Search result for

fur

(201 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fur-, *fur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fur[N] ขนสัตว์, Syn. fleece, pelt, peltry
fur[N] ผ้าขนสัตว์, See also: เสื้อผ้าที่ทำด้วยขนสัตว์
fur[N] สิ่งที่ดูเหมือนขนสัตว์
furl[VI] ม้วน, See also: ห่อ, หุบ, พับ
furl[VT] ม้วน, See also: ห่อ, หุบ, พับ, Syn. fold up, roll up
furl[N] สิ่งที่เป็นม้วน หรือเป็นพับ
furl[N] การพับ, See also: การม้วน
fury[N] ความโกรธจัด, See also: ความเดือดดาล, Syn. furiousness, rage, wrath
furor[N] ความเกรี้ยวกราด, See also: ความโกรธเกรี้ยว, Syn. fury, madness, rage
fur up[PHRV] ตกแต่งด้วยขนสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fur(เฟอร์) n. หนังขนสัตว์ละเอียดนิ่มและหนา,สัตว์จำพวกที่มีขนยาวและนิ่ม
furbelow(เฟอ'บะโล) n. จีบที่ขอบกระโปรง
furbish(เฟอ'บิช) vt. แต่งใหม่,ขัดสี,ขัดวาว,ทำให้ดูสดใส.
furcate(เฟอ'เคท) adj. เป็นง่าม,เป็นกิ่งก้านสาขา.vi. กลายเป็นง่าม,แบ่งออกเป็นกิ่งก้านสา-ขา., See also: furcation n., Syn. forked,branching
furfurn. การเกิดสะเก็ดบนผิวหนังเช่นขี้รังแค,ขี้รังแค -pl. furfures
furfuraceousadj. คล้ายรำข้าว,เป็นสะเก็ด
furious(ฟิว'เรียส) adj. เต็มไปด้วยความโกรธ,อารมณ์รุนแรง,รุนแรงมาก,บ้าระห่ำ,อลหม่าน., See also: furiously adv. furiousness n., Syn. angry,intense ###A. pleased,tame
furl(เฟิร์ล) vt. ม้วนแน่น,ม้วน,หุบ,ห่อ,รูด. vi. เป็นม้วน. n. การม้วน,การหุบร่มหรือมัด,การห่อปีก,สิ่งที่เป็นม้วน., See also: furlable adj. furler n.
furlongn. หน่วยระยะทาง220หลา
furlough(เฟอร์'โล) n. การลาพักงาน,การอนุญาตให้ลาพักงาน,การให้ออกจากงาน. vt. อนุญาตให้ลาพักงาน,ให้ออกจากงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
fur(n) ขนสัตว์,เสื้อผ้าขนสัตว์
furbish(vt) ขัดเกลา,ขัดสี,ขัด
furious(adj) โกรธ,บ้าระห่ำ,ทำเสีย,มีอารมณ์รุนแรง
furl(vt) พับเก็บไว้,หุบ(ร่ม),รูด(ม่าน),ม้วน(ธง)
furlong(n) หน่วยวัดความยาวเป็นเฟอร์ลอง
furlough(n) การอนุญาตให้ลาพัก,การลาพักงาน
furlough(vt) อนุญาตให้ลาพัก,ลาพัก,ให้ออกจากงาน
furnace(n) เตาไฟ,เตาหลอมโลหะ
furnish(vt) จัดหาให้,เตรียมให้,เปิดโอกาสให้,ติดตั้งให้
furnishings(n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องเรือน,เครื่องตกแต่งบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fur of tongueฝ้าลิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
furandi animus (L.)การมีเจตนาลักทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
furcate; forkedเป็นง่าม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
furcation๑. จุดแยกราก๒. ช่องรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
furcula-รูปง่าม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
furfuraceous; scurfyเป็นขุย, มีขุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
furnace brazingการแล่นประสานในเตาหลอม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
furnished dwellingที่อยู่อาศัยพร้อมเครื่องเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
furnishing art; art mobilierสังหาริมศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
furred tongueลิ้นฝ้าขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
furขน, ขนสัตว์, ดู hair [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Furadanฟูเรดาน [การแพทย์]
Furaltadoneฟูราลทาโดน [การแพทย์]
Furan Derivativesพวกฟูเรน [การแพทย์]
Furanoseฟิวราโนส [การแพทย์]
Furansฟิวแรน [TU Subject Heading]
Furans ฟูเรนส์
ชื่อทั่วไปของโพลีคลอริเนเต็ด ไดเบนโซฟูแรน (Polychlorinated Dibenzofurans, PCDFS) [สิ่งแวดล้อม]
Furansฟิวแรน [การแพทย์]
Furazolidoneฟูราโซลิโดน [การแพทย์]
Furcationง่ามรากฟัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
furthermoreนอกจากนี้ เนื่องจากนโยบายบริษัท

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But--but if you look further down my application,แต่.. แต่ถ้าคุณลองอ่านประวัติผมอย่างละเอียดแล้ว New Haven Can Wait (2008)
Okay, before we go any further...โอเค... . ก่อนที่เราจะมีอะไรไปมากกว่านี้ New Haven Can Wait (2008)
No furniture-- you did the right thingนายทำถูกแล้ว There Might be Blood (2008)
I doubt she's hiding under the furniture.ฉันพนันได้ว่า เธอคงกำลังซ่อนอยู่ใตเฟอร์นิเจอร์ Odyssey (2008)
You're spending almost $100,000 on furniture?คุณใช้เงินเกือนแสนเหรียญ\ เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะ Adverse Events (2008)
Looks like she builds her own furniture.ดูเหมือนเธอจะทำเฟอร์นิเจอร์ใช้เอง Emancipation (2008)
She builds her own furniture.เธอทำเครื่องเรือนใช้เอง Emancipation (2008)
What does her furniture look like?เฟอร์นิเจอร์ที่เธอทำดูเหมือนอะไร Emancipation (2008)
What further evidence do you require of the Jedi's weakness?ฝ่าบาทยังต้องการข้อพิสูจน์อื่นใดอีก เกี่ยวกับความอ่อนแอของเจได? Ambush (2008)
We've had no further contact with General Plo Koon.เราขาดการติดต่อกับอาจารย์โพล คูน Rising Malevolence (2008)
Anakin, the Council is furious.อนาคิน สภาโกรธเจ้ามาก Rising Malevolence (2008)
How much further is it?อีกไกลมั้ย? The Moment of Truth (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
furMr Johnson is self-employed and deals in repairing furniture.
furHe is furious at what they have done to him.
furThe couple spent a lot of money on furnishing their house.
furMusic gives sound to fury, shape to joy.
furI polished up the floor and furniture.
furThe fury went out of her speeches.
furWith most of the arts, if you don't get the basics down properly then it is difficult to acquire further skills.
furThe cat's fur stood on end.
furThe warehouse was empty except for a piece of furniture.
furA further reduction would make us go into the red.
furYou can get further details of our products from our internet site, http://www.jpgarden.com.
furTheir furniture was more aesthetic than practical.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุเด็ดเผ็ดมัน[ADV] furiously, See also: violently, intensely, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเดือดเลือดพล่าน, Example: การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการขับเคี่ยวกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันระหว่างเจ้าของพื้นที่เดิมกับผู้สมัครหน้าใหม่
ดุเดือดเลือดพล่าน[ADV] furiously, See also: violently, intensely, unrestrained, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเด็ดเผ็ดมัน, Example: ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านโจมตีและตอบโต้กันอย่างดุเดือดเลือดพล่าน
เรียนต่อ[V] further study, See also: continue to study, Syn. ศึกษาต่อ, Example: ผมอยากไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น แต่ไม่มีคนรู้จักอยู่ที่นั่นเลย, Thai definition: เรียนเพิ่มเติมจากหลักสูตรที่เพิ่งสำเร็จมา
เฟอร์นิเจอร์[N] furniture, Syn. เครื่องเรือน, Example: การโยกย้ายเฟอร์นิเจอร์เป็นเรื่องที่ไม่สนุกและค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่, Count unit: ชิ้น, Notes: (อังกฤษ)
รอยตัด[N] indentation, See also: furrow, cut, dent, Example: เมื่อตัดกิ่งโป๊ยเซียนแล้ว ต้องใช้ปูนแดงป้ายที่บริเวณรอยตัด เพื่อป้องกันเชื้อรา, Count unit: รอย, Thai definition: เส้นหรือรอยยาวที่เกิดจากของมีคม
ยิ่งกว่านั้น[CONJ] moreover, See also: furthermore, Syn. อีกทั้ง, Example: ก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน ยิ่งกว่านั้นยังมีแคลอรี่น้อยเหมาะกับคนที่ควบคุมน้ำหนัก
ริ้วรอย[N] wrinkle, See also: furrow, line, Example: ใบหน้าของเธอไม่มีเค้าความงามเหลืออยู่ นอกจากริ้วรอยที่แสดงถึงวันวัยที่ผ่านมา, Count unit: แห่ง, ที่
อนึ่ง[CONJ] in addition to, See also: furthermore, moreover, besides, for another thing, Example: อนึ่ง ความรักใคร่ยังช่วยให้คนเราได้รับความสุขความพอใจอีกด้วย, Thai definition: อีกอย่างหนึ่ง, อีกประการหนึ่ง
เกรี้ยวกราด[ADV] (scold) angrily, See also: furiously, indignantly, scoldingly, chidingly, Syn. กราดเกรี้ยว, Example: ผมลงมาจากชั้นบนของบ้านเมื่อได้ยินเสียงเด็กๆ ตวาดไล่กระต่ายอย่างเกรี้ยวกราด, Thai definition: แสดงกิริยาท่าทาง พร้อมทั้งดุด่าว่ากล่าวอย่างรุนแรง ด้วยความโกรธ
คึก[ADV] impetuously, See also: furiously, spiritedly, clamorously, impulsively, Syn. คะนอง, คึกคะนอง, ลำพอง, ร่าเริง, ฮึกเฮิม, Ant. หงอย, Example: เด็กหนุ่มพวกนี้ทำงานคึกจริงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up   FR: déplier ; déployer
แบบผม[n.] (baēp phom) EN: hairstyle ; hairdo ; coiffure   FR: coiffure [f] ; style de coiffure [m]
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmakkhī) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon   
ฉุนเฉียว[v. exp.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious   FR: être fâché ; être offensé
เดือด[v.] (deūat) EN: be angry ; rage at/against ; be furious ; be wrathful ; boil with anger ; be in a rage   FR: être furieux ; fulminer ; bouillir de colère
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath   FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
แฟรังค์เฟิร์ต[TM] (Faērangfoēt) EN: Frankfurt   FR: Francfort

CMU English Pronouncing Dictionary
FUR    F ER1
FURS    F ER1 Z
FURR    F ER1
FURY    F Y UH1 R IY0
FURER    F Y UH1 R ER0
FURNO    F UH1 R N OW0
FURIA    F Y UH1 R IY0 AH0
FURRY    F ER1 IY0
FURRH    F ER1
FUROR    F Y UH1 R AO0 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fur    (n) (f @@1 r)
furl    (v) (f @@1 l)
furs    (n) (f @@1 z)
fury    (n) (f y u@1 r ii)
furor    (n) (f u r o1 r)
Furth    (n) (f @@1 th)
furls    (v) (f @@1 l z)
furry    (j) (f @@1 r ii)
furze    (n) (f @@1 z)
furies    (n) (f y u@1 r i z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
不利[ふり, furi] (adj) การเสียเปรียบ
降る[ふる, furu] (vt) (ฝน,หิมะ)ตก
古い[ふるい, furui] (adj) เก่า, เก่าแก่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: หันกลับ English: to turn head
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: หันหลัง English: to look over one's shoulder
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: มองย้อนหลังไปในอดีต English: to look back
震える[ふるえる, furueru] Thai: สั่น English: to shiver
震える[ふるえる, furueru] Thai: สั่นไหว English: to quake
触れる[ふれる, fureru] Thai: สัมผัส
触れる[ふれる, fureru] Thai: รู้สึก English: to feel
振る[ふる, furu] Thai: โบก English: to wave
振る[ふる, furu] Thai: ใช้อำนาจ
フリー[ふりー, furi-] Thai: อิสระ English: free

German-Thai: Longdo Dictionary
für(Präp.) เพื่อ เช่น Ich bin immer für dich da. ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเสมอ
für Ersteสำหรับตอนนี้
für/gegen jn./etw. stimmen(vt) |stimmte, hat gestimmt| ตัดสินใจในการออกเสียงหรือเลือกตั้งเพื่อหรือต่อต้านใครหรือสิ่งใด
Frankfurtเมืองแฟรงค์เฟิร์ท
Frankfurterชาวเมืองแฟรงค์เฟิร์ท , See also: Frankfurt
Ich fliege nach Frankfurt.ฉันบินไปแฟรงค์เฟิร์ต
dafürเพื่อสิ่งนั้น
sich für etw./jn. entscheiden(vi) |sich entschied, hat sich entschieden| ตัดสินใจเลือกสิ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
jmdn./ etw. halten für (+A)คิดหรือเห็นว่าคนนั้นหรือของสิ่งนั้นเป็น เช่น Ich halte ihn für sehr vernünftig. ฉันคิดว่าเขาเป็นคนที่มีเหตุผลมาก, See also: denken
sorgen für jmdn.(vi) |sorgte, hat gesorgt| ให้เงินเลี้ยงดู เช่น Er sorgt für seine ganze Familie. เขาเลี้ยงดูครอบครัวของเขาทั้งหมด

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
furFur
furFur

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Furz {m}fart [Add to Longdo]
Furche {f}; Riffel {f}corrugation [Add to Longdo]
Furche {f}drill [Add to Longdo]
Furche {f} | Furchen {pl}furrow | furrows [Add to Longdo]
Furche {f}; Rille {f}glyph [Add to Longdo]
Furcht {f}; Schreck {m}; Befürchtung {f} | aus Furcht vorfear | for fear of [Add to Longdo]
Furcht {f}apprehensibility [Add to Longdo]
Furcht {f}dread [Add to Longdo]
Furcht haben vorto be afraid of [Add to Longdo]
Furcht einflößen; Ehrfurcht einflößen; einschüchtern | Furcht einflößend; Ehrfurcht einflößend; einschüchternd | Furcht eingeflößt; Ehrfurcht eingeflößt; eingeschüchtertto awe | awing | awed [Add to Longdo]
Furchtbarkeit {f}formidableness [Add to Longdo]
Furchtlosigkeit {f}fearlessness [Add to Longdo]
Furchtlosigkeit {f}intrepidity [Add to Longdo]
Furchtsamkeit {f}fearfulness [Add to Longdo]
Furchtsamkeit {f}timidity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
癤(oK)[せつ, setsu] (n) (See お出来) furuncle [Add to Longdo]
GNPデフレーター[ジーエヌピーデフレーター, ji-enupi-defure-ta-] (n) GNP deflator [Add to Longdo]
SOx[エスオーエックス;ソックス, esuo-ekkusu ; sokkusu] (n) sulfur oxide (SO, SO2, etc.); sulphur oxide [Add to Longdo]
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL [Add to Longdo]
お古;御古[おふる, ofuru] (n) used article (esp. clothes) [Add to Longdo]
お風呂;御風呂[おふろ, ofuro] (n) (See 風呂) bath [Add to Longdo]
お風呂に入る[おふろにはいる, ofuronihairu] (exp,v5r) to take a bath [Add to Longdo]
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
この上[このうえ, konoue] (exp) besides; moreover; in addition; further [Add to Longdo]
これより先[これよりさき, koreyorisaki] (exp) ahead; further on; beyond (this place) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiě, ㄑㄧㄝˇ, ] further; moreover [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, / ] furniture; tool [Add to Longdo]
家具[jiā jù, ㄐㄧㄚ ㄐㄩˋ, / ] furniture; also written 家俱 [Add to Longdo]
再者[zài zhě, ㄗㄞˋ ㄓㄜˇ, ] furthermore [Add to Longdo]
呋喃[fū nán, ㄈㄨ ㄋㄢˊ, ] furan (furfuran, used in making nylon) [Add to Longdo]
呋喃西林[fū nán xī lín, ㄈㄨ ㄋㄢˊ ㄒㄧ ㄌㄧㄣˊ, 西] furacilinum [Add to Longdo]
[zhèn, ㄓㄣˋ, ] furrow in field, small drainage [Add to Longdo]
家俱[jiā jū, ㄐㄧㄚ ㄐㄩ, ] furniture [Add to Longdo]
家俱[jiā jù, ㄐㄧㄚ ㄐㄩˋ, ] furniture; variant of 傢俱|家具 [Add to Longdo]
怒冲冲[nù chōng chōng, ㄋㄨˋ ㄔㄨㄥ ㄔㄨㄥ, / ] furiously [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag [Add to Longdo]
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^) [Add to Longdo]
アンダフロー[あんだふろー, andafuro-] underflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
アンダフロー表示[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] underflow indication [Add to Longdo]
インフラ[いんふら, infura] infrastructure [Add to Longdo]
インフラストラクチャ[いんふらすとらくちゃ, infurasutorakucha] infrastructure [Add to Longdo]
インフレアドインタフェース[いんふれあどいんたふぇーす, infureadointafe-su] infrared interface [Add to Longdo]
エラーフリー[えらーふりー, era-furi-] error free [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不倫[ふりん, furin] unsittlich, unmoralisch [Add to Longdo]
不敵[ふてき, futeki] furchtlos, verwegen [Add to Longdo]
不良[ふりょう, furyou] schlecht [Add to Longdo]
付録[ふろく, furoku] Anhang, Nachtrag, Beilage [Add to Longdo]
古い[ふるい, furui] -alt [Add to Longdo]
古す[ふるす, furusu] abnutzen [Add to Longdo]
古巣すだち[ふるす, furusu] altes_Nest, altes_Heim [Add to Longdo]
古本[ふるほん, furuhon] antiquarisches_Buch [Add to Longdo]
古臭い[ふるくさい, furukusai] altmodisch, abgenutzt [Add to Longdo]
奮う[ふるう, furuu] kraftvoll_sein, lebhaft_sein, lebendig_sein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fur \Fur\, a.
   Of or pertaining to furs; bearing or made of fur; as, a fur
   cap; the fur trade.
   [1913 Webster]
 
   {Fur seal} (Zool.) one of several species of seals of the
    genera {Callorhinus} and {Arclocephalus}, inhabiting the
    North Pacific and the Antarctic oceans. They have a coat
    of fine and soft fur which is highly prized. The northern
    fur seal ({Callorhinus ursinus}) breeds in vast numbers on
    the Prybilov Islands, off the coast of Alaska; -- called
    also {sea bear}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fur \Fur\ (f[^u]r), n. [OE. furre, OF. forre, fuerre, sheath,
   case, of German origin; cf. OHG. fuotar lining, case, G.
   futter; akin to Icel. f[=o][eth]r lining, Goth. f[=o]dr,
   scabbard; cf. Skr. p[=a]tra vessel, dish. The German and
   Icel. words also have the sense, fodder, but this was
   probably a different word originally. Cf. {Fodder} food,
   {Fother}, v. t., {Forel}, n.]
   [1913 Webster]
   1. The short, fine, soft hair of certain animals, growing
    thick on the skin, and distinguished from the hair, which
    is longer and coarser.
    [1913 Webster]
 
   2. The skins of certain wild animals with the fur; peltry;
    as, a cargo of furs.
    [1913 Webster]
 
   3. Strips of dressed skins with fur, used on garments for
    warmth or for ornament.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. Articles of clothing made of fur; as, a set of furs
    for a lady (a collar, tippet, or cape, muff, etc.).
    [1913 Webster]
 
       Wrapped up in my furs.        --Lady M. W.
                          Montagu.
    [1913 Webster]
 
   5. Any coating considered as resembling fur; as:
    (a) A coat of morbid matter collected on the tongue in
      persons affected with fever.
    (b) The soft, downy covering on the skin of a peach.
    (c) The deposit formed on the interior of boilers and
      other vessels by hard water.
      [1913 Webster]
 
   6. (Her.) One of several patterns or diapers used as
    tinctures. There are nine in all, or, according to some
    writers, only six. --See Tincture.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fur \Fur\, v. t. [imp. & p. p. {Furred}; p. pr. & vb. n.
   {Furring}.]
   1. To line, face, or cover with fur; as, furred robes. "You
    fur your gloves with reason." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover with morbid matter, as the tongue.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) To nail small strips of board or larger scantling
    upon, in order to make a level surface for lathing or
    boarding, or to provide for a space or interval back of
    the plastered or boarded surface, as inside an outer wall,
    by way of protection against damp. --Gwill.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fur
   n 1: the dressed hairy coat of a mammal [syn: {fur}, {pelt}]
   2: dense coat of fine silky hairs on mammals (e.g., cat or seal
     or weasel)
   3: a garment made of the dressed hairy coat of a mammal

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 fur
   pine; pine‐tree
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 fur
   thief; female thief
   thief
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top