Search result for

gala

(117 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gala-, *gala*
English-Thai: Longdo Dictionary
galaxy(n) ดาราจักร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gala[N] งานรื่นเริง, See also: งานกาลา, Syn. affair, function
galaxy[N] กลุ่มดาวกาแล็กซี, Syn. cosmic system, star cluster
galaxy[N] ทางช้างเผือก
galactic[ADJ] เกี่ยวกับกาแล็กซี่, See also: เกี่ยวกับทางช้างเผือก, Syn. cosmic, universal, extraterrestial
galangal[N] ข่า
galactose[N] น้ำตาลกาแล็กโตส, See also: น้ำตาลที่ละลายในน้ำได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gala(เก'ละ) adj. รื่นเริง,สนุกสนาน,หรูหรา. n. การเฉลิมฉลอง,วันเทศกาล,การบันเทิงพิเศษ,งานรื่นเริง,เสื้อผ้าหรูหรา, Syn. party,feast
galact-Pref. มีความหมายว่า" นม"
galactagogue(กะแลค'ทะกอก) adj. ซึ่งเพิ่มหรือกระตุ้นการคัดหลั่งน้ำนม ขับน้ำนม,n. ยาขับน้ำนม
galactic(กะแลค'ทิค) adj. เกี่ยวกับกาแล๊กซี่,เกี่ยวกับทางช้างเผือก,เร่งน้ำนม,ขับน้ำนม
galactorrheaน้ำนมไหลมากผิดปกติ
galactose(กะแลค'โทส) n. น้ำตาลที่เป็นmonosaccharide ชนิดหนึ่ง
galantine(แกล'ลันทีน) n. เนื้อแช่เย็น,ม้วนเนื้อแช่เย็น, Syn. congeal
galaxy(แกล'ลัคซี) n. กาแล็กซี,หมู่ใหญ่มากของดวงดาว,ทางช้างเผือก

English-Thai: Nontri Dictionary
gala(adj) เกี่ยวกับการฉลอง,เกี่ยวกับงานรื่นเริง,สนุกสนาน,รื่นเริง
gala(n) การฉลอง,งานรื่นเริง,วันเทศกาล
galaxy(n) กลุ่มดาว,ทางช้างเผือก,หมู่คนแต่งกายงดงาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
galactagogue; galactogogue; lactagogueยาขับน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
galactogogue; galactagogue; lactagogueยาขับน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
galactorrhea; galactorrhoeaอาการน้ำนมไหล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
galactorrhoea; galactorrheaอาการน้ำนมไหล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Galactansกาแลคแตน [การแพทย์]
Galactogenกาแลคโตเจ้น [การแพทย์]
Galactopoiesisน้ำนมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา [การแพทย์]
Galactorrheaน้ำนมไหลผิดปกติ, มีน้ำนมไหล, น้ำนมไหล, การหลั่งน้ำนมผิดปกติ [การแพทย์]
Galactorrhea Amenorrhea Syndromeกลุ่มอาการน้ำนมไหลและประจำเดือนหยุด [การแพทย์]
Galactorrhoeaน้ำนมไหล [การแพทย์]
galactoseกาแลกโทส, น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว สูตรเคมีเหมือนน้ำตาลกลูโคส คือ C6H12O6  แต่สูตรโครงสร้างของโมเลกุลต่างกัน น้ำตาลชนิดนี้ได้จากการสลายตัวด้วยน้ำของวุ้นอะการ์หรือน้ำตาลแลกโทส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Galactoseกาแลกโตส, สาร, กาแลคโทส, โมเลกุลของน้ำตาล, กาแล็คโตส, กาแลคโตส, แกแลกโตส [การแพทย์]
Galactosemiaกาแลกโตซีเมีย, โรค, กาแลคโตซีเมีย, กาแลคโตสในโลหิตสูง, กาแลกโตสในเลือด [การแพทย์]
Galactosidasesกาแลกโตซิเดส, เอนไซม์; กาแลคโตซิเดส [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
galavantเจ้าชู้
See also: S. flirt,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, I have this charity gala.คุณรู้ใช่มั้ยว่าฉันมีงานเลี้ยงการกุศล There Might be Blood (2008)
Take her to the charity gala. When you get there,พาเธอไปงานเลี้ยงการกุศล There Might be Blood (2008)
Serena, blair and I are going to the gala.ฉัน แบลร์ แล้วก็ เซรีน่า จะไปงานเลี้ยงกัน- - คุณจะไปด้วยมั้ย There Might be Blood (2008)
Annual gala. I know.ฉันรู้ There Might be Blood (2008)
You know, I'm--i'm late for the gala.รู้มี่ย/N ฉันน่ะ/N มาช้าไปสำหรับกาล่า There Might be Blood (2008)
A galaxy, divided by war.กาแลกซี่หนึ่ง ถูกแบ่งแยกโดยสงคราม Ambush (2008)
Heading towards you is a very important galactic senator.ที่กำลังตรงไปหาเจ้า คือวุฒิสมาชิกคนสำคัญ Destroy Malevolence (2008)
As the war escalates in the Outerrim, the Jedi knights are spread thinly across the galaxy.ขณะที่สงครามก็เพิ่มความตึงเครียด ขึ้นตามขอบนอกกาแล็กซี่ เหล่าอัศวินเจไดกระจายกำลังกันออกไปทั่วกาแล็กซี่ Rookies (2008)
He wants to hold a pre-opening gala for everyone who fought Majin Buu-เขาต้องการจัดงานเปิดตัวสำหรับทุกๆคน ที่เคยต่อสู้กับจอมมารบู Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
As battles rage across the galaxy, more worlds had come to the seductive lure of the Separatists and leave the Republic.ในขณะที่การสู้รบลุกลามไปทั่วกาแล็กซี่, หลายดินแดนถูกล่อลวง ให้เข้าร่วมกับฝ่ายแบ่งแยก และผละหนีจากสาธารณรัฐ Bombad Jedi (2008)
This gala event is expected to draw the world's most prestigious leaders to Empire City.งานในคืนนี้ คาดหวังจะวาด ภาพผู้นำแห่งโลกอันมีชื่อเสียง แก่ เมือง เอ็มไพร์ ซิตี้ Superhero Movie (2008)
We could have a Battlestar Galactica night. With pudding!พวกเราน่าจะมีคืน ต่อสู้ กาแลคติก้า กับพุดดิ่ง! The House Bunny (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
galaThere are many galaxies in the universe.
galaThere are innumerable stars in the Galaxy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข่า[N] galangal, See also: ต้นข่า, Example: ที่บ้านเราปลูกข่าไว้กินเองไม่ต้องเสียเงินซื้อ, Count unit: ต้น, หัว, แง่ง, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Languas galanga (Swartz) Stuntz ในวงศ์ Zingiberaceae มีเหง้า ลำต้นเป็นกอ สูง 1-3 เมตร ดอกขาว ออกเป็นช่อปลายลำต้น เหง้ามีกลิ่นฉุน ใช้ปรุงอาหารและทำยาได้
ปฐมทัศน์[N] premiere, See also: gala premier, Syn. รอบแรก, รอบปฐมฤกษ์, Example: ฉันไปดูภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์มาเมื่อคืนนี้, Thai definition: การแสดงครั้งแรก
กาแล็กซี[N] galaxy, Example: ในจักรวาลนี้มีกาแล็กซีอยู่หลายกาแล็กซี, Count unit: กาแล็กซี, Thai definition: ระบบขนาดใหญ่ของดาวฤกษ์ ประกอบด้วยกลุ่มดาวฤกษ์ เนบิวลา และเทห์ฟากฟ้าอื่นๆ กาแล็กซีมากกว่า 1,000 ล้านกาแล็กซีรวมกันเป็น เอกภพ, ทางช้างเผือก ถือเป็นกาแล็กซีหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)
กาแล็กโทส[N] galactose, Thai definition: น้ำตาลชนิดหนึ่งประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ ชนิดแอลโดเฮ็กโซส ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว มีรสหวานน้อยกว่าน้ำตาลทราย หลอมละลายที่ 165 ํ-168 ํ ซ. โมเลกุลของกาแล็กโทสเชื่อมโยงกับโมเลกุลของกลูโคสเป็นโมเลกุลของแล็กโทสซึ่งมีในน้ำนม, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาราจักร[n.] (dārājak) EN: galaxy   FR: galaxie [f]
เจ้าชู้[n.] (jaochū) EN: lady's man ; beau ; gallant ; blood   FR: petit maître [m] ; galant [m]
กาลาดินเนอร์ = กาลาดินเน่อร์ = กาล่าดินเน่อร์[n. exp.] (kālā dinnoē) EN: gala dinner   FR: dîner de gala [m]
กาแล็กซี[n.] (kālaeksī) EN: galaxy   FR: galaxie [f]
กาแล็กซีดำมืด[n. prop.] (kālaeksī dam meūt) EN: dark galaxy   FR: galaxie noire [f]
กาแลกติก[adj.] (kālaēktik) EN: galactic   FR: galactique
กาลาตาซาราย[TM] (Kālātāsārāi) EN: Galatasaray   FR: Galatasaray
ข่า[n.] (khā) EN: galangal ; galingale   FR: souchet [m] ; amande de terre [f]
ข่าหั่นเล็ก[n. exp.] (khā han lek) EN: sliced galangal   
กลุ่มดาวกาแล็กซี[n.] (klumdāo kālaeksī) EN: galaxy   FR: galaxie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GALA    G AE1 L AH0
GALA    G EY1 L AH0
GALAX    G AE1 L AE2 K S
GALAN    G EY1 L AH0 N
GALAS    G EY1 L AH0 Z
GALATI    G AA0 L AA1 T IY0
GALAXY    G AE1 L AH0 K S IY0
GALANE    G AH0 L EY1 N
GALANG    G AE1 L AH0 NG
GALANT    G AA1 L AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gala    (n) (g aa1 l @)
galas    (n) (g aa1 l @ z)
galaxy    (n) (g a1 l @ k s ii)
galactic    (j) (g @1 l a1 k t i k)
galaxies    (n) (g a1 l @ k s i z)
galantine    (n) (g a1 l @ n t ii n)
Galashiels    (n) (g a1 l @ sh i@ l z)
galantines    (n) (g a1 l @ n t ii n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gala {f}gala dress; fulldress [Add to Longdo]
Galavorstellung {f}gala performance [Add to Longdo]
Gala...fulldress [Add to Longdo]
Galaxie {f} | Galaxien {pl}galaxy | galaxies [Add to Longdo]
Galan {m}galant [Add to Longdo]
Galanterie {f}gallantry [Add to Longdo]
galantchivalrous [Add to Longdo]
galant {adj} | galanter | am galantestengallant | more gallant | most gallant [Add to Longdo]
galant {adv}chivalrously [Add to Longdo]
galant {adv}gallantly [Add to Longdo]
Galapagospinguin {m} [ornith.]Galapagos Penguin [Add to Longdo]
Galapagosalbatros {m} [ornith.]Waved Albatross [Add to Longdo]
Galapagoswellenläufer {m} [ornith.]Galapagos Storm Petrel [Add to Longdo]
Galapagosscharbe {f} [ornith.]Flithtless Cormorant [Add to Longdo]
Galapagosbussard {m} [ornith.]Galapagos Hawk [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンドロメダ銀河[アンドロメダぎんが, andoromeda ginga] (n) Andromeda galaxy [Add to Longdo]
ガラクトース[, garakuto-su] (n) galactose [Add to Longdo]
ガラクトース血症[ガラクトースけっしょう, garakuto-su kesshou] (n) galactosemia [Add to Longdo]
ガラコンサート[, garakonsa-to] (n) gala concert [Add to Longdo]
ガラゴ[, garago] (n) galago [Add to Longdo]
ガラテヤの信徒への手紙[ガラテヤのしんとへのてがみ, garateya noshintohenotegami] (n) Epistle to the Galatians (book of the Bible) [Add to Longdo]
ガラテヤ書[ガラテヤしょ, garateya sho] (n) (obsc) (See ガラテヤ人への手紙) Epistle to the Galatians (book of the Bible) [Add to Longdo]
ガラテヤ人への手紙[ガラテヤじんへのてがみ, garateya jinhenotegami] (n) Epistle to the Galatians (book of the Bible) [Add to Longdo]
ガラパゴスザメ[, garapagosuzame] (n) Galapagos shark (Carcharhinus galapagensis, species of circumtropical requiem shark found in the reef environments around oceanic islands) [Add to Longdo]
ガラパゴスネコザメ[, garapagosunekozame] (n) Galapagos bullhead shark (Heterodontus quoyi) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加拉巴哥斯[jiā lā bā gē sī, ㄐㄧㄚ ㄌㄚ ㄅㄚ ㄍㄜ ㄙ, ] Galapagos [Add to Longdo]
加拉巴哥斯群岛[jiā lā bā gē sī qún dǎo, ㄐㄧㄚ ㄌㄚ ㄅㄚ ㄍㄜ ㄙ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] Galapagos islands [Add to Longdo]
半乳糖血症[bàn rǔ táng xuè zhèng, ㄅㄢˋ ㄖㄨˇ ㄊㄤˊ ㄒㄩㄝˋ ㄓㄥˋ, ] galactosemia [Add to Longdo]
星系[xīng xì, ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, ] galaxy [Add to Longdo]
河外星系[hé wài xīng xì, ㄏㄜˊ ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, ] galaxy [Add to Longdo]
银河系[yín hé xì, ˊ ㄏㄜˊ ㄒㄧˋ, / ] galaxy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gala \Ga"la\, n. [F. gala show, pomp, fr. It. gala finery, gala;
   of German origin. See {Gallant}.]
   Pomp, show, or festivity. --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
   {Gala day}, a day of mirth and festivity; a holiday.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gala
   n 1: a gay festivity [syn: {gala}, {gala affair}, {jamboree},
      {blowout}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 gala
   pomp; splender
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ga1a
 
 1. bayram
 2. büyük şenlik
 3. gala
 4. bayrama ait, şenliğe yaraşır
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 premiere
 
 1. bir piyesin ilk defa olarak oynanması, gala
 2. (tiyatro) baş kadın oyuncu.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Gala [gaːlaː] (n) , s.(f )
   fulldress; gala dress
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Gala... [gaːlaː]
   fulldress
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top