Search result for

igues

(152 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -igues-, *igues*, igue
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา igues มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *igues*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Ligulas!เลโกลาส! The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I'm trying to figure out which poor bastards should get the ax.ฉันกำลังหาว่าใครน่าโดนลงขวานน่ะ พ่อฉันตัดงบงานฉัน 20% Hothead (2001)
Is it human? You figure it out Haku's out todayดูก็รู้ว่าวันนี้ฮากุไม่อยู่ Spirited Away (2001)
I waited to tell you until I had a chance to figure it out myself.พ่อตั้งใจจะบอกลูกเมื่อพ่อเข้าใจมันหมดแล้ว Frailty (2001)
I figured we ought to have a storm cellar. Go on down and check it out.เราขุดหลุมไว้หลบพายุ ลองลงไปดูสิครับ Frailty (2001)
Tell you what, we'll sit down this weekend and we'll see if we can't figure out that junk together, okay?พ่อจะบอกอะไรให้นะ วันหยุดนี้ พ่อจะนั่งอ่านหนังสือกับลูก ตกลงมั้ย? Frailty (2001)
Why don't you just keep talking? Maybe I'll figure it out.คุณเล่าเรื่องต่อไปเรื่อยๆ สิ ผมจะหาคำตอบเอง Frailty (2001)
So was my aunt. Figured it was time to break the vicious cycle.น้าฉันก็ด้วย มาคิดดูแล้วก็เลยน่าจะเลิกทำอะไรที่มันเป็นวงจรแบบนั้นดูบ้าง Hothead (2001)
- Haven't figured it out yet.-ฉันยังอ่านไม่จบเลย Pilot (2001)
No, figured I'd sit it out.คงไม่หละ Pilot (2001)
It'd be better if I transfigured Mr. Potter and you into a watch.อาจจะเป็นประโยชน์กว่า ถ้าฉันเปลี่ยนแปลงร่างคุณพอตเตอร์ กับตัวคุณให้เป็นนาฬิกาพก Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I guess he figured when the killings made the news that I'd come for him.ผมเดาว่าเขาฆ่าคนเพื่อสร้างข่าว เพื่อให้ผมมาหาเขา Frailty (2001)
But I figured you're so busy.เราปล่อยเรื่องไร้สาระในอดีตพวกนั้นไปเถอะนะ Rock Star (2001)
Yep. Might just be some crackpot but I figured I should call you anyway.ครับท่าน ไม่รู้ว่าเป็นคนบ้าหรือป่าว แต่ผมก็เห็นสมควรว่าต้องเรียนให้ท่านทราบ Frailty (2001)
But you've gotta have faith. We'll figure this thing out together.สิ่งที่ลูกทำได้ตอนนี้ก็แค่ต้องเชื่อมั่นเท่านั้นเอง เราจะค้นหาคำตอบไปด้วยกัน Metamorphosis (2001)
I can't figure out what you hate more the fact that my plan works or that you didn't come up with it first.ผมไม่รู้ว่าพ่อจะมีอะไรเกลียดมากไปกว่านี้ แต่อย่างน้อยแผนของผมก็ใช้ได้ ไม่งั้นพ่อคงไม่โผล่มาที่นี่เป็นครั้งแรกหรอก Hothead (2001)
Figures the apple doesn't fall far from the tree?ลูกไม้่หล่นไม่ไกลต้นใช่มั๊ย Pilot (2001)
Well, listen, you know, you're a public figure.Well, listen, you know, you're a public figure. Maid in Manhattan (2002)
We were trying to figure out why you had a hammer.เราพยายามคิดว่าทำไมเธอ ถึงมีฆ้อนได้ Punch-Drunk Love (2002)
So let's figure something out.ฉะนั้นคิดหาทางซะ Punch-Drunk Love (2002)
Call Senora Rodriguez.Call Se๑ora Rodriguez. Maid in Manhattan (2002)
But not with Mrs. Rodriguez.But not with Mrs. Rodriguez. Maid in Manhattan (2002)
All you have to do is you have to figure out a way to condition them so that you don't get these random flashes.สิ่งที่นายจะต้องทำก็คือ หาทาง.. ..หรือเงื่อนไขการเกิด เพื่อที่จะได้ไม่เกิดตาพร่าแบบสุ่มอย่างนี้ X-Ray (2001)
I'm just trying to figure out how much change I have inside.ฉันแค่กำลังหาอยู่ว่า น่าจะมีเงินในนี้ประมาณเท่าไหร่น่ะ X-Ray (2001)
You know who I can't figure out where I know them from?You know who l can't figure out where l know them from? Maid in Manhattan (2002)
Yes, you will because tomorrow we're going to call Senora Rodriguez.You will because we'll call Se๑ora Rodriguez. Maid in Manhattan (2002)
- Look, ma, I'm not calling Mrs. Rodriguez, okay?-I'm not calling Mrs. Rodriguez. Maid in Manhattan (2002)
Not really. I figure they're a million years away from my life now.ไม่เชิงหรอก ฉันว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ ไกลจากฉันไปเป็นล้านๆ ปีแล้ว X-Ray (2001)
And then I figured maybe you're just too chickenshit, so I went ahead and did it myself.Then l figured maybe you were too chickenshit, so l did it myself. Maid in Manhattan (2002)
Figured if they took you, you'd be happy.If they took you, you'd be happy. Maid in Manhattan (2002)
And what I can't figure out is, you running towards something you want?What l can't figure out is, are you running towards something you want? Maid in Manhattan (2002)
And if you want to stay out of harm's way don't go to Club Cuba Loca on Figueroa.และถ้าคุณต้องการที่จะอยู่ออกจากทางอันตราย ... ... ไม่ได้ไปที่คลับคิวบา Loca ในเกรอ Showtime (2002)
Figured I'd leave before they thought I was involved.เลยหนีออกมาจากที่นั่นก่อนที่ใครๆจะคิดว่าฉันมีส่วนด้วย A Walk to Remember (2002)
It's more like figuring out what to do when you get somewhere.มันเป็นมากกว่าการคิดว่าจะทำอะไร เมื่อคุณไปที่ที่หนึง A Walk to Remember (2002)
I just figured we could surprise everyone with how good I get.ฉันแค่คิดว่าฉันจะเซอร์ไพรทุกคนว่าฉันเล่นได้ดี A Walk to Remember (2002)
-You know what I figured out today? -What?- รู้มั้ยฉันคิดอะไรไว้วันนี้ / อะไร? A Walk to Remember (2002)
I've got it figured.ผมเข้าใจแล้ว Signs (2002)
People must have figured out a way to beat them.เพราะเรารู้วิธีปราบมัน Signs (2002)
I really Aiguo peopleI really Aiguo people Sex Is Zero (2002)
I figured we had a shot until someone screwed it up.จนใครบางคนนล่มยับเยิน The Matrix Reloaded (2003)
- You haven't figured that out?/ยังไม่รู้อีกหรือครับ? The Matrix Reloaded (2003)
- What happened? - l can't figure it out.เกิดอะไรขึ้น, ผมก็ยังไม่แน่ใจ The Matrix Reloaded (2003)
I figure I slept the first 11 years of my life, now I'm making up for it.ฉันนอนหลับมา 11 ปีแรกของชีวิต ตอนนี้ฉันตื่นแล้ว The Matrix Reloaded (2003)
I thought you'd have figured that out by now.นึกว่าเธฮเข้าใจแล้วซะอีก The Matrix Reloaded (2003)
- That figures. - Captain Roland.พร้อมแล้วค่ะกัปตันโรแลนด์ The Matrix Revolutions (2003)
It's your job to figure it out.นั่นมันเป็นงานของเธอนะ Yomigaeri (2002)
Now she just has to figure out a way to tell Tommy.ตอนนี้เธอต้องหาวิธีบอกทอมมี่ Mona Lisa Smile (2003)
We're going to figure this thing out.เราจะต้องหาวิธีแก้ไขเรื่องนี้กัน The O.C. (2003)
Dr. Staunton, will you tell the alumnae the figures you have?ดร.สตอนตัน ช่วยบอกตัวเลขที่คุณมีอยู่ซิ Mona Lisa Smile (2003)
I figured it's the only place we wouldn't end up having sex.ฉันคิดว่ามันเป็นสถานที่เดียว ที่เราจะไม่จบลงด้วยการมีเซ็กส์น่ะ Hope Springs (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
iguWhat do you figure she is doing now?
iguWe tried to figure out the problem our professor had given us, but it seemed confusing.
iguThey have to figure out the cost.
iguThis book is full of figure of speech.
iguThere were figures there from those of an age best called girls and boys to those who looked to be old enough to be about to live out their life span.
iguThey figured there was no hope.
iguHe doesn't check his figures when he's calculating.
iguI caught sight of her figure in the distance.
iguI couldn't figure out where on earth he was heading for.
iguI can't figure him out.
iguThe figures add up to 230.
iguI am figuring on inviting a lot of guests to the opening ceremony.
iguEating between meals is bad for the figure.
iguI figure that is no point in persuading him.
iguThe law is full of ambiguities.
iguHe cut a fine figure in company.
iguWell, let me take it back and figure it out for you.
iguDancing is good for the figure.
iguI saw the figure of a man.
iguHow did you figure out this problem?
iguShe is recognized as the best figure-skater in the country.
iguThe figure indicates approximately two thirds of the freshmen are indifferent to politics.
iguI couldn't figure out what he was talking about.
iguWhat do you figure on this?
iguOur words are potentially ambiguous.
iguHe watches for an opportunity to intrigue against his rival.
iguShe has a good figure.
iguSeen at a distance, the rock looks like a squatting human figure.
iguI can't figure out why he said so.
iguSo that Michelangelo might paint certain figures on the ceiling of the Sistine Chapel, so that Shakespeare might write certain speeches and Keats his poems, it seemed to me worthwhile that countless millions should have lived and suffered and died.
iguI can't figure out why you don't like jazz.
iguThe different character typologies are represented schematically in figure one.
iguIt's an inflation-adjusted figure.
iguI am bit weak at figures.
iguI figured out why the machine wouldn't work.
iguHe is expert at figures.
iguSports activities require a slender figure.
iguWe could barely make out two figures in the dark.
iguWill you please check these figures.
iguI saw a figure approaching in the distance.
iguSam couldn't figure out how to use the machine.
iguThe young man is a handsome figure.
iguThe student may have copied the figures in a hurry.
iguHe fainted with hunger and fatigue, but came to after a while.
iguI can figure out what he is trying to say.
iguWe encounter similar difficulties when we substitute rectangles for triangles in this configuration.
iguAs you look at your face, you try to figure out what is happening behind it, in your mind.
iguIn addition to classifying the data, the machine also checks the figures.
iguThe accountant will go into these figures.
iguThe mortality rate per 1000 live births are set out in figure 13.1.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbruchgenehmigung {f}wrecking permit [Add to Longdo]
Abbuchung {f} (durch Einzugsermächtigung)(payment by) direct debit [Add to Longdo]
Abfallbeseitigung {f}trash removal; waste disposal:call Such("", "") [Add to Longdo]
Abfertigung {f}; Check-in {n}check-in [Add to Longdo]
Abfertigung {f} (Zoll)clearing; processing [Add to Longdo]
Abfertigungsgebäude {n}passenger terminal [Add to Longdo]
Abfertigungsgebühr {f}passenger service charge [Add to Longdo]
Abfertigungshalle {f}terminal building; check-in area [Add to Longdo]
Abfertigungsschalter {m}check-in counter [Add to Longdo]
Abfertigungsstelle {f}dispatch office [Add to Longdo]
Abfindung {f}; Entschädigung {f}indemnity [Add to Longdo]
Abfuhr {f}; Behebung {f}; Beseitigung {f}; Entfernung {f}; Umzug {m}removal [Add to Longdo]
Abgabe {f}; Übergabe {f}; Auslieferung {f}; Aushändigung {f}surrender [Add to Longdo]
Abluftreinigung {f}exhaust air treatment [Add to Longdo]
Abmachung {f}; Vereinbarung {f}; Vergleich {m}; Einigung {f} | gütliche Einigungsettlement | amicable settlement [Add to Longdo]
Abmeldung {f}; Kündigung {f}cancellation [Add to Longdo]
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll {n}acceptance certificate [Add to Longdo]
Abnahmekonfiguration {f}acceptance configuration [Add to Longdo]
Abneigung {f}; Aversion {f}; Gräuel {m}; Greuel {m} [alt] | Abneigungen {pl}aversion | aversions [Add to Longdo]
Abneigung {f} | Abneigungen {pl}disinclination | disinclinations [Add to Longdo]
Abneigung {f}dislike [Add to Longdo]
Abneigung {f} | Abneigungen {pl}indisposition | indispositions [Add to Longdo]
Abneigung {f}; Widerwillen {m}reluctance [Add to Longdo]
Abneigung {f} | Abneigungen {pl}repugnance | repugnances [Add to Longdo]
Abraumbeseitigung {f}removal of overburden; stripping [Add to Longdo]
Abrede {f}; Verstand {m}; Verständnis {n}; Verständigung {f}understanding [Add to Longdo]
Abschaffung {f}; Aufhebung {f}; Beseitigung {f} | Beseitigung {f} von Handelsschrankenabolishment; abolition | abolition of trade barriers [Add to Longdo]
Absetzung {f}; Erniedrigung {f} | Absetzungen {pl}degradation | degradations [Add to Longdo]
Absolutbeschleunigung {f}absolute acceleration [Add to Longdo]
Abstich {m}; Abzweigung {f}tap [Add to Longdo]
Abwasserbeseitigung {f}sewage disposal [Add to Longdo]
zentrale Abwasserbeseitigung {f}central sewage treatment [Add to Longdo]
zentrale Abwasserbeseitigung {f}central sewerage provisions [Add to Longdo]
Abwasserbeseitigungsanlage {f}sewerage facility [Add to Longdo]
Abwasserreinigung {f}wastewater treatment; effluent treatment [Add to Longdo]
Abwasserreinigung {f}sewage purification; sewage clarification [Add to Longdo]
Abwasserreinigungsanlage {f}wastewater treatment plant [Add to Longdo]
Abweichung {f}; Veränderung {f} | negative Abweichung {f} | Abweichungen {pl} | vorhersehbare Abweichung {f} zweier Zahlenreihenvariance | adverse variance | variances | predictable variance between two sets of figures [Add to Longdo]
Abzweigung {f}; Abbiegung {f}turning [Add to Longdo]
Abzweigung {f}divergency [Add to Longdo]
Abzweigung {f}turn-off; branch-off [Add to Longdo]
Achterknoten {m} [naut.]figure eight knot [Add to Longdo]
Änderungsgenehmigung {f}change authorisation [Add to Longdo]
Änderungsgenehmigungsentwurf {m}change authorisation draft [Add to Longdo]
Akkreditierung {f}; Beglaubigung {f}accreditation; accrediting [Add to Longdo]
in Anbetracht; unter Berücksichtigungin consideration of; by taking into consideration [Add to Longdo]
Anerkennung {f}; Bestätigung {f} | Anerkennungen {pl}; Bestätigungen {pl}recognition | recognitions [Add to Longdo]
Anfertigung {f}production [Add to Longdo]
Anfertigungen {pl}; Herstellungen {pl}makings [Add to Longdo]
Angebotsgenehmigung {f}proposal approval [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top