Search result for

gords

(90 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gords-, *gords*, gord
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gords มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gords*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gordian(กอ'เดียน) adj. เกี่ยวกับเรื่องแก้ยาก,เป็นประเด็นสำคัญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amputation, Gordon-Taylorการตัดขาโดยเอากระดูกเชิงกรานด้านนั้นออกด้วยซีก, การตัดขาโดยเอากระดูกเชิงกรานด้านนั้นออก [การแพทย์]
Approach, Gordonวิธีผ่าตัดเข้าสู่ปลายแขนทางด้านหลังแบบกอร์ดอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gordon?Gordon? Truth or Consequences, N.M. (1997)
GORDON:GORDON: Fresh Blood (2007)
Hey.Gord, sieh dir das an. War (2015)
Gordie's out, Ole' Gordie just bit the bag and stepped out the door.กอร์ดีออกไปแล้ว ชัยโย กอร์ดี้เก็บกระเป๋า และ ออกไปข้างนอกแล้ว Stand by Me (1986)
-Gordie?- กอร์ดี้ล่ะ? Stand by Me (1986)
You got to, man. Sincerely, you won't believe this. Can you, Gordie?ต้องได้สิเพื่อน จริงๆนะ นายต้องไม่เชื่อเรื่องนี้ แล้วนายล่ะ กอร์ดี้? Stand by Me (1986)
Gordie, I got something for you.กอร์ดี้ พี่มีอะไรมาให้แน่ะ Stand by Me (1986)
-Gordo.- กอร์โด้ Stand by Me (1986)
Gordie did it! Gordie Lachance is shooting up Castle Rock!กอร์ดีเป็นคนทำ กอร์ดี้ ลาแชนซ์ กำลังยิงขึ้น แคสเซิ่ล ร็อค! Stand by Me (1986)
Shit, Gordie, she thought it was firecrackers.ชิบ.. กอร์ดี หล่อนคิดว่ามันเป็นประทัด Stand by Me (1986)
Hey, Gordie...เฮ้ กอร์ดี... Stand by Me (1986)
Sound about right to you, Gordie?ใช่อย่างที่นายว่ามั้ย กอร์ดี้? Stand by Me (1986)
Not me. Gordie?ฉันเปล่า กอร์ดีล่ะ Stand by Me (1986)
What time is it, Gordie?กี่โมงแล้ว กอร์ดี้ Stand by Me (1986)
That's you, Gordie, odd as a cod.นายแหละ กอร์ดี้ แปลกประหลาด Stand by Me (1986)
You lose, Gordie.นายแพ้ กอร์ดี้ Stand by Me (1986)
Gordie loses.กอร์ดีแพ้ Stand by Me (1986)
Old Gordie just screwed the pooch.ไอ้เฒ่ากอร์ดี้ขี้แพ้ Stand by Me (1986)
Gordie, go get the provisions, you morphadite.กอร์ดี้ไปหาอาหารมาไอ้ตุ๊ด Stand by Me (1986)
-Pop, did you read the story Gordie wrote?- พ่อฮะ พ่ออ่านเรียงความของกอร์ดีรึยัง Stand by Me (1986)
Gordie wrote a story.กอร์ดีเขียนเรียงความ Stand by Me (1986)
Gordie, I really liked it.กอร์ดี้ พี่ชอบมันจริงๆ นะ Stand by Me (1986)
Run, Gordie, run! Run, Gordie!วิ่ง กอร์ดี้ วิ่งวิ่ง กอร์ดี้! Stand by Me (1986)
I mean, you could be a real writer someday, Gordie.ฉันหมายถึง สักวัน นายอาจเป็นนักเขียนที่ดี กอร์ดี Stand by Me (1986)
You're just a kid, Gordie.นายยังเป็นเด็ก กอร์ดี้ Stand by Me (1986)
-I can't, Gordie!- ไม่ไหวอ่ะ กอร์ดี้! Stand by Me (1986)
Yeah, right. Go on, Gordie. It's a swell story.ได้ ได้สิ ต่อเลย กอร์ดี้ มันเป็นเรื่องที่บวมๆว่ะ Stand by Me (1986)
You got any more, Gordie?นายจะเอาอีกมั้ย กอร์ดี้? Stand by Me (1986)
Hey, Gordo, why don't you tell us a story?เฮ้ กอร์โด ทำไมนายไม่เล่าเรื่องให้เราฟังล่ะ? Stand by Me (1986)
-Yeah, come on, Gordo.- ใช่ เอาน่า กอร์โด Stand by Me (1986)
Go on, Gordie.เล่าต่อ กอร์ดี้ Stand by Me (1986)
Yeah, it's a great story, Gordie. I just didn't like the ending.ใช่เป็นเรื่องที่ดี กอร์ดี ฉันแค่ไม่ชอบตอนจบเอง Stand by Me (1986)
It should have been you, Gordon.มันน่าจะเป็นแกนะ กอร์ดอน Stand by Me (1986)
Jeez, Gordie, how come you didn't get some breakfast stuff likeยี้ กอร์ดี นายเอาอาหารเช้าแบบนี้ มาได้ไงวะ Stand by Me (1986)
Gordie?กอร์ดี้? Stand by Me (1986)
-Gordie, man, there's some on your back.- กอร์ดี้ เพื่อน มันอยู่ที่หลังนาย Stand by Me (1986)
Gordie, man, are you okay?กอร์ดี้ เพื่อน เป็นไรรึเปล่า? Stand by Me (1986)
Gordie, are you there?กอร์ดี้ ได้ยินมั้ย? Stand by Me (1986)
Gordie?กอร์ดี? Stand by Me (1986)
You okay, Gordie?เป็นไรมั้ย กอร์ดี้? Stand by Me (1986)
Maybe we should take Gordie back.บางที เราควรพากอร์ดี้กลับ Stand by Me (1986)
Gordie?กอร์ดี? Stand by Me (1986)
What's the matter with Gordie?เกิดเรื่องอะไรขึ้นกับกอร์ดี้? Stand by Me (1986)
You're gonna be a great writer someday, Gordie.สักวันหนึ่ง นายจะต้องเป็นนักเขียนที่ดี กอร์ดี้ Stand by Me (1986)
I'm never gonna get out of this town, am I, Gordie?ผมไม่เคยออกไปนอกเมืองนี้เลย ผมเนี่ยะนะ กอร์ดี้? Stand by Me (1986)
Hi, Gord.ไฮ, กอร์ด Mannequin (1987)
"Give Me Your Trust" from Out of the Gloom by David Siegel and Barbara Gordon."กีฟ มี ยัวร์ ทรัสต์" เดวิด ซีกัลและบาร์บาร่า จี.กอร์ดอน The Bodyguard (1992)
You're gonna be in here regurgitatin' Gordon Wood, talkin' about, you know, the prerevolutionary utopia... and the capital-forming effects of military mobilization.ถ้าจะพูดไปแล้ว ก่อนการปฎิวัติยูโทเปีย พวกนายทุน ก็มีผลต่อการระดมกองทัพ Good Will Hunting (1997)
And over here, we have Sir Cosmo and Lucile, Lady Duff-Gordon.นั่นเซอร์คอสโม่ ลูซิลกับเลดี้ ดัฟกอร์ดอน Titanic (1997)
But even he was the first to say that his most significant victory... was winning' the heart of Adele Invergordon, daughter of the wealthiest man in Savannah.แต่เขามักพูดว่า ชัยชนะครั้งที่สำคัญที่สุด... ...คือการชนะใจอเดล อินเวอร์กอร์ดอน ลูกสาวมหาเศรษฐีแห่งซาวันน่าห์ The Legend of Bagger Vance (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gordGordon has had his head in the clouds all week.
gordGordon is interested in Japanese way of life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดปัญหา[V] get around (a problem), See also: eliminate the problem, cut the Gordian knot, Syn. หยุดปัญหา, ยุติปัญหา, Example: บริษัทตัดสินใจทำตามข้อเรียกร้องของพนักงานเพื่อตัดปัญหาการหยุดงานของพนักงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผักตำลึง[n.] (phak tamleung) EN: gord gourd   
ปมกอร์เดียน[n. exp.] (pom kødīen) EN: Gordian knot   FR: noeud gordien [m]
ตัดปัญหา[v. exp.] (tat panhā) EN: get around a problem ; cut the Gordian knot   

CMU English Pronouncing Dictionary
GORDA    G AO1 R D AH0
GORDY    G AO1 R D IY0
GORDEN    G AO1 R D AH0 N
GORDON    G AO1 R D AH0 N
GORDJI    G AO1 R JH IY0
GORDIN    G AO1 R D IH2 N
GORDAN    G AO1 R D AH0 N
GORDIE    G AO1 R D IY0
GORDER    G AO1 R D ER0
GORDIAN    G AO1 R D IY0 AH0 N
GORDNER    G AO1 R D N ER0
GORDEYEV    G AO0 R D AY1 AH0 V
GORDON'S    G AO1 R D AH0 N Z
GORDILLO    G AO2 R D IH1 L OW0
VANGORDEN    V AE1 NG G ER0 D AH0 N
MATAGORDA    M AE2 T AH0 G AO1 R D AH0
GORDINIER    G AO1 R D AH0 N IY0 ER0
VANGORDER    V AE1 NG G ER0 D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gordon    (n) (g oo1 d n)
Gordian    (j) (g oo1 d i@ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gordischer Knoten | den gordischen Knoten durchschlagenGordian knot | to cut the Gordian knot [Add to Longdo]
Rangordnung {f}; Rangfolge {f}; Stufenfolge {f}hierarchy [Add to Longdo]
Rangordnung {f} [mil.]order of ranks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一刀両断[いっとうりょうだん, ittouryoudan] (n) cutting in two with a single stroke; taking decisive (drastic) measure; cutting the (Gordian) knot [Add to Longdo]
快刀乱麻を断つ[かいとうらんまをたつ, kaitouranmawotatsu] (exp,v5t) to cut the Gordian knot [Add to Longdo]
針金虫[はりがねむし;ハリガネムシ, hariganemushi ; hariganemushi] (n) (1) (uk) (See 線形虫) any horsehair worm of class Gordioidea; gordian worm (of class Gordioidea); hair worm (of class Gordioidea); (2) (See 米搗虫) wireworm (click beetle larva) [Add to Longdo]
線形虫[せんけいちゅう, senkeichuu] (n) nematomorph; horsehair worm; gordian worm; hair worm (any of the parasitic nematode-like worms of phylum Nematomorpha) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
布朗[Bù lǎng, ㄅㄨˋ ㄌㄤˇ, ] Brown (name); Gordon Brown (1951-), UK politician, prime minister from 2007 [Add to Longdo]
快刀斩乱麻[kuài dāo zhǎn luàn má, ㄎㄨㄞˋ ㄉㄠ ㄓㄢˇ ㄌㄨㄢˋ ㄇㄚˊ, / ] lit. quick sword cuts through tangled hemp (成语 saw); decisive action in a complex situation; cutting the Gordian knot [Add to Longdo]
快刀断乱麻[kuài dāo duàn luàn má, ㄎㄨㄞˋ ㄉㄠ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨㄢˋ ㄇㄚˊ, / ] lit. quick sword cuts through tangled hemp (成语 saw); decisive action in a complex situation; cutting the Gordian knot [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
順位[じゅんい, jun'i] Rangordnung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top