Search result for

herbas

(163 entries)
(2.9 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -herbas-, *herbas*, herba
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา herbas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *herbas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
herbal[ADJ] เกี่ยวกับสมุนไพร
herbal[N] หนังสือที่เกี่ยวกับพืชและสมุนไพร
herbage[N] พืชที่มีลำต้นอ่อน เช่น หญ้า
herbalist[N] ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร, Syn. herb doctor
herbarium[N] การเก็บรวมรวมสมุนไพร
herbarium[N] ห้องเก็บตัวอย่างสมุนไพร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
herbaceousadj. (เกี่ยวกับ) ลำต้นไม้อ่อน,สมุนไพร,ใบ.
herbal(เฮอ'เบิล) adj. เกี่ยวกับต้นไม้ลำต้นอ่อน.
herbalist(เฮอ'บะลิสทฺ) n. นักสมุนไพร
herbariumn. การเก็บรวบรวมสมุนไพร,ห้องเก็บตัวอย่างสมุนไพร., See also: herbarial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
herbage(n) รากไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subherbaceousกึ่งล้มลุก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
herbaceousไม่มีเนื้อไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
herbaceous perennialไม้ล้มลุกหลายปี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
herbal๑. ตำราสมุนไพร๒. -สมุนไพร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
herbalistแพทย์สมุนไพร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
herbarium๑. หอพรรณไม้๒. พิพิธภัณฑ์พืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
herbarium specimenตัวอย่างพรรณไม้แห้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Herbal cosmeticเครื่องสำอางสมุนไพร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Herbal cosmeticsเครื่องสำอางสมุนไพร [TU Subject Heading]
Herbal teasชาสมุนไพร [TU Subject Heading]
Herbaria ; Herbariumพิพิธภัณฑ์พืช [TU Subject Heading]
Herbal Drugsยาสมุนไพร [การแพทย์]
Herbal Teasชาสมุนไพร [การแพทย์]
Herbalistsหมอสมุนไพร [การแพทย์]
Medicine, Herbalการแพทย์, สมุนไพร [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
herbal remediesยาสมุนไพร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The phone book lists five herbalists in Chinatown, three of which sell our ancylostoma hookworm for the treatment of asthma.สมุดหน้าเหลืองบอกว่า มีร้านสมุนไพรจีนอยู่ห้าแห่ง ในย่านไชน่าทาวน์ มีอยู่สามร้านที่ขาย แอนไซโลสโตรมา หนอนพยาธิปากขอ ใช้สำหรับรักษาโรคหืด Snakehead (2009)
Well, since you're here, you may as well accompany me to the next herbalist on my list.ไหนๆ คุณก็มาอยู่ที่นี่แล้ว อยากไปเป็นเพื่อนผมมั้ยล่ะ เข้าไปในร้านยาสมุนไพร ตามรายการซื้อของของผม Snakehead (2009)
wouldn't happen to remember any of the addresses of those herbalist shops you visited, would you?มันคงไม่เกิดขึ้น ถ้าคุณจำที่อยู่พวกนี้ได้ ร้านยาสมุนไพรที่คุณ เข้าไปซื้อ จำได้มั้ย? Snakehead (2009)
- We're at a Chinese herbalist shop ping-on street.- เราอยู่ที่ร้านยาสมุนไพรจีน Snakehead (2009)
May be anger Wang, a cup of herbal tea on the all rightมีแต่คนทำให้โมโห กลับไปดื่มชาดีกว่า Ip Man 2 (2010)
Why should I let you butcher my throat, when just resting my voice for a week and chugging down herbal tea will do the same job?หนูจะผ่าคอทำไม ถ้าพักผ่อน-ดื่มชาก็ได้ผล? Laryngitis (2010)
Turns out that a heroic dose of antibiotics and a mysterious blend of herbal remedies and a vow of silence is all it takes to cure tonsillitis, so...ปรากฏว่า ยาปฏิชีวนะ กับ ยาสมุนไพร และงดใช้เสียง รักษาทอนซิลได้ Laryngitis (2010)
Oh, it's just some herbal mixture.ออ,มันก็แค่ผสมสมุนไพรบางอย่าง A Few Good Men (2010)
No, I've been taking herbal anti-anxiety pills and readingอ้อไม่เป็นไรค่ะหนูจะอ่านหนังสือนี่ไปด้วย Britney/Brittany (2010)
Herbal sweetener.สมุนไพรให้ความหวาน For the Good of Our Country (2010)
They're herbal soothers... Shut up, everybody!แต่นั่นมันสำหรับสะโพกฉันนะ มันเป็นสมุนไพรบรรเทา... A Study in Pink (2010)
He only prescribes stuff that's totally herbal and natural.เขาเน้นแต่เรื่องสมุนไพรและธรรมชาติ Truly Content (2010)
What herbal medicines did he request?คุณสั่งยาประเภทไหนให้เขา Episode #1.6 (2010)
I stole them from my mother. They're herbal.ฉันขโมยมาจากแม่ สมุนไพรนะ The Switch (2010)
Look at this. There's herbal remedies and alternative diets.ดูนี่สิ มีทั้งสมุนไพรแล้วก็อาหารบำบัด Assassins (2011)
Mostly just trying to stay off Lachlan's radar. Ugh! Have you dined with any herbalists?ส่วนมากก็หลบหน้าล็อคเเลนค่ะ กินสมุนไพรแปลกๆ บ้างไหม Mirror, Mirror (2011)
I'm herbalist.คงเป็นโชคชะตาที่ทำให้พบไต๋ซือนะครับ The Sorcerer and the White Snake (2011)
I'll trade it in for an herbal tea, unless you want us all here when your dad gets back.ชั้นจะเอาไปเปลี่ยนมันเป็นชาสมุนไพร นอกจากเธอจะต้องการให้พวกเราอยู่ที่นี่ ตอนที่พ่อเธอกลับมา Save the Date (2011)
Just a non-addictive herbal enhancement.ไม่ใช่แบบ สมุนไพรผสม Witness (2012)
I mean, I ate saltines, drank herbal tea and sucked on lollipops.ฉันหมายความว่า ฉันกินของเค็มๆไป ดื่มชาสมุนไพร / แล้วก็ดูดอมยิ้ม On My Way (2012)
Geiers are like herbalists, you know?ไกเออร์เป็นพวกหมอสมุนไพร นายรู้เปล่า? Organ Grinder (2012)
It's herbal and totally mellow, and it'll just take the edge off.มันคือสมุนไพร มันแค่ทำให้สติหลุดไปชั่วครู่นะ Valentine (2012)
You seem a little tense. Do... do you want some herbal tea?คุณดูเครียดนะ เอาชาสมุนไพรไหม What's the Good of Being Good (2012)
Herbal sedatives, gruel, and now the placenta.ยานอนหลับจากธรรมชาติ ข้าวโอ๊ต และตอนนี้รกเด็ก The Good Earth (2012)
Code names: Otachi and Leatherback.โค้ดเนม โอตาชิ และ เลเทอ แบล็ค Pacific Rim (2013)
It's my powerhouse potion. All herbal.มันคือเครื่องดื่มชูกำลังของฉันน่ะ ทำจากสมุนไพรล้วนๆ Mona-Mania (2013)
I need to prepare an herbal tonic. Will you help me?ฉันต้องเตรียมเหล้าสมุนไพร จะช่วยฉันไหม The Kenzi Scale (2013)
And what self-respecting speed freak drinks herbal tea?แล้วคนติดสปีดชนิดไหนเคารพตัวเอง ดื่มชาสมุนไพร? Days of Wine and Roses (2013)
More like an herbalist or a shaman versus a traditional M.D.น่าจะเป็นนักสมุนไหรหรือหมอผี ไม่ก็พวกรักษาแบบโบราณ Alchemy (2013)
Lakota shamans are well known for their extended rituals in healing, as well as herbal remedies.หมอผีลาโกต้าเป็นที่รู้จัก ในการทำพิธีเพื่อการรักษา มากพอๆกับการใช้สมุนไพร Alchemy (2013)
Herbal remedies help, but I deserve the pain.การรักษาด้วยสมุนไพรช่วยได้ แต่ฉันสมควรต้องเป็น Alchemy (2013)
What about that list of herbalists and naturopaths in the area?แล้วพวกนักสมุนไพร และนักรักษาแบบธรรมชาติแถวๆนี้ล่ะ Alchemy (2013)
It's herbal tea.มันเป็นชาสมุนไพรนะ Out of the Frying Pan (2013)
Yeah, too much herbal tea.ใช่ ชามากเกินไป Out of the Frying Pan (2013)
We offer herbal and organic treatments and remedies for a variety of health issues.เราใช้การรักษาโดยสมุนไพรและพืชออร์แกนิก สำหรับการรักษาสุขภาพหลายชนิด PTZD (2013)
Herbal, oolong... chamomile...สมุนไพร อู่หลง คาโมไมล์ Beauty and the Beast (2017)
This tub needs an herbal soak Get a tag from the foremanอ่างนี้ต้องใส่น้ำสมุนไพร ไปเอาป้ายมาจากหัวหน้า ป้าย? Spirited Away (2001)
An herbal soak tagป้ายน้ำสมุนไพรนะสิ Spirited Away (2001)
Um... It has to be an herbal soakต้องใช้น้ำสมุนไพรแน่ Spirited Away (2001)
Oh no! All that precious herbal formula!สูตรสมุนไพรที่ทรงคุณค่า! Spirited Away (2001)
He's sending the best herbal soak ever!เขาส่งสมุนไพรที่ดีที่สุดมาให้! Spirited Away (2001)
Is it an herbal cake?นั่นคือขนมสมุนไพรหรือ? Spirited Away (2001)
No vitamins, herbals?ฉันกำลังจะบอกว่า อาหารพวกนี้อาจฆ่าคุณได้ แต่อาจจะเป็น... อีก 30 ปี Yankee White (2003)
Herbal medicine can only partly help. The key is his own body structure.สมุนไพรคงช่วยเขาได้แค่บางส่วน สิ่งสำคัญอยู่ที่โครงสร้างทางร่างกายของเขา Kung Fu Hustle (2004)
Ipecac is a natural herbal extract... that triggers the regurgitation reflex.ไม้เถานี้เป็นสมุนไพรธรรมชาติ เป็นตัวกระตุ้นในการอ้วก American Pie Presents: Band Camp (2005)
This herbal fucking extract will help you Beechwood fief play in tune, huh?สมุนไพรนี้จะช่วยให้บีซวู้ดมึงเล่นได้แบบอ้วกอ้าก American Pie Presents: Band Camp (2005)
- Want some herbal tea? We have some.- อยากได้ชาสมุนไพรมั้ย เรามีนะ Just My Luck (2006)
Hilda, I am not going to sell Herbalux.ฮิลด้า , ฉันไม่ไปขายเฮอร์บาลักซ์กับพี่หรอกนะ Pilot (2006)
It's been two days since the herbal treatment.นี้มันสองวันแล้วนะตั้งแต่รักษาด้วยสมุนไพร Lee San, Wind of the Palace (2007)
- Suck-ass son of a bitch.- Verbrecherbande. Used Cars (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
herbaJust make sure that credit is given : From The Herbs, by Leon Thomas, published by Herbal Life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาสมุนไพร[N] herbal medicine, Example: ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่หันมาใช้ยาสมุนไพรกันมากขึ้น, Count unit: ชนิด, ประเภท, Thai definition: ยาที่ทำจากผลิตผลธรรมชาติ ซึ่งได้จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุ
ไม้ล้มลุก[N] annual, See also: plant, seasonal plant, herbaceous plant, biennial plant, Example: เกษตรกรปลูกไม้ล้มลุกเพื่อปรับปรุงดิน, Thai definition: พืชที่มีอายุชั่วคราว
กราย[N] Spotted featherback, See also: Notopterus chitala, Syn. ตองกราย, หางแพน, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดชนิด Notopterus chitala ในวงศ์ Notopteridae หัวและลำตัวแบนข้างมาก สันหัวแอ่นลง ท้องเป็นสันคม ครีบท้องมีขนาดเล็ก ครีบก้นยาวต่อเนื่องกับครีบหางซึ่งเล็กและมีขอบกลม บริเวณเหนือครีบก้นมีจุดสีดำ 5 - 10 จุดเรียงเป็นแถวตามยาว ขนาดยาวได้ถึง 1 เมตร
เจียดยา[V] buy a herbal medicine, See also: purchase, Syn. ซื้อยา, Example: คนที่ชอบรักษาด้วยยาไทยก็จะไปเจียดยาที่บ้านหมอซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตลาดนัก, Thai definition: ซื้อยาแผนโบราณ
เทียบ[CLAS] mixture, See also: Chinese herbal medicine mixture, Thai definition: ลักษณนามเรียกยาจีนที่จัดเป็นชุด
เทียบ[CLAS] mixture, See also: Chinese herbal medicine mixture, Thai definition: ลักษณนามเรียกยาจีนที่จัดเป็นชุด
เทียบ[CLAS] mixture, See also: Chinese herbal medicine mixture, Thai definition: ลักษณนามเรียกยาจีนที่จัดเป็นชุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัวบก[n.] (būa bok) EN: Asiatic pennywort ; Indian pennywort ; Tiger Herbal   FR: hydrocotyle [f] ; écuelle d'eau [f]
เหล้าดองยา[n. exp.] (lao døngyā ) EN: medicinal liquor ; herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits   
เหล้ายาดอง[n. exp.] (lao yā døng) EN: medicinal liquor ; herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits   
ไม้ล้มลุก[n.] (māilomluk) EN: annual plant ; seasonal plant ; herbaceous plant ; biennial plant   
นวดสมุนไพร[n. exp.] (nūat samunphrai) EN: herbal massage   FR: massage aux plantes [m]
ปลากราย[n.] (plā krāi) EN: featherback   
ยาดอง[n.] (yā døng) EN: herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits ; infusion ; pickled traditional medication ; folk medication   FR: infusion
ยาจีน[n. exp.] (yā jīn) EN: Chinese herbal medicine   FR: phytothérapie chinoise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HERBAL    ER1 B AH0 L
HERBAL    HH ER1 B AH0 L
HERBARIUM    HH ER0 B EH1 R IY0 AH0 M
HERBARIUM    ER0 B EH1 R IY0 AH0 M
HERBALIST    HH ER1 B AH0 L AH0 S T
HERBALIST    ER1 B AH0 L AH0 S T
HERBALIFE    ER1 B AH0 L AY2 F
HERBALIFE    HH ER1 B AH0 L AY2 F
HERBALISTS    ER1 B AH0 L AH0 S
HERBALISTS    HH ER1 B AH0 L AH0 S
HERBACEOUS    ER0 B EY1 SH AH0 S
HERBARIUMS    HH ER0 B EH1 R IY0 AH0 M Z
HERBARIUMS    ER0 B EH1 R IY0 AH0 M Z
HERBALISTS    HH ER1 B AH0 L AH0 S S
HERBALISTS    HH ER1 B AH0 L AH0 S T S
SCHERBARTH    SH ER1 B AA0 R TH
HERBALISTS    ER1 B AH0 L AH0 S T S
HERBALISTS    ER1 B AH0 L AH0 S S
HERBALISTS'    ER1 B AH0 L AH0 S T S
HERBALISTS'    HH ER1 B AH0 L AH0 S T S
HERBALIST'S    ER1 B AH0 L AH0 S T S
LEATHERBACK    L EH1 DH ER0 B AE2 K
HERBALIST'S    HH ER1 B AH0 L AH0 S T S
LEATHERBACKS    L EH1 DH ER0 B AE2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
herbal    (j) (h @@1 b l)
herbage    (n) (h @@1 b i jh)
herbalist    (n) (h @@1 b @ l i s t)
herbaceous    (j) (h @@1 b ei1 sh @ s)
herbalists    (n) (h @@1 b @ l i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gletscherbach {m}glacial stream [Add to Longdo]
Gras {n}herbage [Add to Longdo]
Herbarium {n} | Herbarien {pl}herbarium | herbariums [Add to Longdo]
Kraut {n} (Heil-; Küchen-) | Kräuter {pl} | Kräuter {pl}herb | herbs | herbage [Add to Longdo]
Kräuterkenner {m}; Kräuterkennerin {f}; Kräutersammler {m}; Kräutersammlerin {f}herbalist [Add to Longdo]
Kräuterkunde {f}herbal lore [Add to Longdo]
Phytopharmaka {pl}herbal medicines [Add to Longdo]
Speicherbank {f} [comp.]memory bank [Add to Longdo]
Zusammenschluss von Versicherern zur Deckung schwer versicherbarer Risikenassigned risk pool [Add to Longdo]
krautartig; krautig {adj}herbaceous [Add to Longdo]
pflanzlichherbal [Add to Longdo]
versicherbarinsurable [Add to Longdo]
Tausenddollarfisch {m} (Notopterus chitala) [zool.]spotted featherback fish; spotted knife fish [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
herbal (n) สมุนไพร

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウコン茶;うこん茶[ウコンちゃ(ウコン茶);うこんちゃ(うこん茶), ukon cha ( ukon cha ); ukoncha ( ukon cha )] (n) turmeric herbal tea [Add to Longdo]
漢方医[かんぽうい, kanpoui] (n) doctor of Chinese (herbal) medicine [Add to Longdo]
漢方薬[かんぽうやく, kanpouyaku] (n) herbal medicine; (P) [Add to Longdo]
漢薬[かんやく, kanyaku] (n) (See 漢方薬・かんぽうやく) Chinese medicine; herbal medicine [Add to Longdo]
甘葛[あまずら, amazura] (n) (1) (arch) (See 蔦) ivy (esp. Boston ivy, Parthenocissus tricuspidata); (2) (See 甘茶蔓) jiaogulan (species of herbaceous vine; Gynostemma pentaphyllum) [Add to Longdo]
甘茶蔓[あまちゃづる;アマチャヅル, amachaduru ; amachaduru] (n) (uk) jiaogulan (species of herbaceous vine; Gynostemma pentaphyllum) [Add to Longdo]
正露丸;征露丸[せいろがん, seirogan] (n) seirogan - beechwood extract popular as a herbal treatment for diarrhoea (diarrhea), etc. [Add to Longdo]
赤芽柏[あかめがしわ;アカメガシワ, akamegashiwa ; akamegashiwa] (n) (1) Mallotus japonicus; (2) mallotus bark (herbal medicine) [Add to Longdo]
草炭[そうたん, soutan] (n) herbaceous peat [Add to Longdo]
草本層[そうほんそう, souhonsou] (n) herbaceous layer [Add to Longdo]
地竜[じりゅう, jiryuu] (n) herbal medicine prepared from dried earthworms [Add to Longdo]
長亀;革亀[おさがめ;かわがめ(革亀);オサガメ, osagame ; kawagame ( kawa kame ); osagame] (n) (uk) leatherback turtle (Dermochelys coriacea) [Add to Longdo]
鳥盤類[ちょうばんるい, choubanrui] (n) Ornithischia (order of herbacious dinosaurs with bird-like pelvic structures) [Add to Longdo]
標本室[ひょうほんしつ, hyouhonshitsu] (n) specimen room; herbarium [Add to Longdo]
薬草療法[やくそうりょうほう, yakusouryouhou] (n) herbal therapy [Add to Longdo]
藪枯らし;藪枯[やぶがらし;ヤブガラシ, yabugarashi ; yabugarashi] (n) (uk) bushkiller (species of herbaceous plant, Cayratia japonica) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中草药[zhōng cǎo yào, ㄓㄨㄥ ㄘㄠˇ ㄧㄠˋ, / ] Chinese herbal medicine [Add to Longdo]
佩兰[pèi lán, ㄆㄟˋ ㄌㄢˊ, / ] orchid; fragant thoroughwort; (bot.) Eupatorium fortunei; Herba Eupatorii (used in Chinese medicine) [Add to Longdo]
本草[běn cǎo, ㄅㄣˇ ㄘㄠˇ, ] a book on Chinese (herbal) medicine; Chinese materia medica [Add to Longdo]
冲剂[chōng jì, ㄔㄨㄥ ㄐㄧˋ, / ] to be taken dissolved in boiling water (of Chinese herbal medicine) [Add to Longdo]
淫羊藿[yín yáng huò, ˊ ㄧㄤˊ ㄏㄨㄛˋ, ] Epimedium, genus of herbaceous flowering plant, cultivated in the Far East as aphrodisiac; also called barrenwort or horny goatweed (said to resemble crushed goat;s testicles) [Add to Longdo]
白芍[bái sháo, ㄅㄞˊ ㄕㄠˊ, ] root of herbaceous peony (Paeonia lactiflora), used in traditional Chinese medicine [Add to Longdo]
芍药[sháo yào, ㄕㄠˊ ㄧㄠˋ, / ] Chinese peony (Paeonia lactiflora); common herbaceous peony; peony used in traditional Chinese medicine [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] lilac daphne (Daphne genkwa), used in Chinese herbal medicine [Add to Longdo]
草药[cǎo yào, ㄘㄠˇ ㄧㄠˋ, / ] herbal medicine [Add to Longdo]
[shōu, ㄕㄡ, ] buckwheat; herbal medicine [Add to Longdo]
双子叶[shuāng zǐ yè, ㄕㄨㄤ ㄗˇ ㄧㄝˋ, / ] dicotyledon (plant family distinguished by two embryonic leaves, includes daisies, broadleaved trees, herbaceous plants) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top