Search result for

homos

(63 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -homos-, *homos*, homo
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
homosexual[ADJ] เกี่ยวกับการรักร่วมเพศ
homosexual[N] คนรักร่วมเพศ, See also: พวกรักร่วมเพศ, Syn. gay, lesbien, queer, Ant. heterosexual
homosexuality[N] การรักร่วมเพศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
homosexauladj. รักร่วมเพศ. n. คนรักร่วมเพศ
homosexualityn. ความต้องการร่วมเพศกับเพศเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
homosexual๑. -ใฝ่เพศเดียวกัน, -รักร่วมเพศ๒. ผู้ใฝ่เพศเดียวกัน, ผู้รักร่วมเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
homosexual conductการร่วมเพศเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
homosporeสปอร์แบบเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
homosporous; isosporousมีสปอร์แบบเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
homosporyการมีสปอร์แบบเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Homosexualityรักร่วมเพศ [TU Subject Heading]
Homosexuality in motion picturesรักร่วมเพศในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Homosexuality, Maleรักร่วมเพศชาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Homos. Homos. Homos.ตุ้ด กันหมด Made of Honor (2008)
They even asked him if he was a homosexual.พวกนั้นถึงกับถามเค้า ว่าเค้าเป็นพวกรักร่วมเพศ Julie & Julia (2009)
-Are you a homosexual, Mr. Child? -No.คุณเป็นโฮโมรึเปล่า คุณชายลด์ ไม่ใช่ Julie & Julia (2009)
I am not a homosexual.ผมไม่ใช่โฮโม Julie & Julia (2009)
He was a homosexual.เขาเป็นเกย์น่ะ Hard-Hearted Hannah (2009)
A closet homosexual.เป็นตุ๊ดอีแอบ Frenzy (2009)
In some Eastern European countries, uh, where homosexuality is illegal, a ring on a woman's left thumb is considered an indication of her... proclivities.ในบางประเทศ ของยุโรปตะวันออก ที่นับคนรักเพศเดียวกัน เป็นสิ่งผิดกฎหมาย แหวนที่อยู่ใน นิ้วโป้งซ้ายของสตรี คือเครื่องหมายบ่งบอก 137 Sekunden (2009)
So, Howard, have you and Rajesh finally summoned the courage to express your latent homosexual feelings toward one another?โฮเวิร์ด เธอกัยราเยสรวบรวมความกล้ว แสดงความรู้สึกรักร่วมเพศ The Maternal Congruence (2009)
Because we don't have latent homosexual feelings toward one another.เพราะไม่มีความรูสึกรักร่วมเพศ ต่อกัน The Maternal Congruence (2009)
Even Adrian Veidt, possible homosexual.เอเดรี่ยน ไวด์ อาจจะเป็นพวกรักร่วมเพศ Watchmen (2009)
- Momma say homos is bad peoples.-แม่บอกว่าพวกชอบเพศเดียวกันน่ะแย่ Precious (2009)
But Momma, homos not ones who raped me.แต่แม่คะ, เกย์น่ะไม่ได้ข่มขืนหนู Precious (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
homosBetween ourselves, he seems to be a homosexual.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลักเพศ[N] homosexual, Example: เขาเกลียดพวกลักเพศเข้าไส้ ไม่รู้ว่าไปทำอะไรให้เขาเจ็บแค้นนักหนา, Count unit: คน
ตุ๊ด[N] homosexual, See also: gay, hermaphrodite, transvestite, Syn. กะเทย, Example: ผู้ชายที่ท่าทางเรียบร้อยมักจะถูกมองว่าเป็นตุ๊ด, Thai definition: ผู้ชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเป็นหญิง
แต๋ว[N] homosexual, See also: bisexual person, hermaphrodite, Syn. กะเทย, ตุ๊ด, Example: ผู้ชายคนนี้มีกริยาท่าทางเหมือนพวกแต๋ว, Thai definition: เรียกผู้ชายที่ทำกริยากระตุ้งกระติ้ง, Notes: (สแลง)
เบี่ยงเบนทางเพศ[ADJ] homosexual, See also: heterosexual, Example: สถาบันราชภัฏออกระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ระบุไม่ให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเข้าเรียนสายการศึกษาหรือสายวิชาชีพครู, Thai definition: ที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดไปจากเพศที่แท้จริงของตน
รักร่วมเพศ[N] homosexuality, Example: ความเหงา และความว้าเหว่จัดเป็นสาเหตุหนึ่งของการมีประสบการณ์รักร่วมเพศ และพึงใจต่อการเป็นเกย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี่ยงเบนทางเพศ[adj.] (bīengbēn thāng phēt) EN: homosexual   FR: homosexuel
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch   FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé (inj.) [m] ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; hermaphrodite [m]
เกย์[n.] (kē) EN: gay ; homosexual;   FR: gay [m]
ลักเพศ[n.] (lakkaphēt) EN: homosexual ; gay   FR: travesti [m] ; androgyne [m] ; gay [m] ; travelo [m] (inj.)
เล่นสวาท[v.] (lensawāt) EN: commit a homosexual act with a man or boy ; practice sodomy   FR: sodomiser

CMU English Pronouncing Dictionary
HOMOSEXUAL    HH OW2 M OW0 S EH1 K SH AH0 W AH0 L
HOMOSEXUALS    HH OW2 M OW0 S EH1 K SH AH0 W AH0 L Z
HOMOSPOROUS    HH AH0 M AA1 S P ER0 AH0 S
HOMOSEXUALITY    HH OW2 M OW0 S EH2 K SH AH0 W AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
homos    (n) (h ou1 m ou z)
homosexual    (n) (h o2 m @ s e1 k sh u@ l)
homosexuals    (n) (h o2 m @ s e1 k sh u@ l z)
homosexuality    (n) (h ou2 m @ s e k sh u a1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Homosexuelle {m,f}; Homosexuellerhomosexual [Add to Longdo]
homosexuell {adj}homosexual [Add to Longdo]
homosexuell {adv}homosexually [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL [Add to Longdo]
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei [Add to Longdo]
その気[そのけ;そのケ, sonoke ; sono ke] (exp) (col) euph. for (male or female) homosexuality; interest in same gender [Add to Longdo]
やおい;ヤオイ[, yaoi ; yaoi] (n) (from ヤマなし、オチなし、意味なし. Sometimes 矢追.) manga on the theme of male homosexual love [Add to Longdo]
ガールズラブ[, ga-ruzurabu] (n) (col) comics or novels about female homosexuality (wasei [Add to Longdo]
ノンケ;のんけ[, nonke ; nonke] (n) (male) (sl) (from non-ケ (気)) (See ゲイ,その気・そのけ) heterosexual male (as viewed by homosexual males) [Add to Longdo]
ブルーセッカス[, buru-sekkasu] (n) homosexual (wasei [Add to Longdo]
ブルーボーイ[, buru-bo-i] (n) homosexual (wasei [Add to Longdo]
ホモ[, homo] (n,adj-no) (1) (abbr) (See ホモセクシュアル) homo; homosexual (esp. a male); homosexuality (esp. male-male); (2) (abbr) (See ホモ接合体) homozygote; (3) homogenization; (4) Homo (genus of primates inc. modern humans) (lat [Add to Longdo]
ホモサピエンス[, homosapiensu] (n) Homo sapiens (lat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分桃[fēn táo, ㄈㄣ ㄊㄠˊ, ] homosexual [Add to Longdo]
同性爱[tóng xìng ài, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄞˋ, / ] homosexual [Add to Longdo]
同性恋[tóng xìng liàn, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] homosexuality; gay person; gay love [Add to Longdo]
同性恋者[tóng xìng liàn zhě, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] homosexual; gay person [Add to Longdo]
断袖[duàn xiù, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄡˋ, / ] homosexual [Add to Longdo]
龙阳君[lóng yáng jūn, ㄌㄨㄥˊ ㄧㄤˊ ㄐㄩㄣ, / ] homosexual (positive term) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top