Search result for

fila

(74 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fila-, *fila*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fila[N] เส้นใย, See also: สิ่งที่เหมือนเส้นใย, Syn. filum
filar[ADJ] เกี่ยวกับเส้นใย, See also: เกี่ยวกับเส้นด้าย
filament[N] เส้นใย, Syn. fiber, fibre, fibril, thread
filament[N] ลวดเส้นบางๆ ที่ให้กระแสไฟผ่านในโคมไฟ
filature[N] การปั่นให้เป็นเส้นด้ายหรือเส้นใย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
filamentn. เส้นใย,เส้นใยเล็ก ๆ ,เส้นละเอียด., See also: filamentary adj. filamentous adj., Syn. thread,fiber
filar(ไฟ' ละ) adj. เกี่ยวกับเส้นด้ายหรือเส้นใย
filariasis(ฟิลละไร' อะซิส) n. การเป็นพยาธิจำพวก filarial
filaturen. การสาวไหมหรือเส้นด้าย
alfilaria(แอลฟิล' ลาเรีย) พืชจำพวก Erodium cicatarium ใช้เสลี้ยงสัตว์
defilade(ดิฟี'เลด) n. การป้องกันหรือปิดบัง. vt. ปิดบัง (ไม่ให้ถูกลูกปืนข้าศึกหรือไม่ให้ข้าศึกเห็น)
unifilar(ยูนิไฟ'ละ) adj. เกี่ยวกับเส้นหรือสายเดียว

English-Thai: Nontri Dictionary
filament(n) สายใย,เส้นใย,ใย,ลวดเล็กๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
filamentฟิลาเมนต์ [มีความหมายเหมือนกับ cathode] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filament๑. ก้านชูอับเรณู๒. สายเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
filament currentกระแสฟิลาเมนต์ [มีความหมายเหมือนกับ cathode current] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filamentousคล้ายเส้นด้าย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
filamentไส้หลอด, ตัวนำไฟฟ้าซึ่งเป็นส่วนประกอบของหลอดวิทยุ หลอดโทรทัศน์ หรือหลอดไฟฟ้า เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปไส้หลอดจะร้อนให้แสงสว่างหรือปล่อยอิเล็กตรอนได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
filamentก้านชูอับเรณู, ส่วนหนึ่งของเกสรตัวผู้ของพืชดอก  ลักษณะเป็นก้านยาว มีอับละอองเรณูติดอยู่ตรงส่วนปลาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Filament Complexesสิ่งเล็กๆ [การแพทย์]
Filamentousรูปร่างเป็นเส้นใย,รูปร่างเป็นเส้น [การแพทย์]
Filamentous Rodลักษณะเป็นแท่งยาว [การแพทย์]
Filamentsหอก,เส้นเล็กๆ,เส้นไย,ฟีลาเมนฑ์,ปล้องสั้นๆ,สายใยละเอียด,สายใย,ผอมบางและยาว,การแตกแขนงสายใย,เส้นสาย,เป็นสาย,เส้น [การแพทย์]
Filaments, Terminalเทอร์มินัลฟิลาเม้นต์ [การแพทย์]
Filaments, Thickเส้นใยหนา [การแพทย์]
Filaments, Thinเส้นใยบาง [การแพทย์]
Filariaพยาธิฟิลาเรีย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Loa loa filariasis.Loa loa filariasis. Last Resort (2008)
You know, when I first went to London to work with the Filarmonica I was so nervous.มีบางเหมือนกันที่หลายอย่างที่ทำให้วับสน The Eye (2008)
Filamena, mr Benjamin.ฟิลามีน่า นี่คือ คุณเบนจามิน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
PETER: A filament?เส้นลวด? Dream Logic (2009)
What kind of filament?ลวดแบบไหนกันล่ะ? Dream Logic (2009)
THIS NETWORK OF FILAMENTS AND LUMPSที่นี่เรามีกลุ่มใหญ่ของกาแลคซี Beyond the Darkness (2010)
Designing for Filange!ดีไซเนอร์ของ Filange! Paradise Kiss (2011)
And we can seal it with a polymer filament.แล้วค่อยผนึกปิดด้วยใยโพลิเมอร์ Where There's a Will (2011)
Please tell me you brought a polymer filament.บอกทีว่านายพกใยโพลิเมอร์มา Where There's a Will (2011)
We just came from lunch at Rainbow Room, and I'm wearing my best Fila tracksuit.เราเพิ่งมาจากทานอาหารกลางวัน ที่เรนโบว์รูม และฉันยังใส่ เสื้อวอร์มฟิล่าที่ดีที่สุดของฉัน And the Hidden Stash (2012)
You know, Thomas Edison tried and failed nearly 2,000 times to develop the carbonised cotton-thread filament for the incandescent light bulb.และระบบผ่านโดยตรวจชีวภาพ. นายรู้ไหม, โทมัส เอดิสัน พยายามแล้ว แต่ล้มเหลวเกือบ 2,000 ครั้ง ในการพัฒนาใส้หลอดไฟฟ้า. National Treasure (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝอย[N] fibre, See also: filament, Example: เม็ดฝนที่หล่นกระทบกับพื้นก็สาดกระเซ็นเป็นฝอยสีขาวกระจายไปทั่ว, Thai definition: สิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆ ละเอียด หรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
ยอง[N] fiber, See also: filament, tissue, filament, vein, thread, cord, string, rootlet, Syn. เส้น, ใย
ยองใย[N] fiber, See also: filament, tissue, filament, vein, thread, cord, string, rootlet, Syn. เส้น, ใย, Thai definition: เส้นใย (แห่งแมงมุม)
ไส้หลอด[N] filament, See also: fine thread or threadlike part, Example: พลังงานที่ได้จากถ่านไฟฉาย ที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวผ่านไส้หลอด ทำให้หลอดไฟสว่างได้, Count unit: ไส้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวตก[n. exp.] (dāotok) EN: shooting star ; falling star ; meteor   FR: étoile filante [f] ; météorite [f] ; météore [m]
ฝอย[n.] (føi) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff   FR: particule [f] ; gouttelette [f]
เป็นแถว[adv.] (pen thaēo) EN: in rows ; in large numbers   FR: en enfilade ; file de
ผีพุ่ไต้[n. exp.] (phī phu tai) FR: étoile filante [f]
ไส้หลอด[n.] (sailøt) EN: filament ; fine thread or threadlike part   
ตับ[n.] (tap) EN: set ; row ; series ; bank ; row ; gang ; rack ; belt ; strip ; arrangement of ; skewer   FR: chapelet [m] ; enfilade [f] ; succession [f] ; rang [m] ; file [f] ; brochette [f]
ใย[n.] (yai) EN: fibre ; filament ; web ; thread ; cobweb ; gossamer ; staple   FR: fibre [f] ; filament [m]
เยื่อ[n.] (yeūa) EN: membrane ; tissue ; fiber ; marrow ; lining ; pellicle ; film   FR: membrane [f] ; tissu [m] ; fibre [f] ; filament [m] ; moelle [f] ; pellicule [f]
ยิงกราด[v. exp.] (ying krāt) EN: rake ; strafe ; enfilade   
ยอง[n.] (yøng) EN: fiber ; filament ; tissue ; filament ; vein ; thread ; cord ; string ; rootlet   

CMU English Pronouncing Dictionary
FILA    F AY1 L AH0
FILAMENT    F IH1 L AH0 M AH0 N T
FILAMENTS    F IH1 L AH0 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
filament    (n) (f i1 l @ m @ n t)
filature    (n) (f i1 l @ ch @ r)
filaments    (n) (f i1 l @ m @ n t s)
filatures    (n) (f i1 l @ ch @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バンクロフト糸状虫[バンクロフトしじょうちゅう, bankurofuto shijouchuu] (n) Wuchereria bancrofti (species of filaria) [Add to Longdo]
フィラメント[, firamento] (n) filament [Add to Longdo]
フィラリア[, firaria] (n) filaria [Add to Longdo]
フィラリア症[フィラリアしょう, firaria shou] (n) filariasis [Add to Longdo]
フィラリア病[フィラリアびょう, firaria byou] (n) filarial disease [Add to Longdo]
花糸[かし, kashi] (n) (flower's) filament [Add to Longdo]
菌糸[きんし, kinshi] (n) fungal filament; hypha; hyphae [Add to Longdo]
細糸[さいし, saishi] (n) filament [Add to Longdo]
糸状虫[しじょうちゅう, shijouchuu] (n) filaria; heartworm [Add to Longdo]
鞘味泥[さやみどろ;サヤミドロ, sayamidoro ; sayamidoro] (n) (uk) oedogonium (any of a genus of filamentous green algae) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厂丝[chǎng sī, ㄔㄤˇ ㄙ, / ] filature silk [Add to Longdo]
丝状物[sī zhuàng wù, ㄙ ㄓㄨㄤˋ ˋ, / ] filament [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 fila
   file
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 fila
   file; line; rank; row; turn
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 fila
   grade; rank; rate
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top