Search result for

filme

(39 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filme-, *filme*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fulfilmentn. การทำให้บรรลุผล,การบรรลุผล,การปฏิบัติภารกิจ,การทำให้พอใจ,การทำให้สมบูรณ์.

English-Thai: Nontri Dictionary
fulfilment(n) การทำให้สำเร็จ,การบรรลุผล,ความสมปรารถนา,การปฏิบัติภารกิจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And will just play out as if we really filmed it somehow.และจะเป็นอย่างที่เราต้องการจริงๆ ในหนัง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I have photographs, compromising photographs, live filmed of you,ฉันมีรูปถ่าย รูปถ่ายอันตราย จากฟิล์มถ่ายรูปคุณ The Bank Job (2008)
I filmed it.ฉันถ่ายเอาไว้ Made of Honor (2008)
the two people in the video-- they look directly at the unsub and neither one seems to register that they're being filmed.สองคนนี้ในวีดิโอ-- เขามองอันซับตรงๆ แต่เหมือนไม่มีใครรู้ตัวว่าถูกถ่ายวีดีโอ The Big Wheel (2009)
Buffalo P.D. is concerned that it might be another filmed killing.ตำรวจบัฟฟาโลเกรงว่าจะเป็นคลิปฆาตกรรมอีกอัน The Big Wheel (2009)
he filmed his mother's murder and hid the tape from the police all these yearเขาถ่ายวิดีโอฆาตกรรมแม่ไว้ แล้วซ่อนมาตั้งหลายปี The Big Wheel (2009)
These fucking animals filmed the whole thing on their fucking phones.ไอ้เด็กสารเลวพวกนี้ บันทึกทุกอย่างเอาไว้ ในโทรศัพท์มัน Harry Brown (2009)
It's gonna be the death of you, Sam. Supernatural is filmed before a live studio audience. I'm gonna need a bigger mouth.เขาต้องตายด้วยน้ำมือนาย แซม ฉันต้องมีปาก ที่ใหญ่กว่านี้หน่อยแล้ว ว่าไงแซม เกิดอะไรขึ้น Changing Channels (2009)
I hope you like it you filmed?ฉันหวังว่าเธอจะชอบมัน คุณถ่าย? Step Up 3D (2010)
And coming up after the hour, a costumed vigilante has become the latest Internet phenomenon after a Hamilton Park resident filmed the man's remarkable intervention in a gang-related attack last week.- พวก นายต้องมาดูนี่ - อะไร ...ในข่าวคอรัปชั่นอื้อฉาวล่าสุด และตามด้วยข่าวต่อไป Kick-Ass (2010)
You know this is where they filmed Towering Inferno?รู้ไหมว่าที่นี่เคยถ่ายหนังเรื่อง Towering Inferno ด้วยนะ The Social Network (2010)
I mean, this was filmed before he came to Haplin to help out with the Friddle case.กล้องนี้บันทึกขึ้นก่อนที่เขา จะมาฮาพลินเพื่อช่วยทำ คดีเฟริดเดิ้น Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การผิดสัญญา[n. exp.] (kān phit sanyā) EN: breach of contract ; breach of promise ; non-fulfilment ; non-performance ; default   FR: rupture de contrat [f]
ถ่ายหนัง[v.] (thāinang) EN: shoot ; film ; make a movie   FR: filmer
ถ่ายภาพยนตร์[v.] (thāiphāpphayon) EN: make movie ; film ; shoot a movie ; take a motion picture   FR: filmer
ถ่ายทำ[v.] (thāitham) EN: shoot ; file ; make a movie   FR: filmer

CMU English Pronouncing Dictionary
FILMED    F IH1 L M D
FILMER    F IH1 L M ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
filmed    (v) (f i1 l m d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Filme(n) |pl.|, See also: der Film

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Filmempfindlichkeit {f} [photo.]film speed [Add to Longdo]
Filmentwicklung {f}film developing [Add to Longdo]
Filmentwicklungsdose {f}film developing tank [Add to Longdo]
filmen; verfilmen; drehen | filmend; verfilmend; drehend | gefilmt; verfilmt; gedreht | filmte; verfilmte | nicht gefilmtto film; to shoot | filming; shooting | filmed; shot | filmed | unfilmed [Add to Longdo]
filmen; verfilmento be filming; to make a film [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
filmer(vt) ถ่ายหนัง, ถ่ายภาพยนต์

Japanese-English: EDICT Dictionary
願望充足[がんぼうじゅうそく, ganboujuusoku] (n) wish fulfillment; wish fulfilment [Add to Longdo]
経営基盤の充実[けいえいきばんのじゅうじつ, keieikibannojuujitsu] (n) fulfillment of management base; fulfilment of management base; improvement of management foundation [Add to Longdo]
計算機出力マイクロフィルム装置[けいさんきしゅつりょくマイクロフィルムそうち, keisankishutsuryoku maikurofirumu souchi] (n) {comp} computer output microfilmer; COM device [Add to Longdo]
成就[じょうじゅ, jouju] (n,vs) fulfillment; fulfilment; realization; realisation; completion; (P) [Add to Longdo]
必達[ひったつ, hittatsu] (n) (abbr) (from 必ず達成する) certain fulfilment [Add to Longdo]
満願[まんがん, mangan] (n) fulfilment of a vow; fulfillment of a vow [Add to Longdo]
満願成就[まんがんじょうじゅ, manganjouju] (n,vs) fulfilment of a vow; one's earnest prayer being answered [Add to Longdo]
履行[りこう, rikou] (n,vs) performance; fulfillment; fulfilment; discharge; implementation; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
計算機出力マイクロフィルム装置[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるむそうち, keisankishutsuryokumaikurofuirumusouchi] computer output microfilmer, COM device (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

  filme
     film; motion picture; movie
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Filme [filmə] (n) , pl.
     films
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top