Search result for

gal

(172 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gal-, *gal*
English-Thai: Longdo Dictionary
galaxy(n) ดาราจักร
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gal[N] ผู้หญิง (คำสแลง), See also: เด็กหญิง, Syn. woman, girl
gal[ABBR] แกลลอน, Syn. gallon
gala[N] งานรื่นเริง, See also: งานกาลา, Syn. affair, function
gale[N] ลมแรง, See also: พายุ, Syn. wind, draft, blast, Ant. breeze, light gust
gale[N] การระเบิดออกด้วยเสียงอันดัง
gall[N] ความกล้า, Syn. audacity, brass, arrogance
gall[N] ประสบการณ์ที่ขื่นขม, See also: สิ่งที่ขมขื่น, Syn. bitterness, rancor
gall[N] พฤติกรรมที่หยาบคาย, See also: ความไม่สุภาพ, Syn. impertinence, Ant. respect, politeness
gall[VT] ทำให้โกรธมาก, See also: ทำให้เคืองมาก, กวนโมโห
galaxy[N] กลุ่มดาวกาแล็กซี, Syn. cosmic system, star cluster

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gala(เก'ละ) adj. รื่นเริง,สนุกสนาน,หรูหรา. n. การเฉลิมฉลอง,วันเทศกาล,การบันเทิงพิเศษ,งานรื่นเริง,เสื้อผ้าหรูหรา, Syn. party,feast
galact-Pref. มีความหมายว่า" นม"
galactagogue(กะแลค'ทะกอก) adj. ซึ่งเพิ่มหรือกระตุ้นการคัดหลั่งน้ำนม ขับน้ำนม,n. ยาขับน้ำนม
galactic(กะแลค'ทิค) adj. เกี่ยวกับกาแล๊กซี่,เกี่ยวกับทางช้างเผือก,เร่งน้ำนม,ขับน้ำนม
galactorrheaน้ำนมไหลมากผิดปกติ
galactose(กะแลค'โทส) n. น้ำตาลที่เป็นmonosaccharide ชนิดหนึ่ง
galantine(แกล'ลันทีน) n. เนื้อแช่เย็น,ม้วนเนื้อแช่เย็น, Syn. congeal
galaxy(แกล'ลัคซี) n. กาแล็กซี,หมู่ใหญ่มากของดวงดาว,ทางช้างเผือก
gale(เกล) n. ลมแรง,ลมที่มีความเร็ว32-63ไมล์ต่อชั่วโมง,การปะทุออกด้วยเสียงที่ดัง
galea(เก'เลีย) n. กลีบครอบ,ผ้าพันแผลสำหรับศีรษะ, See also: galeate, galeated adj. -pl. galeae

English-Thai: Nontri Dictionary
gala(adj) เกี่ยวกับการฉลอง,เกี่ยวกับงานรื่นเริง,สนุกสนาน,รื่นเริง
gala(n) การฉลอง,งานรื่นเริง,วันเทศกาล
galaxy(n) กลุ่มดาว,ทางช้างเผือก,หมู่คนแต่งกายงดงาม
gale(n) พายุ,ลมพายุ
gall(n) ความขุ่นแค้น,ความขมขื่น,น้ำดี
gallant(adj) กล้าหาญ,สง่างาม,เอาใจหญิง,สุภาพ,เจ้าชู้,ชอบช่วยเหลือ
gallantry(n) ความกล้าหาญ,ความสง่างาม,การเอาใจหญิง,ความเจ้าชู้
galleon(n) เรือใบใหญ่
gallery(n) เฉลียง,ระเบียง,ดาดฟ้า,วิหารราย,ที่ประกวดภาพ,ห้องแสดงภาพ
galley(n) เรือแจวโบราณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
galactagogue; galactogogue; lactagogueยาขับน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
galactogogue; galactagogue; lactagogueยาขับน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
galactorrhea; galactorrhoeaอาการน้ำนมไหล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
galactorrhoea; galactorrheaอาการน้ำนมไหล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gale๑. การชำระค่าเช่า๒. การชำระค่าภาษีอากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
galeaกลีบรูปหมวก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
galeate-รูปหมวก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
galenaกาลีนา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
galenicals; galenicsยาปรุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
galenics; galenicalsยาปรุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Galactansกาแลคแตน [การแพทย์]
Galactogenกาแลคโตเจ้น [การแพทย์]
Galactopoiesisน้ำนมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา [การแพทย์]
Galactorrheaน้ำนมไหลผิดปกติ, มีน้ำนมไหล, น้ำนมไหล, การหลั่งน้ำนมผิดปกติ [การแพทย์]
Galactorrhea Amenorrhea Syndromeกลุ่มอาการน้ำนมไหลและประจำเดือนหยุด [การแพทย์]
Galactorrhoeaน้ำนมไหล [การแพทย์]
galactoseกาแลกโทส, น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว สูตรเคมีเหมือนน้ำตาลกลูโคส คือ C6H12O6  แต่สูตรโครงสร้างของโมเลกุลต่างกัน น้ำตาลชนิดนี้ได้จากการสลายตัวด้วยน้ำของวุ้นอะการ์หรือน้ำตาลแลกโทส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Galactoseกาแลกโตส, สาร, กาแลคโทส, โมเลกุลของน้ำตาล, กาแล็คโตส, กาแลคโตส, แกแลกโตส [การแพทย์]
Galactosemiaกาแลกโตซีเมีย, โรค, กาแลคโตซีเมีย, กาแลคโตสในโลหิตสูง, กาแลกโตสในเลือด [การแพทย์]
Galactosidasesกาแลกโตซิเดส, เอนไซม์; กาแลคโตซิเดส [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
galavantเจ้าชู้
See also: S. flirt,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gale.เกล The Bank Job (2008)
Or a tour of the university art gallery at 3:00.หรือทัวร์งานแสดงศิลปะของมหาวิทยาลัย เวลา 3.00 New Haven Can Wait (2008)
Tomorrow night's the aaron rose opening at the gallery.คืนพรุ่งนี้จะมีการเปิดตัว แอรอน โรส ที่แกลอรี่ Pret-a-Poor-J (2008)
Oh, they're hidden. there's a bunch all around the gallery.โอ้พวกเขาเอามันออกไปจากแกลอรี่แล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
I'm gonna go check out the art in the art gallery.ฉันจะไปดูภาพในแกลลอรี่นะ Pret-a-Poor-J (2008)
In the gallery. No, you didn't, but it's okay- ไม่หรอกค่ะ แต่ไม่เป็นไร There Might be Blood (2008)
You know, I have this charity gala.คุณรู้ใช่มั้ยว่าฉันมีงานเลี้ยงการกุศล There Might be Blood (2008)
Take her to the charity gala. When you get there,พาเธอไปงานเลี้ยงการกุศล There Might be Blood (2008)
Serena, blair and I are going to the gala.ฉัน แบลร์ แล้วก็ เซรีน่า จะไปงานเลี้ยงกัน- - คุณจะไปด้วยมั้ย There Might be Blood (2008)
Annual gala. I know.ฉันรู้ There Might be Blood (2008)
You know, I'm--i'm late for the gala.รู้มี่ย/N ฉันน่ะ/N มาช้าไปสำหรับกาล่า There Might be Blood (2008)
But ever since you walked into the gallery last week,แต่ตั้งแต่เธอเดินเข้ามาในแกลอรี่อาทิตย์ที่แล้ว There Might be Blood (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
galThe next day Jesus decided to leave for Galilee.
galOn the third day a wedding took place at Cana in Galilee.
galThe New York Times reviews her gallery all the time.
galThis, the first of the miraculous signs, Jesus performed in Cana in Galilee.
galImperial measurement: four quarts = 1 gallon.
galHe haunted the art galleries.
galHe has books galore.
gal400,000 gallons of oil have spilled out of the pipeline.
galNASA says three of 22 space missions that carried generators similar to Galileo's ended in accidents.
galGaloshes are impervious to water.
galGalileo dropped two iron balls from the top of the tower.
galBetter drop by his gallery if you have time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังกะสี[N] galvanized iron, See also: corrugated iron, Syn. หลังคาสังกะสี, Example: เสียงแกรกกรากอยู่บนหลังคาก็คงเป็นลมพัดใบไม้ระสังกะสี, Thai definition: เหล็กชุบสังกะสีเป็นแผ่นบางหรือทำเป็นลูกฟูก ใช้มุงหลังคาเป็นต้น
ข่า[N] galangal, See also: ต้นข่า, Example: ที่บ้านเราปลูกข่าไว้กินเองไม่ต้องเสียเงินซื้อ, Count unit: ต้น, หัว, แง่ง, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Languas galanga (Swartz) Stuntz ในวงศ์ Zingiberaceae มีเหง้า ลำต้นเป็นกอ สูง 1-3 เมตร ดอกขาว ออกเป็นช่อปลายลำต้น เหง้ามีกลิ่นฉุน ใช้ปรุงอาหารและทำยาได้
ฮึกหาญ[ADJ] brave, See also: gallant, valiant, Example: เขาเป็นคนฮึกหาญกล้าทำในสิ่งที่เสี่ยงอันตราย, Thai definition: กล้าด้วยความคะนอง
ตะแลงแกง[N] gallows, See also: scaffold, gibbet, place where prisoners are executed, place for the execution of criminals, Syn. ลานประหาร, แดนประหาร, Example: นักโทษเดินเข้าสู่ตะแลงแกงอย่างทระนง, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่สำหรับฆ่านักโทษ
ถุงน้ำดี[N] gall bladder, Syn. พระปิตตะ, Example: ผู้หญิงอ้วนจะมีอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งที่ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี เต้านม รังไข่และมดลูกสูงกว่าผู้หญิงผอม, Thai definition: อวัยวะที่เก็บน้ำดี อยู่ใต้ตับ
เจ้าชู้[ADJ] gallant, See also: licentious, Example: เขาเป็นผู้ชายเจ้าชู้คนหนึ่งที่มีรักต่อหญิงได้หลายคน, Thai definition: ใฝ่ในการชู้สาว
ปฐมทัศน์[N] premiere, See also: gala premier, Syn. รอบแรก, รอบปฐมฤกษ์, Example: ฉันไปดูภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์มาเมื่อคืนนี้, Thai definition: การแสดงครั้งแรก
กาแล็กซี[N] galaxy, Example: ในจักรวาลนี้มีกาแล็กซีอยู่หลายกาแล็กซี, Count unit: กาแล็กซี, Thai definition: ระบบขนาดใหญ่ของดาวฤกษ์ ประกอบด้วยกลุ่มดาวฤกษ์ เนบิวลา และเทห์ฟากฟ้าอื่นๆ กาแล็กซีมากกว่า 1,000 ล้านกาแล็กซีรวมกันเป็น เอกภพ, ทางช้างเผือก ถือเป็นกาแล็กซีหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)
กาแล็กโทส[N] galactose, Thai definition: น้ำตาลชนิดหนึ่งประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ ชนิดแอลโดเฮ็กโซส ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว มีรสหวานน้อยกว่าน้ำตาลทราย หลอมละลายที่ 165 ํ-168 ํ ซ. โมเลกุลของกาแล็กโทสเชื่อมโยงกับโมเลกุลของกลูโคสเป็นโมเลกุลของแล็กโทสซึ่งมีในน้ำนม, Notes: (อังกฤษ)
การควบ[N] gallop, Example: การควบม้าอย่างเลินเล่ออาจตกม้าได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าวเบงกอล[n. prop.] (Āo Bengkøn) EN: Bay of Bengal   FR: Golfe du Bengale [m]
อสมการ[n.] (asamakān) EN: inequality   FR: inégalité [f]
อรรถคดี[n.] (atthakhadī) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation   
บังกะโล [n.] (bangkalō) EN: bungalow ; cottage   FR: bungalow [m] ; cottage [m]
บรรลุนิติภาวะ[v.] (banlunitiphāwa) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris   FR: acquérir la majorité
เบียดกรอ[v.] (bīetkrø) EN: be cheeseparing ; be frugal ; be stingy   FR: vivre chichement
เบียดกรอ[adv.] (bīetkrø) EN: economically   FR: frugalement ; chichement
บทบัญญัติ[n.] (botbanyat) EN: law ; legal provision ; legislation   
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: illicit sexual relations ; adultery   FR: adultère [m] ; relations sexuelles extra-conjugales [fpl]
ช่างเถอะ[X] (chang thoe) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind   FR: ça m'est égal ; ce n'est rien

CMU English Pronouncing Dictionary
GAL    G AE1 L
GALT    G AO1 L T
GALE    G EY1 L
GALL    G AO1 L
GALS    G AE1 L Z
GALI    G AA1 L IY0
GALA    G EY1 L AH0
GALA    G AE1 L AH0
GALEB    G AE1 L AH0 B
GALAX    G AE1 L AE2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gal    (n) (g a1 l)
gala    (n) (g aa1 l @)
gale    (n) (g ei1 l)
gall    (v) (g oo1 l)
gals    (n) (g a1 l z)
galas    (n) (g aa1 l @ z)
gales    (n) (g ei1 l z)
galls    (v) (g oo1 l z)
Gallic    (j) (g a1 l i k)
Gallup    (n) (g a1 l @ p)

German-Thai: Longdo Dictionary
Regal(n) |das, pl. Regale| ชั้นวางของ
Bücherregal(n) |das, pl. Bücherregale| ชั้นวางหนังสือ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gala {f}gala dress; fulldress [Add to Longdo]
Galavorstellung {f}gala performance [Add to Longdo]
Gala...fulldress [Add to Longdo]
Galaxie {f} | Galaxien {pl}galaxy | galaxies [Add to Longdo]
Galan {m}galant [Add to Longdo]
Galanterie {f}gallantry [Add to Longdo]
Galeere {f} | Galeeren {pl}galley | galleys [Add to Longdo]
Galerie {f} | Galerien {pl}gallery | galleries [Add to Longdo]
Galeriegrab {n}gallery grave [Add to Longdo]
Galerist {m}gallery owner [Add to Longdo]
Galgen {m} | jdn. am Galgen hinrichten | jdn. an den Galgen bringengallows | to hang sb. from the gallows | to bring sb. to the gallows [Add to Longdo]
Galgen {m}gibbet [Add to Longdo]
Galgenfrist {f}last respite [Add to Longdo]
Galgenhumor {m}gallows humour [Add to Longdo]
Galgenhumor {m}galgenhumor [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GSR[ジーエスアール, ji-esua-ru] (n) galvanic skin response; GSR [Add to Longdo]
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
たま蜂;癭蜂(oK)[たまばち;タマバチ, tamabachi ; tamabachi] (n) (uk) gall wasp (any insect of family Cynipidae) [Add to Longdo]
たま蠅;たま蝿;癭蠅(oK);癭蝿(oK)[たまばえ;タマバエ, tamabae ; tamabae] (n) (uk) gall midge (any insect of family Cecidomyiidae) [Add to Longdo]
つんぼ桟敷;聾桟敷[つんぼさじき, tsunbosajiki] (n) (1) (sens) being kept uninformed; being cut off; out of the loop; (2) (arch) upper gallery (where one can't hear); blind seat [Add to Longdo]
ひな壇;雛壇;ひな段;雛段[ひなだん, hinadan] (n) tiered doll stand; tiered platform or gallery [Add to Longdo]
アートギャラリー[, a-togyarari-] (n) art gallery [Add to Longdo]
アウロノカラバエンシ[, auronokarabaenshi] (n) Nkhomo-benga peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara baenschi); new yellow regal; yellow peacock [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伽利略[Jiā lì, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋlu:e4, ] Galileo Galilei (1564-1642), Italian scientist [Add to Longdo]
伽利略・伽利雷[Jiā lì, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋlu:e4 · Jiā lì, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋlei2, ] Galileo Galilei (1564-1642), Italian scientist [Add to Longdo]
伽利略探测器[Jiā lì, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋlu:e4 tan4 ce4 qi4, / ] Galileo probe [Add to Longdo]
伽罗瓦理论[Jiā luó wǎ lǐ lùn, ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄨㄚˇ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] Galois theory (math.) [Add to Longdo]
伽罗华理论[Jiā luó huà lǐ lùn, ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] Galois theory (math.); also written 伽羅瓦理論|伽罗瓦理论 [Add to Longdo]
加利利[Jiā lì lì, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄌㄧˋ, ] Galilee (in biblical Palestine) [Add to Longdo]
加利肋亚[Jiā lì lèi yà, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄌㄟˋ ㄧㄚˋ, / ] Galilee (in biblical Palestine) [Add to Longdo]
加利西亚[Jiā lì xī yà, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Galicia, province and former kingdom of northwest Spain [Add to Longdo]
加仑[jiā lún, ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄣˊ, / ] gallon [Add to Longdo]
加拉巴哥斯[jiā lā bā gē sī, ㄐㄧㄚ ㄌㄚ ㄅㄚ ㄍㄜ ㄙ, ] Galapagos [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]
ガリウム砒素[ガリウムひそ, gariumu hiso] gallium arsenide [Add to Longdo]
ガリウム砒素リン[ガリウムひそリン, gariumu hiso rin] Gallium Arsenide Phosphide, GaAsP [Add to Longdo]
違法[いほうの, ihouno] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
違法コピー[いほうコピー, ihou kopi-] illegal copy, pirate copy [Add to Longdo]
正当[せいとう, seitou] legal (an), just, right, due [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
不正文字[ふせいもじ, fuseimoji] illegal character [Add to Longdo]
法定納本[ほうていのうほん, houteinouhon] legal deposit [Add to Longdo]
無効[むこう, mukou] illegal (a-no) (an), invalid [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たん, tan] GALLENBLASE, MUT [Add to Longdo]
胆石[たんせき, tanseki] Gallenstein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gal
   n 1: United States liquid unit equal to 4 quarts or 3.785 liters
      [syn: {gallon}, {gal}]
   2: a unit of gravitational acceleration equal to one centimeter
     per second per second (named after Galileo)
   3: alliterative term for girl (or woman)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 GAL
     Generic Array celL / Logic
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 GAL
     Global Address List (MS, Windows, Exchange)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 gal
   odd; peculiar; strange
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 gal [xɑl]
   gall
   bile; gall
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 gaul
 
 1. Fransa'nın eski adı, Gal
 2. Galya
 3. Gal'li Fransız. Gaulish eski Gal dili.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top