Search result for

hampes

(425 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hampes-, *hampes*, hampe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hampes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hampes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
champ[N] การเคี้ยวเอื้อง
champ[VT] เคี้ยวเอื้อง, See also: เคี้ยว, Syn. munch
champ[VT] บด, Syn. mash, crush
champ[N] ผู้ชนะเลิศ, Syn. champion
champ[N] ผู้ชนะเลิศ (ใช้ไม่เป็นทางการของคำว่า champion), See also: แชมป์เปี้ยน, Syn. champion, conqueror, winner, Ant. loser
hamper[VT] ทำให้หยุดชะงัก, Syn. hinder, hobble, impede, Ant. free, liberate
hampton[SL] อวัยวะเพศชาย
shampoo[N] ยาสระผม, See also: แชมพู, Syn. cleaser
shampoo[N] การสระผม
shampoo[VT] สระผม, See also: ทำความสะอาด, ล้างหวี
champion[VT] ชนะเลิศ
champion[ADJ] ซึ่งเป็นที่หนึ่งของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด, See also: ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, Syn. excellent, prizewinning, very good, well
champion[N] นักต่อสู้, See also: นักสู้เพื่อป้องกัน (คน การกระทำ การทำงาน หลักการ), คนที่ต่อสู้เพื่อป้องกัน (คน การกระทำ หลั, Syn. defender, fighter, hero, paladin, protector
champion[N] นักรบ, See also: นักสู้ในสนามรบ, Syn. cavalier, fighter, knight, warrior, Ant. coward, dastard
champion[VT] ปกป้อง, See also: สนับสนุน (เพื่อปกป้อง), Syn. advocate, defend, maintain, support fight for, Ant. oppose
champion[N] ผู้ชนะเลิศ, See also: ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในการแข่งขัน, สิ่งที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการแข่งขัน (คน, สัตว์, พืช), Syn. conqueror, master, paragon, title holder, vanquisher, victor, winner, Ant. loser
champion[N] ผู้ให้ความช่วยเหลือ, See also: ผู้สนับสนุน, Syn. admirer, booster, supporter, protagonist, Ant. adversary, opponent
champion[ADV] อย่างดีเยี่ยม, See also: อย่างยอดเยี่ยม, Syn. very well
champion[SL] สุดยอด, See also: ดีเยี่ยม
champagne[N] แชมเปญ, See also: เหล้าองุ่นขาวชนิดหนึ่งมาจากบริเวณแชมเปญของประเทศฝรั่งเศส, Syn. bubbly, sparkling wine
champagne[N] สีเหลืองจางๆ, Syn. pale yellow, pale brownish-gold color, greenish-yellow color
champagne[ADJ] หรูหรา, See also: ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, Syn. extravagant, luxurious
champaign[ADJ] ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบ
champaign[N] ที่ราบ, See also: ทุ่ง, Syn. field, open country, plain
championship[N] การต่อสู้ป้องกัน, Syn. defense, advocacy
championship[N] ตำแหน่งชนะเลิศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
champ(แชมพฺ) n. แชมเปี้ยน,การชนะเลิศ
champagne(แชมเพน') n. เหล้าองุ่นขาวชนิดหนึ่ง
champaign(แ?มเพน') n. ที่ราบ,ทุ่ง,สนามรบ -adj. ราบ,เป็นทุ่ง
champion(แชม'เพียน) n. ผู้ชนะเลิศ,นักต่อสู้,นักรบ -vt. ป้องกัน,สนับสนุน,กระทำเป็นแชมเปี้ยน -adj. เป็นที่หนึ่งของคนแข่งขันทั้งหมด
championship(แชม'เพียนชิพ) n.ภาวะที่เป็นแชมเปี้ยน,ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ,การป้องกัน,การเป็นทนาย,การสนับสนุน,การแข่งขันเพื่อได้ตัวผู้ชนะเลิศ, Syn. supremacy
hamper(แฮม'เพอะ) vt.,n. (สิ่งที่) ทำให้ชะงัก,หยุดยั้ง,ขัดขวาง,สอดแทรก,ตัด., See also: hamperer n., Syn. hinder,impede
shampoo(แชมพู') vt. สระผม (โดยเฉพาะด้วยแชมพู) ,ล้างหวี,ทำความสะอาด (พรม,เก้าอี้นวมหรืออื่น ๆ) n. การสระผม,น้ำยาสระผม,แชมพู., See also: shampooer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
champ(vi) เคี้ยวดังจั๊บๆ,เคี้ยวเอื้อง
champagne(n) เหล้าแชมเปญ
champaign(n) ทุ่ง,ที่ราบ,สนามรบ,ที่โล่ง
champion(n) ผู้ชนะเลิศ,แชมป์,ผู้สนับสนุน
champion(vt) ต่อสู้เพื่อป้องกัน
championship(n) ความชนะเลิศ,การเป็นแชมป์,ตำแหน่งชนะเลิศ
hamper(vt) เกะกะ,กีดกั้น,ขัดขวาง,ทำให้ชะงัก
shampoo(n) แชมพูสระผม,ยาสระผม
shampoo(vt) สระผม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
champlevéชองเปลอเว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hampala macrolepidotaปลากระสูบขีด [TU Subject Heading]
Methamphetamineเมทแอมฟีตะมีน [TU Subject Heading]
Methamphetamine abuseพฤติกรรมการใช้เมทแอมฟิตะมีนในทางที่ผิด [TU Subject Heading]
Shampoosแชมพู [TU Subject Heading]
Antidandruff Shampoosแชมพูขจัดรังแค [การแพทย์]
Lotion Shampoosโลชั่นแชมพู [การแพทย์]
Methamphetamineเมแธมฟีตะมีน; เมตแอมฟีตามีน, ยา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
champacดอกจำปา
champac (n ) ดอกจำปา
champagne taste and lemonade pocketsรายได้ต่ำแต่รสนิยมสูง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Right?Hm, Champion? Knock Off (1998)
- Hey, amigo.Hey, ChampResurrecting the Champ (2007)
Champion of the legendary lost weekend.แชมป์ของบุคคลที่ใช้สุดสัปดาห์ได้เหลวแหลกทีสุด New Haven Can Wait (2008)
My mom's staying out in the hamptons... Okay.แม่ฉันพยายามอยู่ห่างแฮมตันนะ เข้าใจมั้ย? Chuck in Real Life (2008)
Well, my mom's actually out at our hamptons house,ที่จริงแล้ว แม่ผมออกจากบ้านแฮมตันเรียบร้อยแล้ว Chuck in Real Life (2008)
Well, you won. pop the champagne. I didn't win.เธอชนะ เปิดแชมเปญเลย ฉันไม่ได้ชนะ Pret-a-Poor-J (2008)
And now that our masks have been ripped off, we're seriously hampered.และขณะนี้หน้ากากของเราได้ถูกเปิดออก เราถูกทำให้หยุดชะงัีก Odyssey (2008)
Over the next three days, you will test your bravery, your skills as warriors and, of course, challenge the reigning champion, my son, Prince Arthur.นับจากนี้ไปเป็นเวลาสามวัน เราจะได้วัดความกล้าหาญของท่าน และทักษะในการรบของท่าน และ แน่นอนที่สุด ได้ประลองกับ แชมป์เก่า บุตรชายข้า, เจ้าชายอาร์เธอร์ Valiant (2008)
Only one can have the honour of being crowned champion, and he will receive a prize of 1,000 gold pieces.มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะได้รับเกียรติในการสวมมงกุฏของผู้ชนะ และ ผู้ชนะก็จะได้รับรางวัลเป็น เหรียญทอง 1000 เหรียญ Valiant (2008)
I understand the champion escorts my lady to the feast.กระหม่อมเข้าใจว่าผู้ที่ชนะในการแข่งขันนี้ จะได้เป็นคู่ควงของท่านหญิงในงานเลี้ยง Valiant (2008)
My honourable guests, I give you Prince Arthur, your champion.แขกผู้ทรงเกียรติของข้า ข้าขอให้ท่านพบกับ องค์ชายอาร์เธอร์ ผู้ชนะการแข่งขัน Valiant (2008)
- My champion.-ท่านนักรบ Valiant (2008)
Turns out he wasn't champion material.ก็เขาไม่ได้เหมาะสมที่จะเป็นผู้ชนะ Valiant (2008)
The Pinko (socialist) press would have us believe this Michael X is a crusading champion of the poor and oppressed.สื่อของพวกสังคมนิยม อยากให้เราเชื่อว่า ไมเคิล เอ็กซ์คนนี้ เป็นนักต่อสู้รณรงค์ของคนจน และคนที่ถูกกดขี่ The Bank Job (2008)
She was our library's 'Reading Champion' last year.เธอเป็นแชมป์คนที่อ่านมากที่สุดของห้องสมุดเราเมื่อปีที่แล้ว Heartbreak Library (2008)
A three time local speedway champion. You've done your homework, or do you just know everything?ชนะการแข่งท้องถิ่น3ครั้ง ทำการบ้านมาดีนี่ รู้ไปซะทุกอย่างเลย Death Race (2008)
And perhaps a new champion will arise.และบางที ผู้ชนะคนใหม่จะเกิดขึ้น Death Race (2008)
Beach in the Hamptons.หาดที่ เดอะ แฮมป์ตันส์ New York, I Love You (2008)
That's where we met, and you hated the Hamptons.นั่นมันที่ๆเราเจอกัน และคุณก็เกลียด เดอะ แฮมป์ตันส์ New York, I Love You (2008)
Tonight is all about champions.คืนนี้เป็นเรื่องของแชมเปี้ยนล้วนๆ The Love Guru (2008)
I'd like to start by thanking my own personal champions.ผมขอขอบคุณ แชมเปี้ยนส่วนตัวของผม The Love Guru (2008)
Champers wishes!อย่างนี้ต้องฉลอง! The Love Guru (2008)
... champion. I just got the call. You are 100% booked on Oprah.แชมป์เปี้ยน ผมเพิ่งได้รับโทรศัพท์ ท่านได้ออกโอปราห์ 100% แล้ว The Love Guru (2008)
Well, whoever wins tonight walks away Stanley Cup champions.ใครก็ตามที่ชนะคืนนี้ จะกลับไปพร้อมถ้วยสแตนลี่คัพ The Love Guru (2008)
You get the house in the Hamptons, she's... asking for the apartment in the city, and 30 grand a month.คุณมีบ้านที่แฮมตันส์ แต่เธอขออพาร์ทเม้นในเมือง Made of Honor (2008)
How you doing? - How you holding up, champ?เพื่อนมาช้าว่ะ ทำอะไร Made of Honor (2008)
Champagne?แชมเปญมั้ยค่ะ Frost/Nixon (2008)
You don't like champagne?คุณไม่ชอบดื่มแชมเปญ Frost/Nixon (2008)
It's that moment that he feels the impact from the champ's first jab.ในตอนนั้น เขาย่อมรู้สึกได้ ถึงแรงต่อยจากหมัดแรก ของท่านปธน. Frost/Nixon (2008)
Yes. Would you like some tea or champagne?นั่นดิ คุณอยากดื่มชาหรือแชมเปญดีล่ะ? Frost/Nixon (2008)
And we don't need the shampoos. Why did...?เราไม่ต้องการแชมพู คุณจะเอาไปทำไม Pineapple Express (2008)
- Hey, Champ.-เฮ้,แชมป์ Doubt (2008)
- Morning, Champ.-อรุณสวัสดิ์ แชมป์ Doubt (2008)
- Some shampoo.- แชมพู Gomorrah (2008)
Shampoo, not bath oil!แชมพู ไม่ใช่ครีมอาบน้ำ! Gomorrah (2008)
- Your champagne.-แชมเปญครับ Taken (2008)
Your champagne, sir.แชมเปญครับท่าน Taken (2008)
I'm proud to say the outstanding professionalism of my fellow agents at the Albuquerque District Office resulted in a substantial amount of methamphetamine being taken off the streets.ผมภูมิใจที่จะที่จะพูดว่า ความเป็นมืออาชีพเป็นหน้าเป็นตาระดับโลก... ...กับเจ้าหน้าที่ทีมงานของผม เจ้าหน้าที่รัฐเขตอัลเบอร์เคอร์กี้... ...มีผลชิ้นงานใหญ่มาก ต่อการปราบปรามยาบ้า... Pilot (2008)
Honestly, I never expected you to amount to much but methamphetamine.บอกตรงๆ ฉันคาดว่านาย คงไม่เคยมีเงินก่อนใหญ่... ...แต่ยาบ้า Pilot (2008)
Shampoo?สบู่ ? Bedtime Stories (2008)
For on this day I have chosen a champion who will run this castle and be my closest advisor and bestest buddy.มาเป็นผู้ดูแลปราสาท ที่ปรึกษา และพระสหายของข้า อัศวินคนใหม่ของข้าคือ เซอร์บาสกี้! Bedtime Stories (2008)
I mean, shouldn't Sir Fix-A-Lot at least get a shot to be champion?โอกาสหรอ? Bedtime Stories (2008)
Hey, thanks, champ. You know what they say.ถ้าคุณเจ๋งจริง ต้องขับให้สุดๆล่ะ Bedtime Stories (2008)
Shall we go drink champagne in a nearby hot tub?อ่างน้ำร้อน? Bedtime Stories (2008)
Thatconcludes the first half of play in our final game, with the West High Knights leading defending champion East High Wildcats 47 - 26.จบการแข่งขันครึ่งแรกครับ ในเกมสุดท้ายกับเวสต์ไฮไนท์ กำลังนำแชมป์อย่าง ไวลด์แคทอยู่ 47-26 High School Musical 3: Senior Year (2008)
- Back-to-back champions!แชมพ์ 2 สมัย ! High School Musical 3: Senior Year (2008)
I just gotta grab the championship trophy I left it in my truck.ฉันต้องไปเอาถ้วยแชมป์ก่อน พอดีฉันลืมไว้ในรถน่ะ High School Musical 3: Senior Year (2008)
- top-to-bottom championships.- ชนะตั้งแต่ข้างบนถึงข้างล่าง High School Musical 3: Senior Year (2008)
It's all riding on you,champ.ขึ้นอยู่กับแกแล้ว แชมป์ Dirt Nap (2008)
There you are,champ.อยู่นี่เอง แชมป์ Dirt Nap (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hampThe crowd may be on the side of Luciano, but the champ has got the skill to win and that's what matters.
hampI'd like to make an appointment for a shampoo and a set.
hampThe player won the championship three times in a row.
hampThe Japanese World Cup champion team came back home flushed with victory.
hampDo you think the Supersonics will go all the way to the world championships?
hampThe whole soccer team was on cloud nine after winning the championship.
hampThe champion was welcomed by large crowds.
hampI think that the Lions will be the champions this year.
hampHe is what is called a champion of justice.
hampMy mother was once a champion swimmer.
hampI'll take a glass of champagne.
hampYour team doesn't have a prayer to win the championship game.
hampI found it impossible to win the championship.
hampThe champion had the challengers at his mercy.
hampEach year in July, when the Championships are over, he starts to prepare for the next year.
hampWe used up the shampoo.
hampEveryone is anxious to know what has become of the former champion.
hampThe heavyweight champion.
hampI played against the champion.
hampHe will fight the heavyweight champion tomorrow.
hampKeiji Muto is IWGP champion.
hampThe new boxer outboxed the champion.
hampOrange juice or champagne?
hampThese smaller parts are called counties, and each county has a county council, like Westhamptonshire County Council.
hampLuckily, he won the championship.
hampIt's amazing that he won the championship at the age of nineteen.
hampHe was the champion for three years.
hampThey are champing to start at once.
hampWe're chosen by the people living in the county of Westhamptonshire to be members of the council.
hampThe team played hard because the championship of the state was at stake.
hampThis shampoo comes with a nice hair brush.
hampHe is likely to win the championship.
hampFor sure, she'll win the championship in the tournament.
hampThey will be fighting for the championship this time tomorrow.
hampHe is a potential world champion.
hampHe is sure to win the swimming championship.
hampHis beating four competitors in a row won our high school team the championship.
hampWhen I'm home and I'm going to the corner drugstore to pick up some shampoo, why do you always tell me to be careful how I cross the street?
hampWe are the champions.
hampThe champagne bubbled in the glass.
hampI'm sure of winning the championship.
hampI don't shampoo my hair in the morning.
hampThe champion's experience submitted to the young opponent's power.
hampKing Henry VIII had a tennis court at Hampton Court, his palace on the River Thames not very far from London.
hampI once rivaled him for the championship.
hampHe was in as such when his team won the championship.
hampThe flyweight champion contended with a strong challenger.
hampWe were served French champagne, not to mention the usual cocktails.
hampLuciano, the underdog in the match, will be trying to make the champ eat humble pie.
hampThe champagne cork popped out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขึ้นแป้น[V] hold the championship, See also: win championship, be a champion, Syn. ขึ้นแท่น, ชนะเลิศ
ชิงแชมป์[V] compete for the championship, Syn. ชิงชนะเลิศ, Example: ประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันวิ่งชิงแชมป์ 100 เมตร, Thai definition: การต่อสู้เพื่อให้ชนะเลิศ
แก้วแชมเปญ[N] champagne glasses
ครองแชมป์[V] become a champion, Example: ในการแข่งขันฟุตบอลแต่ละครั้ง จะมีการพนันขันต่อ และเสี่ยงทายกันว่า ทีมไหนจะได้ครองแชมป์, Thai definition: ครองตำแหน่งชนะเลิศในการแข่งขัน, ได้ตำแหน่งชนะเลิศ
คว้าแชมป์[V] snatch the championship, Syn. ครองแชมป์, ได้แชมป์, Example: ทีมฟุตบอลของอาร์เจนตินาสามารถเอาชนะบราซิลได้ในรอบชิงชนะเลิศ และคว้าแชมป์บอลโลกมาครองได้เป็นผลสำเร็จ, Thai definition: ครองตำแหน่งชนะเลิศในการแข่งขัน, ได้ตำแหน่งชนะเลิศ
ผู้มีชัย[N] winner, See also: victor, conqueror, champ, champion, Syn. ผู้ชนะ, Example: เขาเชื่อมั่นว่าจะต้องเป็นผู้มีชัยในการแข่งขันครั้งนี้แน่นอน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ
สระ[V] wash, See also: shampoo, rinse, cleanse, Example: ช่างสระผมที่ร้านนี้สระได้ถูกใจกว่าช่างที่ร้านอื่น, Thai definition: ชำระให้สะอาด (มักใช้แก่หัวหรือผม)
สระผม[V] shampoo, See also: wash, Syn. ล้างผม, Example: ฉันต้องสระผมทุกวัน เพราะเป็นคนผมมันมาก, Thai definition: ชำระสิ่งสกปรกออกจาผม
ตะกร้า[N] basket, See also: bamboo basket, hand basket, hamper, wide-mouth, Example: รัฐบาลรณรงค์ให้แม่บ้านถือตะกร้าไปจ่ายกับข้าวแทนการใช้ถุงพลาสติก, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะสานโปร่งสำหรับใส่สิ่งของ มีรูปต่างๆ บางชนิดมีหูหิ้วบางชนิดไม่มี
ถ่วง[V] retard, See also: hinder, delay, slow, drag, hamper, impede, Example: สิ่งดีงามแห่งอดีตเป็นเครื่องคอยเสริมสร้างปัจจุบัน เพื่อถ่วงอนาคตไว้ให้เกิดสมดุลกัน, Thai definition: ทำให้ช้า
เจ้าสังเวียน[N] boxing champion, See also: boxer, Thai definition: นักมวยที่มีชื่อเก่งมากและมีชื่อเสียง
จำปา[N] Sonchampa; Champak, Syn. จัมปา, Example: จำปาเป็นดอกไม้ที่มีสีเข้มและมีกลิ่นหอมแรงกว่าจำปี, Count unit: ต้น, ดอก, Thai definition: ชื่อต้นไม้ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง ดอกสีเหลืองอมส้ม กลีบดอกใหญ่และยาว มีหลายกลีบ มีกลิ่นหอม
จำปี[N] White Champaka, Example: ป้าลูบหัวผกาจนดอกจำปีที่ทัดไว้ริมหูร่วงลงดิน, Count unit: ต้น, ดอก, Thai definition: ชื่อต้นไม้ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง ดอกสีขาวคล้ายดอกจำปา แต่กลีบเล็กและหนากว่า บางพันธุ์มีสีนวลหรือสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอมเย็น
ชนะเลิศ[V] championship, See also: win championship, Syn. ชนะ, Ant. พ่ายแพ้, Example: อินโดนีเซียชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก
ชิงชนะเลิศ[V] compete for the championship, See also: contend/struggle/fight for the championship, Example: วันนี้ทีมไทยชิงชนะเลิศกับทีมมาเลเซียเพื่อลุ้นเหรียญทองเหรียญสุดท้าย, Thai definition: แข่งขันเพื่อเอาตำแหน่งชนะเลิศ
แชมป์เปี้ยน[N] champion, See also: champ, Example: เจ้าของสายการบินชื่อดังเคยเป็นอดีตแชมป์เปี้ยนความเร็วของรถสูตร 1 ของโลกมากถึง 3 สมัย, Thai definition: ผู้ชนะเลิศ, Notes: (อังกฤษ)
แชมป์โลก[N] world champion, See also: world champ, Example: เขารับหน้าที่เป็นโปรโมเตอร์จัดมวยชิงแชมป์โลกจนได้แชมป์โลกคนใหม่, Thai definition: ผู้ชนะเลิศระดับโลก, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world   FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
บัดนี้[adv.] (batnī) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now   FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
แชมป์[n.] (chaēm) EN: champ (inf.) ; champion   FR: champion [m]
แชมเปญ[n.] (chaēmpēn) EN: champagne   FR: champagne [m]
แชมพู[n.] (chaēmphū) EN: shampoo   FR: shampooing = shampoing [m]
แชมป์เปี้ยน[n.] (chaēmpīen) EN: champion ; expert   FR: champion [m]
แชมป์เปี้ยนเทนนิส[n. exp.] (chaēmpīen thennit) EN: tennis champion   FR: champion de tennis [m]
ชนะเลิศ[v.] (chanaloēt) EN: win championship   FR: être champion ; gagner le championnat
ฉับพลัน[adv.] (chapphlan) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly   FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement
เชื้อรา[n.] (cheūarā) EN: mold ; fungus   FR: moisissure [f] ; champignon [m]
ฟิลด์[n.] (fil = filt) EN: field   FR: champ [m] ; rubrique [f]
เห็ด[n.] (het) EN: mushroom ; toad-stool ; fungus ; fungi (pl.)   FR: champignon [m]
เห็ดหอม[n. exp.] (het høm) EN: Chinese mushroom ; Shiitake Mushroom ; shiitake   FR: champignon noir [m]
เห็ดเมา [n. exp.] (het mao) EN: hallucinogenic mushroom   FR: champignon hallucinogène [m] ; psilocybe [m]
เห็ดพิษ[n. exp.] (het phit) EN: poisonous mushroom   FR: champignon vénéneux [m]
เห็ดสด [n. exp.] (het sot) EN: fresh mushroom   FR: champignons frais [mpl]
อิสรภาพ[n.] (itsaraphāp) EN: freedom ; liberty ; independence ; liberation   FR: liberté [f] ; indépendance [f] ; clé des champs [f]
จำปา[n.] (jampā) EN: champak ; sonchampa   
จำปี[n.] (jampī) EN: White Champak   
แก้วแชมเปญ[n. exp.] (kaēo chaēmpēn) EN: champagne glasses   FR: verre à champagne [m]
เกษตร[n.] (kasēt) EN: land ; cultivated land ; farmland ; field ; soil   FR: terre (agricole) [f] ; champ [m] ; terrain [m]
เกะกะ[v.] (keka) EN: block ; hinder ; hamper ; obstruct ; get in the way   FR: embarasser ; encombrer ; traîner ; entraver ; bloquer
คาน[n.] (khān) EN: shoulder pole ; shaft ; beam   FR: fléau [m] ; joug d'épaule [m] ; hampe [f] ; manche [f] ; poutre [f]
คันเร่ง[n. exp.] (khanreng) EN: accelerator ; gas pedal (Am.)   FR: pédale d'accélérateur [f] ; accélérateur [m] ; champignon [m] (fam.)
เขตข้อมูล[n.] (khēt khømūn) EN: field   FR: champ [m] ; rubrique [f]
ครีมนวดผม[n. exp.] (khrīm nūat phom) EN: hair conditioner ; hair lotion ; hair cream   FR: shampoing conditionneur [m]
ลาน[n.] (lān) EN: open space ; lawn ; ground ; field ; yard ; court ; courtyard ; place ; plaza ; hall   FR: cour [f] ; aire [f] ; espace [m] ; place [f] ; esplanade [f] ; champ [m] ; piazza [f]
ลานบิน[n. exp.] (lānbin) EN: airfield ; landing field   FR: aérodrome [m] ; terrain d'aviation [m] ; champ d'aviation [m]
เมฆรูปเห็ด [n. exp.] (mēk rūp het) EN: mushroom cloud   FR: champignon atomique [m] ; nuage atomique [m]
นา[n.] (nā) EN: field ; paddy field ; rice field ; rice farm   FR: rizière [f] ; champ [m] ; ferme rizicole [f]
นกจาบฝนสวรรค์[n. exp.] (nok jāp fon sīeng sawan ) EN: Oriental Skylark = Oriental Sky Lark   FR: Alouette gulgule [f] ; Alouette des champs (sud-)asiatique [f]
นกกะรางหัวขวาน[n. exp.] (nok karāng hūa khwān) EN: Common Hoopoe ; Hoopoe   FR: Huppe fasciée [f] ; Huppe puput [f] ; Putput [m] ; Coq des champs [m] ; Huppe ordinaire [f]
นกกระจอกบ้าน[n. exp.] (nok krajøk bān) EN: Eurasian Tree Sparrow   FR: Moineau friquet [m] ; Moineau des bois [m] ; Moineau des champs [m] ; Moineau de montagne [m] ; Moineau montagnard [m]
นกพงนาพันธุ์จีน[n. exp.] (nok phong nā phan Jīn) EN: Blunt-winged Reed Warbler ; Blunt-winged Warbler   FR: Rousserolle de Swinhoe [f] ; Rousserolle champêtre [f]
พิชิตตำแหน่งชนะเลิศ[v. exp.] (phichit tamnaeng chanaloēt) EN: win championship   
ผู้ชนะเลิศ[n.] (phūchanaloēt) EN: champ ; champion   FR: champion [m] ; championne [f]
ไร่[n.] (rai) EN: field ; farm ; vegetable garden ; plantation   FR: plantation [f] ; champ [m] ; jardin [m]
สระ[v.] (sa) EN: wash ; shampoo ; rinse ; cleanse   FR: shampouiner ; laver ; rincer
สมรภูมิ[n.] (samønraphūm = samøraphūm) EN: battlefield ; battleground ; theater of war ; fighting front   FR: champ de bataille [m] ; front [m]
สนาม[n.] (sanām) EN: lawn ; field ; ground ; yard ; playground   FR: terrain [m] ; champ [m]
สนามไฟฟ้า [n. exp.] (sanām faifā) EN: electric field   FR: champ électrique [m]
สนามม้าแข่ง[n. exp.] (sanām mā khaeng) EN: racecourse   FR: champ de courses [m]
สนามรบ[n.] (sanām rop) EN: battlefield   FR: champ de bataille [m]
เซาธ์แฮมป์ตัน[TM] (Saothaēmptan) EN: Southampton   FR: Southampton
เสาธง[n. exp.] (sao thong) EN: flagstaff ; flagpole ; flagpost   FR: mât [m] ; hampe de drapeau [f]
สระผม [v. exp.] (sa phom) EN: wash the hair ; shampoo the hair   FR: laver les cheveux ; se laver les cheveux
ตะกร้า[n.] (takrā) EN: basket ; bamboo basket ; hand basket ; hamper; wide-mouth   FR: panier [m] ; corbeille [f] ; cabas [m] ; panier à provisions [m] ; manne [f]
ตะกร้าหิ้ว[n. exp.] (takrā hiu) EN: hand basket ; hamper   FR: panier [m]
ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ[n. exp.] (tamnaeng phūchanaloēt) EN: championship   FR: championnat [m]
ไถนา[v. exp.] (thainā) EN: plough the field   FR: labourer (un champ) ; labourer la terre

CMU English Pronouncing Dictionary
HAMP    HH AE1 M P
CHAMP    CH AE1 M P
HAMPE    HH AE1 M P
SHAMP    SH AE1 M P
HAMPEL    HH AE1 M P AH0 L
HAMPER    HH AE1 M P ER0
HAMPLE    HH AE1 M P AH0 L
CHAMPS    CH AE1 M P S
SCHAMP    SH AE1 M P
CHAMPA    K AA1 M P AH0
WHAMPOA    W AE0 M P OW1 AH0
HAMPERS    HH AE1 M P ER0 Z
HAMPSON    HH AE1 M P S AH0 N
HAMPTON    HH AE1 M P T AH0 N
DUCHAMP    D UW0 SH AA1 M P
SHAMPOO    SH AE0 M P UW1
CHAMPLIN    CH AE1 M P L IH2 N
CHAMPION    CH AE1 M P IY0 AH0 N
HAMPERED    HH AE1 M P ER0 D
SHAMPOOS    SH AE0 M P UW1 Z
SHAMPINE    SH AE1 M P AY2 N
HAMPTONS    HH AE1 M P T AH0 N Z
CHAMPINE    CH AE1 M P AY2 N
CHAMPNEY    CH AE1 M P N IY0
CHAMPEAU    SH AE0 M P OW1
CHAMPOUX    SH AE0 M P UW1
CHAMPAIGN    CH AE0 M P EY1 N
HAMPSHIRE    HH AE1 M P SH AY0 ER0
HAMPSHIRE    HH AE1 M SH AY0 ER0
SHAMPOOED    SH AE0 M P UW1 D
HAMPSTEAD    HH AE1 M P S T EH2 D
BEAUCHAMP    B OW1 SH AA2 M P
HAMPTON'S    HH AE1 M P T AH0 N Z
CHAMPAGNE    SH AE0 M P EY1 N
HAMPSHIRE    HH AE1 M SH ER0
CHAMPLAIN    SH AE0 M P L EY1 N
HAMPSHIRE    HH AE1 M P SH ER0
DELCHAMPS    D EH2 L CH AE1 M P S
DESCHAMPS    D EH1 SH AH0 M P S
HAMPERING    HH AE1 M P ER0 IH0 NG
DUCHAMP'S    D UW0 SH AA1 M P S
CHAMPIONS    CH AE1 M P IY0 AH0 N Z
GRANDCHAMP    G R AE1 N D CH AE2 M P
CHAMPAGNES    SH AE0 M P EY1 N Z
CHAMPIONED    CH AE1 M P IY0 AH0 N D
CHAMPION'S    CH AE1 M P IY0 AH0 N Z
UNHAMPERED    AH0 N HH AE1 M P ER0 D
CHAMPIONING    CH AE1 M P IY0 AH0 N IH0 NG
NORTHAMPTON    N AO2 R TH AE1 M P T AH0 N
HAMPSHIRE'S    HH AE1 M SH AY0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
champ    (v) (ch a1 m p)
champs    (v) (ch a1 m p s)
hamper    (v) (h a1 m p @ r)
champed    (v) (ch a1 m p t)
hampers    (v) (h a1 m p @ z)
shampoo    (v) (sh a1 m p uu1)
champing    (v) (ch a1 m p i ng)
champion    (v) (ch a1 m p i@ n)
hampered    (v) (h a1 m p @ d)
shampoos    (v) (sh a1 m p uu1 z)
Hampshire    (n) (h a1 m p sh @ r)
champagne    (n) (sh a1 m p ei1 n)
champions    (v) (ch a1 m p i@ n z)
hampering    (v) (h a1 m p @ r i ng)
shampooed    (v) (sh a1 m p uu1 d)
Hampreston    (n) (h a1 m p r i s t n)
champagnes    (n) (sh a1 m p ei1 n z)
championed    (v) (ch a1 m p i@ n d)
shampooing    (v) (sh a1 m p uu1 i ng)
unhampered    (j) (uh1 n h a1 m p @ d)
Northampton    (n) (n oo1 th a1 m p t @ n)
Southampton    (n) (s au1 th a1 m t @ n)
championing    (v) (ch a1 m p i@ n i ng)
championship    (n) (ch a1 m p i@ n sh i p)
Littlehampton    (n) (l i1 t l h a m t @ n)
Wolverhampton    (n) (w u1 l v @ h a2 m p t @ n)
championships    (n) (ch a1 m p i@ n sh i p s)
Northamptonshire    (n) (n oo1 th a1 m p t @ n sh @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altmeister {m}ex-champion; past master [Add to Longdo]
Champagner {m}champagne [Add to Longdo]
Champignon {m} | Champignons {pl}mushroom | mushrooms [Add to Longdo]
Geschenkkorb {m} | Geschenkkörbe {pl}hamper | hampers [Add to Longdo]
Haarwaschmittel {n}; Shampoo {n} | Haarwaschmittel {pl}; Shampoos {pl}shampoo | shampoos [Add to Longdo]
Hampelmann {m}jumping jack [Add to Longdo]
Landesmeister {m} [sport]national champion [Add to Longdo]
Meister {m} [sport]champion [Add to Longdo]
Meisterschaft {f} [sport] | Meisterschaften {pl}championship | championships [Add to Longdo]
Pikkolo {m} (Sekt)champagne miniature [Add to Longdo]
Sachwalter {m}advocate; champion [Add to Longdo]
Schließkorb {m}hamper [Add to Longdo]
Schützenkönig {m}champion shot [Add to Longdo]
Sekt {m}; Schampus {m}sparkling wine; champagne; bubbly [Add to Longdo]
Sektflasche {f}champagne bottle [Add to Longdo]
Sektkellerei {f}champagne producer's [Add to Longdo]
Sektkühler {m}champagne cooler [Add to Longdo]
Sektschale {f}champagne glass [Add to Longdo]
Weltmeister {m} | Weltmeister {pl}world champion | world champions [Add to Longdo]
Weltmeisterschaft {f}world championship [Add to Longdo]
gehbehinderthampered [Add to Longdo]
hindern; behindern; hemmen; stören | hindernd; behindernd; hemmend; störend | hindert | hinderteto hamper | hampering | hampers | hampered [Add to Longdo]
kauen; mampfen | kauend; mampfend | gekaut; gemampft | kaut | kauteto champ | champing | champed | champs | champed [Add to Longdo]
schamponieren | schamponierend | schamponiertto shampoo | shampooing | shampooed [Add to Longdo]
ungehindertunhampered [Add to Longdo]
ungehindert {adv}unhamperedly [Add to Longdo]
verfechtendchampioning [Add to Longdo]
verfochtchampioned [Add to Longdo]
New Hampshire (US-Bundesstaat)New Hampshire (NH) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オイルシャンプー[, oirushanpu-] (n) oil shampoo [Add to Longdo]
シャンゼリゼ[, shanzerize] (n) Champs Elysees (in Paris); (P) [Add to Longdo]
シャンパングラス[, shanpangurasu] (n) champagne flute; champagne glass [Add to Longdo]
シャンピニオン;シャンピニョン[, shanpinion ; shanpinyon] (n) champignon (fre [Add to Longdo]
シャンプー[, shanpu-] (n,vs) shampoo; (P) [Add to Longdo]
シャンペンサイダー[, shanpensaida-] (n) champagne cider [Add to Longdo]
タイトル戦[タイトルせん, taitoru sen] (n) title fight; championship match [Add to Longdo]
チャンピオン(P);チャンピョン[, chanpion (P); chanpyon] (n) champion; (P) [Add to Longdo]
チャンピオンシップ[, chanpionshippu] (n) championship [Add to Longdo]
チャンピオンフラッグ[, chanpionfuraggu] (n) pennant; champion flag [Add to Longdo]
チャンピオンベルト[, chanpionberuto] (n) championship belt [Add to Longdo]
チャンプ[, chanpu] (n) (abbr) (See チャンピオン) champ [Add to Longdo]
チャンプルー[, chanpuru-] (n) chanpuru; champuru; Okinawan stir-fry dish, usually containing vegetables (especially bitter melon), tofu, meat or fish (poss. from Indonesian "campur" meaning mixed) [Add to Longdo]
ディフェンディングチャンピオン[, deifendeinguchanpion] (n) defending champion [Add to Longdo]
トマスカップ[, tomasukappu] (n) Thomas Cup (International Badminton Championship) [Add to Longdo]
ドライシャンプー[, doraishanpu-] (n) dry shampoo [Add to Longdo]
ニューハンプシャー[, nyu-hanpusha-] (n) New Hampshire; (P) [Add to Longdo]
ヒロポン[, hiropon] (n) Philopon (banned Japanese brand-name methamphetamine) [Add to Longdo]
ボディーシャンプー[, bodei-shanpu-] (n) body shampoo [Add to Longdo]
メタンフェタミン[, metanfetamin] (n) methamphetamine [Add to Longdo]
一代年寄;一代年寄り[いちだいとしより, ichidaitoshiyori] (n) special sumo coaching stock awarded to retired grand champion [Add to Longdo]
雲龍型;雲竜型[うんりゅうがた, unryuugata] (n) Unryu style of grand champion's ring-entering ceremony (sumo) [Add to Longdo]
横綱[よこづな, yokoduna] (n) yokozuna (sumo grand champion); (P) [Add to Longdo]
横綱の器[よこづなのうつわ, yokodunanoutsuwa] (n) mental characteristics expected of a sumo grand champion [Add to Longdo]
横綱を食う[よこづなをくう, yokodunawokuu] (exp,v5u) to beat a grand champion [Add to Longdo]
横綱稽古[よこづなけいこ, yokodunakeiko] (n) practice session where grand champion is present (sumo) (practise) [Add to Longdo]
横綱審議委員会[よこづなしんぎいいんかい, yokodunashingiiinkai] (n) Yokozuna Deliberation Committee; body that recommends promotion of sumo wrestlers to grand champions [Add to Longdo]
横綱大関[よこづなおおぜき, yokodunaoozeki] (n) grand champion filling the rank of champion to keep their number at 2 (sumo) [Add to Longdo]
王座を占める[おうざをしめる, ouzawoshimeru] (exp,v1) (1) (See 座を占める・1) to occupy the throne; to sit on the royal throne; (2) (See 座を占める・2) to be at the top; to hold the premier position; to win a championship [Add to Longdo]
学生横綱[がくせいよこづな, gakuseiyokoduna] (n) university amateur sumo champion [Add to Longdo]
葛籠[つづら, tsudura] (n) wicker clothes hamper [Add to Longdo]
看板大関[かんばんおおぜき, kanban'oozeki] (n) physically exceptional sumo wrestler promoted straight to champion rank during Edo period [Add to Longdo]
還暦横綱手数入り[かんれきよこづなでずいり, kanrekiyokodunadezuiri] (n) former sumo grand champion's 60th birthday ring-entering ceremony [Add to Longdo]
還暦土俵入り[かんれきどひょういり, kanrekidohyouiri] (n) former sumo grand champion's 60th birthday ring-entering ceremony [Add to Longdo]
貴輪[きりん, kirin] (n) (sumo) era at the end of 1970s dominated by grand champion Wajima and ozeki Takanohana [Add to Longdo]
貴輪時代[きりんじだい, kirinjidai] (n) (sumo) era at the end of 1970s dominated by grand champion Wajima and ozeki Takanohana [Add to Longdo]
強豪(P);強剛[きょうごう, kyougou] (adj-na,n) veteran; champion; (P) [Add to Longdo]
金星[きんぼし, kinboshi] (n) (1) dazzling victory; (2) win of rank-and-file sumo wrestler over the grand champion; (P) [Add to Longdo]
銀面[ぎんめん, ginmen] (n) silver-plated champron [Add to Longdo]
個人優勝制度[こじんゆうしょうせいど, kojinyuushouseido] (n) individual championship system (sumo) [Add to Longdo]
公式試合[こうしきしあい;こうしきじあい, koushikishiai ; koushikijiai] (n) championship match [Add to Longdo]
[つな, tsuna] (n) (1) rope; (2) sumo grand champion's braided belt; (P) [Add to Longdo]
綱を張る[つなをはる, tsunawoharu] (exp,v5r) (See 横綱) to become a yokozuna (sumo grand champion); to be a yokozuna [Add to Longdo]
三日天下[みっかてんか;みっかでんか, mikkatenka ; mikkadenka] (n) short-lived rule; being in power only for a brief period; brief championship [Add to Longdo]
三鞭酒[しゃんぺん;シャンペン;シャンパン(P);シャンパーニュ, shanpen ; shanpen ; shanpan (P); shanpa-nyu] (n) (uk) champagne (fre [Add to Longdo]
手数入り[でずいり, dezuiri] (n) display of a sumo champion in the ring [Add to Longdo]
初優勝[はつゆうしょう, hatsuyuushou] (n) first championship win (esp. sumo) [Add to Longdo]
曙貴[あけたか, aketaka] (n) (sumo) era during mid-1990s dominated by grand champions Akebono and Takanohana II [Add to Longdo]
曙貴時代[あけたかじだい, aketakajidai] (n) (sumo) era during mid-1990s dominated by grand champions Akebono and Takanohana II [Add to Longdo]
小賀玉の木;小賀玉木;黄心樹[おがたまのき;オガタマノキ, ogatamanoki ; ogatamanoki] (n) (uk) Michelia compressa (species of Japanese tree similar to champak) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一决雌雄[yī jué cí xióng, ㄧ ㄐㄩㄝˊ ㄘˊ ㄒㄩㄥˊ, / ] to have a show-down; to fight for mastery; to compete for a championship [Add to Longdo]
世锦赛[shì jǐn sài, ㄕˋ ㄐㄧㄣˇ ㄙㄞˋ, / ] world skating championship [Add to Longdo]
占城[Zhàn chéng, ㄓㄢˋ ㄔㄥˊ, / ] Champa (Sanskrit: Campapura or Campanagara), ancient Vietnam kingdom c. 200-1693 [Add to Longdo]
公开赛[gōng kāi sài, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄙㄞˋ, / ] championship [Add to Longdo]
冠军[guàn jūn, ㄍㄨㄢˋ ㄐㄩㄣ, / ] champion [Add to Longdo]
冠军赛[guàn jūn sài, ㄍㄨㄢˋ ㄐㄩㄣ ㄙㄞˋ, / ] championship [Add to Longdo]
南安普敦[nán ān pǔ dūn, ㄋㄢˊ ㄢ ㄆㄨˇ ㄉㄨㄣ, ] Southampton, town in south England [Add to Longdo]
可望取胜者[kě wàng qǔ shèng zhě, ㄎㄜˇ ㄨㄤˋ ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ ㄓㄜˇ, / ] favorite (to win a race or championship); well placed contestant [Add to Longdo]
吕布[Lǚ Bù, ㄌㄩˇ ㄅㄨˋ, / ] Lü Bu (161-198), champion fighter in the early part of Three Kingdoms [Add to Longdo]
姚滨[Yáo Bīn, ㄧㄠˊ ㄅㄧㄣ, / ] Yao Bin (1957-), PRC champion ice skater during early 1980s and more recently national skating coach [Add to Longdo]
康科德[Kāng kē dé, ㄎㄤ ㄎㄜ ㄉㄜˊ, ] Concord (place name); Concord, capital of US state New Hampshire [Add to Longdo]
拳王[quán wáng, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄤˊ, ] boxing champion [Add to Longdo]
捧杯[pěng bēi, ㄆㄥˇ ㄅㄟ, ] to win a championship; to come out top; to take the cup [Add to Longdo]
新罕布什尔[Xīn Hǎn bù shí ěr, ㄒㄧㄣ ㄏㄢˇ ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄦˇ, / ] New Hampshire, US state [Add to Longdo]
新罕布什尔州[Xīn Hǎn bù shí ěr zhōu, ㄒㄧㄣ ㄏㄢˇ ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄦˇ ㄓㄡ, / ] New Hampshire, US state [Add to Longdo]
曼荷莲女子学院[Màn hé lián Nǚ zǐ Xué yuàn, ㄇㄢˋ ㄏㄜˊ ㄌㄧㄢˊ ㄋㄩˇ ㄗˇ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Mount Holyoke College (Northamptom, Massachusetts) [Add to Longdo]
梗阻[gěng zǔ, ㄍㄥˇ ㄗㄨˇ, ] to hamper; to obstruct [Add to Longdo]
棋王[qí wáng, ㄑㄧˊ ㄨㄤˊ, ] chess champion [Add to Longdo]
榜首[bǎng shǒu, ㄅㄤˇ ㄕㄡˇ, ] a champion; to be number one (best or worst) [Add to Longdo]
洗剪吹[xǐ jiǎn chuī, ㄒㄧˇ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄨㄟ, ] shampoo, haircut and blow-dry [Add to Longdo]
洗发剂[xǐ fà jì, ㄒㄧˇ ㄈㄚˋ ㄐㄧˋ, / ] shampoo [Add to Longdo]
洗发水[xǐ fà shuǐ, ㄒㄧˇ ㄈㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] liquid shampoo [Add to Longdo]
洗发水儿[xǐ fà shuǐ r, ㄒㄧˇ ㄈㄚˋ ㄕㄨㄟˇ ㄖ˙, / ] shampoo [Add to Longdo]
洗发皂[xǐ fà zào, ㄒㄧˇ ㄈㄚˋ ㄗㄠˋ, / ] shampoo [Add to Longdo]
洗发粉[xǐ fà fěn, ㄒㄧˇ ㄈㄚˋ ㄈㄣˇ, / ] shampoo powder [Add to Longdo]
洗发露[xǐ fà lù, ㄒㄧˇ ㄈㄚˋ ㄌㄨˋ, / ] shampoo [Add to Longdo]
温布尔登[Wēn bù ěr dēng, ㄨㄣ ㄅㄨˋ ㄦˇ ㄉㄥ, / ] Wimbledon (district of West London); Wimbledon open tennis championship [Add to Longdo]
温布尔登网球公开赛[Wēn bù ěr dēng wǎng qiú gōng kāi sài, ㄨㄣ ㄅㄨˋ ㄦˇ ㄉㄥ ㄨㄤˇ ㄑㄧㄡˊ ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄙㄞˋ, / ] Wimbledon lawn tennis championship [Add to Longdo]
温网[Wēn wǎng, ㄨㄣ ㄨㄤˇ, / ] Wimbledon lawn tennis championship; abbr. for 溫布爾登網球公開賽|温布尔登网球公开赛 [Add to Longdo]
无取胜希望者[wú qǔ shèng xī wàng zhě, ˊ ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄓㄜˇ, / ] outsider (i.e. not expected to win a race or championship) [Add to Longdo]
独占鳌头[dú zhàn áo tóu, ㄉㄨˊ ㄓㄢˋ ㄠˊ ㄊㄡˊ, / ] to monopolize the turtle head (成语 saw, refers to carved marble steps of the palace); to come first in triennial palace examinations; the champion; the very best in any field [Add to Longdo]
独占鼇头[dú zhàn áo tóu, ㄉㄨˊ ㄓㄢˋ ㄠˊ ㄊㄡˊ, / ] variant of 獨佔鰲頭|独占鳌头, to monopolize the turtle head (成语 saw, refers to carved marble steps of the palace); to come first in triennial palace examinations; the champion; the very best in any field [Add to Longdo]
御敌[yù dí, ㄩˋ ㄉㄧˊ, / ] armed enemy of the nation; enemy of the Emperor; fig. championship challenger; contender opposing champion in sporting contest [Add to Longdo]
[sì, ㄙˋ, ] hamper; trunk [Add to Longdo]
蝉联[chán lián, ㄔㄢˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] to continue in a post; (to hold a post) several times in succession; (to win a title) in successive years; to stay at number one; to defend a championship [Add to Longdo]
卫冕[wèi miǎn, ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ, / ] to defend the crown (in sports championship) [Add to Longdo]
赫胥黎[Hè xū lí, ㄏㄜˋ ㄒㄩ ㄌㄧˊ, ] Huxley (name); Thomas Henry Huxley (1825-1895), British evolutionary scientist and champion of Darwin; Aldous Huxley (1894-1963), British novelist [Add to Longdo]
超级杯[Chāo jí bēi, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄅㄟ, / ] Super cup (various sports); Super Bowl (American football championship game) [Add to Longdo]
超级杯[Chāo jí bēi, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄅㄟ, / ] Super cup (various sports); Super Bowl (American football championship game) [Add to Longdo]
锦标赛[jǐn biāo sài, ㄐㄧㄣˇ ㄅㄧㄠ ㄙㄞˋ, / ] championship contest; championships [Add to Longdo]
香榭丽舍[Xiāng xiè lì shè, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˋ ㄕㄜˋ, / ] Avenue des Champs Elysés (Paris) [Add to Longdo]
香榭丽舍大街[Xiāng xiè lì shè dà jiē, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˋ ㄕㄜˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝ, / ] Avenue des Champs Elysés (Paris) [Add to Longdo]
香槟[xiāng bīn, ㄒㄧㄤ ㄅㄧㄣ, / ] (loan) champagne [Add to Longdo]
香槟酒[xiāng bīn jiǔ, ㄒㄧㄤ ㄅㄧㄣ ㄐㄧㄡˇ, / ] champagne [Add to Longdo]
香波[xiāng bō, ㄒㄧㄤ ㄅㄛ, ] (loan word) shampoo; same as 洗髮皂|洗发皂 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] Hyporhampus sajuri [Add to Longdo]
黄埔[Huáng pǔ, ㄏㄨㄤˊ ㄆㄨˇ, / ] harbor in Guangdong; Whampoa [Add to Longdo]
黄埔军校[Huáng pǔ jūn xiào, ㄏㄨㄤˊ ㄆㄨˇ ㄐㄩㄣ ㄒㄧㄠˋ, / ] Whampoa Military Academy [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top