Search result for

gray

(119 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gray-, *gray*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gray[ADJ] ทึม, See also: มัว, Syn. foggy, cloudy, Ant. cloudless
gray[N] สีเทา
gray[ADJ] แก่มาก, See also: เก่ามาก, Syn. ancient, antigue, Ant. new, young
gray[VI] กลายเป็นสีเทา
grayish[ADJ] ค่อนข้างเทา, See also: มีสีเทาอ่อนๆ, Syn. gray, grey
grayling[N] ปลาน้ำจืดจำพวก Thymallus
grayhound[N] สุนัขพันธ์เกรย์ฮาวนด์สำหรับล่าสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gray(เกร) adj. สีเทา,มืด,สลัว,ผมหงอก,แก่,ชรา. n. สีเทา,สภาพที่ไม่ได้ย้อมสี v. ทำให้ (กลาย) เป็นสีเทา, See also: grayly adv. grayness n., Syn. grey
gray eminenceผู้ใช้อำนวจในทางที่ผิดหรือเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง
gray matterเนื้อเยื่อประสาทและสมองส่วนที่มีสีเทา
gray scaleสีเทาหมายถึง ความเข้ม/จางของสีเทาที่มีพิสัย (range) จากเข้มสุดไปสู่อ่อนสุด มักใช้ เมื่อไม่สามารถแสดงความแตกต่างของสีได้
gray-financedเกี่ยวกับการโฆษณา
grayback(เกร'แบค) n. สัตว์ขั้วโลกเหนือ
graybeard(เกร'เบียด) n. คนที่เคราสีขาว,คนแก่,นักปราชญ์., See also: graybearded adj.
grayhound(เกร'เฮาดฺ) n. ดูgreyhound
grayish(เกร'อิช) adj. สีเท่า,สีเทาอ่อน ๆ
grayling(เกร'ลิง) n. ปลาน้ำจืด คล้ายปลาเทร้าท์

English-Thai: Nontri Dictionary
gray(adj) สีเทา,สีหมอก,มืด,สลัว,แก่,ชรา,หงอก
gray(n) สีเทา,สีหมอก
graybeard(n) คนแก่,คนชรา,ผู้เฒ่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gray codeรหัสเกรย์ [มีความหมายเหมือนกับ cyclic code และ reflected code] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
gray eminenceผู้มีอิทธิพลหลังฉาก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gray matter; matter, grey; substance, gray; substance, greyเนื้อเทา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gray substance; matter, gray; matter, grey; substance, greyเนื้อเทา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Grayscaleสเกลสีเทา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Grayscaleสเกลสีเทา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
grayหน่วยวัดปริมาณรังสีดูดกลืน, หน่วยวัดปริมาณรังสีดูดกลืน โดย 1 เกรย์ มีค่าเท่ากับ 1 จูล ต่อกิโลกรัมของมวลสาร [นิวเคลียร์]
Gray Marketตลาดสีเทา
การตลาดกึ่งผิดกฎหมายหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมายแต่พยายามหลีกเลี่ยงภาษี [ธุรกิจ]
Gray marketตลาดเทา [TU Subject Heading]
Gray Matterเนื้อสมองส่วนสีเทา, [การแพทย์]
Gray Ramusแขนงประสาทสีเทา [การแพทย์]
Gray Scaleระบบสีเทาต่างระดับความเข้ม [การแพทย์]
Grayish Tanสีเทาปนน้ำตาล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Gray (n uniq) มนุษย์ต่างดาวตัวเล็ก ตาสีดำโต
gray (Gy) (n ) หน่วยวัดปริมาณรังสี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, but it was dull, or foggy, or gray.ใช่แต่มันไม่แจ่มใสหรือพร่ามัวหรือเป็นสีเทา Not Cancer (2008)
None more than Gabriel gray.แต่ไม่มากไปกว่า เกเบรียล เกรย์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And these gray locks, the pursuivants of death, argue the end of Edmund Mortimer."และผมหงอกเหล่านี้ สิ่งบ่งบอกของความตาย อ้างเหตุแห่งการอวสานของเอ็ดมันด์ มอร์ติเมอร์ " The Curious Case of Benjamin Button (2008)
My hair had very little gray and grew like weeds.ผมหงอกประปราย และ กลับดำ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
By the power of Grayskull.ด้วยพลังแห่ง กระโหลกสีเทา Day of the Dead (2008)
Then Dorian Gray half opened the door.และหนูก็จะไม่ได้เห็นอะไรในนี้อีกเลย แล้วยายจะทำจริงๆ ด้วย โดเรียน เกรย์ แง้มประตูออก Inkheart (2008)
Okay, it's round in a gray casing...เอาล่ะ มันเป็นทรงกลม ในกล่องสีเทา 24: Redemption (2008)
Found my first gray hair. Found Jenny's first gray hair. BoughtJenny flowers.เจอผมหงอกเส้นแรกของตัวเอง เจอผมหงอกของเจนนี่ ซื้อดอกไม้ให้เจนนี่ Marley & Me (2008)
The Gray Lady came a-courtin'."หญิงแก่กับการเกี้ยวพาราสี"น่ะ Marley & Me (2008)
When Pat Gray of the FBI telephoned me, this was July 6,ตอนที่แพท เกรย์ ทางFBI โทรศัพท์มา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม Frost/Nixon (2008)
He was a big, gray-haired man... and he had a robe and he shot him.เขาใส่เสื้อคลุมอาบน้ำ เขายิงชายคนนั้น Pineapple Express (2008)
T.. Ted Gray?ท เท็ด เกรย์ Pathology (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grayMy father's head has turned gray.
grayMr Gray was the first man that arrived.
grayMy father's hair has turned gray.
grayIgnorance is bliss. [Quote, Gray]
grayHer hair is turning gray.
grayUnfortunately, like other developed countries, America is graying.
grayMy office is on the fourth floor of that gray six-story building.
grayThe man must be over sixty, for his hair is gray.
grayIt goes back, Personnel Officer Paula Grayson told us, to the way many employers used to pay their employees a hundred years ago.
grayHer hair grayed with suffering.
grayMy father is becoming gray.
graySome English words have two spellings - Gray and Grey, for example.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอ[ADJ] gray, See also: somber, Syn. มัวๆ, มัว, Example: เพราะเขานุ่งผ้าโสร่งสีมอๆ จึงทำให้เสื้อที่สวมอยู่พลอยซอมซ่อไปด้วย, Thai definition: สีมัวๆ อย่างสีดำเจือขาว
เทา[ADJ] gray, See also: grey, Example: ลูกแมวสีเทานอนหมอบอย่างเหงาหงอยอยู่ข้างหน้าต่าง, Thai definition: สีหม่นๆ อย่างสีขี้เถ้า
กูปรี[N] kouprey, See also: gray ox, Syn. โคไพร, Example: เมื่อก่อนสัตว์ที่อยู่ด้วยกันมีอยู่สี่พวกคือ กระทิง วัวแดง ควายป่าและกูปรี, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อวัวป่าขนาดใหญ่ชนิด Bos sauveli ในวงศ์ Bovidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับกระทิงและวัวแดง ตัวสีดำ ชอบหากินในทุ่งหญ้าโดยรวมฝูงอยู่กับกระทิงและวัวแดง เป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้ว
ผมหงอก[N] gray-hair, See also: hoary hair, Example: ร่างของแม่บอบบางหลังเริ่มโกง มีผมหงอกประปราย, Thai definition: ผมที่เปลี่ยนจากสีเดิมเป็นสีขาว
ดอกเลา[ADJ] grayish, See also: greyish, Syn. เทา, Example: ผมสีดอกเลาบ่งบอกถึงวัยอันเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกเลา [adj.] (døk lao) EN: grayish ; greyish   
มอ[adj.] (mø) EN: gray ; somber   FR: gris cendré
หงอก[v.] (ngøk) EN: turn silver gray ; be graying   FR: grisonner
งูปล้องหวายมลายู [n. exp.] (ngū plǿng wāi Malāyū) EN: Gray Coral Snake ; Spotted Coral Snake   
งูปล้องหวายเทา[n. exp.] (ngū plǿng wāi thao) EN: Gray Coral Snake ; Spotted Coral Snake   
งูปล้องหวายเทาจุดดำ[n. exp.] (ngū plǿng wāi thao jut dam) EN: Gray Coral Snake ; Spotted Coral Snake   
นกแอ่นพง[n. exp.] (nok aen phong) EN: Ashy Woodswallow   FR: Langrayen brun [m] ; Langrayen asiatique [m] ; Langrayen cendré [m] ; Langrayen gris [m]
นกเจ้าฟ้าหญิงสีรินธร[n. exp.] (nok Jaofāying Sīrinthøn) EN: White-eyed River-Martin   FR: Pseudolangrayen d'Asie [m] ; Aronde asiatique [f] ; Aronde d'Asie [f] ; Pseudolangrayen à lunettes [m]
ผมหงอก[n. exp.] (phom ngøk) EN: gray-hair   
สีดอกเลา [adj.] (sī døk lao) EN: grayish ; greyish   

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAY    G R EY1
GRAYS    G R EY1 Z
GRAYE    G R EY1
GRAY'S    G R EY1 Z
GRAYER    G R EY1 ER0
GRAYEST    G R EY1 AH0 S T
GRAYDON    G R EY1 D AH0 N
GRAYING    G R EY1 IH0 NG
GRAYISH    G R EY1 IH0 SH
GRAYSON    G R EY1 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gray    (v) (g r ei1)
grays    (v) (g r ei1 z)
grayed    (v) (g r ei1 d)
grayer    (j) (g r ei1 @ r)
grayest    (j) (g r ei1 i s t)
graying    (v) (g r ei1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grauguss {m}gray iron; gray cast iron [Add to Longdo]
grau {adj} | grauer | am grauestengray [Am.]; grey [Br.] | grayer; greyer | grayest; greyest [Add to Longdo]
Grayraupenfänger {m} [ornith.]New Guinea Greybird [Add to Longdo]
Graybrillenvogel {m} [ornith.]Pearl-belleid White-eye [Add to Longdo]
Großflossen-Kaiserfisch {m}; Seidengrauer Kaiserfisch {m} (Pomacanthus arcuatus) [zool.]gray angel [Add to Longdo]
Grauwal {m}; Kalifornischer Grauwal {m} [zool.]gray whale; grey whale; Californian gray whale; scrag whale; mussel digger; devilfish (Eschrichtius robustus) [Add to Longdo]
Gray-Schnabelwal {m} [zool.]Gray's beaked whale; scamperdown whale; southern beaked whale (Mesoplodon grayi) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かすんだ[, kasunda] (adj-f) {comp} grayed [Add to Longdo]
アークティックグレイリング;アークティック・グレイリング[, a-kuteikkugureiringu ; a-kuteikku . gureiringu] (n) Arctic grayling (Thymallus arcticus) [Add to Longdo]
グレー(P);グレイ(P)[, gure-(P); gurei (P)] (adj-na,n) (1) grey (gray); (2) (グレイ only) gray (SI unit of absorbed dose of radiation); (P) [Add to Longdo]
グレーイング[, gure-ingu] (n) graying; greying [Add to Longdo]
グレーエンジェルフィッシュ;ネズミヤッコ[, gure-enjierufisshu ; nezumiyakko] (n) Gray angelfish (Pomacanthus arcuatus) [Add to Longdo]
グレーカラー[, gure-kara-] (n) gray-collar; grey-collar [Add to Longdo]
グレーコード[, gure-ko-do] (n) {comp} gray code [Add to Longdo]
グレースケール[, gure-suke-ru] (n) {comp} gray scale [Add to Longdo]
グレーゾーン[, gure-zo-n] (n) gray zone; grey zone; (P) [Add to Longdo]
グレーユニコーンフィッシュ[, gure-yuniko-nfisshu] (n) gray unicornfish (Naso caesius, species of Pacific tang) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huī, ㄏㄨㄟ, ] gray; ash [Add to Longdo]
灰色[huī sè, ㄏㄨㄟ ㄙㄜˋ, ] gray; grizzly; pessimistic; gloomy; dispirited; ambiguous [Add to Longdo]
灰领[huī lǐng, ㄏㄨㄟ ㄌㄧㄥˇ, / ] gray collar; specialist; technical worker; engineer [Add to Longdo]
葡萄紫[pú tao zǐ, ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄗˇ, ] grayish purple color [Add to Longdo]
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, ] gray [Add to Longdo]
[cǎn, ㄘㄢˇ, / ] gray black [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
かすんだ[かすんだ, kasunda] grayed [Add to Longdo]
グレースケール[ぐれーすけーる, gure-suke-ru] gray scale [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gray \Gray\ (gr[=a]), a. [Compar. {Grayer}; superl. {Grayest}.]
   [OE. gray, grey, AS. gr[=ae]g, gr[=e]g; akin to D. graauw,
   OHG. gr[=a]o, G. grau, Dan. graa, Sw. gr[*a], Icel. gr[=a]r.]
   [Written also {grey}.]
   1. any color of neutral hue between white and black; white
    mixed with black, as the color of pepper and salt, or of
    ashes, or of hair whitened by age; sometimes, a dark mixed
    color; as, the soft gray eye of a dove.
    [1913 Webster]
 
       These gray and dun colors may be also produced by
       mixing whites and blacks.       --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
   2. Gray-haired; gray-headed; of a gray color; hoary.
    [1913 Webster]
 
   3. Old; mature; as, gray experience. -- Ames.
    [1913 Webster]
 
   4. gloomy; dismal.
    [PJC]
 
   {Gray antimony} (Min.), stibnite.
 
   {Gray buck} (Zool.), the chickara.
 
   {Gray cobalt} (Min.), smaltite.
 
   {Gray copper} (Min.), tetrahedrite.
 
   {Gray duck} (Zool.), the gadwall; also applied to the female
    mallard.
 
   {Gray falcon} (Zool.) the peregrine falcon.
 
   {Gray Friar}. See {Franciscan}, and {Friar}.
 
   {Gray hen} (Zool.), the female of the blackcock or black
    grouse. See {Heath grouse}.
 
   {Gray mill} or {Gray millet} (Bot.), a name of several plants
    of the genus {Lithospermum}; gromwell.
 
   {Gray mullet} (Zool.) any one of the numerous species of the
    genus {Mugil}, or family {Mugilid[ae]}, found both in the
    Old World and America; as the European species
    ({Mugilid[ae] capito}, and {Mugilid[ae] auratus}), the
    American striped mullet ({Mugilid[ae] albula}), and the
    white or silver mullet ({Mugilid[ae] Braziliensis}). See
    {Mullet}.
 
   {Gray owl} (Zool.), the European tawny or brown owl ({Syrnium
    aluco}). The great gray owl ({Ulula cinerea}) inhabits
    arctic America.
 
   {Gray parrot} (Zool.), an African parrot ({Psittacus
    erithacus}), very commonly domesticated, and noted for its
    aptness in learning to talk. Also called {jako}.
 
   {Gray pike}. (Zool.) See {Sauger}.
 
   {Gray snapper} (Zool.), a Florida fish; the sea lawyer. See
    {Snapper}.
 
   {Gray snipe} (Zool.), the dowitcher in winter plumage.
 
   {Gray whale} (Zool.), a rather large and swift whale of the
    northern Pacific ({Eschrichtius robustus}, formerly
    {Rhachianectes glaucus}), having short jaws and no dorsal
    fin. It grows to a length of 50 feet (someimes 60 feet).
    It was formerly taken in large numbers in the bays of
    California, and is now rare; -- called also {grayback},
    {devilfish}, and {hardhead}. It lives up to 50 or 60 years
    and adults weigh from 20 to 40 tons.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gray \Gray\ (gr[=a]), n.
   1. A gray color; any mixture of white and black; also, a
    neutral or whitish tint.
    [1913 Webster]
 
   2. An animal or thing of gray color, as a horse, a badger, or
    a kind of salmon.
    [1913 Webster]
 
       Woe worth the chase, woe worth the day.
       That coats thy life, my gallant gray. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. (U. S. History) the Confederate army or a soldier in the
    confederate army; as, a battle between the blue and the
    gray.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gray \Gray\ (gr[=a]), n. [named after Louis Harold Gray, English
   radiobiologist.]
   the SI unit of absorbed dosage of ionizing radiation, equal
   to an absorbed energy of 1 joule per kilogram of irradiated
   material; -- abbreviated Gy. This unit is 100 times the
   commonly used unit, the {rad}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gray
   adj 1: of an achromatic color of any lightness intermediate
       between the extremes of white and black; "the little grey
       cells"; "gray flannel suit"; "a man with greyish hair"
       [syn: {grey}, {gray}, {greyish}, {grayish}]
   2: showing characteristics of age, especially having grey or
     white hair; "whose beard with age is hoar"-Coleridge; "nodded
     his hoary head" [syn: {grey}, {gray}, {grey-haired}, {gray-
     haired}, {grey-headed}, {gray-headed}, {grizzly}, {hoar},
     {hoary}, {white-haired}]
   3: used to signify the Confederate forces in the American Civil
     War (who wore grey uniforms); "a stalwart grey figure" [syn:
     {grey}, {gray}]
   4: intermediate in character or position; "a grey area between
     clearly legal and strictly illegal" [syn: {grey}, {gray}]
   n 1: a neutral achromatic color midway between white and black
      [syn: {gray}, {grayness}, {grey}, {greyness}]
   2: clothing that is a grey color; "he was dressed in grey" [syn:
     {grey}, {gray}]
   3: any organization or party whose uniforms or badges are grey;
     "the Confederate army was a vast grey" [syn: {grey}, {gray}]
   4: horse of a light gray or whitish color [syn: {grey}, {gray}]
   5: the SI unit of energy absorbed from ionizing radiation; equal
     to the absorption of one joule of radiation energy by one
     kilogram of matter; one gray equals 100 rad [syn: {gray},
     {Gy}]
   6: English radiobiologist in whose honor the gray (the SI unit
     of energy for the absorbed dose of radiation) was named
     (1905-1965) [syn: {Gray}, {Louis Harold Gray}]
   7: English poet best known for his elegy written in a country
     churchyard (1716-1771) [syn: {Gray}, {Thomas Gray}]
   8: American navigator who twice circumnavigated the globe and
     who discovered the Columbia River (1755-1806) [syn: {Gray},
     {Robert Gray}]
   9: United States botanist who specialized in North American
     flora and who was an early supporter of Darwin's theories of
     evolution (1810-1888) [syn: {Gray}, {Asa Gray}]
   v 1: make grey; "The painter decided to grey the sky" [syn:
      {grey}, {gray}]
   2: turn grey; "Her hair began to grey" [syn: {grey}, {gray}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top