Search result for

gimps

(107 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gimps-, *gimps*, gimp
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gimps มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gimps*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gimp[N] ผ้าระบายของชายผ้า
gimp[SL] คนพิการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gimp(จิมพ) n. ขลิบด้าย,ความองอาจ,ความกระตือรือร้น,กำลังวังชา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So that gimp doctors Don't have to look all over the placeดังนั้นหมอที่ลอยชายไม่สามารถดูแลได้ทั่วทุกที่ Not Cancer (2008)
Don't you work with three other doctors and a grouchy gimp?คุณไม่ได้ทำงานกับหมออีก 3 คนหรือ แล้วก็ คนพิการที่เจ้าอารมณ์ Emancipation (2008)
It's an insult to all the other gimps out there.เป็นการปกปิด\ ความเก็บกดของคนอื่น House Divided (2009)
- Well, I can't have a gimpy kid.คุณอาจตายได้ นี่ หนูไม่อยากมีลูกที่ไม่มีขา Blink (2010)
Honey, I know I haven't been your father for long, but if you say "gimp" one more time, I'm gonna smack you.ที่รัก พ่อรู้\ พ่อไม่ได้ทำหน้าที่พ่อของลูกมายาวนาน แต่ถ้าลูกพูดว่า \"ขาพิการ\" อีกครั้ง\ พ่อจะตบปากลูก Blink (2010)
Oh, it's time to feed my gimp. Oh, and also, Figgins wants to see us.โอ้ ถึงเวลาต้องให้อาหารสัตว์เลี้ยงแล้ว ที่จริง ฟิิกกินส์อยากพบเราล่ะ Audition (2010)
Gimp.ไอ้ง่อย Hick (2011)
Gimp.ง่อยเอ๊ย Hick (2011)
Gimp!ไอ้ง่อย! Hick (2011)
It's him, the gimp.นั่นไง เจ้าง่อยน่ะ Hick (2011)
Now why don't you just gimp your way on over there to the kitchen and get us some 7-Up there, cowboy.ทีนี้ นายก็ เข้าไปในครัว แล้วเอา 7-Up มาเพิ่ม Hick (2011)
Why is Pierce dressed as the gimp from Pulp Fiction? Oh. The wallet, milkshakes...ทำไมเพียร์ซถึงแต่งตัวเป็น The Gimp จากเรื่อง Pulp Fiction? กระเป๋าเงิน, มิลค์เชค... Critical Film Studies (2011)
I ordered me a gimp-mobile.น้าได้สั่งซื้อรถเข็นไอ้ด้วน Crawl Space (2011)
He'll break out his box cutter on his sorry gimp ass.เขาชักมีดคัตเตอร์ออกมากรีดคอหอยคน อย่างสีหน้าที่เลือดเย็นของเขา Hermanos (2011)
They're all gimps at that school.พวกที่โรงเรียนก็กิน Wild Bill (2011)
I'm guessing it's the motel gimp.น่าจะเป็นฝีมือของไอ้บ้าที่โรงแรม Nebraska (2011)
No, no, no. The -- the gimp hand.ไม่ใช่ ข้างที่มีแผลน่ะ Hello, Cruel World (2011)
Bobby, I'm a gimp.บ๊อบบี้ ฉันยังพิการอยู่นะ The Girl Next Door (2011)
Get up, gimp!ลุกขึ้นมา ไอ้เห่ย American Reunion (2012)
- Oh, no, no, no, gimpy.ไม่นะ ไม่ ไม่ ยายเป๋ Mai Ka Wa Kahiko (2012)
We could handle Gimpy and the Tarantula Head and Richie Poor, because you guys were national champs like us, but our invitation was not extended to pre-op Precious based on the novel Barf and Mike and Molly's daughter as part of our crew.เราสามารถรับเด็กพิการ และยัยหัวแมงมุมทารันทูลา และนายริชชี่ แสนจนได้อยู่นะ เพราะพวกนายเป็นแชมป์ระดับระดับประเทศ The New Rachel (2012)
Are you saying we don't have character, gimpy leg?นี่นายดูถูกว่าพวกเราไม่มีเอกลักษณ์หรือไง? De Marathon (2012)
You know them as the pimp and the gimp.ที่เรารู้จักในฉายา คุณตัวและเด็กพิการ Makeover (2012)
I do whatever I want. This is my gimp.ฉันทำได้ทุกอย่างที่ต้องการ นี่มันของของข้า This Is the End (2013)
"Jack Crawford's crime gimp". It certainly creates an image."ชายพิกลทางจิตที่ช่วยแจ็ค ครอว์ฟอร์ด" ถือว่าสร้างภาพให้ผู้คนพอสมควร Amuse-Bouche (2013)
[ Sighs ] Well, bring out the Gimp.[การทอดถอนใจ] ดีนำมาออก Gimp Pulp Fiction (1994)
I think the Gimp's sleepin'.ผมคิดว่านอน Gimp ของ ' Pulp Fiction (1994)
Gimpo Airport Flight to Chejuสนามบินกิมโพ เที่ยวบินไปเชจู Art of Seduction (2005)
And thanks for making me remember, Gimp.และขอบคุณสำหรับการทำผมจำ กิมป Sex Trek: Charly XXX (2007)
Gimp, what gives?กิมป สิ่งที่ให้ Sex Trek: Charly XXX (2007)
That's Gimpy and the guys at the bakery. They are my best friends.ที่เดี้ยงและพวกที่เบเกอรี่ พวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน Sex Trek: Charly XXX (2007)
I'd like to be smarter... so that I could understand Gimpy and the fellas at the bakery.ฉันต้องการที่จะเป็นอย่างชาญฉลาด เพื่อที่ฉันจะเข้าใจเดี้ยงและ เพื่อน ที่เบเกอรี่ Sex Trek: Charly XXX (2007)
- Come on, Charly, just one beer. - No, I can't. Not tonight, Gimp.มาสิ ชาลี เพียงหนึ่งเบียร์ ไม่ฉันไม่สามารถ ไม่ได้คืนนี้ กิมป Sex Trek: Charly XXX (2007)
- Charly, I'm disappointed in you. - Don't be mad at me, Gimp.ชาลี ฉันผิดหวังในตัวคุณ อย่าโกรธที่ฉัน กิมป Sex Trek: Charly XXX (2007)
No, I put a quarter in there, Gimp. A real quarter.ไม่ฉันใส่ไตรมาสในนั้น กิมปไตรมาสจริง Sex Trek: Charly XXX (2007)
- Charly, you hear it's liable to snow tonight? - I don't know. I didn't hear that, Gimp.ชาลี คุณได้ยินมันเป็นแนวโน้มที่จะมีหิมะตกคืนนี้ ผมไม่ทราบว่า ฉันไม่ได้ยินว่า กิมป Sex Trek: Charly XXX (2007)
- You know what day it is? - I don't know, Gimp.คุณรู้ว่าสิ่งวันมันคืออะไร ผมไม่ทราบ กิมป Sex Trek: Charly XXX (2007)
- Hey, Gimp. - Yeah?เฮ้ กิมป ใช่? Sex Trek: Charly XXX (2007)
- Gimp, you kidding? - What do you mean, kidding, Joey?กิมป คุณล้อเล่น ทำในสิ่งที่คุณหมายถึงล้อเล่น โจอี้? Sex Trek: Charly XXX (2007)
You,me and the gimp over there,we gonna run this place?นาย ฉันแล้วก็ไอ้เห่ยตรงนั้นจะคุมที่นี่เหรอ? Bang and Burn (2007)
... sora, grosbeak, hawfinch, lanner, barbet, lory, mooruk, trogon...... Sumpfhuhn, Hakengimpel, Kernbeißer, The Falls (1980)
Well, my plan is to wait here until Goober lets us out.Und, mein Plan ist, dass wir hier warten, bis der Gimpel uns rauslässt. The Greatest Birthday on Earth (1989)
An idiot, a moron, dolt, dullard, cretin.Ein Idiot, ein Depp, ein Gimpel, ein Esel, ein Schwachkopf. The Agony of De-Feet (1990)
I have been unable to create a path around the Borg implant.Ich habe noch keine Verbindung, die die Borgimplantate umgeht. The Best of Both Worlds: Part II (1990)
For I mine own gained knowledge should profane if I would time expend with such a snipe but for my sport and profit.Mein reifes Urteil würde ich ja entweihen, vertändelte ich mir den Tag mit einem solchem Gimpel ohne Nutz und Spaß. Othello (1995)
But those systems are swarming with Borg implants.Aber es wimmelt in ihr von Borgimplantaten. The Gift (1997)
Having half our propulsion system overrun by Borg implants doesn't make repairs any easier.Das Antriebssystem ist von Borgimplantaten überwuchert. The Gift (1997)
A Borg implant--it's pressing against her trochlear nerve.Ein Borgimplantat. Es drückt gegen ihren Trochlearnerv. The Gift (1997)
Now that the Borg implants are being excised, your human systems are free to thrive and thriving they are.Ohne die Borgimplantate können Ihre menschlichen Systeme übernehmen. The Gift (1997)
The dormant nanoprobes in Seven of Nine's cells have reasserted themselves. Taken over blood cell production, and they're growing new Borg implants.Die ruhenden Nanosonden sind wieder stärker geworden, haben Blutzellen übernommen und lassen neue Borgimplantate wachsen. The Raven (1997)

CMU English Pronouncing Dictionary
GIMPEL    G IH1 M P AH0 L

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gimpe {m}gimp [Add to Longdo]
Gimpel {m} [ornith.]Eurasian Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula) [Add to Longdo]
Hakengimpel {m} [ornith.]Pine Grosbeak (Pinicola enucleator) [Add to Longdo]
Karmingimpel {m} [ornith.]Common Rosefinch (Carpodacus erythrinus) [Add to Longdo]
Gimpelorganist {m} [ornith.]Jamaican Euphonia [Add to Longdo]
Bartgimpelfink {m} [ornith.]Lesser Antillean Bullfinch [Add to Longdo]
Rotkopf-Gimpelfink {m} [ornith.]Ruerto Rican Bullfinch [Add to Longdo]
Rotsteiß-Gimpelfink {m} [ornith.]Greater Antillean Bullfinch [Add to Longdo]
Goldbug-Gimpelfink {m} [ornith.]Yellow-shouldered Grassquit [Add to Longdo]
Blaßfuß-Gimpelfink {m} [ornith.]St Lucia Black Finch [Add to Longdo]
Schwarzgimpelfink {m} [ornith.]Cuban Bullfinch [Add to Longdo]
Gimpeltangare {f} [ornith.]Cinnamon Tanager [Add to Longdo]
Papageischnabelgimpel {m} [ornith.]Maui Parrotbill [Add to Longdo]
Laysangimpel {m} [ornith.]Laysan Finch [Add to Longdo]
Nihoagimpel {m} [ornith.]Nihoa Finch [Add to Longdo]
Burtongimpel {m} [ornith.]Red-browed Rosefinch [Add to Longdo]
Cassingimpel {m} [ornith.]Cassin's Finch [Add to Longdo]
Edwardsgimpel {m} [ornith.]Large Rosefinch [Add to Longdo]
Auroragimpel {m} [ornith.]Stresemann's Rosefinch [Add to Longdo]
Hausgimpel {m} [ornith.]House Finch [Add to Longdo]
Dünnschnabelgimpel {m} [ornith.]Dark Rosefinch [Add to Longdo]
Schmuckgimpel {m} [ornith.]Beautiful Rosefinch [Add to Longdo]
Felsengimpel {m} [ornith.]Rose-breasted Rosefinch [Add to Longdo]
Purpurgimpel {m} [ornith.]Purple Finch [Add to Longdo]
Rosenmantelgimpel {m} [ornith.]Red-mantled Rosefinch [Add to Longdo]
Rosenbrauengimpel {m} [ornith.]Pink-browed Rosefinch [Add to Longdo]
Fleckengimpel {m} [ornith.]Spot-winged Rosefinch [Add to Longdo]
Roborowskigimpel {m} [ornith.]Tibet Rosefinch [Add to Longdo]
Rosengimpel {m} [ornith.]Pallas's Rosefinch [Add to Longdo]
Blanfordgimpel {m} [ornith.]Blanford's Rosefinch [Add to Longdo]
Berggimpel {m} [ornith.]Caucasian Great Rosefinch [Add to Longdo]
Gebirgsgimpel {m} [ornith.]Eastern Great Rosefinch [Add to Longdo]
Einödgimpel {m} [ornith.]Sinai Rosefinch [Add to Longdo]
Weißbrauengimpel {m} [ornith.]White-browed Rosefinch [Add to Longdo]
Bindengimpel {m} [ornith.]Three-banded Rosefinch [Add to Longdo]
Rubingimpel {m} [ornith.]Vinaceous Rosefinch [Add to Longdo]
Scharlachgimpel {m} [ornith.]Scarlet Finch [Add to Longdo]
Rosenbauch-Schneegimpel {m} [ornith.]Rosy Finch [Add to Longdo]
Mattenschneegimpel {m} [ornith.]Brandt's Rosy Finch [Add to Longdo]
Waldschneegimpel {m} [ornith.]Hodgson's Rosy Finch [Add to Longdo]
Pirolgimpel {m} [ornith.]Oriole-Finch [Add to Longdo]
Einfarbgimpel {m} [ornith.]Sao Thome Grosbeak-Weaver [Add to Longdo]
Rhododendrongimpel {m} [ornith.]Red-headed Finch [Add to Longdo]
Mohrengimpel {m} [ornith.]Gold-headed Finch [Add to Longdo]
Goldrückengimpel {m} [ornith.]Orange Bullfinch [Add to Longdo]
Maskengimpel {m} [ornith.]Beavan's Bullfinch [Add to Longdo]
Rotkopfgimpel {m} [ornith.]Red-headed Bullfinch [Add to Longdo]
Weißwangengimpel {m} [ornith.]Philippine Bullfinch [Add to Longdo]
Azorengimpel {m} [ornith.]Azores Bullfinch [Add to Longdo]
Schuppenkopfgimpel {m} [ornith.]Brown Bullfinch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  GIMPS
         Great Internet Mersenne Prime Search (Internet)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top