Search result for

grade

(129 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grade-, *grade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grade[N] ชนชั้น, See also: นักเรียนในชั้น
grade[N] ระดับ, See also: ระดับคะแนน, เกรด, Syn. class, category, rank, standard
grade[VT] แบ่งระดับ, See also: แบ่งชั้น, ทำเป็นชั้นๆ, ให้คะแนน, ให้ตำแหน่ง, Syn. rate, mark, score
grade[VT] ทำทางลาด, See also: ทำถนน
grade[SUF] เดิน, See also: เคลื่อนที่
grader[N] ผู้ให้คะแนนในการสอบ
grade up[PHRV] ยกขึ้น (ระดับ, ตำแหน่ง, ประเภท), Ant. grade down
grade up[PHRV] ปรับปรุงคุณภาพของ
grade down[PHRV] ลดลง (ระดับ, ตำแหน่ง, ประเภท), Ant. grade up
grade school[N] โรงเรียนประถมศึกษา, Syn. elementary school

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grade(เกรด) n. ชั้น,ระดับ,ขั้น,ขีด,ตอน,ชนิด., See also: grades n. โรงเรียนประถม,การเอียงลาด,พันธ์ผสม vt. แบ่งออกเป็นขั้น ๆ ,แบ่งออกเป็นชนิด,ทำให้ราบ,ผสมพันธุ์. vi. กลายเป็นขั้นเป็นระดับ, Syn. step,slope,rank
grade schoolโรงเรียนประถม, Syn. graded school
aggrade(อะเกรด') vt. ยกระดับขึ้นโดยขบวนการพอกพูนนอนกัน. -aggradation n.
belgrade(เบลเกรด') n. ชื่อเมืองหลวงของยูโกสลาเวีย, Syn. Beograd
centigradeadj. แบ่งออกเป็น 100 องศาหรือร้อยส่วนเท่า ๆ กัน, Syn. Celsius
degrade(ดิเกรด') vt. ลดขั้น,ลดตำแหน่ง,ปลดยศ,ปลดจากตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อม,ทำให้สึกกร่อน,เลวลง,อ่อนลง (กำลัง,ความเข้มข้น) ,แตกตัว (สารประกอบ) vi. แตกตัว,สลายตัว, Syn. debase
degraded(ดิเกร'ดิด) adj. ลดค่าต่ำลง ,เลวทราม,น่าอาย, See also: degradedness n. ดูdegraded, Syn. debased
downgraden. การลาดลง,การเอียงลาดลง vt. ลดระดับลง,ลดต่ำลง ลดค่า,ลดขั้น -adj.,adv. ลาดลง,ลงเขา
high-gradeadj. ดีเลิศ,ชั้นเยี่ยม,ระดับสูง,ซึ่งให้ผลผลิตสูง, Syn. excellent
retrograde(รี'ทระเกรด) v.,adj. ถอยหลัง,ปลดเกษียณ,เสื่อมลง,โคจรกลับ

English-Thai: Nontri Dictionary
grade(n) ชั้น,ลำดับ,ชนิด,ระดับ,ขีด,ขั้น
grade(vt) จัดลำดับ,แบ่งชั้น,แบ่งชนิด,จัดเกรด,แบ่งระดับ
centigrade(n) องศาเซนติเกรด
degrade(vt) ทำให้เลวลง,ลดชั้น,ปลด,ถอดยศ,ลดตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า
retrograde(vi) ถอยหลังเข้าคลอง,เสื่อมลง,โคจรกลับ,ล่าถอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gradeชั้นเรียน, ลำดับชั้น, ชั้นคุณภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
grade๑. ลำดับขั้นการแปร, ขั้นการแปร๒. ความสมบูรณ์แร่๓. เกรด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
grade๑. ลำดับขั้น, ชั้นคุณภาพ๒. เกรด [หน่วยวัดมุม] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
grade attainmentชั้นเรียนที่สำเร็จ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
grade levelระดับความลาดชันสม่ำเสมอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
grade of coalคุณภาพถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
grade scaleสเกลจัดแบ่งขนาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gradeabilityความสามารถไต่ความชันได้ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
graded๑. เกี่ยวกับสมดุล๒. -คัดขนาด๓. -เรียงขนาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
graded beddingการวางชั้นแบบเรียงขนาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grade Point Average, Cumulativeแต้มเฉลี่ยสะสมผลการเรียน [การแพทย์]
Grade repetitionsการเรียนซ้ำชั้น [TU Subject Heading]
Grade System, Letterระบบกำหนดความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นตัวอักษร [การแพทย์]
Gradedจัดลำดับ [การแพทย์]
Grades, Letterให้คะแนนเป็นตัวอักษร [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Graded Readersหนังสืออ่านนอกเวลา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Daniel, my son, you have near perfect grades,แดเนียล ลูกพ่อ ลูกได้เกรดสุดยอด New Haven Can Wait (2008)
I've known Chloe since the eighth grade, and... we've been through a lot together.เราก็เป็นเพื่อนกันมาตลอด ҡ͹ѹҵʹ Committed (2008)
You're feeling threatened because she's going on to high school and leaving you behind to repeat the eighth grade.นายรู้สึกถูกข่มขู่ เพราะว่าเธอกำลังจะไป โรงเรียนมัธยม และทิ้งนายไว้ข้างหลัง ให้ซ้ำชั้นระดับแปด Joy (2008)
When you were in ninth grade.เมื่อ นัม ฮยุน ซู อยุ่ม.6 Scandal Makers (2008)
Your father was in ninth grade?พ่อของคุณมีคุณตอนเขาอยู่ม.6หรอครับ Scandal Makers (2008)
I have a friend who...you know, did it, in ninth grade, too.ผมไม่เคยจะฟังเพื่อนเลย เราอยู่บ้านละแวกเดียวกัน Scandal Makers (2008)
How can a boy in ninth grade make a kid?เด็กม.6ที่ไหนเค้าจะมีความสามารถทำเด็กได้ล่ะ Scandal Makers (2008)
I did in tenth grade.แต่สำหรับฉัน ตั้งแต่ตอนม.1แล้วนะ Scandal Makers (2008)
You were recognized as a top grade conductor overseas.คุณเป็นที่ยอมรับในต่าประเทศว่าเป็น วาทยากรฝีมือดีอันดับต้นๆ Beethoven Virus (2008)
Oh, you mean the grade schoolers.อ๋อ นายหมายถึงสมัยเรียนหรอ Beethoven Virus (2008)
How can you have no flaws in your grade?เธอทำได้ยังไงน่ะ คะแนนของเธอน่ะ Baby and I (2008)
I can arrange for shipment of some high grade gunja (weed, marihuana).ผมคงจะจัดการการขน กัญชาเกรดดีเข้ามาได้ The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gradeAll those who made the grade in entering that school could not have done so only by cramming.
gradeAny student who wishes to review his grades may make an appointment with the college dean.
gradeAs to your final grade, that depends on your final examination.
gradeBecause of Linda's outstanding grades last semester, I have arranged for her to visit Europe.
gradeChris got a remarkable grade for the complex homework.
gradeDue to his high grades, he will inevitably be accepted to the university.
gradeGrades are important, but they are not everything.
gradeHe dropped out when he was in the 7th grade.
gradeHe got a good grade in mathematics.
gradeHe is in fourth grade of elementary school.
gradeHe is in the tenth grade.
gradeHer work in school warranted her good grades.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จีพีเอ[N] GPA, See also: grade point average, Syn. คะแนนเฉลี่ย
อันดับ[N] rank, See also: grade, level, Syn. ชั้น, Example: พระสงฆ์นั่งตามอันดับ ขณะที่สวดมนต์
เกรด[N] grade, See also: level, standard, rank, Syn. ระดับ, Example: ในชั้นเรียนจะมีการจัดกลุ่มเพื่อแบ่งเกรดของนิสิตนักศึกษาในชั้นเรียน, Count unit: ชั้น, ระดับ, Notes: (อังกฤษ)
เกรด[N] grade, See also: level, rank, Syn. ระดับ, Example: กลุ่มนี้สอบวิชาช่างเครื่องยนต์ได้เกรดเอทุกคน, Count unit: เกรด, Thai definition: ชั้นหรืออันดับสูงต่ำของคะแนน, Notes: (อังกฤษ)
เกรด[V] grade, See also: even, level, Example: ก่อนจะมีการแข่งแรลลี่ ต้องเตรียมเกรดสภาพเส้นทาง เตรียมความพร้อมของรถ, Thai definition: ทำให้ดินราบ
ขั้น[N] stage, See also: grade, step, level, Syn. ระดับ, ตำแหน่ง, Example: เขามาถึงขั้นนี้ได้ก็เพราะความมานะอุตสาหะเป็นแรมปี, Count unit: ขั้น, Thai definition: สถานภาพหรือลำดับขั้นตอนในขณะนั้น เช่น ในขั้นนี้
ประโยค[N] grade in Buddhist theology, See also: class, level, Example: ปีนี้มีพระภิกษุสามเณรสอบไล่ได้เปรียญ 9 ประโยคถึง 23 รูป, Count unit: ประโยค, Thai definition: ชั้นแห่งความรู้ภาษาบาลี
ชั้น[N] class, See also: grade, level, degree, rate, caste, series, row, rank, Syn. ระดับ, อันดับ, ประเภท, ชั้น, วรรณะ, Example: ศาลชั้นต้นได้พิจารณาคดีแล้วเมื่อเช้านี้, Thai definition: สิ่งที่ลดหลั่นกันเป็นขั้นๆ
ชั้น[N] grade, See also: year, form, Syn. ชั้นเรียน, Example: น้องชายของฉันเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1, Count unit: ชั้น
ทางต่างระดับ[N] grade separation

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัพเกรด[v.] (apkrēt) EN: upgrade   FR: mettre à jour ; évoluer
ชั้น [n.] (chan) EN: class ; grade ; level ; rank   FR: classe [f] ; rang [m] ; niveau [m] ; grade [m] ; catégorie [f]
ชั้นเอก[adj.] (chan ēk) EN: first-grade   
ชั้นจัตวา[n. exp.] (chan jattawā) EN: fourth class ; fouth grade ; fouth level ; fouth rate   FR: quatrième classe [f]
ชั้นหนึ่ง [adj.] (chan neung) EN: first class ; first grade ; top-flight ; top-notch   FR: de première classe
ชั้นสูง[adj.] (chan sūng) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking   FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
ชั้นตรี[n. exp.] (chan trī) EN: third-grade   FR: troisième niveau [m]
ด้อย[adj.] (dǿi = døi) EN: inferior ; poorer ; lower ; low-grade   FR: inférieur ; sous-développé
ขั้น[n.] (khan) EN: step ; rung ; grade ; degree ; gradation ; stage ; rank ; level   FR: échelon [m] ; degré [m] ; barreau [m] ; gradation [f] ; niveau [m] ; phase [f] ; étape [f] ; pas [m]
คะแนน[n.] (khanaēn) EN: mark ; score ; grade ; points ; vote ; tally   FR: point [m] ; note [f] ; voix [f] ; mention [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GRADE    G R EY1 D
GRADED    G R EY1 D AH0 D
GRADEL    G R AE1 D AH0 L
GRADEN    G R EY1 D AH0 N
GRADER    G R EY1 D ER0
GRADES    G R EY1 D Z
GRADERS    G R EY1 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grade    (v) (g r ei1 d)
graded    (v) (g r ei1 d i d)
grades    (v) (g r ei1 d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Notendurchschnitt {m}grade point average [Add to Longdo]
Rangstufe {f} | Rangstufen {pl}grade | grades [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
アップグレード[, appugure-do] (n) upgrade [Add to Longdo]
アップグレードの準備[アップグレードのじゅんび, appugure-do nojunbi] (n) {comp} preparing to upgrade; upgrade preparation [Add to Longdo]
アップグレード手順[アップグレードてじゅん, appugure-do tejun] (n) {comp} upgrade procedures [Add to Longdo]
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] (n) {comp} upgrade version [Add to Longdo]
グレーダー[, gure-da-] (n) grader [Add to Longdo]
グレード[, gure-do] (n) grade; (P) [Add to Longdo]
グレードアップ[, gure-doappu] (n,vs) upgrade (wasei [Add to Longdo]
コンペティティブアップグレード[, konpeteiteibuappugure-do] (n) {comp} competitive upgrade [Add to Longdo]
サービスグレード[, sa-bisugure-do] (n) {comp} service grade [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三级[sān jí, ㄙㄢ ㄐㄧˊ, / ] grade 3; third class; category C [Add to Longdo]
二级[èr jí, ㄦˋ ㄐㄧˊ, / ] grade 2; second class; category B [Add to Longdo]
五级[wǔ jí, ˇ ㄐㄧˊ, / ] grade 5; fifth class; category E [Add to Longdo]
品第[pǐn dì, ㄆㄧㄣˇ ㄉㄧˋ, ] grade (i.e. quality); rank [Add to Longdo]
品等[pǐn děng, ㄆㄧㄣˇ ㄉㄥˇ, ] grade (quality of product) [Add to Longdo]
四级[sì jí, ㄙˋ ㄐㄧˊ, / ] grade 4; fourth class; category D [Add to Longdo]
国家一级保护[Guó jiā yī jí bǎo hù, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄧ ㄐㄧˊ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ, / ] Grade One State protected (species) [Add to Longdo]
坡度[pō dù, ㄆㄛ ㄉㄨˋ, ] grade (slope) [Add to Longdo]
年级[nián jí, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧˊ, / ] grade [Add to Longdo]
标号[biāo hào, ㄅㄧㄠ ㄏㄠˋ, / ] grade [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アップグレード[あっぷぐれーど, appugure-do] upgrade [Add to Longdo]
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] upgrade version [Add to Longdo]
サービスグレード[さーびすぐれーど, sa-bisugure-do] service grade [Add to Longdo]
フィールドアップグレード[ふぃーるどあっぷぐれーど, fi-rudoappugure-do] field upgrade [Add to Longdo]
メジャーアップグレード[めじゃーあっぷぐれーど, meja-appugure-do] major upgrade [Add to Longdo]
等級[とうきゅう, toukyuu] grade [Add to Longdo]
配信優先度選択[はいしんゆうせんどせんたく, haishinyuusendosentaku] grade of delivery selection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grade \Grade\, v. t. [imp. & p. p. {Graded}; p. pr. & vb. n.
   {Grading}.]
   1. To arrange in order, steps, or degrees, according to size,
    quality, rank, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. To reduce to a level, or to an evenly progressive ascent,
    as the line of a canal or road.
    [1913 Webster]
 
   3. (Stock Breeding) To cross with some better breed; to
    improve the blood of.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grade \Grade\ (gr[=a]d), n. [F. grade, L. gradus step, pace,
   grade, from gradi to step, go. Cf. {Congress}, {Degree},
   {Gradus}.]
   1. A step or degree in any series, rank, quality, order;
    relative position or standing; as, grades of military
    rank; crimes of every grade; grades of flour.
    [1913 Webster]
 
       They also appointed and removed, at their own
       pleasure,
       teachers of every grade.       --Buckle.
    [1913 Webster]
 
   2. In a railroad or highway:
    (a) The rate of ascent or descent; gradient; deviation
      from a level surface to an inclined plane; -- usually
      stated as so many feet per mile, or as one foot rise
      or fall in so many of horizontal distance; as, a heavy
      grade; a grade of twenty feet per mile, or of 1 in
      264.
    (b) A graded ascending, descending, or level portion of a
      road; a gradient.
      [1913 Webster]
 
   3. (Stock Breeding) The result of crossing a native stock
    with some better breed. If the crossbreed have more than
    three fourths of the better blood, it is called high
    grade.
    [1913 Webster]
 
   {At grade}, on the same level; -- said of the crossing of a
    railroad with another railroad or a highway, when they are
    on the same level at the point of crossing.
 
   {Down grade}, a descent, as on a graded railroad.
 
   {Up grade}, an ascent, as on a graded railroad.
 
   {Equating for grades}. See under {Equate}.
 
   {Grade crossing}, a crossing at grade.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grade
   n 1: a body of students who are taught together; "early morning
      classes are always sleepy" [syn: {class}, {form}, {grade},
      {course}]
   2: a relative position or degree of value in a graded group;
     "lumber of the highest grade" [syn: {grade}, {level}, {tier}]
   3: the gradient of a slope or road or other surface; "the road
     had a steep grade"
   4: one-hundredth of a right angle [syn: {grad}, {grade}]
   5: a degree of ablaut [syn: {grade}, {gradation}]
   6: a number or letter indicating quality (especially of a
     student's performance); "she made good marks in algebra";
     "grade A milk"; "what was your score on your homework?" [syn:
     {mark}, {grade}, {score}]
   7: the height of the ground on which something stands; "the base
     of the tower was below grade" [syn: {grade}, {ground level}]
   8: a position on a scale of intensity or amount or quality; "a
     moderate grade of intelligence"; "a high level of care is
     required"; "it is all a matter of degree" [syn: {degree},
     {grade}, {level}]
   9: a variety of cattle produced by crossbreeding with a superior
     breed
   v 1: assign a rank or rating to; "how would you rank these
      students?"; "The restaurant is rated highly in the food
      guide" [syn: {rate}, {rank}, {range}, {order}, {grade},
      {place}]
   2: level to the right gradient
   3: assign a grade or rank to, according to one's evaluation;
     "grade tests"; "score the SAT essays"; "mark homework" [syn:
     {grade}, {score}, {mark}]
   4: determine the grade of or assign a grade to

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 grade [grad]
   degree; grade
   grade; rank; rate
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 grade
   grate; grid; grill
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top