Search result for

grogs

(95 entries)
(0.026 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grogs-, *grogs*, grog
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา grogs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *grogs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grog[N] เหล้า, See also: เหล้าผสมน้ำ
grog[SL] เหล้า, See also: สุรา
groggy[ADJ] มึนงง, See also: งงงวย, เมา, Syn. dazed, muzzy
groggily[ADV] อย่างมึนงง, See also: อย่างงงวย, Syn. dazed, muzzy
grogginess[N] อาการมึนงง, See also: อาการงง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grog(กรอก) n. ส่วนผสมของเหล้ากับน้ำ,เหล้า
groggery(กรอก'เกอรี) n. ร้านอาหาร,ภัตตาคาร
groggy(กรอก'กี) adj. ซวนเซ,โซซัดโซเซ,เมาเหล้า,วิงเวียนศีรษะ, See also: groggoly adv. grogginess n.
grogram(กรอก'แรม) n. สิ่งทอหยาบที่ทำจากใยไหม,ไยโมแฮร์หรือขนสัตว์
grogshop(กรอก'ชอพ) n. บาร์,ร้านเครื่องดื่ม (โดยเฉพาะที่ถูก ๆ)

English-Thai: Nontri Dictionary
grog(n) เหล้าปนน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grogเชื้อผงอิฐ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hygrographไฮโกรกราฟ หรือไฮกรอมิเตอร์แบบกราฟ [อุตุนิยมวิทยา]
Hygrogramไฮโกรแกรม หรือกราฟวัดความชื้น [อุตุนิยมวิทยา]
Thermohygrographเทอร์โมไฮโกรกราฟ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I'm John Grogan?-ผมก็จอห์น โกรแกนไง Marley & Me (2008)
- No, you'reJohn friggin' Grogan... who's about to get a job as a reporter... for a major metropolitan newspaper.-ม่าย คุณไม่ใช่จอห์น"ไอ้บ้า"โกรแกน คนที่กำลังจะไปสมัคร เป็นนักข่าว ของบริษัทหนังสือพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมือง Marley & Me (2008)
Yes. Jenny Grogan- 'Cause we're married. She took my name.ใช่ครับ จริงๆคือเจนนี่ โกรแกน เพราะเราแต่งงานกันแล้ว เธอต้องใช้นามสกุลผม Marley & Me (2008)
John Grogan, I knew it!จอห์น โกรแกน ฉันรู้อยู่แล้ว! Marley & Me (2008)
- G-Grogan.-โกรแกนครับ Marley & Me (2008)
- You Grogan?-โกรแกนใช่ไหมคะ? Marley & Me (2008)
- Me, John friggin' Grogan?-ผม, จอห์น "ไอ้บ้า" โกรแกน Marley & Me (2008)
Mr. Grogan?คุณโกรแกน Marley & Me (2008)
- You're very good, Grogan.-นายเยี่ยมมาก โกรแกน Marley & Me (2008)
- John Grogan?-จอห์น โครแกนใช่ไม๊? Marley & Me (2008)
"Never have I heard someone piss and moan as much as John Grogan."ฉันไม่เคยได้ยินใคร หัวเสียและคร่ำครวญมากเหมือนจอห์น โกรแกนซักคน Marley & Me (2008)
Grogan!โกรแกน! Marley & Me (2008)
Grogan, just for the record, you surprised the hell out of me.โกรแกน จดเอาไว้นะ นายเซอร์ไพรสฉันชิบหายเลย Marley & Me (2008)
Grogan goes down! Down goes Grogan.โกรแกนล้มแล้ว ล้มแล้วโกรแกน Marley & Me (2008)
- John Grogan!-จอห์น โกรแกน! Marley & Me (2008)
I said to myself, "That sorry son of a bitch looks likeJohn Grogan. "ฉันพูดกับตัวเอง "ไอ้สันดานนี่ หน้าเหมือนจอห์น โกรแกรเลยว่ะ" Marley & Me (2008)
Three. Here. Show you a little snapshot of the Grogan brood.3 เอง นี่ เดี๋ยวให้ดูรูป ที่แอบถ่ายสายเลือดของโกรแกน Marley & Me (2008)
Your brother, Conor Richard Grogan. "น้องของนาย คอเนอร์ ริชาร์ด โกรแกน" Marley & Me (2008)
You were still a little groggy, but you said your name was Tyler. Maybe I was dreaming.เธออาจจะกำลังมึนๆ แต่เธอบอกฉันแน่ๆว่าเธอชื่อไทเลอร์ Boom Crunch (2009)
I mean, we're all, you know, old and groggy.พวกเราทั้งแก่แล้วก็เมา Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)
She might be a bit groggy, but that should keep her from biting.เธออาจจะมึนงงนิดหน่อย แต่นั่นจะทำให้เธอไม่กัดใคร Everything Will Change (2010)
Let me show you around the Foggy Grog.ฟ๊อกกี้ กร๊อก Sparks and Recreation (2011)
Groggy... and nauseous.มึนแล้วก็คลื่นไส้ไปหมด What's to Discuss, Old Friend (2012)
Here, that's my grog.ท้องไส้ข้าปั่นป่วนต้องหาอะไรยัดลงท้อง The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
The groggy scumbag you and Jenna scraped off the road the night he was hit by a car.แก๊งซ์ขี้เมา เธอกับเจนน่า เดินโซซัดโซเซ คืนที่เขาถูกรถชน Turn of the Shoe (2013)
What is better than a good mug of grog?อะไรคือสิ่งที่ดีกว่า กว่าแก้วที่ดีของเหล้า? The Pirate Fairy (2014)
You're feeling confused, scared... a little groggy...พวกนายกำลังสับสน, กลัว.. ละก็เหนื่อยสักหน่อย แต่ได้โปรดทำตัวตามสบาย Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)
I start to feel little groggy.แล้วฉันก็เริ่มรู้สึกเมาๆ The Secret Life of Pets (2016)
I can't take that stuff, it makes me groggy, and I need to be sharp for work.ผมแค่กินยานั่นไม่ได้ มันทำให้ผมเมา ผมต้องมีสมาธิทำงาน Snowden (2016)
It may take a little time for the grogginess to dissipate.มันจะใช้เวลาไม่นานให้อาการมึดลดน้อยลง Underworld (2003)
Sure, but she's a little groggy.ได้ครับ แต่เธอยังมึนๆ อยู่นะครับ Mirror, Mirror (2008)
Well, they'd no sooner broken out the grog, when the entire Spanish Armada was closing on them.Sie hatten eben erst den Grog angebrochen, da war ihnen auch schon die Armada auf den Fersen. Herbie Goes Bananas (1980)
- Myrtle Groggins.Myrtle Groggins. Steele Trap (1982)
Miss Groggins, I'm Ashley Feldman.. - Myrtle.- Miss Groggins, Ashley Feldman. Steele Trap (1982)
Myrtle Groggins?Myrtle Groggins? Steele Trap (1982)
Miss Groggins hardly sounds appropriate, given the.. circumstances.Miss Groggins ist unter diesen Umständen eher unpassend. Steele Trap (1982)
No, Miss Groggins is not dead.Nein, Miss Groggins ist nicht tot. Steele Trap (1982)
Qué extraño que las colgara aquí.Merkwürdiger Platz für Miss Groggins Wäsche. Steele Trap (1982)
Myrtle Laura Groggins... is dead.Myrtle Laura Groggins... ist tot. Steele Trap (1982)
Miss Groggins, You're not dead.Miss Groggins, Sie sind nicht tot. Steele Trap (1982)
In fact, Miss Groggins is not Miss Groggins.Und Miss Groggins ist auch nicht Miss Groggins. Steele Trap (1982)
Usually, I got groggy after the salad, and before you knew it, I was face down in the entree.Nach dem Salat war ich groggy und dann lag ich im Entree. A Good Night's Steele (1983)
Hello, I'm Myrtle Groggins, Society for the Preservation ofTrain Travel.Myrtle Groggins, Gesellschaft zum Erhalt des Zugreiseverkehrs. Sting of Steele (1983)
That's Myrtle Groggins, my fiancée.Das ist Myrtle Groggins, meine Verlobte. Blue Blooded Steele (1984)
Uh, Mildred Groggins, Myrtle's mother.Mildred Groggins, Myrtles Mutter. Blue Blooded Steele (1984)
(woman) It was Grogan - the dirtiest, dumbest excuse for a man west of the Missouri River.(Frau) Es war Grogan - der schmutzigste, dümmste Mann westlich des Missouri. Romancing the Stone (1984)
That was the end of Grogan, the man who killed my father raped and murdered my sister, burned my ranch shot my dog and stole my Bible!Das war Grogans Ende, der Mann, der meinen Vater getötet,... ..meine Schwester vergewaltigt und umgebracht, meine Ranch angezündet,... ..meinen Hund erschossen und meine bibel gestohlen hatte! Romancing the Stone (1984)
Fellow by the name of Eddie Grogan.Eddie Grogan. Diced Steele (1985)
- I don't get it. Why don't we just grab Grogan and choke him until he coughs up the jewels?Ich verstehe nicht, warum wir uns Grogan nicht einfach vornehmen. Diced Steele (1985)
Mildred, take my car and follow Grogan.- Mildred, folgen Sie Grogan. - Klar. Diced Steele (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grogHe was groggy from too much wine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรือ[V] drowsy, See also: sleepy, half-closed (eyes), groggy, dozy, Example: นางพยายามจะกล่อมลูกให้หลับ แต่พอกล่อมไปตานางก็เริ่มปรือเสียเอง, Thai definition: ลักษณะอาการของนัยน์ตาที่หรี่เพราะง่วงแต่ฝืนไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บึ้ง[adj.] (beung) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning   FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
บ่น[n.] (bon) EN: mutter ; grumble ; murmur ; complain   FR: grogner ; ronchonner ; marmonner ; se plaindre
หอน[v.] (høn) EN: howl ; bay ; whine ; growl   FR: hurler ; aboyer ; glapir ; donner de la voix ; gémir ; grogner
คำราม[v.] (khamrām) EN: growl ; roar ; snarl ; grumble ; bellow ; bluster   FR: grogner ; gronder
ขึ้ง[v.] (kheung) EN: be angry ; rage ; be offended ; be wrathful ; be indignant ; be annoyed ; be furious   FR: être mécontent ; être en colère ; grogner
มึน[v.] (meun) EN: be stupefied ; be dazed ; be grogg ; be punchdrunk   FR: être étourdi ; être groggy
หมูร้อง[v.] (mūrøng) FR: grogner
งอน[adj.] (ngøn) EN: liable to take offense ; petulant ; peevish   FR: grincheux ; grognon ; maussade ; de mauvaise humeur ; fâché
หงุดหงิด[adj.] (ngut-ngit) EN: irritable ; fretful   FR: irritable ; grognon ; de mauvaise humeur ; bougon

CMU English Pronouncing Dictionary
GROGG    G R AA1 G
GROGAN    G R OW1 G AH0 N
GROGGY    G R AA1 G IY0
MCGROGAN    M AH0 G R OW1 G AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grog    (n) (g r o1 g)
groggy    (j) (g r o1 g ii)
groggier    (j) (g r o1 g i@ r)
groggiest    (j) (g r o1 g i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grog {m} [cook.] | Grog trinken | steifer Grog(hot) grog | to grog | strong hot grog [Add to Longdo]
Toddy {m}; eine Art Grog; Palmwein {m}toddy [Add to Longdo]
angeschlagen; taumelig; wackelig auf den Beinen; groggy {adj}groggy [Add to Longdo]
betrunken {adv}groggily [Add to Longdo]
taumelig {adv}groggily [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グロッキー;グロッギー[, gurokki-; guroggi-] (adj-na,n) groggy [Add to Longdo]
グロッグ[, guroggu] (n) grog [Add to Longdo]
湿度計[しつどけい, shitsudokei] (n) hygrometer; hygrograph [Add to Longdo]
農業地質学[のうぎょうちしつがく, nougyouchishitsugaku] (n) agricultural geology; agrogeology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Grogs [grɔks] (n) , pl.
     toddies
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top