หรือคุณหมายถึง haßen?
Search result for

hassen

(9 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hassen-, *hassen*
Possible hiragana form: はっせん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hassenpfeffern. เนื้อกระต่ายตุ๋นใส่เครื่องเทศ

CMU English Pronouncing Dictionary
HASSEN    HH AE1 S AH0 N
HASSENBERG    HH AE1 S AH0 N B ER0 G
HASSENFELD    HH AE1 S AH0 N F EH2 L D

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hassen; nicht mögen | hassend | gehasst | er/sie hasst | ich/er/sie hasste | er/sie hat/hatte gehasstto hate | hating | hated | he/she hates | I/he/she hated | he/she has/had hated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
八千[はっせん;やち, hassen ; yachi] (n) (1) 8000; (2) many [Add to Longdo]
八千年;八千歳[はっせんねん(八千年);やちとせ, hassennen ( hassen nen ); yachitose] (n) 8000 years; thousands of years; eternity [Add to Longdo]
八専[はっせん, hassen] (n) one indication given on the koyomi; generally inauspicious day, high probability of rain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  hassen [hasən]
     to hate
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top