Search result for

hurles

(152 entries)
(0.0319 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hurles-, *hurles*, hurle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hurles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hurles*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hurl[VT] ขว้าง, See also: พุ่ง, ขว้างปา, โยน, ทุ่ม, สลัด, เขวี้ยง
hurl[VT] ด่าทอ
churl[N] คนที่หยาบคาย, Syn. boor, yokel
hurl at[PHRV] ขว้างไปที่, See also: เขวี้ยงไปยัง, Syn. throw at
churlish[ADJ] หยาบคาย, Syn. rude, vulgar
hurl out[PHRV] ทำให้ออกไป (เพราะมีความผิดร้ายแรง), Syn. throw out
hurl away[PHRV] ขว้างออกไป, See also: เขวี้ยงออกไป, เหวี่ยงออก, Syn. throw out
hurl down[PHRV] ทำให้กระเด็นลงมา, See also: เหวี่ยงลงมา, Syn. chuck down, fling down, throw down
hurl into[PHRV] ขว้างเข้าไป, See also: เหวี่ยง, ขว้างเข้าไป, เขวี้ยงเข้าไป, โยนเข้าไป, Syn. fling into, pitch into, throw into, toss into
hurl about[PHRV] ทำให้กระเด็นไปคนละทิศ, See also: ทำให้กระจัดกระจายไป, Syn. hurl around
hurl around[PHRV] ทำให้กระเด็นไปคนละทิศ, See also: ทำให้กระจัดกระจายไป, Syn. hurl about
hurly-burly[N] ความโกลาหลอลหม่าน, See also: การเอะอะโวยวาย
hurl away on[PHRV] เสียไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: สูญเปล่า, Syn. chuck away on, fling away on, throw away on
hurl together[PHRV] มาชุมนุมกัน, See also: มารวมตัว, มาพบปะกัน, Syn. bring together

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
churl(เชิร์ล) n. ชาวชนบท,คนหยาบคาย,คนอารมณ์ร้าย,คนขี้เหนียว,เสรีชนชั้นต่ำในสมัยศักดินา,ปู่โสมเฝ้าทรัพย์
churlish(เชิล'ลิช) adj. คล้ายคนบ้านนอก,หยาบคาย,อารมณ์ร้าย,ขี้เหนียว,เอาใจยาก,จัดการยาก,ติดต่อด้วยได้ยาก, See also: churlishness n. ดูchurlish
hurl(เฮิร์ล) vt. ขว้าง,เหวี่ยง,ปา,โยน,สลัด,ดีด,ร้องเสียงดัง vi. ขว้าง (อาวุธ) -n. การขว้าง,การเหวี่ยง, Syn. propel,fling,heave
hurling(เฮอ'ลิง) n. การขว้าง,การเหวี่ยง,กีฬาไอริชที่คล้ายฮอกกี้
hurly(เฮิร์ล'ลี่) n. ความวุ่นวาย, Syn. commotion -pl. hurlies

English-Thai: Nontri Dictionary
churl(n) คนอารมณ์ร้าย,คนหยาบคาย,คนชั้นต่ำ,คนบ้านนอก
churlish(adj) หน้างอ,อารมณ์ร้าย,หยาบคาย,คล้ายคนบ้านนอก
HURLY-hurly-burly(n) ความอลหม่าน,ความฉุกละหุก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hunter-Hurler's Syndromeกลุ่มอาการของฮันเตอร์-เฮอร์เลอร์ [การแพทย์]
Hunter-Hurler-Pfoundler's Syndromeกลุ่มอาการของฮันเตอร์-เฮอร์เลอร์-ป์ฟาวน์เลอร์ [การแพทย์]
Hurler's Syndromeกลุ่มอาการเฮอร์เลอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pastry hounds. Yeah, that's the... insult that they hurl upon them.ขนมปังอบไง นั่นล่ะ Junior (1994)
Now I don't feel so bad about sleeping with Jason Hurley.งั้นฉันก็ไม่รู้สึกผิด ที่นอนกับเจสัน เฮอร์ลี่ The One with George Stephanopoulos (1994)
- You look like you're about to hurl.-ดูนายแปลกๆนะเนี่ย Pilot (2001)
I would like half-pint of churly.ฉันอยากจะได้เหล้าเชอร์รี่ซักครึ่งไพน์ Love Actually (2003)
As Baron Thurlow in England is supposed to have saidดังที่บารอนเธอร์โลว์ในอังกฤษเคยกล่าวไว้ว่า The Corporation (2003)
I thought I was gonna hurl.ฉันคิดว่าฉันกำลังถูกเหวี่ยง Mean Girls (2004)
Hurley. Oh, just...เฮอร์ลีย์ Pilot: Part 2 (2004)
Hurley, hey!เฮอร์ลีย์ เฮ้ Pilot: Part 2 (2004)
- Hurley.- เฮอร์ลีย์ Tabula Rasa (2004)
Hurley.เฮอร์ลีย์ Tabula Rasa (2004)
They simply gather and collect around it, and hurl abuses at the tree, they curse it.พวกเขาแค่รวมตัวกันรอบๆมัน และดูหมิ่นต้นไม้ พวกเขาสาปสรรมัน Like Stars on Earth (2007)
WilPharma stock fell sharply as a result of scathing accusations hurled at them by Terra-Save.ราคาหุ้นของวิลฟาร์มาร่วงกราวรูด หลังจากถูกข้อกล่าวหา ที่เทร่าเซฟพาดพิงถึง Resident Evil: Degeneration (2008)
"or we hurl him back to damnation.""ไม่อย่างนั้น เราจะโยนเขากลับไปที่เดิม" Heaven and Hell (2008)
mrs. hurley lives down the street.มีคุณเฮอร์รี่ที่อยู่ท้ายถนนค่ะ Wishful Thinking (2008)
- Jimmy Hurley.-จิมมี่ เออร์ลีย์ Doubt (2008)
Jimmy! Jimmy Hurley!จิมมี่ จิมมี่ เออร์ลีย์! Doubt (2008)
James Hurley, down to the Principal's office now!เจมส์ เฮอร์ลี่ย,ไปที่ห้องอธิการเดียวนี้เลย! Doubt (2008)
Back already, Mr. Hurley?กลับมาแล้วหรือคุณเฮอร์ลี่ย์? Doubt (2008)
- James Hurley, what are you doing out of class?-เจมส์ เฮอร์ลีย์ เธอมาทำอะไรนอกห้องเรียน? Doubt (2008)
- I said, back already, Mr. Hurley? !-ฉันถามว่ากลับมาแล้วหรือคุณเฮอร์ลีย์? Doubt (2008)
Right here, Hurley. What's up?มาแล้ว เฮอร์รี่ ว่ายังไง The Beginning of the End (2008)
Hurley...เฮอร์รี่... . The Beginning of the End (2008)
Hurley. Just... just...เฮอร์รี่ แค่... The Beginning of the End (2008)
It was gat seeing you, Hurley.ดีใจที่ได้เจอนายนะ เฮอร์รี่ The Beginning of the End (2008)
- Hurley...-เฮอร์รี่... The Beginning of the End (2008)
Hey,hurley!เฮ้! เฮอลี่! Eggtown (2008)
- Hi,hurley. - Hey,kate.เคท Eggtown (2008)
Then why are you on national television hurling accusations at him?แล้วทำไมคุณไปออกTVแล้วกล่าวหาเขาละ? A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Okay. His name's Chuck shurley.โอเเค เขาชื่อ ชัค เชอลีย์ The Monster at the End of This Book (2009)
You Chuck shurley?คุณชัค เชอลีย์ The Monster at the End of This Book (2009)
The Chuck shurley who wrote the "supernatural" books?ชัคที่เขียนนิยายเรื่อง Supernatural สินะครับ The Monster at the End of This Book (2009)
Quit hurling faeces like a howler monkey, would you?เลิกขว้างปาข้าวของเหมือนลิงสักทีได้มั้ย? Lucifer Rising (2009)
We need to protect the people That we left behind, hurley.เราจำเป็นต้องปกป้องคนที่เราทิ้งไว้เบื้องหลัง เฮอร์ลีย์ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
And for hurley, It seemed the island had Followed him all the way home.ดูเหมือนว่าเกาะติดตามเขาตลอดทางกลับบ้าน Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
What the survivors Had been through... hurley grew troubled...ว่าผู้รอดชีวิตได้ผ่านอะไรมาบ้าง - เฮอร์ลีย์เจอกับปัญหา... - หันมา Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
I think it wants us To come back. - Hurley--ฉันคิดว่ามันต้องการให้เรากลับไป Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
But hurley's encounters With dead friends continued,แต่เฮอร์ลีย์ยังคงเจอกับเพื่อนที่ตายไปแล้วอย่างต่อเนื่อง Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Take your meds, hurley.กินยาของนายซะ เฮอร์ลีย์ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Where is hurley?เฮอร์ลี่ล่ะ? Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Hurley, What are you doing here? How did you know about the--เฮอร์ลี่ นายมาทำอะไรที่นี่ นายรู้ได้ยังไงเรื่อง... Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
- Hurley--เฮอร์ลี่! Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Is that sayid... and hurley?นั่น ซายิด ... . เฮอร์ลี่ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
- I'm not looking forward to the hurling that's about to happen, but I feel okay. I feel good.ฉันไม่ได้ตั้งตาคอย การเหวี่ยงที่ กำลังจะเกิดขึ้น แต่ฉันโอเค รู้สึกดี Good Mourning (2009)
Rhonda hurley.รอนด้า เฮอร์ลี่ The End (2009)
I didn't see you hurl yourself out a windowฉันไม่ได้เห็นเธอ พุ่งตัวลงไปจากหน้าต่าง Chapter Two 'Ink' (2009)
his name's Chuck Shurley. and he's a genius.เขาชื่อ ชัค เชอร์เลย์ และเขาเป็นอัจฉริยะ The Real Ghostbusters (2009)
I have no ferret in me, Hurley. That has never been proven.เดี๋ยวสิ ใครคือ มูช G-Force (2009)
Now, Hurley.เฮ้,คุณตา,ฉันเปลี่ยนใจแล้ว. G-Force (2009)
[Hurley gasping]ไม่,ไม่, ไม่. G-Force (2009)
Good luck with the climb back up, Hurley! The cage is mine!หมา! G-Force (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hurlWithout gravity we would be hurled off into space.
hurlGroaning strangely she is hurling her overflowing passion onto the canvas!
hurlHe hurled defiance at me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัวใส่[V] fire at, See also: throw (at), hurl (at), Example: ปืนกลของรถคันแรกรัวใส่โดนเข้านัดหนึ่งที่หัวไหล่เขา, Thai definition: ตีหรือยิงเป็นต้นเร็วๆ ไปยังสิ่งอื่น
ขว้างทิ้ง[V] throw away, See also: cast aside, hurl, chuck, pitch, toss, fling, pitch, Syn. เขวี้ยงทิ้ง, ปาทิ้ง, Example: เด็กเล่นของเล่นและขว้างทิ้งเกะกะไปหมด
ขี้งอน[ADJ] peevish, See also: petulant, churlish, fractious, Example: เธอเป็นหญิงที่ประเสริฐที่สุดแม้จะขี้งอนและใจน้อยแต่เธอก็ห่วงใยและเอาใจใส่ผมยิ่งกว่าตัวเธอเสียอีก, Thai definition: แสดงอาการโกรธหรือไม่พอใจเพื่อให้เขาง้อ, ทำจริตสะบัดสะบิ้ง
โยน[V] throw, See also: pitch, toss, cast, hurl, fling, Ant. รับ, Example: ท่านหันไปหยิบหนังสือที่กองสุมกันอยู่บนโต๊ะ โยนมาให้อ่านดูเล่มหนึ่ง, Thai definition: ซัดให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งพ้นไปจากตัวโดยวิธีหงายมือ, เคลื่อนไหวหรือทำให้เคลื่อนไหวอย่างแรงจากที่เดิม, ไหวอย่างแรง แต่ไม่เคลื่อนจากที่เดิม
เขวี้ยง[V] throw, See also: cast, fling, hurl, pitch, Syn. ขว้าง, โยน, ปา, Example: เด็กชายกลุ่มใหญ่บิก้อนดินแห้งข้างคันนาเขวี้ยงลงน้ำดังจุ๋มจ๋อมกันอย่างสนุกสนาน, Thai definition: เอี้ยวตัวเบี่ยงแขนไปทางหลังแล้วซัดสิ่งที่อยู่ในมือออกไปโดยแรง
พุ่ง[V] throw, See also: hurl, Syn. ขว้าง, ปา, Example: เขาพุ่งหลาวไปถูกปลาฉลามอย่างจัง, Thai definition: ซัดของยาวๆ, ปล่อยออกไปโดยตรง
โฉ่งฉ่าง[ADJ] blunt, See also: churlish, rude, unmannerly, Syn. เปิดเผย, Example: เธอเป็นคนนิสัยโฉ่งฉ่างอย่างนี้เอง มีอะไรก็พูดตรงไปตรงมา
ซัด[V] throw, See also: cast, fling, hurl, Syn. ขว้าง, Thai definition: เหวี่ยงไปโดยแรง
การพุ่ง[N] hurl, See also: cast, pitch, throw, fling, Syn. การซัด, Thai definition: การซัดของยาวๆ เช่นหอกออกไป, การปล่อยออกไปโดยตรง เช่น การพุ่งตัว
คนชั้นต่ำ[N] churl, See also: boor, lower class person, Syn. ชนชั้นต่ำ, Ant. คนชั้นสูง, Example: ผู้ดีมีตระกูลมักไม่เห็นหัวคนชั้นต่ำทั้งหลาย, Count unit: คน
ขว้าง[V] pitch, See also: throw, hurl, cast, fling, dash, toss, Syn. ซัด, ขว้างปา, เขวี้ยง, เหวี่ยง, ปา, Example: นักเบสบอลคนนี้ขว้างลูกได้เก่งมาก, Thai definition: เอี้ยวตัวเบี่ยงแขนไปทางหลังแล้วซัดสิ่งที่อยู่ในมือออกไปโดยแรง
ขว้างปา[V] throw, See also: hurl at, Syn. ขว้าง, ปา, เขวี้ยง, Example: ผู้ชุมนุมขว้างปาก้อนหินใส่ตำรวจ
ด่าทอ[V] revile, See also: condemn, rebuke, reprove, hurl, curse, Syn. ด่า, ด่าตอบกัน, ด่าว่า, ดุด่า, บริภาษ, Example: แม่เลี้ยงด่าทอลูกเลี้ยงอย่างเสียๆ หายๆ
การสลัด[N] shake, See also: cast, fling, hurl, toss, shake off, throw, Syn. การสะบัด, Example: การสลัดผ้าก่อนนำไปตากทำให้ผ้านั้นไม่ยับมาก, Thai definition: การซัด การผละ หรือการสะบัด โดยทำให้สั่นหรือกระพือให้แรงเพื่อให้สิ่งอื่นที่ติดอยู่หลุดไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse   FR: gronder ; réprimander
ฟัด[v.] (fat) EN: fight ; struggle ; wrestle ; throw ; hurl ; contend   FR: secouer ; malmener
แหกปาก[v. exp.] (haēkpāk) EN: shout ; yell ; bawl   FR: hurler ; brailler ; beugler
หอน[v.] (høn) EN: howl ; bay ; whine ; growl   FR: hurler ; aboyer ; glapir ; donner de la voix ; gémir ; grogner
ขี้งอน[adj.] (khī-ngøn) EN: peevish ; petulant ; churlish ; fractious   
คนชั้นต่ำ[n. exp.] (khon chan tam) EN: churl   
ขว้าง[v.] (khwāng) EN: throw ; cast ; toss ; fling ; pitch ; hurl ; dash   FR: lancer ; jeter ; projeter
ขว้างหิน[v. exp.] (khwāng hin) EN: throw a stone ; cast a stone ; hurl a stone ; fling a stone   FR: jeter des pierres ; lancer des pierres
ขว้างปา[v. exp.] (khwāng pā) EN: throw ; hurl at   
ขว้างทิ้ง[v. exp.] (khwāngthing) EN: throw away ; cast aside ; hurl ; chuck ; pitch ; toss ; fling   
กรีดเสียงร้อง[v. exp.] (krīt sīeng røng) EN: shriek ; scream   FR: hurler ; crier
ปา[v.] (pā) EN: throw ; pitch ; hurl ; fling ; toss   FR: lancer; jeter
แผด[v.] (phaet) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell   FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident
พุ่ง[v.] (phung) EN: hurl ; throw   FR: lancer ; jeter ; projeter
ร้องลั่น[v. exp.] (røng lan) EN: shout loudly ; raise a cry   FR: hurler ; gueuler (fam.)
ซัด[v.] (sat) EN: throw ; cast ; fling ; hurl   FR: jeter ; lancer
เหวี่ยง[v.] (wīeng) EN: throw ; cast ; fling ; toss ; hurl   FR: lancer ; jeter ; envoyer
โยน[v.] (yōn) EN: throw ; pitch ; toss ; cast ; hurl ; fling   FR: lancer ; jeter ; rejeter
โยนก้อนหิน[v. exp.] (yōn kønhin) EN: throw a stone ; cast a stone ; hurl a stone ; fling a stone   

CMU English Pronouncing Dictionary
HURL    HH ER1 L
HURLY    HH ER1 L IY0
HURLED    HH ER1 L D
HURLEY    HH ER1 L IY0
THURLOW    TH ER1 L OW0
SHURLEY    SH ER1 L IY0
HURLOCK    HH ER1 L AH0 K
HURLING    HH ER1 L IH0 NG
HURLESS    HH ER1 L AH0 S
HURLBUT    HH ER1 L B AH0 T
HURLBUTT    HH ER1 L B AH0 T
HURLBURT    HH ER1 L B ER0 T
HURLBERT    HH ER1 L B ER0 T
CHURLISH    CH ER1 L IH2 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hurl    (v) (h @@1 l)
churl    (n) (ch @@1 l)
hurls    (v) (h @@1 l z)
churls    (n) (ch @@1 l z)
hurled    (v) (h @@1 l d)
hurling    (v) (h @@1 l i ng)
churlish    (j) (ch @@1 l i sh)
churlishly    (a) (ch @@1 l i sh l ii)
hurly-burly    (n) - (h @@1 l i - b @@ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flegel {m} | Flegel {pl}churl | churls [Add to Longdo]
Grobian {m} | Grobiane {pl}churl | churls [Add to Longdo]
Hurley {n} [sport]hurley [Add to Longdo]
Ungehobeltheit {f}churlishness [Add to Longdo]
flegelhaftchurlish [Add to Longdo]
flegelhaft {adv}churlishly [Add to Longdo]
geschleuderthurled [Add to Longdo]
schleudern | schleudernd | schleudert | schleuderteto hurl | hurling | hurls | hurled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やっさもっさ[, yassamossa] (n,vs,adv-to) (on-mim) hurly-burly; helter-skelter; hustle and bustle; turmoil [Add to Longdo]
ハーラーダービー[, ha-ra-da-bi-] (n) hurler derby; (P) [Add to Longdo]
下種;下衆;下司[げす, gesu] (adj-na,n,adj-no) (1) low-life; sleazebag; boor; (2) person of humble rank; humble person; peasant; menial; churl; petty official [Add to Longdo]
下種張る;下衆張る;下種ばる;下司ばる[げすばる, gesubaru] (v5r) to be churlish; to be crude; to be boorish; to be vulgar; to conduct oneself in an unseemly manner [Add to Longdo]
投げ飛ばす[なげとばす, nagetobasu] (v5s,vt) to fling (away); to hurl [Add to Longdo]
飛ばす[とばす, tobasu] (v5s,vt) (1) to fly; to fire; to hurl; to launch; (2) to skip over; to omit; to drop (e.g. stitch); (3) to run or drive fast; to gallop; (4) to spread a rumour (rumor); to tell a story; (5) to remove; to get rid of; to transfer; (6) to attack; to jeer at; (P) [Add to Longdo]
放り上げる[ほうりあげる, houriageru] (v1) to hurl up [Add to Longdo]
浴びせかける;浴びせ掛ける[あびせかける, abisekakeru] (v1,vt) to hurl abuse; to level insults [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投掷[tóu zhì, ㄊㄡˊ ㄓˋ, / ] to throw sth a long distance; to hurl [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top