Search result for

instances

(22 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -instances-, *instances*, instance
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I found six other instances of revenues being under-reported.ของลูกค้่ารายอื่นๆ ฉับพบอยู่ 6 รายการ ของข้อมูลรายได้ที่รายงานยอดเข้ามา Mandala (2009)
So if you want to prove your innocence, all you gotta do is say "ahh". We're looking for instances where graves have been disturbed...เรากำลังหากรณีที่หลุมศพถูกบุกรุก Cold Comfort (2009)
NO FIREBUG FIREFIGHTER, NO FLAMMABLE JUVEY RECORDS, HOWEVER, OF THE 128 REPORTED INSTANCESอย่างไรก็ตาม มีรายงานการขโมยของเล็ก ๆ น้อย ๆ รวมทั้งการทำลายทรัพย์สิน 128 กรณีเมื่อปีที่แล้ว House on Fire (2009)
Look and see if there were any other instances of crow populations plummeting like this.มองหาและดูว่า ยังมีข้อมูลอะไรอีกบ้าง ที่ดิ่งฮวบเหมือนกับ ประชากรอีกา 137 Sekunden (2009)
Students are required to respect public and private ownership, and instances of theft, misappropriation or...นักศึกษาต้องเคารพความเป็นเจ้าของ ของส่วนรวมและส่วนตัว ตัวอย่างเช่น การขโมย,การยักยอก หรือ... The Social Network (2010)
Studies have shown that a strict dress code... fosters a safe and stable learning environment... with fewer instances of gang violence and vampirism.- คงงั้น งานวิจัยพบว่า การแต่งตัวสุภาพ สภาพแวดล้อม ที่ปลอดภัย เด็กจะไม่เป็นนักเลง หรือแวมไพร์ Theatricality (2010)
Look for instances where the mother died.ทิ้งลูกสาววัย 7 ขวบ โจดี้ ไว้ข้างหลัง Solitary Man (2010)
There have been instances of vandalism around the palace, and thefts.จู่ๆก็มีพวกป่าเถื่อน หัวขโมยมาล้อมข้าไว้ Goblin's Gold (2010)
You know the instances of wild animal reports were up 70% over the past few months?รู้ไหมว่ามีสัตว์ป่าคุ้มคลั่งเพิ่มมากขึ้นถึง70% ในหลายเดือนที่ผ่านมานี้? Co-Captain (2011)
You know, I didn't have a lot of time to make changes, and there are some instances where it's not exactly how I would've wanted it.ผมไม่มีเวลาเปลี่ยนแปลงมากนัก และมันก็มีบางเรื่องที่ผมไม่ได้ตั้งใจ จะให้มันออกไป Memoirs of an Invisible Dan (2011)
Have you had any blackouts, instances of lost time?คุณเคยมีช่วงที่จำอะไรไม่ได้ เหมือนเวลาบางช่วงมันหายไปบ้างมั้ย? 1912 (2012)
Have you had any blackouts? Instances of lost time?เคยอยู่ๆก็เบลอๆมั๊ย แบบเสียความทรงจำ Break on Through (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
instancesAnd soon after I procured Xenophon's Memorable Things of Socrates, wherein there are many instances of the same method.
instancesI can give you several instances.
instancesInstead use words like "some", "many", "often", and begin statements with openers like, "In my experience, ...", "Excuse me if I'm wrong, but...", "In many instances, ...."
instancesThere are frequent instances of malicious door-to-door selling, such as pushing water purifiers on people after carrying out water quality tests without permission.

CMU English Pronouncing Dictionary
INSTANCES    IH1 N S T AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
instances    (v) (i1 n s t @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
こっきり[, kokkiri] (suf) (See ぽっきり) just (applies to set number of items, instances, etc.) [Add to Longdo]
異言[いげん, igen] (n) tongues (i.e. utterances or "languages" spoken during instances of glossolalia) [Add to Longdo]
事例集[じれいしゅう, jireishuu] (n) collection of cases; collection of instances; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  instances [ɛ̃stãs]
     insistence; pressure; urgency
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top