Search result for

fer

(196 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fer-, *fer*
English-Thai: Longdo Dictionary
ferry boat(n) เรือข้ามฟาก
loafer(n) รองเท้าส้นเตี้ยไม่มีเชือกผูก ส่วนใหญ่ทำจากหนัง
Image:
in-vitro fertilisation(n) การปฏิสนธิในหลอดแก้ว
crystal fertilizer(n) ปุ๋ยเกล็ด
differential(n) เฟืองท้าย เช่น This rear wheel is replaced with the bolting on of two wider wheels that sit on the motorcycle' s differential and driveshaft.
initial public offering(n) การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก, ไอพีโอ เช่น The company plans an initial public offering of common stock to raise as much as $50 million. , S. I.P.O.,
telegraphic transfer(n) การโอนเงินโดยทางโทรเลข เช่น When you wish to make a payment from your account whether by Telegraphic Transfer or by Currency Draft you will need to visit an Abbey branch., S. wire transfer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fern[N] ต้นเฟิร์น
feral[ADJ] ไม่เชื่อง, See also: ดุร้าย, Syn. wild, untamed, fierce, Ant. civilized
ferry[N] เรือข้ามฟาก, See also: แพขนานยนต์, เรือรับส่งข้ามฟาก, Syn. ferryboat, passage boat, barge
ferry[N] การดำเนินกิจการเรือข้ามฟาก, See also: การให้บริการเรือข้ามฟาก
ferry[N] ท่าเรือข้ามฟาก
ferret[N] สัตว์คล้ายพังพอนใช้ไล่ล่าหนูหรือกระต่าย
ferric[ADJ] ซึ่งประกอบด้วยธาตุเหล็ก, See also: ซึ่งมาจากธาตุเหล็ก
ferule[N] ไม้เรียวตีเด็ก, Syn. stick
ferule[VT] ตีด้วยไม้เรียว
fervid[ADJ] ซึ่งแสดงความรู้สึกอย่างมาก, See also: รุนแรง, เร่าร้อน, แรงกล้า, Syn. ardent, fervent, Ant. apathetic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ferity(เฟอ' ริที) n. ความไม่เชื่อง,ความดุร้าย,ความโหดเหี้ยม
ferment(เฟอ'เมินทฺ) n. เชื้อหมัก,เชื้อฟู,เอนไซม์ (enzyme) ,การหมัก,การบูด,การเร่ง,ความไม่สงบ,ความสับสนอลหม่าน vt. (เฟอเมนทฺ') หมัก,ปลุกปั่น,กระตุ้น. vi. เกิดการหมัก,เกิดการบูด,มีอารมณ์ตื่นเต้น,เกิดความอลหม่าน., See also: fermentability n. -fermentable adj.
fermentation(เฟอเมนเท'เชิน) n. การหมัก,การบูดเบี้ยว,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
fern(เฟิร์น) n. ต้นเฟิร์น, See also: ferny adj.
ferocious(ฟะโร'เชิส) adj. ดุร้าย,ทารุณ,โหดร้าย,สุดขีด,รุนแรง., See also: ferociously adv. ferociousness n., Syn. fierce
ferocity(ฟะรอส'ซิที) n. ความดุร้าย,ความทารุณ,ความโหดร้าย, Syn. cruelty
ferreous(เฟอ'เรียส) adj. เกี่ยวกับธาตุเหล็ก
ferret(เฟอ'ริท) n. สัตว์คล้ายพังพอน มีสีขาว-ตาแดง-ใช้ไล่กระต่ายและหนูออกจากรู vt. ขับออก,ไล่ออก,ล่าสัตว์โดยใช้ferret,ค้นหา,สืบหา., See also: ferreter n. ferrety adj.
ferric(เฟอ'ริค) adj. ซึ่งประกอบด้วยธาตุเหล็ก (3วาเลนซี่)
ferric oxide(เฟอร์ริกออกไซด์) หมายถึง สารแม่เหล็กที่ใช้เคลือบจานบันทึก (disk) ก็ดี แถบบันทึก (tape) ก็ดี ทำให้สามารถบันทึกข้อมูลลงไปเก็บไว้ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
ferment(n) เชื้อหมัก,ผงฟู,ความสับสนอลหม่าน,เอ็นไซม์
ferment(vi,vt) หมักเชื้อ,บูด,เดือดเป็นฟอง,ปลุกปั่น,ปั่นป่วน,อลหม่าน
fermentation(n) การหมัก,ขบวนการหมัก
fern(n) ต้นเฟิร์น
ferocious(adj) ดุร้าย,โหดร้าย,ทารุณ,ป่าเถื่อน,รุนแรง
ferocity(n) ความดุร้าย,ความโหดร้าย,ความทารุณ,ความป่าเถื่อน
ferret(vi) ขับไล่,ค้นหา,ขุดคุ้ย,สืบค้น,คุ้ยเขี่ย,สืบหา
ferrule(n) ปลอกครอบ,ปลอกโลหะ
ferry(n) เรือข้ามฟาก,ท่าเรือ,การข้ามฟาก,เรือจ้าง,การขนส่งทางเครื่องบิน
ferry(vi) ลงเรือจ้าง,ข้ามฟาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ferment๑. หมัก๒. เอนไซม์ [มีความหมายเหมือนกับ enzyme] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fermental-หมัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fermentationการหมัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fermentationการหมัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fernเฟิร์น, เฟิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fern alliesพืชใกล้เคียงเฟิร์น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ferret, taxนักล่าผู้หนีภาษี (เพื่อสินบนนำจับ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ferricreteเฟร์ริครีต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ferriferous-เนื้อเหล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ferroalloyโลหะผสมเหล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feral dogsสุนัขจรจัด [TU Subject Heading]
Ferbamเฟอร์แบม [การแพทย์]
Fergusonite .. Formanite เฟอร์กูโซไนต์ .. ฟอร์มาไนต์
แหล่ง - พบในบริเวณหมู่เหมืองแร่ดีบุก เช่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต ประโยชน์ - ถลุงเอาธาตุโคลัมเบียมและแทนทาลัมมาใช้ประโยชน์ นอกจากนั้นแยกเอาธาตุยูเรเนียมออกมาเป็นผลพลอยได้ที่สำคัญอีกด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Fermanent depressionดีเปรสชันถาวร [อุตุนิยมวิทยา]
Fermentการหมัก,หมักเชื้อ,หมักสลาย [การแพทย์]
Fermentationการหมัก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fermentationการหมัก [TU Subject Heading]
Fermentation การหมัก
การเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากเชื้อหมัก เช่น เอ็นไซม์ของยีสต์, การเปลี่ยนแปลงในอินทรียสารหรือของเสียที่มีสารอินทรีย์ เป็นองค์ประกอบ โดยจุลินทรีย์ในสภาพไร้ออกซิเจน [สิ่งแวดล้อม]
Fermentationการหมัก,อุตสาหกรรมหมัก,ขบวนการหมัก,การฟูเชื้อ,ส่าเหล้า,กระบวนการหมัก,การหมักน้ำตาล [การแพทย์]
fermentationกระบวนการหมัก, กระบวนการที่สารอินทรีย์เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยอาศัยการทำงานของจุลินทรีย์ (เช่น ยีสต์ แบคทีเรีย เป็นต้น) หรือเอนไซม์  เช่น การหมักแป้ง น้ำตาลโดยใช้ยีสต์จะได้เอทานอล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ferrate[เฟอเรท] (n ) ธาตุ เหล็ก (Fe) เวลาอ่านในสารประกอบเชิงซ้อนจะ อ่านว่า ferrate

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fertig!Fertig! Blazing Saddles (1974)
It gets sticky, ferments, grows.มันแน่นขึ้นแล้วก็โตขึ้น Adverse Events (2008)
Ferian aet gylden.เฟอริอาน แอท กิลเดน To Kill the King (2008)
Ferian aet gylden.เฟอริอาน แอท กิลเดน To Kill the King (2008)
Tigress, you need more ferocity!เสือคต้องดุร้ายมากขึ้น! Kung Fu Panda (2008)
Which leaves the ferries with 30,000 ready to board.ซึ่งทิ้งเรือข้ามฝาก กับผู้โดยสาร 30,000 คนบนเรือ The Dark Knight (2008)
I wanna use the ferries so I can get those prisoners off the island.ฉันต้องการใช้เรือเพื่อจะได้ เอาเพื่อนนักโทษออกจากเกาะนั้น The Dark Knight (2008)
There's something going on on the ferries.มีบางอย่างเกิดขึ้น ไม่มีเรือข้ามฝาก The Dark Knight (2008)
His voice is on the ferry but it's not the source.เสียงเขาอยู่บนเรือ แต่มันไม่ใช่ต้นเสียง The Dark Knight (2008)
- What's simple is every second, those people on the ferries get closer to blowing...ทุกๆวินาทีคนบนเรือ กำลังจะระเบิด The Dark Knight (2008)
Ferris?แฟร์ริส Body of Lies (2008)
Well, not since we've been talking, Ferris.ไม่ใช่พูดปุ๊บแล้วส่งปั๊บ แฟร์ริส Body of Lies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ferThey run a ferry service across the river.
ferRiding in a Ferris wheel is my favorite thing.
ferThanks to Haruna's "weather mode" Kaori's fervour was greatly dampened.
ferThe land on his farm is very fertile.
ferThis train makes connections with a ferry-boat at Takamatsu.
ferFertile soil is indispensable for agriculture.
ferHe told me he was incredibly rich and owned a Ferrari, but I saw through him at once.
ferThe settlers learned that the land in the valley was fertile.
ferThere were not more than one hundred passengers on board the ferry.
ferIt is cheaper than chemical fertilizers.
ferFertile soil is indispensable for a good harvest.
ferI don't want a Ferrari bad enough to sell my house to get one.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโหดร้าย[N] ferocity, See also: wickedness, cruelness, Syn. ความร้ายกาจ, Example: เบี้ยวต้องกล้ำกลืนรันทดใจกับความโหดร้ายที่พ่อและทุกคนหยิบยื่นให้
ความอุดม[N] fertility, See also: abundance, plentifulness, copiousness, plenitude, productiveness, fruitfulness, plenteousn, Syn. ความบริบูรณ์, ความมากมาย, ความสมบูรณ์, Ant. ความขาดแคลน, Example: ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ควรจะขึ้นอยู่กับสภาพความอุดมของดินแต่ละแห่งซึ่งจะทราบได้จากการเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์
คอนกรีตเสริมเหล็ก[N] ferro-concrete, See also: reinforced concrete, Example: ฐานของอาคารนี้ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก, Thai definition: คอนกรีตที่ใช้เหล็กเส้นหรือตะแกรงเหล็กเสริมภายในเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ปลอกมีด[N] sheath, See also: ferrule, a knife sheath, Syn. ปลอก, ปลอกโลหะ, ฝักดาบ, Example: ปลอกมีดอันนี้เขียนลายไว้สวยงาม, Count unit: ปลอก, Thai definition: ที่สวมมีด
พาฬ[N] ferocious animal, See also: predatory animal, Thai definition: สัตว์ร้าย, ช้างร้าย, สิงโต, งู, เสือ
แพขนานยนต์[N] ferry, See also: ferryboat, car ferry, Syn. แพยนต์, Example: ตำรวจเข้าจับกุมบ่อนการพนันบนแพขนานยนต์ ที่ลอยลำอยู่กลางแม่น้ำโขง, Count unit: แพ, Thai definition: เรือบรรทุกคนโดยสาร รถยนต์ หรือสิ่งของข้ามฟาก มีลักษณะคล้ายแพขนาดใหญ่
เฟอร์เมียม[N] fermium, Syn. ธาตุเฟอร์เมียม, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 100 สัญลักษณ์ Fm เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น ไม่มีปรากฏในธรรมชาติ, Notes: (อังกฤษ)
เฟิน[N] fern, Syn. เฟิร์น, ต้นเฟิน, Example: ทางร้านใช้เฟินจำนวนมากมาประดับช่อดอกไม้ในงาน, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ใบจำพวกผักกูด (Pteridophytes), Notes: (อังกฤษ)
เฟิร์น[N] fern, Syn. เฟิน, ต้นเฟิร์น, Example: พืชพวกเฟิร์นจะมีท่อน้ำ ท่ออาหารที่สามารถส่งล้ำต้น และใบขึ้นไปสู่แสงสว่างได้, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ใบจำพวกผักกูด (Pteridophytes), Notes: (อังกฤษ)
ภาวะเจริญพันธุ์[N] fertility, Example: ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ และสาธารณสุข มีผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ของมนุษย์, Thai definition: ช่วงที่มีความสามารถในการสืบพันธุ์และแพร่พันธุ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อัญ-[X] (an-) EN: other, different (prefix)   FR: autre, différent (préfixe)
อ้างอิง[n.] (āng-ing) EN: reference   FR: référence [f] ; note [f]
อ้างอิง[v.] (āng-ing) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege   FR: citer ; se référer (à)
อ้างอิง[adj.] (āng-ing) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged   
อ้างอิงเอกสาร[v. exp.] (āng-ing ēkkasān) EN: refer to a document   
อ้างอิงถึง...[v. exp.] (āng-ing theung …) EN: refer to …   
อ้างอิงถึงจดหมาย [v. exp.] (āng-ing theung jotmāi) EN: refer to a letter   
อ้างถึง[v.] (āng theung) EN: refer to ; cite   FR: se référer à ; citer
อนุกรมเอกสาร[n. exp.] (anukrom ekkasān) EN: reference number of a document ; serial number of a document   FR: référence de document [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FER    F ER1
FER    F EH1 R
FERM    F ER1 M
FERD    F ER1 D
FERN    F ER1 N
FERG    F ER1 G
FERO    F EH1 R OW0
FERA    F EH1 R AH0
FERY    F EH1 R IY0
FERCH    F ER1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fern    (n) (f @@1 n)
feral    (j) (f i@1 r @ l)
ferns    (n) (f @@1 n z)
ferny    (j) (f @@1 n ii)
ferry    (v) (f e1 r ii)
Fergie    (n) (f @@1 g ii)
ferret    (v) (f e1 r i t)
ferule    (n) (f e1 r uu l)
fervid    (j) (f @@1 v i d)
Ferrara    (n) (f @1 r aa1 r @)

German-Thai: Longdo Dictionary
Fernbedienung(n) |die, pl. Fernbedienungen| การควบคุมระยะไกล
Fernrohr(n) |das, pl. Fernrohre| กล้องส่องทางไกล
Fernsehsendung(n ) |die, pl. Fernsehsendungen| การออกอากาศทางโทรทัศน์, การแพร่ภาพทางโทรทัศน์ เช่น Darf ich fremde Inhalte wie Fernsehsendungen oder Bilder auf YouTube hochladen?
Opfer(n) |der, pl. Opfer| เหยื่อ
fer(n) |der, pl. Käfer| รถโฟล์คเต่าทอง รถยนต์รุ่นหนึ่งของบริษัท Volkswagen
fer(n) |der, pl. Käfer| แมลงปีกแข็ง เช่น แมลงเต่าทอง
liefern(vt) |lieferte, hat geliefert| ส่งของ, นำ(สินค้าที่สั่งไว้)มาให้
eifersüchtig(adj) ขี้หึง, ขี้อิจฉา
eifersüchtig auf etw./jmdn.(adj) หึง อิจฉาสิ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
Referendum(n) |das, pl. Referenda/Referenden| การลงมติเสียงของประชาชน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fernsehenโทรทัศน์
Fertigware {f}สินค้าสำเร็จรูป สินค้าพร้อมส่ง
See also: S. finished product,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ferneralso [Add to Longdo]
Ferse {f}heel [Add to Longdo]
Ferien auf dem Bauernhofagrotourism [Add to Longdo]
Ferien {pl}; Urlaub {m} | Ferien {pl} | im Urlaub sein; in Urlaub sein | in Urlaub fahren; Ferien machenholiday [Br.] | holidays | to be on holiday | to go on holiday [Add to Longdo]
Ferien {pl}; Urlaub {m} | im Urlaub; in Urlaubvacation [Am.] | on vacation [Am.] [Add to Longdo]
Feriendorf {n}holiday village [Add to Longdo]
Ferienhaus {n}holiday home [Add to Longdo]
Ferienhaus {n}vacation home [Am.] [Add to Longdo]
Ferienkolonie {f} | Ferienkolonien {pl}holiday colony | holiday colonies [Add to Longdo]
Ferienranch {f}dude ranch [Am.] [Add to Longdo]
Ferienreisende {m,f}; Ferienreisenderholiday maker [Add to Longdo]
Ferientag {m}day of one's holidays [Br.]; day of one's vacation [Am.] [Add to Longdo]
Ferienwohnung {f}holiday flat [Br.]; vacation apartment [Am.] [Add to Longdo]
Ferienzeit {f}holiday time; holiday period [Add to Longdo]
Ferkel {m}; junges Schwein | Ferkel {pl}young pig; piglet; porkling | young pigs [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chauffer(vt) อุ่น, ให้ความร้อน
s'échauffer((SPORT)) อบอุ่นร่างกาย
préférer(vt) |je préfère, tu préfères, il préfère, nous préférons, vous préférez, ils préfèrent| ชอบมากกว่า, ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก
chemin de fer(n) n.m. ทางรถไฟ
indifférent(adj) เฉยเมิย ไม่สนใจ ไม่แยแส

Japanese-English: EDICT Dictionary
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
AA会議[エーエーかいぎ, e-e-kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Afro-Asian Conference (1955) [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
SD法[エスディーほう, esudei-hou] (n) semantic differential [Add to Longdo]
http;HTTP[エイチティーティーピー;エッチティーティーピー, eichitei-tei-pi-; ecchitei-tei-pi-] (n) Hypertext Transfer Protocol; http [Add to Longdo]
tRNA[ティーアールエヌエー, tei-a-ruenue-] (n) (See 転移RNA) transfer RNA; tRNA [Add to Longdo]
あいまい検索;曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] (n) {comp} fuzzy reference; ambiguous search; ambiguous retrieval [Add to Longdo]
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三氯化铁[sān lǜ huà tiě, ㄙㄢ ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧㄝˇ, / ] ferric chloride FeCl3 [Add to Longdo]
亚铁[yà tiě, ㄧㄚˋ ㄊㄧㄝˇ, / ] ferrous [Add to Longdo]
凶相[xiōng xiàng, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄤˋ, / ] ferocious appearance [Add to Longdo]
化肥[huà féi, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄟˊ, ] fertilizer [Add to Longdo]
受精卵[shòu jīng luǎn, ㄕㄡˋ ㄐㄧㄥ ㄌㄨㄢˇ, ] fertilized ovum [Add to Longdo]
可转换同位素[kě zhuǎn huàn tóng wèi sù, ㄎㄜˇ ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˋ ㄊㄨㄥˊ ㄨㄟˋ ㄙㄨˋ, / ] fertile isotope [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] fertile soil [Add to Longdo]
塬地[yuán dì, ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ, ] fertile arable soil of loess plateau [Add to Longdo]
弗迪南[Fú dí nán, ㄈㄨˊ ㄉㄧˊ ㄋㄢˊ, ] Ferdinand (name) [Add to Longdo]
摩天轮[mó tiān lún, ㄇㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄌㄨㄣˊ, / ] Ferris wheel; observation wheel [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB [Add to Longdo]
イメージバッファ[いめーじばっふぁ, ime-jibaffa] image buffer [Add to Longdo]
キャプチャバッファ[きゃぷちゃばっふぁ, kyapuchabaffa] capture buffer [Add to Longdo]
クロスリファレンス[くろすりふぁれんす, kurosurifarensu] cross reference [Add to Longdo]
クロスリファレンス形式[クロスリファレンスけいしき, kurosurifarensu keishiki] cross-referenced (a-no) [Add to Longdo]
シリコンウェハ[しりこん'うえは, shirikon ' ueha] silicon wafer [Add to Longdo]
スクリーンイメージバッファ[すくりーん'いめーじばっふぁ, sukuri-n ' ime-jibaffa] screen image buffer [Add to Longdo]
スクリーンバッファ[すくりーんばっふぁ, sukuri-nbaffa] screen buffer [Add to Longdo]
セルバッファ[せるばっふぁ, serubaffa] cell buffer [Add to Longdo]
データ転送フェーズ[データてんそうフェーズ, de-ta tensou fe-zu] data transfer phase [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仕上げる[しあげる, shiageru] fertigmachen, vollenden [Add to Longdo]
休暇[きゅうか, kyuuka] Ferien, Urlaub [Add to Longdo]
双眼鏡[そうがんきょう, sougankyou] Fernglas, Feldstecher [Add to Longdo]
受像機[じゅぞうき, juzouki] Fernsehapparat, Fernseher [Add to Longdo]
完成[かんせい, kansei] Fertigstellung, Vollendung, Vollbringung, Vervollkommnung [Add to Longdo]
山荘[さんそう, sansou] Ferienhaus_in_den_Bergen [Add to Longdo]
望遠鏡[ぼうえんきょう, bouenkyou] Fernrohr, Teleskop [Add to Longdo]
通信講座[つうしんこうざ, tsuushinkouza] Fernkurs [Add to Longdo]
遠方[えんぽう, enpou] Ferne, grosse_Entfernung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fer \Fer\, a. & adv.
   Far. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 FER
     Forward Error Correction (satellite)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 fer [fe]
   iron
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top