Search result for

glums

(80 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glums-, *glums*, glum
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา glums มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *glums*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glum[ADJ] หม่นหมอง, See also: หดหู่, เศร้าสร้อย, Syn. moody, sullen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glum(กลัม) adj. มืดครึ้ม,บึ้ง,หม่นหมอง,ระทมทุกข์., See also: glumly adv. glumness n.
glumaceous(กลูเม'ซัส) adj. ปลายแหลม
glume(กลุม) n. ช่อใบที่ปลายแหลม

English-Thai: Nontri Dictionary
glum(adj) เศร้า,โศกเศร้า,ระทมทุกข์,หม่นหมอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
glumaceousเหมือนกาบดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
glumeกาบช่อย่อย [วงศ์ Gramineae และ Cyperaceae] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meglumineมีกลูมีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, why so glum, William? Cat crap in your coffee?เฮ้ ทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะวิลเลี่ยม แมวอึใส่กาแฟของนายเหรอ? Audition (2010)
Why so glum?ทำไมดูเศร้าๆ Red Sky at Night (2010)
What are you talking about? Your face has glum written all over it!หน้าพี่น่ะ บ่งบอกว่าเศร้าซะเต็มประดา Episode #1.3 (2010)
Why so glum, chum?อิหยังเศร้านักล่ะไอ้หนุ่ม The Prestidigitation Approximation (2011)
Redheaded troll, goes by the name of Glumly.โทรลล์หัวแดงชื่อกลัมลี่ The Zarnecki Incursion (2011)
Oh, don't look so glum, Katerina.โอ้ อย่าทำหน้าหดหู่แบบนั้นสิ แคทเธอรีน่า The Last Dance (2011)
Why so glum?ทำไมถึงได้หน้าบึ้งกันจัง The Last Day (2011)
Why so glum, Hanna?ทำไมหน้าเศร้าจัง แฮนน่า? Over My Dead Body (2011)
Why are you so glum?ทำไมหน้าหม่นหมอง? Behind the Red Curtain (2013)
Of course I'm glum.เพราะงั้นหน้าฉันเเลยหม่นหมองไง Behind the Red Curtain (2013)
Why so glum, chum?ทำไมดูเศร้าจังเพื่อน Dark Hollow (2013)
Why so glum?ทำไมดูอมทุกข์จัง ? Rise of the Villains: Scarification (2015)
It's glummy!อาหย่อยจริง The BFG (2016)
Oh, that is glummy.โอ้ว อร่อยขนาดนี้ The BFG (2016)
Oh, yeah. We wouldn't have some glumptious, whizzpopping music?อ๋อใช่ เราจะไม่มีดนตรีสุดติ่งกระดิ่งหมุนเหรอ The BFG (2016)
Don't look so glum, women. It's a good agricultural school.เศร้าทำไม มหาลัยเกษตรที่นี่ดี A Dog's Purpose (2017)
#Any time you're feeling glum #เมื่อใดที่นายเศร้า An American Tail (1986)
And why are you so glum?ทำไมซึมไปล่ะ The Man in the Iron Mask (1998)
-Hey, don't sound so glum.- เฮ้ อย่าทำเสียงอย่างนั้นสิ Frailty (2001)
Don't look so glum, Shimizu.อย่ามัวเศร้าไปเลย.. ชิมิซึ Letters from Iwo Jima (2006)
Why do you look so glum? It's not like you.ทำไมทำหน้ามุ่ยล่ะ ไม่สมเป็นเธอเลยนะ Lovely Complex (2007)
Borglum commissioned to destroy landmarks in sacred Black Hills mountains."บอร์กลัมได้รับมอบหมาย ให้ทำลายเครื่องหมายตามแผนที่ ที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ หุบเขาดำ ." National Treasure: Book of Secrets (2007)
Borglum.บอร์กลัม. National Treasure: Book of Secrets (2007)
If you keep on making that glum face, both will be left unsold.ถ้าเธอทำหน้าหมองละก็ ทั้งสองอย่างคงขายไม่ออกแหงเลย Absolute Boyfriend (2008)
A man by the name of Gutzon Borglum carved it.Ein Mann namens Gutzon Borglum meißelte die Gesichter. My Fellow Americans (1996)
- "Moonglum of Elwher."- "Moonglum von Elwher." Reprisal (2006)
Borglum commissioned to destroy landmarks in sacred Black Hills mountains."Borglum beseitigt die Orientierungspunkte in den Black Hills." National Treasure: Book of Secrets (2007)
Borglum.BorglumNational Treasure: Book of Secrets (2007)
♪ may your wishes all come true ♪ ♪ may you always do for others ♪Übersetzt von crazy893 und Vikaay Korrigiert von Glumpf für subcentral.de und tv4user.de The Deep End of the Pool (2010)
LafeelicitaÜbersetzt von Vikaay, crazy893, Sogge377 und glumpf Rubber Band Ball (2010)
♪ may you always do for others ♪Übersetzt von Sogge377, Vikaay und glumpf Namaste No More (2010)
♪ and let others do for you ♪Übersetzt von Sogge377, Vikaay und glumpf Korrigiert von Fuzzy12 Solace (2010)
LA 2x02 ♪ Black Widow Original air date on September 21, 2010sunnyside-up und glumpf Black Widow (2010)
♪ to resign to maturity ♪NegroManus und lorelei Korrektur: glumpf Dual Spires (2010)
♪ embrace the deception ♪ ♪ learn how to bend ♪ ♪ your worst inhibitions ♪Übersetzung: boardlady und NegroManus Korrektur: glumpf Chivalry Is Not Dead... But Someone Is (2010)
Season 6 Episode 12 "Like a Virgin"Drops33, zerotollerance, The Hellraiser glumpf ~ Like a Virgin (2011)
The Reckoning"Drops33, zerotollerance, The Hellraiser glumpf ~ Mannequin 3: The Reckoning (2011)
Season 6 Episode 18 "Frontierland"~ Übersetzt von Drops33, The Hellraiser glumpf ~ Frontierland (2011)
Redheaded troll, goes by the name of Glumly.Rothaariger Troll, der auf den Namen Glumly hört. The Zarnecki Incursion (2011)
- Season 2, Episode 11 Two CourtsÜbersetzung: Fuzzy12 und glumpf Two Courts (2011)
♪ ♪~ Human Target S02E09 ~ ~ "Imbroglio" ~ ~ übersetzt von Fuzzy12 ~ ~ überarbeitet von glumpf ~ - Was ist das? Imbroglio (2011)
♪ Supernatural 7x07 ♪ The Mentalists Original Air Date on November 4, 2011~ Übersetzt von Drops33, zerotollerance, The Hellraiser glumpf ~ The Mentalists (2011)
♪ Supernatural 7x09 ♪ How to Win Friends and Influence Monsters Original Air Date on November 18, 2011 == sync, corrected by elderman ==~ Übersetzt von Drops33, Sogge377, The Hellraiser glumpf ~ How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
♪ Supernatural 7x12 ♪ Time After Time After Time Original Air Date on January 13, 2012~ Übersetzt von Drops33, Swini glumpf ~ ~ Syncro: Time After Time (2012)
♪ Supernatural 7x15 ♪ Repo Man Original Air Date on February 17, 2012~ Übersetzt von Drops33, zerotollerance glumpf ~ Repo Man (2012)
♪ Supernatural 7x22 ♪ There Will Be Blood Original Air Date on May 11, 2012~ Übersetzt von Drops33, The Hellraiser, zerotollerance glumpf ~ There Will Be Blood (2012)
2x06Übersetzung: glumpf, Grizzly hooky81 Over My Dead Body (2012)
* Supernatural 8x06 * Southern Comfort Original Air Date on November 7, 2012Supernatural S08E06 "Southern Comfort" Drops33, Swini glumpf ~ für SubCentral.de Southern Comfort (2012)
♪ Supernatural 8x07 ♪ A Little Slice of Kevin Original Air Date on November 14, 2012Supernatural S08E07 "Little Slice of Kevin" Drops33, Swini glumpf ~ für SubCentral.de A Little Slice of Kevin (2012)
♪ Supernatural 8x08 ♪ Hunteri Heroici Original Air Date on November 28, 2012Supernatural S08E08 "Hunteri Heroici" Drops33, Swini glumpf ~ für SubCentral.de Hunteri Heroici (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
glumDon't be so glum about it. Life has its ups and downs.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าตามอซอ[n. exp.] (nātā møsø) EN: glum face   

CMU English Pronouncing Dictionary
GLUM    G L AH1 M
GLUMLY    G L AH1 M L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glum    (j) (g l uh1 m)
glumly    (a) (g l uh1 m l ii)
glummer    (j) (g l uh1 m @ r)
glummest    (j) (g l uh1 m i s t)
glumness    (n) (g l uh1 m n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gedanke {m}; Denkweise {f} | in Gedanken | bei dem Gedanken an | in Gedanken versunken | in Gedanken versunken sein | sich über etw. Gedanken machen | sich über etw. keine Gedanken machen | sein einziger Gedanke | schwarze Gedanken | finstere Gedanken | der bloße Gedanke daran | der leitende Gedanke | der Gedanke zähltthought | in thought | at the thought of | absorbed in thought | to be sunk in thoughts; to be lost in thought | to be concerned about sth. | to be unconcerned about | his one thought | glum thoughts | dark thoughts | the very thought of it | the leading thought | it's the thought that counts [Add to Longdo]
Verdrießlichkeit {f}glumness [Add to Longdo]
bedrückt seinto feel glum [Add to Longdo]
mürrisch {adv}glumly [Add to Longdo]
niedergeschlagen; bedrückt {adj}glum [Add to Longdo]
verdrießlichglum [Add to Longdo]
verdrießlich {adv}glumly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[えい, ei] (n) awn; glume [Add to Longdo]
根暗[ねくら, nekura] (adj-na,n) dark-natured; introverted; dour; moody; insular; glum; gloomy; pessimistic [Add to Longdo]
時化る(ateji)[しける, shikeru] (v1,vi) (1) (uk) to be stormy or choppy (sea); (2) (uk) to go through hard times; to be broke; (3) (uk) to be gloomy; to be glum [Add to Longdo]
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) [Add to Longdo]
不満げ;不満気[ふまんげ, fumange] (adj-na) dissatisfied; discontented; glum; complaining [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top