in rythm) [Add to Longdo]
国际羽毛球联合会[Guó jì Yǔ máo qiú Lián hé huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄩˇ ㄇㄠˊ ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] International Badminton Federation [Add to Longdo]
希拉里[Xī lā lǐ, ㄒㄧ ㄌㄚ ㄌㄧˇ, / ] Hillary (person name); Hillary Rodham Clinton (1947-), US Democratic politician, First lady during Bill Clinton's presidency 1993-2001, Senator for New York since 2001 [Add to Longdo]
戈尔[Gē ěr, ㄍㄜ ㄦˇ, / ] Gore (name); Al Gore (1948-), US vice-president 1993-2001 under Bill Clinton, subsequently environmental campaigner and Nobel Peace laureate [Add to Longdo]
打鸟[dǎ niǎo, ㄉㄚˇ ㄋㄧㄠˇ, / ] to play badminton [Add to Longdo]
抑扬[yì yáng, ㄧˋ ㄧㄤˊ, / ] modulation (rising and falling pitch); intonation; a cadence; to rise and fall (of a body floating in water) [Add to Longdo]
抑扬顿挫[yì yáng dùn cuò, ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄉㄨㄣˋ ㄘㄨㄛˋ, / ] pattern or falling, remaining even and rising in pitch and rythm; inflection; intonation; cadence [Add to Longdo]
斯特凡诺普洛斯[Sī tè fán nuò pǔ luò sī, ㄙ ㄊㄜˋ ㄈㄢˊ ㄋㄨㄛˋ ㄆㄨˇ ㄌㄨㄛˋ ㄙ, / ] Stephanopoulos (e.g. former Clinton aide George Stephanopoulos) [Add to Longdo]
杨维[Yáng Wéi, ㄧㄤˊ ㄨㄟˊ, / ] Yang Wei (badminton) [Add to Longdo]
汤姆斯杯[Tāng mǔ sī Bēi, ㄊㄤ ㄇㄨˇ ㄙ ㄅㄟ, / ] Thomas cup (international badminton team competition) [Add to Longdo]
发声法[fā shēng fǎ, ㄈㄚ ㄕㄥ ㄈㄚˇ, / ] intonation [Add to Longdo]
羽毛球[yǔ máo qiú, ㄩˇ ㄇㄠˊ ㄑㄧㄡˊ, ] shuttlecock; badminton [Add to Longdo]
临潼[Lín tóng, ㄌㄧㄣˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] (N) Lintong (place in Shaanxi) [Add to Longdo]
苏迪曼杯[Sū dí màn bēi, ㄙㄨ ㄉㄧˊ ㄇㄢˋ ㄅㄟ, / ] Sudirman cup (world badminton team competition) [Add to Longdo]
语调[yǔ diào, ㄩˇ ㄉㄧㄠˋ, / 調] intonation [Add to Longdo]
调子[diào zi, ㄉㄧㄠˋ ㄗ˙, / 調] tune; melody; tuning; cadence; intonation; (speech) tone [Add to Longdo]
韵调[yùn diào, ㄩㄣˋ ㄉㄧㄠˋ, / 調] rhyme and tone; intonation [Add to Longdo]
鲁宾[Lǔ bīn, ㄌㄨˇ ㄅㄧㄣ, / ] Rubin (name); Robert E. Rubin (1938-), US Treasury Secretary 1995-1999 under President Clinton [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
抑揚[よくよう, yokuyou] Intonation, Akzent [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top