Search result for

gattes

(161 entries)
(0.024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gattes-, *gattes*, gatte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gattes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gattes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regatta[N] การแข่งเรือ, Syn. boat race, yacht race

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gattabbr. General Agreement on Tariffs and Trade ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับภาษีศุลกากรและการค้า
regatta(รีกา'ทะ,รีแกท'ทะ) n. การแข่งเรือ,ประเพณีการแข่งเรือ, Syn. boat race

English-Thai: Nontri Dictionary
regatta(n) ประเพณีการแข่งเรือ,การแข่งเรือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยอัตราภาษีศุลกากรและการ ค้า(แกตต์)
สนธิสัญญาหลายฝ่ายว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2491 โดยมีสมาชิกที่เริ่มก่อตั้ง 23 ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้การค้าของโลกดำเนินไปได้โดยเสรีและตั้งอยู่ บนพื้นฐานที่มั่นคง อันจะเป็นการส่งเสริมความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาและความกินดีอยู่ดีของประชากรทั่วโลก บทบาทที่สำคัญของแกตต์คือ 1) บทบาทในการลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศทางด้านภาษีศุลกากรและมิใช่ภาษี ศุลกากร โดยได้จัดให้มีการเจรจาการค้าหลายฝ่ายเพื่อลดอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้า นำเข้า และอุปสรรคทางการค้าอื่นๆ ลงเป็นรอบๆ ซึ่งผ่านมาแล้วรวมทั้งสิน 8 รอบ รอบสุดท้ายจบลงที่ปลาย พ.ศ. 2538 รู้จักกันโดยทั่วไปว่า การเจรจารอบอุรุกวัย (ดู Uruguay Round) 2) บทบาทในการออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับสำหรับการค้าระหว่างประเทศ 3) บทบาทในการเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การหารือ การเจรจาไกล่เกลี่ยและยุติข้อพิพาท แกตต์ได้รับการยกฐานะจากเดิม ซึ่งเป็นเพียงข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศให้เป็นองค์การการค้าโลก (ดู WTO) ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกกับธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหลังเสร็จสิ้นการเจรจารอบอุรุกวัย เมื่อ พ.ศ. 2536 [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Race?Regatta? Tentacles (1977)
This is Yoko Delgatto.คุณต้องการที่จะพูด กับพ่อของหนูหรือคะ 2012 (2009)
Manny called in sick, says he has shingles, so I'm delivering the Bugatti to Mr. Endicott.[มันเจ๋งมากๆ! ] [มันยังไม่จบ! Our Family Wedding (2010)
He's not gonna start driving a Bugatti.ไม่ได้จะเริ่มขับรถ BugattNeighborhood Watch (2012)
That's Bugatti Veyron territory, and you know it!แรงระดับบูกัตติ เวย์รอนเชียวนะ พวกนายก็รู้ Episode #18.1 (2012)
Let's put them in Veyrons, Bugatti. You could get two for that.เอาเงินซื้อบูกัตติ เวย์รอนกัน/น่าซื้อนะ อาจจะได้สองคันด้วย Episode #18.3 (2012)
It seems like that regatta was just...รู้สึกอย่างกับการแข่งเรือนั่น เพิ่งเกิดขึ้น... Illumination (2013)
And I can go right to the pros, and buy me a Bugatti."แทนที่จะไปชกอาชีพ แล้วไปซื้อบูกัตติขับ" CounterPunch (2017)
Husband?Gatte? The Brothers Grimm (2005)
Regatta, not drag race!การแข่งเรือ ไม่ใช่การแข่งลาก The Joy Luck Club (1993)
Welcome to Gattaca.ยินดีต้อนรับสู่"แกตตาก้า" Gattaca (1997)
At Gattaca?ที่กัตตากา? Gattaca (1997)
Welcome to Gattaca, gentlemen.- ยินดีต้อนรับสู่แกททาคาทุกท่าน/N Gattaca (1997)
Jerome had been engineered with everything he needed to get into Gattaca except the desire to do so.เจอโรมจัดการให้ทุกอย่างที่ แกตตาก้าต้องการ ยกเว้นความตั้งใจ Gattaca (1997)
In the guise of Jerome Morrow I've risen quickly through the ranks of Gattaca.หลังได้เป็นเจอโรม\ ตำแหน่งผมสูงขึ้นเรื่อยๆ Gattaca (1997)
Please check the latest Gattaca bulletin.Please check the latest Gattaca bulletin. Gattaca (1997)
Draw a five-mile radius around Gattaca, sweep again. Random stops.ในรัสมี 5 ไมล์รอบๆกัตตากา,\ ค้นหาดูอีกครั้ง และสุ่มตรวจ Gattaca (1997)
-A borrowed ladder at Gattaca? -Far-fetched, but that is another possibility.ใช้กัตตาการ์เป็นบันไดงั้นรึ นั้นอาจจะดูไกลเกินจริงนะ, แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ Gattaca (1997)
Yeah, the Mackinaw-Regatta is going on. It's the biggest regatta on Lake Michigan.มีครับ เรามีแข่งเรือที่ใหญ่ที่สุด ในทะเลสาบมิชิแกนเลยทีเดียวนะครับ The Jackal (1997)
Naisille, lapsille, vanhoille sekä ritareille, sotureille ja kuningattarellenne.ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่ อัศวินทุกคน และทหารทั้งหมด Kingdom of Heaven (2005)
Kuningattaren ei kuulu kävellä.ราชินีไม่จำเป็นต้องเดิน. Kingdom of Heaven (2005)
Mika. Oki agatte yokumiruto nankatadori tsukesojyanOki agatte yokumiruto nankatadori tsukesojyan Koizora (2007)
Kanashimi ni sayounara Tsukarehatete ashi ga tomarutoki sukoshidake burigatte yoTsukarehatete ashi ga tomarutoki sukoshidake burigatte yo Koizora (2007)
I am weaponless: your husband will not turn away a wounded guest.Waffenlos bin ich: dem wunden Gast wird dein Gatte nicht wehren Die Walküre (1980)
In the mountains where you hide yourself to escape your wife's eye,Wo in Bergen du dich birgst, der Gattin Blick zu entgehn... Die Walküre (1980)
As wedlock's guardian I listened to him and swore sternly to punish the misdeed by the audacious, sacrilegious pair who have wantonly wronged a husband.Der Ehe Hüterin hörte ihn verhieß streng zu strafen die Tat des frech frevelnden Paars das kühn den Gatten gekränkt Die Walküre (1980)
Your faithful wife you have constantly betrayed.Die treue Gattin trogest du stets Die Walküre (1980)
My husband cannot wish for that, he would not profane a goddess so!Das kann mein Gatte nicht wollen Die Walküre (1980)
Let her shield today defend your immortal wife's sacred honour!Deiner ew'gen Gattin heilige Ehre beschirme heut ihr Schild! Die Walküre (1980)
A husband will win her feminine favours.Ein Gatte gewinnt ihre weibliche Gunst Die Walküre (1980)
There's a real tug of war going on between the different factions of the Nazi military.Zwischen den verschiedenen Waffengattungen der Naziwehrmacht findet ein Grabenkrieg statt. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
Perhaps Mrs. Hackercould lock her in herroom?Aber möglicherweise kann Ihre Gattin sie in ihr Zimmer sperren? The Right to Know (1980)
Allow me, Madam, to take for a moment my father's place and forgive me if I tell you I never saw anybody more charming than you are that I can understand no happiness to equal that of pleasing you and that to be your husband is a glory a felicity, I should prefer to the destinies of the greatest princes.Erlaubt, mein Fräulein, dass ich meines Vaters Stelle vertrete und Euch sage, dass ich nie ein reizenderes Wesen sah, dass es ein Glück wäre, Euch zu gefallen. Euer Gatte zu sein, schließt eine Seligkeit in sich, die ich dem Glanz der Fürsten dieser Erde vorziehen würde. The Miser (1980)
HERE LIES MY BELOVED WIFE.Hier ruht meine geliebte Gattin The King and the Mockingbird (1980)
What was their marriage like? - Good.Wie war das Verhältnis der Ehegatten? From the Life of the Marionettes (1980)
He's a rich husband...Der Gatte ist reich ... The Lady Banker (1980)
The lenient American husband of the questionable Camille.Der gefällige amerikanische Gatte der zweideutigen Camille. The Lady Banker (1980)
My dear husband, bedtime.Lieber Gatte, wir gehen schlafen. The Lady Banker (1980)
"The manufacturer kills his wife before killing himself,"Unternehmer tötet Gattin und begeht Selbstmord. The Lady Banker (1980)
Senor Leggetti, Mr. MorganDavid Leggatti. Mister Morgan. Battle Creek Brawl (1980)
Signorina, have you seen my wife anywhere?Verzeihung, haben Sie meine Gattin gesehen? City of Women (1980)
I've seen many wives since I've worked for Dr. ZuberkockIch habe hier so viele Gattinnen gesehen! City of Women (1980)
Since the VUE, Standard Fallaby has developed an interest in the Corvidae.Seit dem GUE hat Standard ein Interesse an der Gattung der Krähen entwickelt. The Falls (1980)
Cisgatten Fallbazz lived off the Goldhawk Road in a house fronted by a monkey-puzzle tree.Cisgatten Fallbazz wohnte in der Nähe der Goldhawk Road in einem Haus, vor dem eine Araukarie stand. The Falls (1980)
Thanks to the VUE, Cisgatten was obliged to wear rubber gloves to stop his hands from drying out.Dank dem GUE war Cisgatten gezwungen, Handschuhe zu tragen, damit seine Hände nicht austrockneten. The Falls (1980)
The brothers bought a cottage on the Lleyn Peninsula, since burnt down, where Cisgatten had met Cathine Fallbutus as a child.Die Brüder hatten ein Bauernhaus auf der Halbinsel Lleyn gekauft, wo Cisgatten als Kind Cathine Fallbutus kennen gelernt hatte. The Falls (1980)
Against his brother's opposition Cisgatten proposed marriage to her.Gegen den Willen seines Bruders hatte Cisgatten um ihre Hand angehalten. The Falls (1980)
Now that his brother was out of the way, Cisgatten is keen to approach Cathine Fallbutus a second time.Jetzt, da sein Bruder aus dem Weg war, war Cisgatten darauf erpicht, es ein zweites Mal zu versuchen. The Falls (1980)
Betheda Fallbutus had come to England with her American husband to take advantage of the Welfare State to raise a large family.Betheda Fallbutus kam mit ihrem amerikanischen Gatten nach England, um ihre große Familie im Schoße des Wohlfahrtsstaats aufzuziehen. The Falls (1980)
In honour of this chair and in his pursuit of Cathine the toy-maker, Cisgatten Fallbazz, had given Menenome and Olivine a picture book.Zweifellos auch um Cathines Aufmerksamkeit zu erregen, hatte Cisgatten Fallbazz Menenome und Olivine ein Bilderbuch geschenkt. The Falls (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gattThe coxswain egged his crewmen on, and made a winning spurt at the last lap of the regatta.
gattJapan has been one of the greatest beneficiaries of the free trade system under the GATT regime.
gattNew GATT resolutions could create a real shake-up.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก็ตต์[org.] (Kaet) EN: GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)   FR: GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) ; Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า[org] (Khøtoklong Thūapai Wādūay Phikat Attrā Phāsī Sunlakākøn Lae Kānkhā) EN: General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)   FR: Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)

CMU English Pronouncing Dictionary
GATT    G AE1 T
GATTY    G AE1 T IY0
GATTI    G AE1 T IY0
GATTON    G AE1 T AH0 N
GATTIS    G AE1 T IY0 Z
GATTIS    G AE1 T IH2 S
GATTEN    G AE1 T AH0 N
GATTING    G AE1 T IH0 NG
REGATTA    R IH0 G AA1 T AH0
GATTUSO    G AA0 T UW1 S OW0
HOGGATT    HH AA1 G AH0 T
REGATTAS    R AH0 G AA1 T AH0 Z
LAGATTUTA    L AA0 G AA0 T UW1 T AH0
DELLIGATTI    D EH0 L IY0 G AA1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
GATT    (n) (g a1 t)
regatta    (n) (r i1 g a1 t @)
regattas    (n) (r i1 g a1 t @ z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
使い勝手[つかいがって, tsukaigatte] (n) ความสะดวกในการใช้ เช่น 使い勝手がいい (ใช้ง่าย) หรือ 使い勝手が悪い (ใช้ยาก)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
合体[がったい, gattai] Thai: รวมตัวกัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Art {f}; Gattung {f}; Sortierung {f}sort [Add to Longdo]
Begattung {f}copulation [Add to Longdo]
Buchgattung {f}genre; type of book [Add to Longdo]
Ehegatte {m} | Ehegatten {pl}; Ehegattinnen {pl}spouse | spouses [Add to Longdo]
Ehegatten {pl}husband and wife [Add to Longdo]
Fallgatter {n}; Fallgitter {n}portcullis [Add to Longdo]
Fregatte {f} | Fregatten {pl}frigate | frigates [Add to Longdo]
Gatte {m}; Gemahl {m}husband [Add to Longdo]
Gatte {m} | Gatten {pl}spouse | spouses [Add to Longdo]
Gatter {n}gate [Add to Longdo]
Gattin {f}wife [Add to Longdo]
Gattung {f}genus; species; kind; type [Add to Longdo]
Gattung {f}art form; genre [Add to Longdo]
Gattung {f}generic group [Add to Longdo]
Gattungsbegriff {m}common noun [Add to Longdo]
Gattungsmerkmal {n}generic marking [Add to Longdo]
Gattungsname {m}; Gattungsbegriff {m} | Gattungsnamen {pl}generic name | generic names [Add to Longdo]
Geschlechter {pl}; Gattungen {pl}genera [Add to Longdo]
Regatta {f}; Wettsegeln {n} [sport]regatta [Add to Longdo]
Segelregatta {f} [sport]sailing regatta [Add to Longdo]
Sorte {f}; Art {f}; Gattung {f} | Sorten {pl}sort | sorts [Add to Longdo]
Speigatt {m}scupper [Add to Longdo]
Speigatten {pl} [naut.]scuppers [Add to Longdo]
Sperreingang {m} (bei Gattern)inhibiting input [Add to Longdo]
begatten | begattend | begattet | begattet | begatteteto copulate | copulating | copulated | copulates | copulated [Add to Longdo]
ergattern | ergatternd | ergattert | ergattert | ergatterteto get hold of | getting hold of | got hold of | gets hold of | got hold of [Add to Longdo]
ergatternto snatch [Add to Longdo]
Weißbauch-Fregattvogel {m} [ornith.]Christmas Isl. Frigate Bird [Add to Longdo]
Adlerfregattvogel {m} [ornith.]Ascension Frigate Bird [Add to Longdo]
Arielfregattvogel {m} [ornith.]Lesser Frigate Bird [Add to Longdo]
Prachtfregattvogel {m} [ornith.]Magnificent Frigate Bird [Add to Longdo]
Bindenfregattvogel {m} [ornith.]Great Frigate Bird [Add to Longdo]
GATT : Allgemeinsames Zoll- und HandelsabkommenGATT : General Agreement on Tariffs and Trade [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GATT[ガット, gatto] (n) (See 関税貿易一般協定) General Agreement on Tariffs and Trade; GATT [Add to Longdo]
がったんごっとん[, gattangotton] (n) clickety-clack (e.g. train sound) [Add to Longdo]
がっつく[, gattsuku] (v5k,vi) (See がつがつ) to be greedy; to devour greedily [Add to Longdo]
がっつり;ガッツリ[, gattsuri ; gattsuri] (adv) (sl) firmly; plentifully; with all one's might [Add to Longdo]
に従って[にしたがって, nishitagatte] (exp) in accordance with; according to; (P) [Add to Longdo]
アーガット[, a-gatto] (n) ergot [Add to Longdo]
ガッタブル[, gattaburu] (n) (See GATT) gattable [Add to Longdo]
ガッツ[, gattsu] (n) guts; (P) [Add to Longdo]
ガッツポーズ[, gattsupo-zu] (n) triumphant pose assumed by an athlete (wasei [Add to Longdo]
ガット[, gatto] (n) (1) gut (i.e. used to make violin strings); catgut; (2) (See GUT) grand unified theory; GUT; (P) [Add to Longdo]
ガットギター[, gattogita-] (n) gut guitar [Add to Longdo]
レガッタ[, regatta] (n) regatta; (P) [Add to Longdo]
間違っても[まちがっても, machigattemo] (adv) never (even in error); never, ever; never, no matter what happens [Add to Longdo]
関税と貿易に関する一般協定[かんぜいとぼうえきにかんするいっぱんきょうてい, kanzeitobouekinikansuruippankyoutei] (n) General Agreement on Tariffs and Trade (abolished in 1995); GATT [Add to Longdo]
関税貿易一般協定[かんぜいぼうえきいっぱんきょうてい, kanzeibouekiippankyoutei] (n) General Agreement on Tariffs and Trade (abolished in 1995); GATT [Add to Longdo]
願ったり叶ったり[ねがったりかなったり, negattarikanattari] (n) everything working out as desired [Add to Longdo]
願ってもない;願っても無い[ねがってもない, negattemonai] (exp,adj-i) best one could ask for; just what one wants; welcome (news); heaven-sent [Add to Longdo]
規約に従って[きやくにしたがって, kiyakunishitagatte] (exp) {comp} according to the rules [Add to Longdo]
競漕[きょうそう, kyousou] (n,vs) regatta; boat race [Add to Longdo]
曲がった[まがった, magatta] (adj-f) (1) (See 曲がる・1) bent; curved; warped; winded; twisted; (2) awry; askew; crooked [Add to Longdo]
金玉が上がったり下ったり[きんたまがあがったりくだったり, kintamagaagattarikudattari] (exp) being held in suspense; being on edge [Add to Longdo]
言いやがって[いいやがって, iiyagatte] (exp) (See やがる) don't try and tell me that!; don't try that shit on me [Add to Longdo]
公武合体[こうぶがったい, koubugattai] (n) shogunate marital union with the Imperial Family [Add to Longdo]
公武合体論[こうぶがったいろん, koubugattairon] (n) (late Edo-period) idea of uniting the court and the shogunate [Add to Longdo]
広がった枝[ひろがったえだ, hirogattaeda] (n) spreading branches; (P) [Add to Longdo]
合体[がったい, gattai] (n,vs) (1) union; coalescence; amalgamation; combination; alliance; annexation; incorporation; (2) copulation; penetration [Add to Longdo]
合点[がてん(P);がってん, gaten (P); gatten] (n,vs) consent; assent; understanding; agreement; comprehension; grasp; (P) [Add to Longdo]
三尺下がって師の影を踏まず;三尺さがって師の影を踏まず[さんじゃくさがってしのかげをふまず, sanjakusagatteshinokagewofumazu] (exp) (See 三尺去って師の影を踏まず) a student must never forget to honor their teacher (honour) [Add to Longdo]
三歩下がって師の影を踏まず;三歩さがって師の影を踏まず[さんぽさがってしのかげをふまず, sanposagatteshinokagewofumazu] (exp) a student must never forget to honor their teacher (honour) [Add to Longdo]
使いかって;使い勝手[つかいかって;つかいがって(使い勝手), tsukaikatte ; tsukaigatte ( tsukaigatte )] (exp) ease of use; user-friendliness; usability [Add to Longdo]
自分勝手;自分かって[じぶんかって;じぶんがって(自分勝手), jibunkatte ; jibungatte ( jibunkatte )] (adj-na,n) (very) selfish; self-centered; self-centred; without consulting anybody (else) [Add to Longdo]
手前勝手[てまえがって, temaegatte] (adj-na,n) self-centered; self-centred; selfish [Add to Longdo]
従って[したがって, shitagatte] (conj) (uk) (See にしたがって) therefore; consequently; accordingly; (P) [Add to Longdo]
小股の切れ上がったいい女[こまたのきれあがったいいおんな, komatanokireagattaiionna] (n) slender and smartly shaped woman [Add to Longdo]
上がったり[あがったり, agattari] (exp) (See 上がる・あがる・13) doomed; in a bad state; poor (e.g. business); (P) [Add to Longdo]
身勝手[みがって, migatte] (adj-na,n) selfishness; egoism; egotism [Add to Longdo]
尖った[とがった, togatta] (adj-f) pointed; sharp [Add to Longdo]
早合点[はやがってん;はやがてん, hayagatten ; hayagaten] (n,vs) jumping to a hasty conclusion [Add to Longdo]
長たらしい;長ったらしい[ながたらしい(長たらしい);ながったらしい(長ったらしい), nagatarashii ( chou tarashii ); nagattarashii ( nagatta rashii )] (adj-i) tedious; lengthy; overlong; long-winded [Add to Longdo]
独り合点;一人合点[ひとりがてん;ひとりがってん, hitorigaten ; hitorigatten] (n,vs) rash assumption; hasty conclusion [Add to Longdo]
陸に上がった河童[おかにあがったかっぱ, okaniagattakappa] (exp) (See 河童・1) a fish out of water; a kappa up on the land [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
关税与贸易总协定[guān shuì yǔ mào yì zǒng xié dìng, ㄍㄨㄢ ㄕㄨㄟˋ ㄩˇ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄗㄨㄥˇ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / 貿] GATT, the 1995 General Agreement on Tariffs and Trade [Add to Longdo]
关贸总协定[guān mào zǒng xié dìng, ㄍㄨㄢ ㄇㄠˋ ㄗㄨㄥˇ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / 貿] GATT, the 1995 General Agreement on Tariffs and Trade [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
規約に従って[きやくにしたがって, kiyakunishitagatte] according to the rules [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
思い上がった[おもいあがった, omoiagatta] eingebildet, arrogant [Add to Longdo]
種類[しゅるい, shurui] -Art, Sorte, Gattung [Add to Longdo]
配偶者[はいぐうしゃ, haiguusha] -Gatte, -Gattin, Ehepartner [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top