Search result for

gypses

(236 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gypses-, *gypses*, gypse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gypses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gypses*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gyp[VT] ฉ้อโกง, See also: หลอกลวง, โกง, Syn. cheat, deceive
gyp[N] การโกง, See also: การหลอกลวง, การฉ้อโกง, Syn. deception
gyp[N] คนรับใช้ชายในมหาวิทยาลัย, Syn. a college servant
Egypt[N] ประเทศอียิปต์
Egypt[N] อียิปต์
Egyptian[N] ชาวอียิปต์
Egyptian[N] ภาษาถิ่นอารบิกที่ใช้พูดในประเทศอียิปต์
Egyptian[N] ภาษาอียิปต์โบราณ
Egyptology[N] วิชาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวัตถุโบราณของอียิปต์
gypsy’s kiss[SL] ฉี่, See also: ถ่ายปัสสาวะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aedes egypti(เออี' ดิซอีจีพ' ไท) ยุงที่เป็นพาหะนำโรคไข้เหลือง (yellow fever)
anglo- egyptian sudanชื่อเดิมของซูดาน
egypt(อีจิพทฺ) n. ประเทศอียิปต์
egyptian(อีจิพ'เชิน) adj. เกี่ยวกับประเทศหรือภาษาอียิปต์ -n. ชาวอียิปต์,ภาษาอียิปต์
egyptologyn. อิยิปต์วิทยา -Egyptolgical adj. -Egyptologist n.
gyp(จิพ) vt. โกง,หลอกลวง,การโกง,การหลอกลวง., See also: gypper ผู้หลอกลวง,ผู้โกง
gyp artistร้านค้าขายที่เรียกราคาสินค้าแพง
gypsiferousadj. ซึ่งประกอบด้วยแร่ยิปซัม
gypsum(จิบ'ซัม) n. แร่ยิปซัมซึ่งเป็นแคลเซี่ยมซัลเฟต ใช้ทำปูนปลาสเตอร์
gypsy(จิบ'ซี) n. ยีปซี, See also: gipsydom,gipsyhood,gipsyism n. gipsyish,gipsyesque adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
Egyptian(adj) เกี่ยวกับประเทศอียิปต์,เกี่ยวกับชาติไอยคุปต์,เกี่ยวกับภาษาอียิปต์
Egyptian(n) ชาวอียิปต์,ชาวไอยคุปต์,ภาษาอียิปต์
Gypsy(adj) เกี่ยวกับชาวยิปซี
Gypsy(n) ชาวยิปซี,ภาษายิปซี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gypsumยิปซัม, แร่เกลือจืด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gypsum plasterปูนยิปซัม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art objects, Egyptianศิลปวัตถุอียิปต์ [TU Subject Heading]
Art, Egyptianศิลปะอียิปต์ [TU Subject Heading]
Cairo (Egypt)ไคโร (อียิปต์) [TU Subject Heading]
Egyptอียิปต์ [TU Subject Heading]
Egypt in the Bibleอียิปต์ในไบเบิล [TU Subject Heading]
Egyptian languageภาษาอียิปต์ [TU Subject Heading]
Gods, Egyptianเทพเจ้าอียิปต์ [TU Subject Heading]
Gypsiesยิปซี [TU Subject Heading]
Gypsumยิปซัม [TU Subject Heading]
Gypsum industryอุตสาหกรรมยิปซัม [TU Subject Heading]
Magic, Egyptianไสยศาสตร์อียิปต์ [TU Subject Heading]
Magic, Gypsyไสยศาสตร์ยิปซี [TU Subject Heading]
Mythology, Egyptianเทพปกรณัมอียิปต์ [TU Subject Heading]
Phosphogypsumฟอสโฟยิปซัม [TU Subject Heading]
Suez Canal (Egypt)คลองสุเอซ (อียิปต์) [TU Subject Heading]
Valley of the Kings (Egypt)หุบเขากษัตริย์ (อียิปต์) [TU Subject Heading]
Gypsum คราบยิปซัม
คราบที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของแร่ยิปซัม จากดินชั้นบนลงไปเคลือบตามผิวของเม็ดแร่ รอบหน่วยโครงสร้างและผนังช่องว่างในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Gypsum Requirement ความต้องการยิปซัม
ปริมาณหรือสมมูลของยิปซัมที่ต้องการ เพื่อใช้ลดปริมาณของโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ [สิ่งแวดล้อม]
Aedes Aegyptiลูกน้ำของยุงลาย, ยุงอิดีสอิยิบไต, ยุงลาย [การแพทย์]
Aedes Egyptiยุงลาย [การแพทย์]
Dactylotenium Aegyptiumหญ้าปากควาย [การแพทย์]
gypsumยิปซัม, แร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกของสารประกอบพวกแคลเซียมซัลเฟตและน้ำ (CaSO42.2H2O) ส่วนมากจะใสไม่มีสี แต่อาจพบชนิดที่มีสี  เช่น สีเทา สีแดงมีความแข็ง 2 ความถ่วงจำเพาะมีค่าระหว่าง 2.2-2.4 ใช้ในอุตสาหกรรมทำปูนซีเมนต์ ทำเป็นแผ่นบุฝาผนังและเพดานห้อง  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gypsumยิบซัม, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In Egypt!In Ägypten! Cleopatra (1963)
Look, sun worshippers, like the Egyptians.ดูสิ บูชาพระอาทิตย์ เหมือนพวกอียิปต์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Early Egyptian.อียิปต์ยุคต้น Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I was relegated to the "corps". Another dancing gypsy.แม่ถูกส่งไปที่ "คอร์ปส์" กลุ่มระบำยิปซีอีกแห่งหนึ่ง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Music! How long has it been? Egypt, '23.- มันกี่ปีมาแล้วเนี่ย? The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
It's in Egypt. The Pit, only mentioned in whispers.อยู่ในอียิปต์ เดอะ พิท สถานที่ ที่ลับสุดยอด G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
China, Egypt, Greece.จีน, อียิปต์, กรีก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It's the fastest way to travel to Egypt.ทางที่เร็วที่สุด ที่จะถึง อียิปต์ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You didn't tell us anything. Why are we in Egypt?ไม่บอกเลย ไม่บอกว่าทำไมต้องมาอียิปต์? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Can you tell us why we're in Egypt so we can all have a little bit assemblance and peace of mind?มาได้มั๊ยว่ามาอียิปต์ทำไม บอกได้มั๊ยว่ามาอียิปต์ทำไม เราจะได้ทำการเตรียมเนื้อเตรียมตัว หรือเตรียมใจสักนิดนึง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It divides Egypt and Jordan like the tip of a blade.อียิปต์ กับ จอร์แดน มันเหมือนเสียบด้วยกริซ. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Egypt.อียิปต์ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Egypt, Jordan.อียิปต์, จอร์แดน. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It's also called the Three Kings and the reason for that is the three Egyptian kings who built the pyramids in Giza built them to mear those stars.และยังเรียกว่าดาวสามกษัติรย์ และสาเหตุที่ กษัติรย์อียิปต์สามพระองค์ สร้างพีรมิด กีซ่าก็เพื่อ ประกบดาวทั้งสาม Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Egypt, sir. They're air-dropping in.อียิปต์ครับ. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
How is it that we can't reach our men, but he can reach me from some random Egyptian desert?ไม่เข้าใจ ทำไมเราติดต่อคนของเราไม่ได้ แต่หมอนี่โทรหาผมได้ จากไหนก็ไม่รู้ กลางทะเลทรายอียิปต์? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
And get Egypt's General Salaam, ask him to clear some US V over-flights in Egyptian airspace.และติต่อนายพลซาลามที่ฝั่งอียิป ขอคำอนุญาติที่จะเอาเครื่อง UAV ขึ้นบิน ในน่านฟ้าของอียิปต์ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
He has a silver chain from a car stolen from gypsies.เขาขโมยสร้อยเงินจากผู้หญิงชาวยิปซีมา Drag Me to Hell (2009)
The black goat, only called by the Gypsies, for their worst curses.ลาเมีย นั่นเป็นคำที่ยายแก่นั่นพูด แพะดำ Drag Me to Hell (2009)
There are blessings gypsy also working with the dead.มันมีงานสวดของพวกยิปซี ที่ทำให้คนที่ตายน่ะ Drag Me to Hell (2009)
- full of Egyptian Air Defense codes.-คือรหัสป้องกันทางอากาศของอียิปต์ Duplicity (2009)
If you're looking for Egyptian Air Defense codes,ถ้าคุณคุณกำลังตามหา รหัสป้องกันภัยทางอากาศอียิปต์ Duplicity (2009)
Alexandria, in the province of Egypt, still retained some of its luster, possessed one of the Seven Wonders of the ancient world: the legendary lighthouse, and the biggest library known.อเล็กซานเดรีย จังหวัดหนึ่งของอียิปต์ ยังคงความรุ่งเรืองอยู่ได้ด้วยตนเอง ด้วยความที่ครอบครองหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกโบราณ ประภาคารในตำนาน\ และหอสมุดที่ใหญ่ที่สุด ที่โลกเคยรู้จัก Agora (2009)
And that still does not explain why that voice is speaking a language that predates Egyptian hieroglyphics.และมันก็ยังอธิบายไม่ได้ ทำไหมเสียงนั้นพูดภาษา ก่อน อักษรโบราณของฃาวอียิปต์ The Fourth Kind (2009)
Gypsies.-ยิบซีหนะ Bloodline (2009)
- Gypsies.-ยิปซีหนะ Bloodline (2009)
As in "gypsies, tramps, and thieves"?"ยิปซี, พวกเร่ร่อน, หัวขโมย" ใช่มั้ย? Bloodline (2009)
You're telling me you own a mug with a picture of Bernadette Peters in "Gypsy"?บอกฉันมาสิ คุณมีถ้วยที่มีรูปเบอนาเด็ท ปีเตอร์ใส่ชุดยิปซีเหรอ The Story of Lucy and Jessie (2009)
They're Egyptian.จากอียิปต์ Nothing But the Blood (2009)
Looks like gypsum.ดูเหมือนยิปซั่มนะ Air: Part 3 (2009)
Gypsum is calcium sulphate,ยิปซั่มก็คือแคลเซียมซัลเฟต Air: Part 3 (2009)
Causing gypsum to be depositedเป็นผลทำให้แร่ยิปซั่มนั้นตกตะกอน Air: Part 3 (2009)
The Egyptian god of embalming.ศพของเทพเจ้าแห่งอียิปต์ Episode #3.1 (2009)
With respect, Sarah, the greatest Egyptologists of the 20th century decoded those hieroglyphics decades ago.ด้ยความหวังดีนะ ซาร่าห์ นี่เป็นสิ่งที่มีค่าของศตวรรษที่ 20 ถูกทอดรหัสมาเป็นทศวรรษแล้ว Episode #3.1 (2009)
I was wondering why... an Egyptian demon was trying to eat me.ฉันก็กำลังสงสัยว่าทำไม ปีศาจของอียิปต์\ พยายามจะกินฉัน Episode #3.1 (2009)
And the Egyptians called it the Sun Cage because... they thought that the rays of the sun were locked inside.และชาวอียิปเรียกว่ากรงดวงอาทิตย์เพราะว่า พวกเขาคิดว่าลำแสงของดวงอาทิตย์ถูกขังอยู่ด้านใน Episode #3.1 (2009)
The Egyptians thought that the..ชาวอียิปต์คิดว่าสิ่งนั้น... Episode #3.1 (2009)
If it's been living in Egypt... the Thames will be much colder than what it's used to.ถ้ามันอาศัยในอียิป แม่น้ำเทมส์ก็เย็นกว่าที่มันเคยอยู่ Episode #3.1 (2009)
PhD in Egyptology... promising academic career, veteran of archaeological digs all over the Middle East.วิชาปรัชญา เชี่ยวชาญทางวิชาการ ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านโบราณคดี ทุกแห่งในตอนกลางของตะวันออก Episode #3.1 (2009)
I can't believe I saw Ammut. Well, what the Egyptians thought was Ammut.ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเห็น Ammut แล้วชาวอียิปคิดได้ไงว่าคือ Ammut Episode #3.1 (2009)
"over all the land of egypt,เหนือแผ่นดินอียิปต์ Amplification (2009)
"with sores on man and beast Through all the land of egypt."ทำความเจ็บปวดให้คนและสัตว์ Amplification (2009)
It feels like the plagues of egypt.รู้สึกเหมือนภัยพิบัติของอียิปต์ Amplification (2009)
Ooh, egyptian cotton!โอ้.. ผ้าป่านอียิปต์ Nice Is Different Than Good (2009)
Her family told us she picked it up on a family vacation to Egypt.ครอบครัวของเธอบอกเรา เธอติดเชื้อ ตอนไปพักผ่อนกับครอบครัว ที่อียิปต์ Bone Voyage (2009)
This is an Egyptian mummy.นี่คือมัมมี่อียิปต์โบราณ A Night at the Bones Museum (2009)
Perhaps we can match his face to an Egyptian coffin painting.บางทีเราอาจได้ภาพหน้าเขา ไปตรงกับภาพวาดโลงศพอียิปต์ A Night at the Bones Museum (2009)
There's an extra metacarpal on the ulnar side, likely caused by the high incidence of inbreeding among Egyptian royals.มีกระดูกนิ้วเป็นพิเศษ ในท่้อนแขนด้านใน เหมือนว่าเกิดมาจากสาเหตุ การร่วมสายเลือดเดียวกัน อย่างใกล้ชิดในหมู่ราชวงศ์อียิปต์ A Night at the Bones Museum (2009)
Anok is supposed to be here at the Jeffersonian, on loan from the Egyptian government.เอน็อคต้องอยู่ในนี้ภายใน สถาบันเจฟเฟอร์โซเนี่ยน อยู่ในระหว่างการยืมตัว จากรัฐบาลอียิปต์ A Night at the Bones Museum (2009)
Toe differentiation in Egyptian art didn't happen until much later, particularly in women.นิ้วเท้าที่แตกต่างกัน ในศิลปะอียิปต์ ไม่เกิดขึ้นมากนัก จนกระทั่ง ในกลุ่มผู้หญิงพวกนั้น A Night at the Bones Museum (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gypWhat do they live on in Egypt?
gypWhat were the balls made of? Thousands of years ago, the Egyptians made balls out of soft leather or cloth.
gypAnthony was esteemed by the Egyptians.
gypMany Europeans visit Egypt every year.
gypWhat language do they speak in Egypt?
gypWe associate Egypt with the Nile.
gypIn these statistics Egypt is classed as an African nation.
gypCats were domesticated by the Egyptians.
gypHeavily romanticized portraits of gypsy vagabonds.
gypI wish to visit Egypt some day.
gypShe gave clothes to the gypsies out of charity.
gypGyp a person out of his money.
gypIt is fact that he wants to visit Egypt.
gypIt is Egypt that he wants to visit.
gypThey have less rain in Egypt than in Japan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลือจืด[N] gypsum, See also: desiccated and used as face power, Syn. หินฟองเต้าหู้, ยิปซั่ม, Example: เกลือจืด เป็นสารที่ไม่ละลายน้ำ ใช้ทำประโยชน์ ได้หลายอย่าง เช่น ทำแป้งนวล ทำชอล์ค ทำปูนปลาสเตอร์, Thai definition: เกลือที่ตกผลึกก่อนเกลือชนิดอื่นๆ ในการทำนาเกลือ มีปนอยู่กับเกลือที่ใช้ในการปรุงอาหารเสมอ ไม่มีรส หรือ เกลือที่ได้จากการเผายิปซัม
ฟองเต้าหู้[N] gypsum, Syn. เกลือจืด, หินฟองเต้าหู้, Count unit: แผ่น, อัน, Thai definition: ชื่อหนึ่งของหินยิปซัม
ฉ้อ[V] defraud, See also: embezzle, bilk, fleece, gyp, rook, cheat, swindle, rip off, Syn. โกง, ทุจริต, ยักยอก, ฉ้อฉล, Ant. สุจริต, ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, Example: คนเป็นข้าราชการต้องไม่ฉ้อไม่โกงกิน ชาติถึงจะเจริญ
ฉ้อโกง[V] defraud, See also: embezzle, rook, cheat, fleece, gyp, swindle, rip off, Syn. โกง, ทุจริต, ยักยอก, ฉ้อฉล, ลวง, Ant. สุจริต, ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, Example: ชาวอาทิตย์อุทัยกลุ่มหนึ่งฉ้อโกงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศเยอรมันเป็นจำนวนมหาศาล
ฉ้อฉล[V] defraud, See also: embezzle, bilk, fleece, gyp, rook, cheat, swindle, rip off, Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง, Ant. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต, Example: ครั้งนี้ทั้งรัฐมนตรีและคนสนิทร่วมกันฉ้อฉลคอร์รัปชั่นครั้งมโหฬาร, Thai definition: ใช้อุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อให้เขาหลงผิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวเล[n.] (chāolē) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand   
ชาวน้ำ[n.] (chāonām) EN: sea gypsies ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand   
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
หินแก้ว[n.] (hinkaēo) EN: gypsum   FR: gypse [m] ; pierre à plâtre [f]
อียิปต์[n. prop.] (Īyip) EN: Egypt   FR: Égypte [f]
อียิปต์โบราณ[n. prop.] (Īyip bōrān) FR: Ancienne Égypte [f]
อียิปต์ภาคเหนือ[n. prop.] (Īyip phāk Neūa) EN: Lower Egypt   FR: Basse-Égypte [f]
การหนีไปประเทศอียิปต์[n. exp.] (kān nīpai Prathēt Īyip) FR: La fuite en Égypte [f]
กกอียิปต์ [n. exp.] (kok Īyip) EN: Egyptian paper plant ; Papyrus ; Egyptian papyrus ; Egyptian paper reed   
นกพงใหญ่พันธุ์อินเดีย[n. exp.] (nok phong yai phan Indīa) EN: Clamorous Reed Warbler   FR: Rousserolle stentor [f] ; Rousserolle babillarde [f] ; Rousserolle d’Égypte [f] ; Rousserolle orientale [f] ; Rousserolle turdoïde d’Égypte [f]
ประเทศอียิปต์[n. prop.] (Prathēt Īyip) EN: Egypt   FR: Égypte [f]
ยิปซี[n.] (yipsī) EN: gypsy   

CMU English Pronouncing Dictionary
GYP    JH IH1 P
EGYPT    IY1 JH AH0 P T
GYPSY    JH IH1 P S IY0
GYPSUM    JH IH1 P S AH0 M
GYPPED    JH IH1 P T
EGYPT'S    IY1 JH AH0 P T S
GYPSIES    JH IH1 P S IY0 Z
EGYPTIAN    IH0 JH IH1 P SH AH0 N
GYPSUM'S    JH IH1 P S AH0 M Z
EGYPTAIR    IY1 JH AH0 P T EH2 R
EGYPTIANS    IH0 JH IH1 P SH AH0 N Z
EGYPTOLOGY    IY2 JH AH0 P T AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gyp    (v) (jh i1 p)
gyps    (v) (jh i1 p s)
Egypt    (n) (ii1 jh i p t)
Gypsy    (n) (jh i1 p s ii)
gypped    (v) (jh i1 p t)
gypsum    (n) (jh i1 p s @ m)
Gypsies    (n) (jh i1 p s i z)
gypping    (v) (jh i1 p i ng)
Egyptian    (n) (i1 jh i1 p sh @ n)
Egyptians    (n) (i1 jh i1 p sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ägyptisch {adj}Egyptian [Add to Longdo]
Gips {m}gypsum [Add to Longdo]
Gipskarton {m}gypsum [Add to Longdo]
Gipsmörtel {m}gypsum mortar [Add to Longdo]
Gipsplatte {f}gypsum plasterboard [Add to Longdo]
Zigeuner {m} | Zigeuner {pl}gipsy [Br.]; gypsy | gypsies [Add to Longdo]
Zigeunerin {f}gipsy woman; gypsy woman [Add to Longdo]
schwindeln | schwindelnd | schwindelt | schwindelteto gyp | gypping | gyps | gypped [Add to Longdo]
zigeunerndgypsying [Add to Longdo]
zigeunertgypsies [Add to Longdo]
zigeunertegypsied [Add to Longdo]
zigeunerhaft {adj}gypsy [Add to Longdo]
Du bist ein großer Schwindler.You're a gyp artist. [Add to Longdo]
Mönchsgeier {m} [ornith.]Eurasian Black Vulture (Aegypius monachus) [Add to Longdo]
Nilgans {f} [ornith.]Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus) [Add to Longdo]
Pharaonenziegenmelker {m} [ornith.]Egyptian Nightjar (Caprimulgus aegyptius) [Add to Longdo]
Schmutzgeier {m} [ornith.]Egyptian Vulture (Neophron percnopterus) [Add to Longdo]
Pharaonenenachtschwalbe {f} [ornith.]Egyptian Nightjar [Add to Longdo]
Krokodilwächter {m} [ornith.]Egyptian Plover [Add to Longdo]
Ägypten [geogr.]Egypt (eg) [Add to Longdo]
Ägypter {m}; Ägypterin {f}Egyptian [Add to Longdo]
Al-Qahirah; Kairo (Hauptstadt von Ägypten)Al-Qahirah; Cairo (capital of Egypt) [Add to Longdo]
Al-Iskandariyah; Alexandria (Stadt in Ägypten)Al-Iskandariyah; Alexandria (city in Egypt) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスプ[, asupu] (n) (See エジプトコブラ) Egyptian cobra; asp (Naja haje) [Add to Longdo]
アマルナ時代[アマルナじだい, amaruna jidai] (n) Amarna period (of Egyptian history) [Add to Longdo]
アマルナ文書[アマルナぶんしょ, amaruna bunsho] (n) Amarna letters (archive of Egyptian correspondence, recorded on clay tablets) [Add to Longdo]
エジプトコブラ[, ejiputokobura] (n) Egyptian cobra (from Egypt cobra); asp (Naja haje) [Add to Longdo]
エジプトトルコ戦争[エジプトトルコせんそう, ejiputotoruko sensou] (n) Turko-Egyptian Wars (1831-1833; 1839-1840) [Add to Longdo]
エジプト学[エジプトがく, ejiputo gaku] (n) Egyptology [Add to Longdo]
エジプト語[エジプトご, ejiputo go] (n) Egyptian (language) [Add to Longdo]
エジプト人[エジプトじん, ejiputo jin] (n) Egyptian (person) [Add to Longdo]
エジプト文字[エジプトもじ, ejiputo moji] (n) Egyptian script (i.e. hieroglyphs, hieratic, and demotic) [Add to Longdo]
エジプト文明[エジプトぶんめい, ejiputo bunmei] (n) Egyptian civilization [Add to Longdo]
カノポス壺;カノプス壺;カノープス壺[カノポスつぼ(カノポス壺);カノプスつぼ(カノプス壺);カノープスつぼ(カノープス壺), kanoposu tsubo ( kanoposu tsubo ); kanopusu tsubo ( kanopusu tsubo ); kano-pusu tsu] (n) Canopic jar; Canopic vase (used to store the internal organs of an Egyptian mummy) [Add to Longdo]
カリフォルニアコンドル[, kariforuniakondoru] (n) California condor (Gymnogyps californianus) [Add to Longdo]
ギプス(P);ギブス[, gipusu (P); gibusu] (n) (1) gypsum (ger [Add to Longdo]
ジプシー[, jipushi-] (n) (sens) (See ロマ) gypsy; gipsy; (P) [Add to Longdo]
ジプシールック[, jipushi-rukku] (n) gypsy look [Add to Longdo]
ジプシー音楽[ジプシーおんがく, jipushi-ongaku] (n) gypsy music [Add to Longdo]
スカラブ[, sukarabu] (n) (See スカラベ) scarab (Egyptian gemstone) [Add to Longdo]
スカラベ[, sukarabe] (n) (1) scarab (Egyptian gemstone) (fre [Add to Longdo]
デモティック[, demoteikku] (n,adj-no) (See ヒエラティック) demotic (Egyptian script) [Add to Longdo]
ナイルティラピア[, nairuteirapia] (n) Nile tilapia (Oreochromis niloticus niloticus) (larger member of the family Cichlidae, important to aquaculture since ancient Egypt) [Add to Longdo]
ヒエラティック[, hierateikku] (n,adj-no) (See デモティック) hieratic (Egyptian script) [Add to Longdo]
ワフド党[ワフドとう, wafudo tou] (n) Wafd Party (Egypt) [Add to Longdo]
古代エジプト[こだいエジプト, kodai ejiputo] (n) ancient Egypt [Add to Longdo]
荒地鼠[あれちねずみ;アレチネズミ, arechinezumi ; arechinezumi] (n) (uk) lesser Egyptian gerbil (Gerbillus gerbillus) [Add to Longdo]
死者の書[ししゃのしょ, shishanosho] (n) Book of the Dead (ancient Egypt) [Add to Longdo]
世界四大文明[せかいよんだいぶんめい, sekaiyondaibunmei] (n) the four great civilizations of the world (China, Babylon, India and Egypt as put forward by Chinese scholar Liang Qichao in 1900) [Add to Longdo]
石膏[せっこう, sekkou] (n,adj-no) plaster; gypsum; calcium sulphate (sulfate) [Add to Longdo]
白襟禿鷲[しろえりはげわし;シロエリハゲワシ, shiroerihagewashi ; shiroerihagewashi] (n) (uk) griffon vulture (Gyps fulvus) [Add to Longdo]
髭鷲[ひげわし;ヒゲワシ, higewashi ; higewashi] (n) (uk) bearded vulture (Gypaetus barbatus); lammergeier [Add to Longdo]
埃及[えじぷと;エジプト(P);エジブト, ejiputo ; ejiputo (P); ejibuto] (n,adj-no) (uk) Egypt; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以埃[Yǐ Āi, ㄧˇ ㄞ, ] Israel-Egypt [Add to Longdo]
克娄巴特拉[Kè lóu bā tè lā, ㄎㄜˋ ㄌㄡˊ ㄅㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄚ, / ] Cleopatra (name); Cleopatra VII Thea Philopator (69-30BC), the last Egyptian pharoah [Add to Longdo]
吉普塞人[jí pǔ sāi rén, ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ ㄙㄞ ㄖㄣˊ, ] Gypsy (European minority); Romany; Tsigane [Add to Longdo]
吉普赛人[jí pǔ sài rén, ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ ㄙㄞˋ ㄖㄣˊ, / ] gypsy [Add to Longdo]
埃及[Āi jí, ㄞ ㄐㄧˊ, ] Egypt [Add to Longdo]
埃叙[Āi Xù, ㄞ ㄒㄩˋ, / ] Egypt-Syria [Add to Longdo]
大卫营和约[Dà wèi yíng hé yuē, ㄉㄚˋ ㄨㄟˋ ˊ ㄏㄜˊ ㄩㄝ, / ] the Camp David agreement of 1978 brokered by President Jimmy Carter between Israel and Egypt [Add to Longdo]
孟菲斯[mèng fēi sī, ㄇㄥˋ ㄈㄟ ㄙ, ] Memphis (Egypt, or Tennessee) [Add to Longdo]
底比斯[Dǐ bǐ sī, ㄉㄧˇ ㄅㄧˇ ㄙ, ] Thebes, place name in ancient Egypt; Thebes, ancient Greek city state [Add to Longdo]
托勒密[Tuō lè mì, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄧˋ, ] Ptolemy, kings of Egypt after the partition of Alexander the Great's Empire in 305 BC; Ptolemy or Claudius Ptolemaeus (c. 90-c. 168), Alexandrian Greek astronomer, mathematician and geographer, author of the Almagest 天文學大成|天文学大成 [Add to Longdo]
托勒密王[Tuō lè mì Wáng, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄧˋ ㄨㄤˊ, ] Ptolemy, kings of Egypt after the partition of Alexander the Great's Empire in 305 BC [Add to Longdo]
托特[Tuō tè, ㄊㄨㄛ ㄊㄜˋ, ] Thoth (ancient Egyptian deity) [Add to Longdo]
法耶德[Fǎ yē dé, ㄈㄚˇ ㄧㄝ ㄉㄜˊ, ] Fayed (name); Mohamed Abdel Moneim Fayed (1933-), controversial Egyptian-born businessman and philanthropist, owner of Harrods (London) and Fulham football club [Add to Longdo]
法鲁克[Fǎ lǔ kè, ㄈㄚˇ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ, / ] Farouk of Egypt [Add to Longdo]
煅石膏[duàn shí gāo, ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄍㄠ, ] plaster of Paris; calcined gypsum [Add to Longdo]
熟石膏[shú shí gāo, ㄕㄨˊ ㄕˊ ㄍㄠ, ] plaster of Paris; calcined gypsum [Add to Longdo]
生石膏[shēng shí gāo, ㄕㄥ ㄕˊ ㄍㄠ, ] gypsum CaSO4·2(H2O); plaster [Add to Longdo]
石膏[shí gāo, ㄕˊ ㄍㄠ, ] gypsum CaSO4·2(H2O); plaster [Add to Longdo]
纳吉布[Nà jí bù, ㄋㄚˋ ㄐㄧˊ ㄅㄨˋ, / ] Muhammad Naguib (first president of the Republic of Egypt) [Add to Longdo]
纳赛尔[Nà sài ěr, ㄋㄚˋ ㄙㄞˋ ㄦˇ, / ] Nasr or Nasser (Arab name); Gamal Abdel Nasser (1918-1970), Egyptian President [Add to Longdo]
贝斯[bèi sī, ㄅㄟˋ ㄙ, / ] bass (loan); bass guitar; Bes or Bisu, Egyptian protector god of households [Add to Longdo]
门户开放[mén hù kāi fàng, ㄇㄣˊ ㄏㄨˋ ㄎㄞ ㄈㄤˋ, / ] open door policy; Egyptian President Sadat's infitah policy towards investment and relations with Israel [Add to Longdo]
开罗[Kāi luó, ㄎㄞ ㄌㄨㄛˊ, / ] Cairo (capital of Egypt) [Add to Longdo]
阿斯旺[Ā sī wàng, ㄚ ㄙ ㄨㄤˋ, ] Aswan (town in south Egypt) [Add to Longdo]
阿斯旺高坝[Ā sī wàng gāo bà, ㄚ ㄙ ㄨㄤˋ ㄍㄠ ㄅㄚˋ, / ] the Aswan dam in south Egypt [Add to Longdo]
阿莱曼[Ā lái màn, ㄚ ㄌㄞˊ ㄇㄢˋ, / ] El Alamein, town in Egypt [Add to Longdo]
阿蒙[ā méng, ㄚ ㄇㄥˊ, ] Amun, deity in Egyptian mythology, also spelled Amon, Amoun, Amen, and rarely Imen [Add to Longdo]
鹫科[jiù kē, ㄐㄧㄡˋ ㄎㄜ, / ] Aegyptiidae (the vulture family) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top