Search result for

hing

(121 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hing-, *hing*, h
English-Thai: Longdo Dictionary
clothing material(n) พัสตราภรณ์, เครื่องนุ่งห่ม
Royal Ploughing Day(n) วันพืชมงคล
blanching(n) การลวกอาหาร (ใส่อาหารในน้ำเดือดจนสีเปลี่ยน) เช่น Instructions for preparation and freezing green beans, including blanching time and packing. , R. blanch

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hinge[VT] ติดบานพับ, See also: ใส่บานพับ
hinge[N] บานพับ
hinge on[PHRV] ขึ้นอยู่กับ, See also: เปลี่ยนแปลงไปตาม, เป็นไปตาม, Syn. depend on, hang on, pivot on, rely on
hinge on[VT] ขึ้นอยู่กับ, Syn. depend on, hang on
hinge upon[PHRV] ขึ้นอยู่กับ, See also: เปลี่ยนแปลงไปตาม, เป็นไปตาม, Syn. depend on, hang on, pivot on, rely on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hinge(ฮินจฺ) n.,vt. (ใส่) บานพับ,สายยู,หลักการ,จุดสำคัญ,ส่วนที่ปิดพับได้,ทำให้พึ่งพา,ทำให้ขึ้นอยู่กับ, Syn. depend,rest
anything(เอน'นีธิง) pron.,adv. อะไรก็ตาม,ชนิดใดก็ตาม,ทุกสิ่งทุกอย่าง
arching(อาร์'คิง) n. สิ่งประดิษฐ์เป็นรูปโค้งงอ, ส่วนที่เป็นรูปโค้งหรืองอ (arched work)
bank switchingการสลับชิปไปมาหมายถึง การสลับไปมาของการใช้ชิปในหน่วยความจำเดิมที่ติดมากับเครื่อง กับหน่วยความจำที่เพิ่มภายหลัง ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งทำให้รู้สึกเสมือนว่า หน่วยความจำทั้งสองนั้นเป็นหน่วยความจำเดียวกัน เช่น บริษัทไอบีเอ็มผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกมาขายในตลาดโดยมีหน่วยความจำติดมาภายในตัวเครื่องเพียง 640 เคไบต์ แต่เรานำไปเพิ่มหน่วยความจำเป็นถึง 16 เมกกะไบต์ การที่จะทำให้หน่วยความจำเดิมกับหน่วยความจำที่เพิ่มมาใหม่ทำงานสลับกันไปมาได้ ก็จะต้องอาศัยการสลับชิปไปมานี้ อย่างไรก็ตาม หากเราเป็นเพียงผู้ใช้เครื่อง (user) ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เท่าไรนัก เป็นหน้าที่ของช่างฝ่ายเทคนิคที่จะต้องติดตั้งหรือจัดการทำให้
bathing capn. หมวกคลุมผมว่ายน้ำหรืออาบน้ำของสตรี
blushing(บลัช'ชิง) adj. หน้าแดง,อาย,ขวยใจ,เขินขวย -n. หน้าแดง
body snatchingn. การขโมยศพ
breathing(บรีธ'ธิง) n. การหายใจ,กระบวนการหายใจ,การหายใจอึดหนึ่ง,การหยุดพักหายใจ,การเอ่ยคำ,ความปรารถนา,ชั่วแวบเดียว,การโชยพัดเบา
breathing spacen. โอกาสพัก,โอกาสคิด,ที่ ๆ พอจะเดินทางหรือ ทำงานได้เพียงพอ
breathing spelln. โอกาสพัก,โอกาสคิด,ที่ ๆ พอจะเดินทางหรือ ทำงานได้เพียงพอ

English-Thai: Nontri Dictionary
hinge(n) บานพับ,สายยู
anything(n) สิ่งใด,อะไรก็ตาม,อะไรบ้าง
astonishing(adj) น่าอัศจรรย์,น่าพิศวง,น่าประหลาดใจ
astonishingly(adv) อย่างน่าประหลาด,อย่างน่าอัศจรรย์,อย่างน่าพิศวง
blushing(adj) อาย,หน้าแดง,ขวยเขิน
catching(adj) ติดต่อ,แพร่หลาย,ระบาด,ดึงดูด
clothing(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,อาภรณ์,เครื่องนอน
dashing(adj) หรูหรา,โก้หรู,มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,หลักแหลม
etching(n) การแกะสลัก,การสลัก,ลายแกะ,การกัดกร่อน
everything(n) ทุกสิ่ง,ทุกอย่าง,ทั้งหมด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hingeจุดพับรอยโค้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hinge axisแกนบานพับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hinge axis pointจุดแกนบานพับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hinge jointข้อต่อบานพับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hinge joint; ginglymusข้อบานพับ [มีความหมายเหมือนกับ ginglymoid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hinge line๑. แนวพับรอยโค้ง๒. แนวหับเผย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hinge movementการเคลื่อนแบบบานพับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hinge positionตำแหน่งบานพับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hinge-bowเครื่องฮินจ์โบว์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hinged vaneใบพับ(หลบลม) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hinged gatehinged gate, บานหมุน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It kind of makes you wonder why I chose a life that hinged on being liked.มันอาจทำให้คุณสงสัยว่า ทำไมผมเลือกชีวิต ที่ต้องขึ้นอยู่กับการที่มีคนชอบ Frost/Nixon (2008)
[ Hinges Creaking ][Hinges Creaking] City of Ember (2008)
What about the hinges?แล้วบานพับล่ะ Safe and Sound (2008)
This body uses hinge joints in the knees and elbows.ร่างกายนี้ ใช้ข้อพับ ที่เข่าและข้อศอก The Good Wound (2009)
Our ability to bring back paying supporters... hinges on our next concert.จะได้ใช้ความสามารถทั้งหมดเรียกผู้ชมมาสนับสนุนเราอีก ขึ้นอยู่กับคอนเสิร์ตครั้งนี้แหละ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
It's a hinge.บานพับ Mosley Lane (2010)
The truth is, Mark, our entire investigation hinges on what's in your head.แต่ที่ฮ่องกงนายพูดว่า โครงการโมเสคใหญ่เกินกว่า ผมทำคนเดียว Blowback (2010)
Our entire investigation hinges on what's in your head.การสืบสวนทั้งหมดของเรา ต้องขึ้นอยู่กับสิ่ง ที่อยู่ในหัวของคุณ Queen Sacrifice (2010)
You got gum in your hair, you got a squeaky door hinge...ถ้ามีหมากฝรั่งไปติดผม บานพับประตูดังเอี๊ยดอ๊าด... The Help (2011)
- even if we rip it off its hinges.- จะต้องให้งัดบานพับก็เอา The Divide (2011)
By the way, why did you take your door off its lovely hinges?ทำไมนายเอาประตูออกไปล่ะ Friends with Benefits (2011)
Which is why some of us are worried about a plan that hinges on you.ทำให้บางคนในกลุ่มเรา เป็นห่วงเรื่องแผนการ ที่เป็นของนาย Masked (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hingHe hung the gate on hinges.
hingIt was a big upset when Hingis was eliminated in the first round.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขึ้นอยู่กับ[V] depend on, See also: hinge on, be decided by, rely on, Syn. ขึ้นกับ, Example: การขอประกันตัวขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล
บานพับ[N] hinge, Example: เอาน้ำมันมาหยอดที่บานพับหน่อย จะได้ไม่มีเสียงดังออดแอด, Count unit: ตัว, อัน, Thai definition: เหล็กหรือทองเหลืองที่ใช้ติดบานประตู หรือหน้าต่าง เพื่อให้พับเข้ามาหรือเปิดออกได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อาหารบำรุง[n. exp.] (āhān bamrung) EN: nourishing food ; nourishment   FR: aliment nourissant [m]
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำนวยความสะดวก[v. exp.] (amnūay khwām sadūak) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy   FR: faciliter ; rendre aisé
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true   FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
อันนั้น[pr.] (an nan) EN: that one ; that thing   FR: celui-là ; cela ; celle-là
อันนี้[pr.] (an nī) EN: this one ; this thing   FR: celui-ci ; ceci ; celle-ci
เอาลง[v. exp.] (ao long) EN: put something down   FR: enlever
อะไร[X] (arai) EN: whatever ; anything ; something   FR: quelque chose ; rien

CMU English Pronouncing Dictionary
HING    HH IH1 NG
HINGE    HH IH1 N JH
HINGED    HH IH1 N JH D
HINGER    HH IH1 N JH ER0
HINGES    HH IH1 N JH AH0 Z
HINGLE    HH IH1 NG G AH0 L
HINGST    HH IH1 NG S T
HINGHAM    HH IH1 NG AH0 M
HINGSTON    HH IH1 NG S T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hinge    (v) (h i1 n jh)
hinged    (v) (h i1 n jh d)
hinges    (v) (h i1 n jh i z)
hinging    (v) (h i1 n jh i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
hingegenในขณะที่
Dschingis Khan(uniq) เจงกิสข่าน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hingebung {f}; Hingabe {f}devotion [Add to Longdo]
Hingabe {f}devotedness [Add to Longdo]
hingegen; dahingegen {conj}whereas; however [Add to Longdo]
hing zusammencohered [Add to Longdo]
hing abdepended [Add to Longdo]
hingeben | hingebendto devote | devoting [Add to Longdo]
hingebungsvolldedicative [Add to Longdo]
hingebungsvoll {adj} | hingebungsvoller | am hingebungsvollstendevoted | more devoted | most devoted [Add to Longdo]
hingebungsvoll {adv}devotedly [Add to Longdo]
hingehen | hingehend | hingegangento go there | going there | gone there [Add to Longdo]
hingeknietkneeled down [Add to Longdo]
hingelegtdeposited [Add to Longdo]
hingelegtlaid down [Add to Longdo]
hingelegt; abgelagert; deponiert {adj}deposited [Add to Longdo]
hingenommenput up with [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
2進−5進;2進5進[にしんごしん, nishingoshin] (n) {comp} biquinary [Add to Longdo]
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS [Add to Longdo]
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
あはは[, ahaha] (int) a-ha-ha (laughing loudly) [Add to Longdo]
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合叶[hé yè, ㄏㄜˊ ㄧㄝˋ, / ] hinge [Add to Longdo]
合页[hé yè, ㄏㄜˊ ㄧㄝˋ, / ] hinge [Add to Longdo]
[shū, ㄕㄨ, / ] hinge; pivot [Add to Longdo]
兴安盟[Xīng ān méng, ㄒㄧㄥ ㄢ ㄇㄥˊ, / ] Hinggan league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia [Add to Longdo]
铰链[jiǎo liàn, ㄐㄧㄠˇ ㄌㄧㄢˋ, / ] hinge [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アウトソーシング[あうとそーしんぐ, autoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an) [Add to Longdo]
アナログ信号[アナログしんごう, anarogu shingou] analog signal [Add to Longdo]
アンチエイリアシング[あんちえいりあしんぐ, anchieiriashingu] anti-aliasing [Add to Longdo]
インテグレーティドルーチング[いんてぐれーていどるーちんぐ, integure-teidoru-chingu] integrated routing [Add to Longdo]
ウトソーシング[うとそーしんぐ, utoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
オーバーフロールーチング[おーばーふろーるーちんぐ, o-ba-furo-ru-chingu] overflow routing [Add to Longdo]
オーバレイアドレッシング[おーばれいあどれっしんぐ, o-bareiadoresshingu] overlay addressing [Add to Longdo]
オーバレイルーチング[おーばれいるーちんぐ, o-bareiru-chingu] overlay routing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

  hing
   //, n.
  
      [IRC] Fortuitous typo for ?hint?, now in wide intentional use among players
      of {initgame}. Compare {newsfroup}, {filk}.
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top