Search result for

hes

(144 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hes-, *hes*, he
English-Thai: Longdo Dictionary
Hesse(n uniq) รัฐหนึ่งในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งอยู่ทางตะวันตกตอนกลาง เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของรัฐนี้คือ Frankfurt am Main
Hessian(adj) แห่งรัฐ Hesse ในประเทศเยอรมนี หรือ แห่งประชาชนจากรัฐ Hesse เช่น The Hessian capital city is Wiesbaden., R. Hesse
hessian(n) ผ้ากระสอบ
adhesive tape(n) กระดาษกาว, Scotch tape
symphony orchestra(n) วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่มักจะประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้, S. philharmonic orchestra, R. chamber orchestra
anesthesiologist(n) วิสัญญีแพทย์
britches(n) |pl| กางเกงขายาว, S. trousers, breeches
theses(n) |พหูพจน์ของ thesis| วิทยานิพนธ์, ข้อสรุป, ข้อวินิจฉัย เช่น Finding model theses or dissertations can help you gauge how much (or how little) you have to do. A good model can also serve as an inspiration for you.
Manchester City(uniq) สโมสรฟุตบอลจากเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
Manchester United(uniq ) สโมสรฟุตบอลจากเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hesitant[ADJ] ลังเลใจ, See also: สองจิตสองใจ, ไม่แน่ใจ, อึกอัก, Syn. indecisive, irresolute, reluctant
hesitate[VI] ลังเล, See also: อึกอัก, ละล้าละลัง, ชักช้า, Syn. dither, shilly-shally, vacillate
Hesperus[N] ดาวประจำเมือง, See also: ดาวศุกร์ (โดยเฉพาะช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดิน), Syn. evening star
hesitancy[N] ความลังเลใจ, See also: ความไม่แน่ใจ, Syn. indecision, irresolution, shilly-shallying
hesitantly[ADV] อย่างลังเล, See also: อย่างอ้อมแอ้ม, อย่างไม่แน่ใจ, อย่างอิดเอื้อน, Syn. indecisively, irresolutely, reluctantly
hesitation[N] ความลังเล, See also: การลังเล, Syn. indecision, irresolution, vacillation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hesitancy(เฮช'ชิเทินชี) n. ความลังเลใจ, Syn. hesitance
hesitant(เฮช'ซิเทินทฺ) adj. ลังเลใจ S. hesitating,
hesitate(เฮช'ชิเทท) vi. ลังเลใจ, See also: hesitater,hesitator n. hesitatingly adv.
hesitation(เฮชซิเท'เชิน) n. การลังเลใจ,การรีรอ, S. reluctance ###A. haste
hesperidinn. ยาป้องกันการตกเลือดโดยลดความเปราะของเส้นเลือด
hesperusn. ดาวพระศุกร์
adhesion(แอดฮี' เชิน) n. ภาวะการเกาะติด, ความศรัทธา, การติดตาม,การร่วมเป็นภาคี (assent, coherence ###A. separation)
aesthesia(เอสธี' เซีย) n. =esthesia
alcahest(แอล' คะเฮสทฺ) n. = alkahest
alkahest(แอล' กะเฮสท) ตัวละลายที่ครอบจักวาล (ละลายได้ทุกอย่าง), Syn. alcahest. -alkahestic (al) adj. (universal solvent)

English-Thai: Nontri Dictionary
hesitancy(n) ความลังเล,ความไม่แน่ใจ,ความชักช้า,ความอลักเอลื่อ
hesitant(adj) ลังเล,ไม่แน่ใจ,ชักช้า,อลักเอลื่อ
hesitate(vi) ลังเล,ยับยั้ง,ชักช้า,อลักเอลื่อ
hesitation(n) ความลังเล,ความไม่แน่ใจ,ความชักช้า,ความอลักเอลื่อ
adhesion(n) การติดตาม,ความศรัทธา,ความเหนียวแน่น
adhesive(adj) ติดแน่น,ซึ่งยึดติด,เหนียวแน่น
anaesthesia(n) การหมดความรู้สึก,การชา
anesthesia(n) การหมดความรู้สึก,การชา
antithesis(n) การต่อต้าน,ความตรงกันข้าม,สิ่งที่ตรงกันข้าม
bedclothes(n) เครื่องนอน,ที่นอนหมอนมุ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hesperidiumผลแบบส้ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do not hesitate, and heed my command.ไม่ต้องลังเล และจงทำตามที่ข้าสั่ง The Kingdom of the Winds (2008)
You can slay anyone who hesitates.ท่านสามารถฆ่าใครก็ตามซึ่งลังเล The Kingdom of the Winds (2008)
Why are you hesitating, rascals?แกมัวลังเลอะไร, ไอ้เลว? Episode #1.5 (2008)
Now, if any of your other players have any professional catastrophe, personal pain, or a... drug addiction, please do not hesitate to call.ถ้ามีผู้เล่นคนอื่นของคุณ มีปัญหาหนัก ไม่ว่า ปัญหาส่วนตัว หรือ ติดยา กรุณาอย่าลังเลที่จะโทรมาครับ The Love Guru (2008)
When the nightmare becomes real, you don't hesitate.เมื่อฝันร้ายกลายเป็นจริง คุณจะไม่ลังเล Bangkok Dangerous (2008)
- Why are you hesitating?-จะลังเลไปทำไม? Marley & Me (2008)
No, you're hesitating.ไม่! Marley & Me (2008)
I'm offering you a promotion, and you're hesitating.นายกำลังลังเล ฉันกำลังเสนอเลื่อนขั้นให้นาย และนายกำลังลังเล Marley & Me (2008)
Why you hesitating?จะลังเลไปทำไม? Marley & Me (2008)
collins, right now you're a sufficiently high profile that I think even the police would hesitate to go after you out in the open, but I have to warn you that could change very quickly if they feel their position threatened;แม้แต่ตำรวจก็ยัง ลังเลยที่จะตามจับคุณในที่โล่ง แต่ผมขอเตือนคุณไว้ก่อน นั่นอาจเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ถ้าพวกเขาเกิดรู้สึกว่า กำลังถูกคุกคามอยู่ Changeling (2008)
They found him up in Hesperia;มีคนพบเขาในฮิสเปอเรีย Changeling (2008)
His life is in danger, and that what you love, do not hesitate.His life is in danger, and that what you love, do not hesitate. Quantum of Solace (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hesFar from hesitating, she willingly offered to help me.
hesDon't hesitate to ask for information.
hesHe was so hungry that he didn't hesitate to eat everything on the plate.
hesI'm still hesitating whether to go there or not.
hesWithout hesitation, I granted his request.
hesDon't hesitate to ask your teacher a question.
hesDon't hesitate to ask me any questions.
hesIf there's anything I can do for you, don't hesitate to let me know.
hesOne of the reasons some workers hesitate to use their paid holidays is that they fear unfavorable reactions from their colleagues or superiors.
hesHe hesitated for a while.
hesWithout hesitating, the dean selects infinite wisdom.
hesHe hesitated for a moment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่ามาก[V] hesitate, See also: hold back affectedly, hedge, turn aside, linger, delay, tarry, dally, Syn. กระบิดกระบวน, Example: หญิงสาวมัวแต่ท่ามากหนุ่มๆ จึงหนีหายหมด, Thai definition: ทำกระบิดกระบวน
รอรี[ADV] hesitatingly, See also: lingeringly, Syn. รีรอ, ลังเล, ชักช้า, Example: พอเห็นรถเมล์ปรับอากาศแล่นมาจอดที่ป้าย ผมจึงไม่ยืนรอรีอีกต่อไป, Thai definition: คอยอย่างจดๆ จ้องๆ อย่างลังเล
แบ่งรับแบ่งสู้[ADV] hesitantly, See also: reservedly, Syn. ภาคเสธ, Example: เขาตอบคำถามของผู้สื่อข่าวอย่างแบ่งรับแบ่งสู้เพื่อไม่ให้ถูกครหามากไปกว่านี้, Thai definition: อย่างที่รับบ้างปฏิเสธบ้าง, อย่างที่รับหรือปฏิเสธโดยมีเงื่อนไข
สองจิตสองใจ[V] be in two minds, See also: hesitate, vacillate, waver, dither, hum and haw, Syn. ลังเล, Ant. แน่วแน่, Example: ผมสองจิตสองใจอยู่ว่าจะไปดีหรือไม่, Thai definition: ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกอะไร
จดๆ จ้องๆ[V] hesitate, See also: waver, be uncertain, be unsure, be undecided, Syn. จดจ้อง, ลังเลใจ, ไม่แน่ใจ, ไม่ตัดสินใจ, Ant. มั่นใจ, แน่ใจ, Example: มัวแต่จดๆ จ้องๆ อยู่นั่นแหล่ะ ไม่ยอมลงมือทำเสียที, Thai definition: จะทำก็ไม่แน่ใจ
พิพักพิพ่วน[V] hesitate, See also: worry, Syn. กระอักกระอ่วน, อักอ่วน, รวนเร, Example: เธอรู้สึกพิพักพิพ่วนไม่รู้ว่าจะบอกความจริงกับเขาดีหรือไม่, Thai definition: รู้สึกลังเลใจหรือสับสนที่จะกล่าวออกมา
เรรวน[V] be uncertain, See also: hesitate, waver, Syn. รวนเร, โลเล, ลังเล, Thai definition: ไม่แน่นอน, ไม่แน่ใจ
ลังเล[V] hesitate, See also: waver, be uncertain, dither, Example: นักลงทุนต่างชาติยังคงลังเลที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย, Thai definition: ไม่แน่ใจ, สองจิตสองใจ
ละล้าละลัง[V] hesitate, See also: waver, tarry, be reluctant, Syn. ลังเล, ลุกลน, เก้ๆ กังๆ, รีรอ, Example: ขณะที่ผมละล้าละลังทำอะไรไม่ถูก ก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้น, Thai definition: ห่วงหน้าห่วงหลังด้วยอาการลุกลี้ลุกลน
ลังเลใจ[V] hesitate, See also: waver, falter, vacillate, oscillate, be uncertain, be undecided, Syn. สองจิตสองใจ, โลเล, ลังเล, Example: นักลงทุนต่างประเทศลังเลใจที่จะลงทุนในจีนและไต้หวัน, Thai definition: ไม่แน่ใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่นอก[v. exp.] (aen ok) EN: throw out one's chest   
อาหารท้องถิ่น[n. exp.] (āhān thøngthin) EN: local dishes   FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f]
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center   FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
อัญชลี[v.] (anchalī) EN: saluting by raising one' s hand press together on the face/chest   
อัฐิ[n.] (atthi) EN: ashes ; bones   FR: cendres funéraires [fpl]
แบ่งหน้าที่[v. exp.] (baeng nāthī) EN: assign ; allocate   FR: assigner les tâches
แบ่งรับแบ่งสู้[adv.] (baengrap-baengsū) EN: hesitantly   
ใบสมัคร[n. exp.] (bai samak) EN: application ; application form   FR: bulletin d'inscription [m] ; formulaire d'inscription [m] ; demande d'adhésion [f]
ใบสมัครสมาชิก[n. exp.] (bai samak samāchik) EN: member application   FR: demande d'adhésion [f] ; bulletin d'adhésion [m]
เบ่งหน้าอก[v. exp.] (beng nā-ok) EN: puff out one's chest   FR: bomber le torse ; bomber la poitrine

CMU English Pronouncing Dictionary
HESS    HH EH1 S
HESCH    HH EH1 SH
HESSE    HH EH1 S
HESTON    HH EH1 S T AH0 N
HESPER    HH EH1 S P ER0
HESLIN    HH EH1 S L IH2 N
HESIOD    HH IY1 S IY0 AH0 D
HESSEL    HH EH1 S AH0 L
HESLOP    HH EH1 S L AH0 P
HESLER    HH EH1 S AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hessian    (n) (h e1 s i@ n)
hesitant    (j) (h e1 z i t @ n t)
hesitate    (v) (h e1 z i t ei t)
hesitance    (n) (h e1 z i t @ n s)
hesitancy    (n) (h e1 z i t @ n s ii)
hesitated    (v) (h e1 z i t ei t i d)
hesitates    (v) (h e1 z i t ei t s)
hesitantly    (a) (h e1 z i t @ n t l ii)
hesitating    (v) (h e1 z i t ei t i ng)
hesitation    (n) (h e2 z i t ei1 sh @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
deutsches(adj) เกี่ยวกับเยอรมัน, See also: Related: deutsch

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hessematrix {f} [math.]Hessian [Add to Longdo]
Hessenberg-Form {f} [math.]Hessenberg form [Add to Longdo]
Hessenberg-Matrix {f} [math.]Hessenberg matrix [Add to Longdo]
hessischHessian [Add to Longdo]
Hessen {n}Hesse [Add to Longdo]
Hesse {m}; Hessin {f}Hessian [Add to Longdo]
hessisch {adj}Hessian [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
thèse(n) |f, pl. thèses| วิทยานิพนธ์
soutenance d'une thèse(n) |f| การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
soutenir une thèse(vt) แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

Japanese-English: EDICT Dictionary
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
N響[エヌきょう, enu kyou] (n) (abbr) NHK Symphony Orchestra [Add to Longdo]
Rh因子[アールエッチいんし, a-ruecchi inshi] (n) Rh factor (Rhesus factor) [Add to Longdo]
いつかそのうち[, itsukasonouchi] (exp) one of these days; before very long; in the near future [Add to Longdo]
いつの日にか[いつのひにか, itsunohinika] (exp) one of these days; someday [Add to Longdo]
うじうじ[, ujiuji] (adv,n,vs) (on-mim) irresolute; hesitant [Add to Longdo]
おどおど[, odoodo] (adv,n,vs) (on-mim) coweringly; hesitantly; (P) [Add to Longdo]
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お古;御古[おふる, ofuru] (n) used article (esp. clothes) [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
犹豫[yóu yù, ㄧㄡˊ ㄩˋ, / ] hesitate [Add to Longdo]
犹豫不决[yóu yù bù jué, ㄧㄡˊ ㄩˋ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] hesitancy; indecision; to waver [Add to Longdo]
疑虑[yí lǜ, ㄧˊ ㄌㄩˋ, / ] hesitation; misgivings; doubt [Add to Longdo]
赫斯提亚[Hè sī tí yà, ㄏㄜˋ ㄙ ㄊㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Hestia, goddess of the hearth in Greek mythology, daughter of Chronos and Rhea [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] hesitate; mark time [Add to Longdo]
[chí, ㄔˊ, ] hesitating; undecided; hesitant [Add to Longdo]
[chú, ㄔㄨˊ, ] hesitate [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, / ] hesitating; to stop [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シソーラス[しそーらす, shiso-rasu] thesaurus [Add to Longdo]
シソーラスの項目[シソーラスのこうもく, shiso-rasu nokoumoku] thesaurus entry [Add to Longdo]
シンセサイザ[しんせさいざ, shinsesaiza] synthesizer [Add to Longdo]
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] differential Manchester encoding [Add to Longdo]
ヒューズネットワークシステムズ[ひゅーずねっとわーくしすてむず, hyu-zunettowa-kushisutemuzu] Hughes Network Systems [Add to Longdo]
ファセットシソーラス[ふぁせっとしそーらす, fasettoshiso-rasu] faceted thesaurus [Add to Longdo]
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
マイクロシソーラス[まいくろしそーらす, maikuroshiso-rasu] microthesaurus [Add to Longdo]
マクロシソーラス[まくろしそーらす, makuroshiso-rasu] macrothesaurus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 HES
     Home Electronic System (SNI)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 HES
     Honeywell Executive System (OS, Honeywell 800)
     

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 hes
   hoarse
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 hes [hɛs]
   overalls; smock
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top