Search result for

halals

(60 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -halals-, *halals*, halal
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา halals มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *halals*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cephalalgia; cephalgia; cephalodyniaอาการปวดศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cephalgia; cephalalgia; cephalodyniaอาการปวดศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cephalodynia; cephalalgia; cephalgiaอาการปวดศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
encephalalgiaอาการปวดในศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Halal foodอาหารฮาลาล [TU Subject Heading]
Halal food industryอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
At the pay grade I'm at, I hope you don't mind the halal cart.ระดับอย่างพ่อ ลูกคนไม่ว่าอะไรถ้าจะทานข้างทาง The Kids Are Not All Right (2011)
Could be a Halal market.ใช่ มีตลาดมากมาย Deadline (2011)
Get the feeling not everything back there is Halal.รู้สึกได้เลยว่าของในนี้ ไม่ได้มาจากฮาลาลทั้งหมด คุณครับ คุณ คุณจะไปไหนครับ? Deadline (2011)
- Halal pork, I think.ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็น เนื้อหมูฮาลาลนะ De Marathon (2012)
Tally-ho!Halali! The Great Mouse Detective (1986)
Tally ho!Halali! Labyrinth (1986)
She's down a quart. Well, zip-a-dee-doo-dah!Na dann, Halali. Nixon (1995)
Tally-ho!Halali! Matilda (1996)
Tallyho.Halali. Spider-Man (2002)
A halal butchering of Olympic dimensions.Eine Halali-Schlachtung von olympischem Ausmaß. The Green Butchers (2003)
Because it's halal?Weil es Halal ist? Scholar (2005)
Kosher's the closest thing to Halal.Kosher ist das, was Halal am nächsten kommt. Target (2005)
Look at you -- blond hair, blue-eyed white boy talking about jewish deli and Halal.Sieh Dich mal an... blondes Haar, blauäugiger weißer Junge, der über jüdische Delikatessengeschäfte und Halal redet. Target (2005)
This is the finest halal butcher shop in America.Das ist der feinste halale (rein,nach dem Islam) Metzgerladen in Amerika. Salesman (2006)
- I don't think that restaurant... is Halal.Bir Swami in der Regent Street? - Deren Huhn mit Curry ist erstaunlich. - Ich denke nicht, dass das Restaurant ... halal (rein, nach dem Islam) ist. Torture (2006)
Tallyho.Halali! RocknRolla (2008)
- Mrs Bennet, you must desist.Halali, Mrs. Bennet. Episode #1.4 (2008)
Both from his family and his career. Either that or to let me pass the exam... With compliments.Ich hätte sein Halali geblasen, das Ende seiner so rühmlichen Karriere, das Ende seiner glücklichen Familie, oder er hätte mich bestehen lassen. Technotise: Edit & I (2009)
You could've gone Chicken Cottage, proper halal, bargain bucket £6.99.Man kann nicht Chicken Nuggets essen ohne ordnungsgemäßes Halal zu machen, Schnäppchen Chicken Nuggets Eimer nur £ 6,99. Four Lions (2010)
If you'd ordered the halal meal, you might have hit the trifecta.Wenn du das Halal-Gericht bestellt hättest, hättest du 3 auf einen Streich gewonnen. Theoretical Love Is Not Dead (2010)
The pay grade I'm at, I hope you don't mind a halal cart.In der Gehaltsgruppe, in der ich bin, hoffe ich, dass dir die Halal-Karte nichts ausmacht. The Kids Are Not All Right (2011)
I remind you that only the right goat Halal is slaughtered.Denkt dran, nur die Ziege auf der rechten Seite ist halalWhere Do We Go Now? (2011)
She said she likes tiny, halal, cut knobs, like yours.Sie mag Schwänze wie deinen, klein, halal und beschnitten. Bandits (2011)
Communication is the key to any relationship be it personal or business.Kommunikation ist der Schlüssel zu jeder Beziehung, KEPHALALGIE ob beruflich oder privat. Spell It Out (2012)
Best halal cart in the city.Der beste Halal-Verkaufsstand in der Stadt. Parting Shots (2012)
POLICE HEADQUARTERS JALALABAD, AFGHANISTANPOLIZEIHAUPTQUARTIER DSCHALALABAD, AFGHANISTAN Dirty Wars (2013)
Between a poor Muslim and a rich French guy, halal always wins.Zwischen einem armen Moslem und einem reichen Franzosen kommt es auf "halal" an. Mohamed Dubois (2013)
With us, the boy becomes halal the day he proposes to his wife-to-be.Bei uns wird der Junge an jenem Tag halal, an dem er um die Hand seiner zukünftigen Frau anhält. Mohamed Dubois (2013)
That's right, halal.Ja ja... halalMohamed Dubois (2013)
Halal.Halal halt eben. Mohamed Dubois (2013)
As it's a halal restaurant, no alcohol will be served.Da unser Restaurant halal ist, wird kein Alkohol ausgeschenkt. Mohamed Dubois (2013)
- Doesn't he know it's halal?- Er weiß nicht, dass es halal ist? - Doch, irgendwie schon. Mohamed Dubois (2013)
So it's a halal restaurant.Es handelt sich also um ein Restaurant, das... "halal" ist. Mohamed Dubois (2013)
I've nothing against Islam, but in your application, you didn't specify your restaurant would be halal.Ich habe nichts gegen den Islam, aber in Ihrer Anfrage präzisieren Sie nirgendwo, dass Ihr Restaurant... "halal" sein soll. Mohamed Dubois (2013)
And I must admit that halal restaurants are not one of our priorities.Und ich muss zugeben, dass Gastronomie, die... halal ist, nicht zu unseren Prioritäten zählt. Mohamed Dubois (2013)
Don't worry, the condom's halal.Keine Sorge, der Gummi ist halalMohamed Dubois (2013)
Every man must be halal, mustn't he?Jeder Mann sollte halal sein, nicht wahr? Mohamed Dubois (2013)
"?" ? "?", "?" ? "?", ? ?Von Enosch an Kenan, von Kenan an Mahalalel,... an meinen Vater Methusalem und an mich. Noah (2014)
Excuse me, is it Halal?Verzeihen Sie, ist das halalSerial (Bad) Weddings (2014)
Yes Madame, everything is guaranteed, Halal!Oh ja, Madame. Bei uns ist alles halalSerial (Bad) Weddings (2014)
Thank you, Shalabat Shalom to you! Thanks.Ihnen auch ein schönes Shalalabbat shalom. Serial (Bad) Weddings (2014)
This one is Kosher, this one Halal, The third one was specially laquered by a Chinese cook.Die hier ist koscher, diese ist halal und die dritte ist von einem chinesischen Koch mariniert worden. Serial (Bad) Weddings (2014)
I'm touched, Marie, but I don't eat exclusively Halal. - Nor I, Kosher!Marie, ich bin gerührt, aber ich muss nicht halal essen. Serial (Bad) Weddings (2014)
Want some Halal?Willst du halal kosten? Serial (Bad) Weddings (2014)
Obviously, I'll taste your halal turkey! Very funny!Natürlich koste ich von deiner Halal-Pute. Serial (Bad) Weddings (2014)
It's local Pear Brandy and let me tell you, this... is NOT Kosher!Eine Birne aus der Region. Sehr aromatisch. Nicht halal und bestimmt nicht koscher. Serial (Bad) Weddings (2014)
Why don't you make Organic Halal?Mach doch Halal-Bio. Serial (Bad) Weddings (2014)
What do you think of me in the Halal business?Ich steige ins Halal-Geschäft ein. HalalSerial (Bad) Weddings (2014)
Classy Halal!Hochwertiges HalalSerial (Bad) Weddings (2014)
It was just me Blending haram and halal. Uff.Ich hatte irgendwie haram und halal verwechselt. The Homecoming (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
SHALALA    SH AH0 L EY1 L AH0
SHALALA'S    SH AH0 L EY1 L AH0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halali {n}tally-to [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハラール[, hara-ru] (n) halal (ara [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top