Search result for

flau

(57 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flau-, *flau*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flaunt[VT] โอ้อวด, See also: โม้, คุยโต, Syn. show off, brandish, vaunt, Ant. hide, conceal
flaunt[N] การโอ้อวด, Syn. vaunt, parade
flaunter[N] ผู้ที่ชอบโอ้อวด, See also: ผู้ที่ชอบคุยโต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flaunt(ฟลอนทฺ) vt. โอ้อวด,เดินโอ้อวด,ดูหมิ่น,เหยีดหยาม. vi. โอ้อวดด้วยตัวเอง,เดินโอ้อวด,แสดงโอ้อวด,โบก (ธง) สะบัดพลิ้ว n. การโอ้อวด,การโบก (ธง) ., See also: flaunter n., Syn. flourish,brandish
flaunty(ฟลอน'ที) adj. โอ้อวด,หยิ่ง,ยโส, See also: flauntily adv. flauntiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
flaunt(vi) ปลิวสะบัด,โบก,โอ้อวด,สะบัดพริ้ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
About last night's curfew flaunting?เรื่องการแหกฟิวเมื่อคืน? Chuck in Real Life (2008)
That means that your days of flaunting the law are over.นั่นหมายถึง วันแห่งการเหยียดหยามกฏหมาย ณ ที่แห่งนี้ District 9 (2009)
Well, I love Gaby, but for years, she has been flaunting how much they spend on her house and her car and her jewelry.เอ่อ ฉันก็รักแกบบี้นะ แต่ว่าหลายปีมานี้ เธอเอาแต่โอ้อวดว่าใช้เงินแต่งบ้านไปมากแค่ไหน ทั้งรถ ทั้งเครื่องประดับ A Little Night Music (2010)
And this is my turn to flaunt, and I can't flaunt with a free piano.คราวนี้ถึงทีชั้นบ้างล่ะ แต่ฉันคงอวดด้วยเปียโนฟรีไม่ได้ A Little Night Music (2010)
But why would she flaunt her special skills?อ๋อ นั่นเป็นเหตุผลที่เธอโอ้อวด พลังพิเศษของเธอ? Supergirl (2010)
BRENNA FLAUGHER PLANS ON SOLVING THIS PUZZLEนี้จะเป็นขนาดใหญ่มากมาย กว้างใหญ่ของความว่างเปล่า Beyond the Darkness (2010)
You flaunt them and you throw them around like a brat with his trust fund.คุณไม่เห็นคุณค่าอำนาจที่มีเลย Limitless (2011)
Flaunting your dating in my face. Fantastic.มาอวดว่าคบกันต่อหน้าฉัน เยี่ยมยอด A Night of Neglect (2011)
We know he exhibits, nay, flaunts proudly obvious symptoms of over half a dozen disorders you wouldn't wish on your worst enemy's pets.รู้ว่าเขาโอ้อวดตัวเองสุดๆ เป็นอาการชัดเจนของโรคกว่าครึ่งโหล ที่เกี่ยวกับความผิดปกติ ที่คุณไม่อยากให้เกิดกับสัตว์เลี้ยงของคุณ Asian Population Studies (2011)
Just wish you wouldn't flaunt your skills in front of Bo.ขอแค่อย่าไปพูดแบบนี้ต่อหน้าโบแล้วกัน Mirror, Mirror (2011)
## Don't you wanna see me flaunt what I got. #### Don't you wanna see me flaunt what I got. Never Letting Go (2011)
♪ Don't you wanna see me flauntจริงจัง? ใช่ แบบว่า คือฉันไม่รู้จะพูดงัยนะ The Birkin (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวด[V] show off, See also: flaunt, Example: ในงานเทศกาลสำคัญต่างๆ ชาวบ้านจะพากันแต่งตัวด้วยผ้าทอเป็นพิเศษไปอวดประชันกัน, Thai definition: สำแดงให้รู้เห็น, แสดงให้ปรากฏ, นำออกให้ดูให้ชม
หน้าใหญ่[V] flaunt, See also: flash, show off, swank, Syn. ใจกว้าง, หน้าใหญ่ใจโต, Example: ในครั้งนั้นไม่มีใครทำหน้าใหญ่พยายามชิงบทบาทนำในฐานะผู้บัญชาการทหารร่วมเหมือนในครั้งนี้, Thai definition: เจ้าหน้าจนลืมฐานะ
อวดรวย[V] show off one's riches, See also: flaunt one's riches, Example: ชาวสังคมไฮโซชอบอวดรวยกันด้วยการใส่เครื่องประดับมีค่าจำนวนมากๆ เวลาออกงานสังคม, Thai definition: แสดงให้รู้ว่าร่ำรวย หรือมีอันจะกิน
อวดรวย[V] show off one's riches, See also: flaunt one's riches, Example: ชาวสังคมไฮโซชอบอวดรวยกันด้วยการใส่เครื่องประดับมีค่าจำนวนมากๆ เวลาออกงานสังคม, Thai definition: แสดงให้รู้ว่าร่ำรวย หรือมีอันจะกิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าใหญ่[v.] (nāyai) EN: flaunt   
อวด[v.] (ūat) EN: show off ; flaunt   FR: exhiber ; étaler

CMU English Pronouncing Dictionary
FLAUM    F L AO1 M
FLAUGH    F L AO1
FLAUNT    F L AO1 N T
FLAUNTS    F L AO1 N T S
FLAUBERT    F L AW1 B ER0 T
FLAUGHER    F L AO1 ER0
FLAUNTED    F L AO1 N T AH0 D
FLAUNTING    F L AO1 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flaunt    (v) (f l oo1 n t)
flaunts    (v) (f l oo1 n t s)
flaunted    (v) (f l oo1 n t i d)
flautist    (n) (f l oo1 t i s t)
flaunting    (v) (f l oo1 n t i ng)
flautists    (n) (f l oo1 t i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flaum {m}down fluff [Add to Longdo]
Flaum {m}floccus [Add to Longdo]
Flaum {m} (auf Pfirsichen)bloom (on peaches) [Add to Longdo]
Flaum {m}fuzz [Add to Longdo]
Flaum {m}; Staubflocke {f}fluff [Add to Longdo]
Flausch {m}fleece [Add to Longdo]
Flaute {f}dead calm [Add to Longdo]
Flaute {f}doldrums [Add to Longdo]
flau; lose; schlaff {adj}slack [Add to Longdo]
flaumig; flockig {adj} | flaumiger; flockiger | am flaumigsten; am flockigstenfluffy | fluffier | fluffiest [Add to Longdo]
flaumig {adj} | flaumiger | am flaumigstendowny; downey | downier | downiest [Add to Longdo]
flaumig {adj}cottony [Add to Longdo]
flauschig; wollig; weich {adj}fleecy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
これ見よがし;此れ見よがし;此見よがし;是見よがし[これみよがし, koremiyogashi] (adj-no,adj-na) for show; ostentatious; flaunting; showing off [Add to Longdo]
フルーティスト[, furu-teisuto] (n) flutist; flautist [Add to Longdo]
見せびらかす[みせびらかす, misebirakasu] (v5s,vt) to show off; to flaunt; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不振[ふしん, fushin] Flauheit, Stillstand, Stagnation [Add to Longdo]
沈滞[ちんたい, chintai] Flaute, Stagnation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  flau [flau]
     slack
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top