Search result for

ils

(62 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ils-, *ils*, il
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bailsman(เบล'ซ เมิน) n. ผู้วางหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว -pl. bailsmen
basophilsเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีแกรนูล มีจำนวนน้อยมากประมาณ 0-1.6 % มีหน้าที่ในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ เกี่ยวกับการอักเสบ มีความสำคัญต่อปฏิกริยา antigen antibody คือจะทำให้ basophils แตกออกแล้วปล่อย histamine ออกมา
entrails(เอน'เทรลซ) n.,pl. เครื่องใน,อวัยวะภายใน,ไส้พุง, Syn. guts
eosinophilsเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดมีแกรนูลที่มีจำนวนน้อยเพียง 1-6 % มีหน้าที่ทำลายฮีสตามีน ทำให้เราสามารถทราบได้ว่าในขณะนั้นมีพยาธิ หรือ เป็นโรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ ถ้าจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น
fewtrils(ฟิว' ทริลซฺ) n. เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ
fils(ฟี'ซฺ) n.,Fr. บุตรชาย
hailstone(เฮล'สโทน) n. ลูกเห็บ
kitchen utensils =kitchen(ดู)
milstream(มิล'สทรีม) n. กระแสน้ำที่ไหลเข้าหากังหันน้ำ
neutrophilsเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งทำหน้าที่จับกินทำลายแบคทีเรียมีมากที่สุดประมาณ 60-75%

English-Thai: Nontri Dictionary
entrails(n) ไส้พุง,เครื่องใน,อวัยวะภายใน
hailstone(n) ลูกเห็บ
hailstorm(n) พายุลูกเห็บ
oilskin(n) ผ้าน้ำมัน
toilsome(adj) ต้องทำงานหนัก,ตรากตรำ,เหน็ดเหนื่อย
whilst(con) ขณะที่,ระหว่าง,ตราบ,ประเดี๋ยว,ถึงแม้ว่า,แต่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Zamran ils soba vpaah zixlai grosb.. . The Third Man (2010)
You'd better be worth it. ♪ Human Target 2x01 ♪ Ilsa Pucci Original Air Date onnovember 17, 2010 ♪ ♪หวังว่าคุณจะคุ้มค่าพอ ขณะที่ผมซาบซึ้งกับเวลา เงิน Ilsa Pucci (2010)
Ilsa. My lord, this is ridiculous.อิลซ่า พระเจ้า นี่มันบ้ามาก Ilsa Pucci (2010)
Ilsa.อิลซ่า Ilsa Pucci (2010)
Ilsa, this is Lars Nielsen.อิลซ่า นี่คือ ลาร์ส เนลสัน Ilsa Pucci (2010)
It's Ilsa's ring.แหวนของอิลซ่า Ilsa Pucci (2010)
Ilsa, the safest place for you to be right now is right here.อิลซ่า ทีที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคุณตอนนี้ คือที่นี่ Ilsa Pucci (2010)
I've lost Ilsa. She's in the elevator.ฉันเสียอิลซ่าไปแล้ว เธออยู่ในลิฟท์ Ilsa Pucci (2010)
Yeah. What would you need Ilsa for?ใช่ แล้วจะต้องการอิลซ่าไปทำไม Ilsa Pucci (2010)
Like I said, Ilsa, anyone can steal a few million, but billions...อย่างที่บอก อิลซ่า ใครๆก็ขโมยเงินไม่กี่ล้านได้ แต่เป็นพันล้าน Ilsa Pucci (2010)
Mrs. Kim of Ilsan's group meetings.งานสังสรรค์ของคุณนายคิมจากอิลซาน Fermentation Family (2011)
I picked roses and irises from the garden with Greta and Ilsa... and i helped in the kitchen.ข้าเด็ดดอกกุหลาบช่วยเอลซ่า - งั้นหรือ? - แล้วข้าก็ช่วยในครัว Snow White: A Tale of Terror (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration   
เบียร์[n.] (bīa) EN: beer ; ale   FR: bière [f] ; pils [f] (Belg.)
บุตร[n.] (but) EN: child ; son ; daughter ; offspring   FR: enfant [m, f] ; fils [m] ; fille [f] ; progéniture [f]
บุตรชาย[n.] (butchāi) EN: son   FR: fils [m]
บุตรชายคนโต[n. exp.] (butchāi khontō) EN: oldest son   FR: fils aîné [m]
บุตรา[n.] (buttrā) EN: son   FR: fils [m]
ชาติหมา[n. exp.] (chāt mā) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch   FR: fils de pute [m] (vulg.)
เห็บ[n.] (hep) EN: hail ; hailstone   FR: grêle [f] ; grelon [m]
หีบเครื่องมือ[n. exp.] (hīp khreūangmeū) EN: toolbox   FR: boîte à outils [f]
เก๋าเจ๊ง = เก๋าเจ้ง [X] (kaojeng) EN: son-of-a bitch   FR: fils de pute [m] (vulg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ILSA    IH1 L S AH0
ILSE    IH1 L S
ILSLEY    IH1 L Z L IY0

German-Thai: Longdo Dictionary
jeweilsทีละ, แต่ละ, ตามลำดับ

French-Thai: Longdo Dictionary
ils(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่มีเพศชายอย่างน้อย 1 คนในนั้น, พวกเขา, พวกมัน
fils(n) le, = ลูกชาย ตัวอย่างเช่น il est fils unique = เขาเป็นลูก(ชาย)คนเดียว, See also: A. fille,
petit-fils(n) |m, pl. petit-fils| หลานชาย, See also: A. petite-fille,

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぐら鼻;胡坐鼻[あぐらばな, agurabana] (n) snub nose; flat nose with flattened nostrils [Add to Longdo]
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue [Add to Longdo]
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details [Add to Longdo]
それ見たことか[それみたことか, soremitakotoka] (exp) You see that? (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ見ろ[それみろ, soremiro] (exp) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ御覧;それご覧[それごらん, soregoran] (exp) (obsc) (See それ見たことか) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
[, no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) [Add to Longdo]
ばい貝[ばいがい, baigai] (n) whelk; small water snails [Add to Longdo]
もつ[, motsu] (n) (abbr) {food} (See 臓物) entrails; giblets; guts; internal organs [Add to Longdo]
アメリカ鰭足鷸[アメリカひれあししぎ;アメリカヒレアシシギ, amerika hireashishigi ; amerikahireashishigi] (n) (uk) Wilson's phalarope (Phalaropus tricolor) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フェールセーフ動作[フェールセーフどうさ, fe-ruse-fu dousa] failsafe operation [Add to Longdo]
フェールソフト[ふぇーるそふと, fe-rusofuto] failsoft [Add to Longdo]
機能縮退[きのうしゅくたい, kinoushukutai] failsoft [Add to Longdo]
処理内容[しょりないよう, shorinaiyou] processing details [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ILS
     Intelligente LernSysteme
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ILS
     Internet Locator Service (MS)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 ils [il]
   they
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top