Search result for

hersons

(61 entries)
(0.0281 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hersons-, *hersons*, herson
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hersons มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hersons*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chersonese(เคอ'ซะนีซ) n. คาบสมุทร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
MacPherson strut; MacPherson suspensionระบบรองรับแบบแม็กเฟอร์สัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've just seen that McPherson loan.รู้ไหม ผมเพิ่งอ่านเคสเงินกู้แมคเฟอรสัน Drag Me to Hell (2009)
There is a problem. The McPherson contract canceled last night.เคสแมคเฟอร์สันนั้นถูกยกเลิกแล้ว Drag Me to Hell (2009)
- First you that the McPherson case, stolen from my desk and have to "First National" have given.ก็เรื่อง เริ่มต้นจาก คุณแอบขโมยแฟ้มแมคเฟอร์สันไปจากโต๊ะของฉัน แล้วเอาไปให้เฟิร์สเนชั่นแนล! Drag Me to Hell (2009)
It appears your records on the loan McPherson and tried it a deal to do with "First National".มันชัดเจนแล้วว่า เขาเป็นคนขโมยข้อมูลเงินกู้แมคเฟอร์สัน แล้วเอาไปเจรจาขายข้อมูลนั้นให้เฟิร์สแนชั่นแนล Drag Me to Hell (2009)
It with Sean MacPherson.ซีน แมคเพอร์ซัน The Lost Boy (2009)
Chuck Bass for Mr. MacPherson.ชัค แบส มาพบคุณแม็คเฟอร์สัน The Lost Boy (2009)
You see the guy in this photo? That's Sean MacPherson.เห็นคนในรูปรึเปล่า \ นั้น Sean MacPherson The Lost Boy (2009)
I just came from Sean MacPherson's office.ผมเพิ่งมาจากออฟฟิศของ ชอน แมคเฟอร์สัน The Lost Boy (2009)
I'm Deputy Warden McPherson, gentlemen.คุณสุภาพบุรุษ ผมชื่อแม็คเฟอร์สัน เป็นผู้อารักขาท่านผู้แทน Shutter Island (2010)
Your boys seem a little on edge Mr. McPherson.เด็กคุณดูเคร่งเครียดไปหน่อยรึเปล่าคุณแม็คเฟอร์สัน Shutter Island (2010)
Mr. McPherson, we are duly appointed federal Marshals.คุณแม็คเฟอร์สัน เราเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมาย Shutter Island (2010)
McPherson is a good man. He believes in the work we do here.แมคเฟอสัน เขาเป็นคนดี เขาเชื่อในงานที่พวกเขาทำกันที่นี่ Shutter Island (2010)
This is deputy warden McPherson.ให้สัญญาณด้วย นี่ผมเอง ผู้คุม แมคเพอร์สัน Shutter Island (2010)
Didn't McPherson tell you the good news?แมคเพอร์สัน ไม่ได้บอกข่าวดีคุณหรือครับ Shutter Island (2010)
Boss, we got problems. McPherson and Cawley are in the building.หัวหน้า เรามีปัญหาแล้ว คอร์ลี่ กับแมคเพอร์สัน อยู่ในตึก Shutter Island (2010)
Watch? What watch? MacPherson's watch?นาฬิกาอะไร A New Hope (2012)
With MacPherson, with H.G., with Sykes.กับแมคเพอร์สัน เฮเลน่า ไซค์ An Evil Within (2012)
"William Butcherson, lost soul"?"วิลเลี่ยม บรูชเชอร์สัน, วิญญาณผู้สูญสลาย"? Hocus Pocus (1993)
Billy Butcherson was Winifred's lover, but she found him sporting with her sister Sarah, so she poisoned him and sewed his mouth shut with a dull needle... so he couldn't tell her secrets even in death.บิลลี่ บรูชเชอร์สัน เป็นคนรักของวินนี่เฟรด, แต่เธอไปพบว่าเค้ากำลังเล่น อยู่กับน้องสาวของเธอ ซาร่า, ดังนั้นเธอจึงฆ่าเค้าและ เย็บปากของเค้า Hocus Pocus (1993)
COMMENTATOR: Dallas McPherson will stand in. 0 for 2 thus far.... The O.C. (2003)
He would've lived in Kherson now, and you never would've known about Dimka, and we wouldn't have had this nightmare!Er würde jetzt in Cherson leben, und du hättest ihn nicht einmal gekannt, und es gäbe nichts so Grausames. Bez svideteley (1983)
If he'd stayed in Kherson with my mother, he would've gotten his bad grades there, you never would have known.Er könnte bei meiner Mutter in Cherson bleiben, dort seine schlechten Noten bekommen, und du hättest ihn nicht gekannt. Bez svideteley (1983)
Reverend MacPherson?- Pfarrer Macpherson? - Ja. Local Hero (1983)
Put McPherson's death behind you, Mr Grafton, right here, right now.Legen Sie McPhersons Tod ad acta, Mr Grafton, auf der Stelle. Flight of the Intruder (1991)
Look, I know losing McPherson is lousy.Ich weiß, dass der Tod von McPherson eine üble Sache ist. Flight of the Intruder (1991)
Tomorrow at 10.00 there will be a memorial service for McPherson.Morgen wird um zehn Uhr eine Andacht für McPherson stattfinden. Flight of the Intruder (1991)
Real sorry about Mr McPherson, sir.Das mir Mr McPherson tut mir Leid, Sir. Flight of the Intruder (1991)
Mr Grafton, I'm sorry about Mr McPherson, sir.Mr Grafton, das mit Mr McPherson tut mir Leid, Sir. Flight of the Intruder (1991)
- I was looking for Mrs McPherson.- Ich suche Mrs McPhersonFlight of the Intruder (1991)
I've narrowed it down to the MacPherson Nebula, a supernova remnant, and Dikon Alpha, a class-nine pulsar.Ich habe den MacPherson-Nebel, den Rest einer Supernova, und Dikon Alpha, einen Pulsar. Emergence (1994)
- You remember Elle MacPherson?- Erinnerst du dich an Elle MacPhersonBeautiful Girls (1996)
Look at Paul - models on the wall, dog named Elle MacPherson.Nimm Paul - Models an den Wänden, der Hund heißt Elle MacPhersonBeautiful Girls (1996)
Like Elle MacPherson or the girl at the Xerox place?Wie Elle MacPherson oder das Mädchen an der Xerox Stelle? The One with the Princess Leia Fantasy (1996)
How's that, mcpherson?McPhersonMy Life So Far (1999)
Didn't wake old Zig McPherson tonight, God rest his soul.Den alten McPherson störte es nicht, Gott hab ihn selig. Patience (2000)
- Was Rachel pretty? - What?Sie war vom Typ her wie Elle MacPhersonConcert Interruptus (2001)
- What do you mean?Ich kann mir Luke mit einer Frau wie Elle MacPherson gar nicht vorstellen. Concert Interruptus (2001)
U.S. Supreme Court Justice Jane McPherson has just landed at New Alcatraz to witness the execution of Lester McKenna.Jane McPherson, Richterin am obersten Bundesgericht der vereinigten Staaten ist soeben in Alcatraz gelandet. Sie ist hier, um an der Hinrichtung von Lester McKenna als Zeugin teilzunehmen. Half Past Dead (2002)
She is the judge who sentenced McKenna in the now infamous heist of almost $200 million of U.S. gold brick.McPherson hat als Richterin McKenna für den berüchtigen Überfall verurteilt, bei dem Goldbarren im Wert von 200 Millionen Dollar erbeutet wurden. Half Past Dead (2002)
As we speak, Miss McPherson's strapped to the electric chair.Während wir Beide hier reden, sitzt Miss McPherson auf dem elektrischen Stuhl. Half Past Dead (2002)
-Do they have McPherson?-Haben die McPhersonHalf Past Dead (2002)
You're gonna unstrap Miss McPherson and we're gonna walk her out of here.Ihr werdet Miss McPherson losschnallen und wir werden hier rausmarschieren. Half Past Dead (2002)
-...the life of Jane McPherson?-...von Jane McPherson zu gefährden? Half Past Dead (2002)
I'm trading the condemned man for McPherson.Ja, hab' ich. Ich hab' den Verurteilten und ich tausche ihn gegen McPhersonHalf Past Dead (2002)
McPherson's in the last cell on the right.McPherson ist hinten rechts in der Zelle. Half Past Dead (2002)
That's not McPherson.Das ist nicht McPhersonHalf Past Dead (2002)
-I spoke with McPherson.-Ich hab' mit Richterin McPherson gesprochen. Half Past Dead (2002)
So that's why that fed McPherson raided my shop after you split.Deswegen hat dieser McPherson vom FBI meinen Laden auseinander genommen? Torque (2004)
Agent McPherson, federal gang task force.Agent McPherson, Sonderkommando für Bandenkriminalität. Torque (2004)
Of course I'm also gonna call that punk McPherson and tell him.Natürlich ruf ich vorher noch die FBl-Pfeife McPherson an. Torque (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary
HERSON    HH ER1 S AH0 N
PHERSON    F ER1 S AH0 N
MATHERSON    M AE1 TH ER0 S AH0 N
MCPHERSON    M AH0 K F ER1 S AH0 N
RICHERSON    R IH1 CH ER0 S AH0 N
BROTHERSON    B R AH1 DH ER0 S AH0 N
HUTCHERSON    HH AH1 CH ER0 S AH0 N
MACPHERSON    M AH0 K F IH1 R S AH0 N
CHRISTOPHERSON    K R IH0 S T AA1 F ER0 S AH0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top