Search result for

(222 entries)
(0.0269 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hé-, *hé*
Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hearing (n ) การไต่สวน

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - สเปน (ES) (UNAPPROVED version -- use with care )
heart (n ) corazón

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hematemesis (n ) การอาเจียนเป็นเลือด มักเกิดจากภาวะการมีเลือดออกในหลอดอาหารหรือกระเพาะอาหาร
hemathrosis (n ) เลือดออกในข้อ พบบ่อยในโรคฮีโมฟิเลีย
hematochezia (n ) การถ่ายเป็นเลือดเนื่องจากมีเลือดออกในลำไส้ใหญ่ส่วนล่าง
hematologist (n ) นักโลหิตวิทยา
hematoma (n ) ภาวะที่มีเลือดออกในเนื้อเยื่อ มักมีขนาดใหญ่และสามารถคลำได้เป็นก้อน
hematuria (n ) ปัสสาวะเป็นเลือดมีทั้ง microscopic และ macroscopic hematuria
hemopericardium (n ) เลือดออกในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ (pericardial cavity) ส่วนใหญ่เกิดจากการแตกของหลอดเลือดเอออร์ตา หรือห้องหัวใจทะลุ
hemoperitoneum (n ) เลือดออกในช่องท้อง โดยมากเกิดจากการแตกของหลอดเลือดเอออร์ตาโป่งพอง (aortic aneurysm) หรืออุบัติเหตุที่มีการแตกของตับ, ม้าม, หรือเอออร์ตาเอง

English-Thai: Longdo Dictionary
heart(n) หัวใจ
heat(n ) รอบการแข่งขันกีฬาในลักษณะที่ผู้ชนะจะมีสิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งในรอบที่สูงๆ ขึ้นไปได้
heatstroke(n) ลมแดด
heave(vt slang) มีอาการขย้อนเกือบอาเจียน เช่น If a person is laying down when they begin to heave place them in the recovery position. , R. vomit,
heavy feeder(n) พืชที่กินปุ๋ยมากหรือบ่อย เช่น A basic rule is to remember NOT to plant a heavy feeder after a light feeder, plant a heavy feeder then a light feeder or a root crop.
hedonistic(adj) เป็นคนเจ้าสำราญ, R. hedonist
hell money(n) กระดาษเงินกระดาษทอง (ใช้ในพิธีกรรมของคนจีน)
helpless(adj) ไร้ที่พึ่ง, ขาดที่พึ่งพา
henchman(n) ผู้ติดตาม สมุน
Hesse(n uniq) รัฐหนึ่งในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งอยู่ทางตะวันตกตอนกลาง เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของรัฐนี้คือ Frankfurt am Main

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
he[PRON] เขา (ผู้ชาย)
hem[N] ขอบ (ผ้า), See also: ริม (ผ้า), Syn. edging, selvage
hem[VT] เย็บริม (ผ้า)
hem[VI] เย็บริม (ผ้า)
hen[N] แม่ไก่
her[PRON] เธอ, See also: หล่อน
hew[VT] ฟัน, See also: สับ, โค่น, ตัด, Syn. hack
hew[VI] ฟัน, See also: สับ, โค่น, ตัด, Syn. hack
hex[N] คำสาป, See also: เวทมนตร์คาถา, Syn. curse, jinx, spell
hex[N] ผู้ที่นำโชคร้ายมาให้, See also: สิ่งที่นำโชคร้ายมาให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
he(ฮี) pron. เขาผู้ชาย,คนนั้น,ใครก็ได้ n. ผู้ชาย,สัตว์ตัวผู้
he'd(ฮีด) abbr. he had,he would
he'll(ฮีล) abbr. he will,he shall
he-man(ฮี'แมน) n. คนที่แข็งแรงทรหด,คนที่เป็นลูกผู้ชาย -pl. hemen
head(เฮด) n. ศีรษะ,ส่วนหัว,สมอง,ตำแหน่งผู้นำ,ตำแหน่งสูงสุด, จุดสุดยอด -Phr. (lose one's head อารมณ์เสีย,ตื่นเต้น) adj. ชั้นนำ,ที่หนึ่ง,สำคัญ,เกี่ยวกับหัว,ข้างหน้า vt. นำหน้า,เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,หันหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปทาง,ต่อหัว,จ่าหน้า vi. ไปข้างหน้า,ออกเดิ
head crashหัวพังหมายถึง การที่หัวอ่านและบันทึกข้อมูลไม่อาจทำงานได้อย่างปกติ มักจะเกิดขึ้น เมื่อมีฝุ่นละอองจับเกาะ หรือจานบันทึกเป็นรอย ซึ่งอาจจะทำให้หัวอ่านพังไปด้วย
head gateประตูน้ำ
head shrinkerจิตแพทย์., Syn. shrink
head-onadj. ประสานงากัน,ส่วนหน้า,ซึ่งหน้า. adv. ตรงดิ่งไปยัง,เข้าหา
headchairn. เก้าอี้ที่มีพนักพิงศีรษะ

English-Thai: Nontri Dictionary
he(pro) เขา(ผู้ชาย)
head(adj) สำคัญ,เป็นหัวหน้า,อยู่ต้นๆ,เป็นยอด,ชั้นนำ,ข้างหน้า
head(n) ศีรษะ,หัว,ยอด,หัวหน้า,ประมุข,สมอง,สติปัญญา,ความคิด,หัวข้อ
head(vi) มุ่งหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปยัง,ออกเดินทาง
head(vt) นำ,เป็นหัวหน้า,อยู่ต้น,ขึ้นหน้า,จ่าหน้า
headache(n) อาการปวดหัว
headdress(n) เครื่องแต่งผม,เครื่องสวมศีรษะ,ผ้าโพกศีรษะ
heading(n) หัวเรื่อง,หัวข้อ,หัวข้อข่าว,หัวจดหมาย,ส่วนหัว
headland(n) แหลม,หัวแหลม
headless(adj) ไม่มีหัว,โง่,ไม่มีสมอง,ไม่มีความคิด,ไม่มีหัวหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
headลำความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
head countนับรายหัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
head distortionฝาสูบโก่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
head end๑. สถานีต้นทาง๒. อุปกรณ์ต้นทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
head gapระยะห่างหัว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
head lowering timeเวลาลดระยะหัวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
head mixing blowpipeคันเชื่อมแก๊สผสมที่หัว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
head of condyle; condylar headหัวคอนดายล์ [มีความหมายเหมือนกับ head of mandible] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
head of governmentหัวหน้ารัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
head of mandibleหัวขากรรไกรล่าง [มีความหมายเหมือนกับ head of condyle; condylar head] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Headศีรษะ [TU Subject Heading]
headhead, เฮด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
head (leader) of delegationหัวหน้าคณะผู้แทนในการเยือนหรือในการประชุมระหว่างประเทศ [การทูต]
Head and neck neoplasmsเนื้องอกศีรษะและคอ [TU Subject Heading]
Head Bangingการโขกศีรษะ [การแพทย์]
Head Dressingการใช้ผ้าพันแผลอย่างถูกต้องบริเวณศีรษะ [การแพทย์]
head losshead loss, การเสียเฮด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
head of consular postหัวหน้าสถานทำการทางกงสุล " หมายถึงบุคคลที่ได้รับมอบหน้าที่ให้กระทำการในฐานะนั้น หัวหน้าสถานทำการทางกงสุลแบ่งออกเป็น 4 ชั้น คือ (1) กงสุลใหญ่ (2) กงสุล (3) รองกงสุล (4) ตัวแทนทางกงสุล (อนุสัญญากรุงเวียนนา ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล พ.ศ. 2506) " [การทูต]
Head of Diplomatic Missionบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐผู้ส่งให้ทำหน้าที่ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต ในกรณีของสถานเอกอัครราชทูตผู้ที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน ทางการทูต เรียกว่า เอกอัครราชทูตวิสามัญและมีอำนาจเต็ม (Ambassador Extraordinary and plenipotentiary) หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตจะได้แก่ อัครราชทูตวิสามัญและมีอำนาจเต็ม หรือเรียกว่าอุปทูต (Chargé d?Affaires entitre) คองเกรสแห่งเวียนนาและที่ประชุมแห่งเอกซ์ ลา ชา แปล (Congress of Aix-la-Chapelle) ได้จำแนกหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตไว้ดังต่อไปนี้ คือ1. เอกอัครราชทูต (Ambassadors) หรือเอกอัครสมณทูต (Papal Nucios)2. อัครราชทูต (Envoys Extraordinary and Ministers Plenipotentiary)3. อัครราชทูตผู้มีถิ่นพำนัก (Mission Resident)4. อุปทูต (Chargé d?Affaires)แต่อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติไว้ในมาตร 14 ว่า?1. หัวหน้าคณะผู้แทนแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือก. ชั้นเอกอัครราชทูตหรือเอกอัครสมณทูต ซึ่งแต่งตั้งไปยังประมุขของรัฐ และหัวหน้าคณะผู้แทนอื่นที่มีชั้นเท่ากันข. ชั้นรัฐทูต อัครราชทูต และอัครสมณทูต ซึ่งแต่งตั้งไปยังประมุขของรัฐค. ชั้นอุปทูตซึ่งแต่งตั้งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 2. ข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับลำดับอาวุโสและมารยาท ต้องไม่ให้มีความแตกต่างกันระหว่างหัวหน้าคณะผู้แทน ในมาตรา 15 ก็ได้ระบุว่า ชั้นที่กำหนดให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนนั้น ต้องทำความตกลงกันระหว่างรัฐ? [การทูต]
Head of The Household หัวหน้าครัวเรือน
ผู้หารายได้หลัก (principal earner) แต่โดยปกติยังไม่มีกฎเกณฑ์สากลทั่วไปที่เป็นที่ยอมว่า ในการจะพิจารณาว่าใครจะเป็นหัวหน้าครัวเรือน [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
he persuaded ( ) he persuaded
head over heels (phrase) หัวปักหัวปำ (มักใช้กรณีที่ตกหลุมรัก) เช่น Be careful, you might just fall head over heels with Cindy.
head-butting[เฮดบัตติ้ง] (n ) ก้าวร้าวรุนแรง สัตว์ตัวผู้ต่อสู้กันเพื่อแสดงอำนาจเหนือกว่าแล้วจะได้ครอบครองตัวเมีย
See also: S. agression,
heads up (slang) การเตือนหรือการให้หมายเหตุล่วงหน้า
hearth (n ) ลิ้นเตา, จุดที่เกิดการลุกไหม้
heat (n) ตำรวจ, ตำรวจปราบยาเสพติด
heat (n slang) ปืน
heat exhaustion (n ) อาการเวียนหัว คลื่นไส้ เนื่องจากร่างกายสูญเสียน้ำ
See also: S. heat prostration,
heavily indebted poor countries (uniq ) ประเทศยากจนที่มีหนี้สูง
hectoร้อย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lies a deep desire Kamélé ?โกหกถึงความต้องการส่วนลึกที่ฉันหลงรักมัน Dead Like Me: Life After Death (2009)
Lies the deep desire Kamélé ?โกหกถึงความต้องการส่วนลึกที่ฉันหลงรักมัน Dead Like Me: Life After Death (2009)
Lies the deep desire Kamélé ?โกหกถึงความต้องการส่วนลึกที่ฉันหลงรักมัน Dead Like Me: Life After Death (2009)
Come on. Ha! "Deila r me.เอามานี่มา เอาล่ะ มาเริ่มสนุกกันเลย Dog Dean Afternoon (2013)
Her name's lène.เธอชื่อเอเลน Elle (2016)
- What's lène like?- เอเลนเป็นคนยังไง Elle (2016)
lène?เอเลนใช่ไหมคะ Elle (2016)
We just sat down. Hi, lène.เราเพิ่งนั่งกันเอง สวัสดี เอเลน Elle (2016)
Irène, this is lène.ไอรีน นี่คือเอเลน Elle (2016)
lène.เอเลน Elle (2016)
Did you see Richard with lène?คุณเห็นริชาร์ดกับเอเลนไหม Elle (2016)
You didn't bring lène?คุณไม่พาเอเลนมาด้วยเหรอ Elle (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอบอุ่น[N] warmth, See also: heat, Example: ชาวบ้านเอากิ่งไม้แห้งมาก่อไฟให้เกิดความอบอุ่น, Thai definition: ความอุ่นสบายของอากาศ
คำครหา[N] rumor, See also: hearsay, gossip, Syn. คำติเตียน, ข้อครหา, เสียงครหา, Example: กระบวนการสรรหาผู้สมัครของพรรคทำให้มีคำครหากันว่ามีการเล่นพรรคเล่นพวกกันเกิดขึ้น
น่าสลดใจ[ADJ] sorrowful, See also: heartbreaking, sad, Syn. น่าเศร้าใจ, Example: คนบุกยิงด้วยปืนลูกซองต่อหน้าคนเป็นร้อยอีกคดีที่น่าสลดใจ
ผู้นำรัฐบาล[N] government leader, See also: head of government, Example: สื่อมวลชนในประเทศไทยมีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์นักการเมือง ผู้นำรัฐบาล หรือบุคคลสาธารณะอื่นๆ ภายใต้ทฤษฎีเสรีนิยม, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในรัฐบาล
ยากำจัดวัชพืช[N] herbicide, See also: weed-killer, Syn. ยาปราบวัชพืช, Example: ชาวนาเป็นหนี้สินเพราะต้องเสียเงินซื้อยากำจัดวัชพืช ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง, Thai definition: ยาที่ใช้ทำลายวัชพืช
ยาปราบศัตรูพืช[N] herbicide, See also: weed-killer, Syn. ยากำจัดศัตรูพืช, Example: ปัจจุบันเกษตรกรพยายามลดใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช พันธุ์ เงินทุน, Thai definition: ยาที่ใช้ทำลายศัตรูพืช
รักษาโรค[V] cure, See also: heal, remedy, Example: คอมพิวเตอร์เป็นเพียงผู้ช่วยของแพทย์ที่จะวินิจฉัยโรคและรักษาโรคเท่านั้น, Thai definition: ทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
หารู้ไม่[CONJ] unawarely, See also: heedlessly, unconsciously, Example: พฤติกรรมที่รีดผ้าวันละชุดและปิดทีวีไม่ถอดปลั๊กออกหารู้ไม่ว่าพฤติกรรมดังกล่าวทำให้สูญเสียพลังงานเป็นอย่างมาก
อุปถัมภ์ค้ำชู[V] support, See also: help, take care of, look after, sustain, Syn. ช่วยเหลือ, อุ้มชู, เลี้ยงดู, Example: เขาขอบคุณบิดามารดาที่เป็นผู้ช่วยอุปการะค้ำชูให้สามารถสร้างงานกวีประดับโลกไว้ได้
คลังสมอง[N] brains, See also: head, Syn. สมอง, หัว, Example: สิ่งที่ท่องจำจะถูกกำหนดไว้ในใจหรือในคลังสมอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
แอ่นอก[v. exp.] (aen ok) EN: throw out one's chest   
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Tøn Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อาหารแห้ง[n. exp.] (āhān haēng) EN: dried food   FR: aliment séc [m] ; nourriture séce [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HE    HH IY1
HEY    HH EY1
HEH    HH EH1
HEE    HH IY1
HEN    HH EH1 N
HEM    HH EH1 M
HEP    HH EH1 P
HER    HH ER1
HEW    HH Y UW1
HER    HH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
he    (prp) (h ii)
hem    (v) (h e1 m)
hen    (n) (h e1 n)
hep    (j) (h e1 p)
her    (j) (h @@ r)
hew    (v) (h y uu1)
hey    (uh) (h ei1)
Herb    (n) (h @@1 b)
Herr    (n) (h e@1 r)
he'd    (v) (h ii d)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[へび, hebi] (n) งู
平方メートル[へいほうめーとる, heihoume-toru] (n) พื้นที่ 1 ตารางเมตร
陛下[へいか, heika] (n) ใช้ต่อท้ายคำเรียกพระจักรพรรดิและพระจักรพรรดินี เช่น 天皇陛下(てんのうへいか)
平均[へいきん, heikin] (n) เฉลี่ย
平均値[へいきんち, heikinchi] (n) ค่าเฉลี่ย
平均点[へいきんてん, heikinten] (n) คะแนนเฉลี่ย
平行線[へいこうせん, heikousen] เส้นขนาน
弊社[へいしゃ, heisha] (n) บริษัทของผู้พูด เป็นคำสุภาพแบบถ่อมตัว เมื่อพูดถึงบริษัทของตนเอง มักใช้เป็นภาษาเขียนในจดหมาย, See also: A. 御社,
閉店[へいてん, heiten] (n) ร้านปิด, การปิดร้าน
[へん, hen] (adj) แปลกๆ, ประหลาด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
把握[haaku, haaku] (n vi vt ) UNDERSTAND,  GRASP, HOLD, ASSURANCE
withdraw[haraiimoudachi, haraiimoudachi] (n) ถอนเงิน = withdraw = haraiimoudachi
孕む[haramu, haramu] (vt ) ตั้งครรภ์
japan[hiragana, hiragana] (n vi vt modal ver) ญี่ปุ่น
ministry of justice[houmushou, houmushou] (n vi vt modal ver) กระทรวงยุติธรรม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
編集[へんしゅう, henshuu] Thai: การรวบรวมเรียบเรียง
編集[へんしゅう, henshuu] Thai: รวบรวม English: compilation
経る[へる, heru] Thai: ผ่าน English: to pass
経る[へる, heru] Thai: มีประสบการณ์ English: to experience
減らす[へらす, herasu] Thai: ลดลง English: to decrease (vi)
減らす[へらす, herasu] Thai: ย่อขนาด English: to diminish
減らす[へらす, herasu] Thai: ลดให้น้อยลง
減る[へる, heru] Thai: ลดลง English: to decrease (in size or number)
平成[へいせい, heisei] Thai: รัชสมัยเฮเซ เริ่มตั้งแต่ปีคศ.1989
変更[へんこう, henkou] Thai: เปลี่ยนแปลง English: change (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
Heftklammer(n) |die, pl. Heftklammern| ลูกแม็ค, ลวดเย็บกระดาษ
Image:
Heidelbeere(n) |die, pl. Heidelbeeren| ลูกบลูเบอร์รี่
heikel(adj) ยุ่งยาก เช่น Anschlußprobleme sind heikel.
heilen(vt) |heilte, hat geheilt| รักษา, เยียวยา, บำบัดให้หาย เช่น Diabetes heilen
Heim(n) |das, pl. Heime| บ้าน, See also: S. Haus,
Heimat(n) |die, pl. Heimaten| ภูมิลำเนา, บ้านเกิด เช่น Im Juli 1998 besuchte ich, gemeinsam mit meinen Eltern, zum ersten Mal unsere alte Heimat im ehemaligen Sudetenland (heute Tschechei).
Heirat(n) |die, pl. Heiraten| การแต่งงาน เช่น Die Heirat mit einem bekannten Schauspieler ist ihr Traum. การแต่งงานกับนักแสดงที่โด่งดังเป็นความฝันของเธอ
heiraten(vt) |heiratet, heiratete, hat geheiratet, jmdn.(A)| แต่งงาน เช่น Sabine heiratet in kommender Woche einen Franzoser. ซาบีเนอจะแต่งงานกับชายชาวฝรั่งเศสอาทิตย์ที่จะถึงแล้ว, See also: S. sich verheiraten,
Heiratsgedanke(n) |der| การคิดจะแต่งงาน, See also: Gedanken
heiß(adj) ร้อน, See also: die Hitze

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Herr {m}คุณผู้ชาย สุภาพบุรุษ
herrlich (adj ) วิเศษ ดีเยี่ยม งดงามยิ่ง in hohem Maß schön, gut odor angenehm
See also: R. Hẹrrlichkeit
heutzutage {adv}ทุกวันนี้, ในปัจจุบันนี้
See also: S. ่jetzt,

French-Thai: Longdo Dictionary
hebdomadaire(adj) รายสัปดาห์, ที่ออกทุกสัปดาห์ เช่น journal hebdomadaire หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
hebdomadaire(n) |m| หนังสือหรือนิตยสารรายสัปดาห์
faire du tâtre(vt) เล่นละครเวที
Autriche|f| ประเทศออสเตรีย, See also: Related: autrichien
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
acheter(vt) |j'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent| ซื้อ เช่น Mon père achète une voiture à moi. พ่อของผมซื้อรถให้ผมหนึ่งคัน , See also: A. vendre,
acheter qc à qnซื้ออะไรให้ใครคนหนึ่ง (ใช้ à เพื่อให้ทราบว่าซื้อสิ่งนั้นมาเพื่อใคร)
aller à chevalขี่ม้า, See also: aller
aller chercherไปรับสิ่งของหรือใครคนหนึ่ง, See also: aller

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
her (pron.) เธอ
See also: S. elle, A. lui, R. elle
herbal (n) สมุนไพร

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄏㄜˊ, ] and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He, #7 [Add to Longdo]
[hè, ㄏㄜˋ, ] cap (a poem); respond in singing, #7 [Add to Longdo]
[tā, ㄊㄚ, ] he; him, #14 [Add to Longdo]
[hěn, ㄏㄣˇ, ] (adverb of degree); quite; very; awfully, #50 [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] heart; mind, #199 [Add to Longdo]
[gēn, ㄍㄣ, ] heel; to follow closely; to go with; to marry sb (of woman); with; towards; as (compared to); from (different from); and (in addition to), #202 [Add to Longdo]
很多[hěn duō, ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ, ] very many; very much; great (quantity), #265 [Add to Longdo]
这里[zhè lǐ, ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ, / ] here, #344 [Add to Longdo]
[tóu, ㄊㄡˊ, / ] head; hair style; the top; end; beginning or end; a stub; remnant; chief; boss; side; aspect; first; leading; classifier for pigs or livestock, #354 [Add to Longdo]
合作[ zuò, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ, ] to cooperate; to collaborate; to work together; cooperation, #414 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アドレス変換[アドレスへんかん, adoresu henkan] address translation, address mapping [Add to Longdo]
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下げる[さげる, sageru] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
下す[くだす, kudasu] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
下ろす[おろす, orosu] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
下ル[さがる, sagaru] herabhaengen, fallen [Add to Longdo]
下手[へた, heta] ungeschickt, schlecht [Add to Longdo]
[へい, hei] C, (Nr.) 3 (in einer Reihe) [Add to Longdo]
並列[へいれつ, heiretsu] in_einer_Reihe_stehen [Add to Longdo]
並行[へいこう, heikou] parallel [Add to Longdo]
主人公[しゅじんこう, shujinkou] Held, Hauptperson [Add to Longdo]
今夜[こんや, konya] heute_nacht, heute_abend [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top