Search result for

fendis

(64 entries)
(0.0248 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fendis-, *fendis*, fendi
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fendis มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fendis*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Watch Lois. - Clark, you have no way of defending yourself.เฝ้าลูอีสไว้ คล๊าก นายไม่มีทางที่จะป้องกันตัวเองได้นะ Odyssey (2008)
"I am suddenly and irrationally defending"อยู่ๆฉันก็ลุกขึ้นมาปกป้อง" Dying Changes Everything (2008)
What is the point of defending a kingdom...ป้องกันไปเพื่ออะไรกัน.. ? The Labyrinth of Gedref (2008)
Why are you defending him so much? You're just his servant. He's my friend.ทำไมเจ้าถึงปกป้องเขานัก เป็นแค่คนใช้ เขาเป็นเพื่อนข้า The Moment of Truth (2008)
For he was as fearless in questioning my judgment as he was in defending my kingdom.เพราะเขาไม่เกรงต่อการสงสัยตัดสินใจของข้า เช่นเดียวกับที่ ไม่เกรงต่อการปกป้องอาณาจักรของข้า To Kill the King (2008)
What other offending news do you have for me?แกมีเรื่องจะบอกแค่นี้ใช่ไหม? The Forbidden Kingdom (2008)
Thatconcludes the first half of play in our final game, with the West High Knights leading defending champion East High Wildcats 47 - 26.จบการแข่งขันครึ่งแรกครับ ในเกมสุดท้ายกับเวสต์ไฮไนท์ กำลังนำแชมป์อย่าง ไวลด์แคทอยู่ 47-26 High School Musical 3: Senior Year (2008)
To that original pristine design to determine the offending cause of death.ไปยังจุดเริ่มต้นดั้งเดิม เพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิต Pathology (2008)
When are you gonna stop defending this guy?นี่คุณพยายามจะปกป้องเขาเหรอ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
I'm not defending him,ฉันไม่ได้ปกป้องเขา Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
I'm defending a good idea.ฉันว่าเขาคิดถูก Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
I swear to God she wanted to kill me and I was just defending myself.ฉันสาบาน เธอคนนั้นจะฆ่าฉัน ฉันแค่ปกป้องตัวเอง Prison Break: The Final Break (2009)
Please. Why were you defending a hooker on a cocaine charge?ก็ดีใจที่ลูกอยากแนะนำเราให้จิลรู้จัก Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
But... What does it have to do with defending Purcell?แต่ เราต้องทำอะไรบ้าง เพื่อคุ้มครองเพอร์เซล I Knew You Were a Pig (2009)
I don't understand why we're defending Daniel Purcell.ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมว่า เราจะต้องปกป้องแดเนี่ยล เพอร์เซล I Knew You Were a Pig (2009)
Claire maddox was defending a woman on cocaine charges.แคลร์ แมดด๊อกซ์ ว่าความให้ผู้หญิงที่ถูกจับข้อหาโคเคน New York Sucks (2009)
Why would the lead counsel of an energy company be defending a hooker on a drug bust?ทำไมที่ปรึกษาของบริษัทพลังงานไปว่าความให้โสเภณีติดยา New York Sucks (2009)
Last week, unr's lead counsel was in a courtroom in new jersey defending a prostitute on drug charges.สัปดาห์ก่อน,หัวหน้าฝ่ายกฏหมายของUNR ไปขึ้นศาลที่นิวเจอซี่ ว่าความให้โสเภณีติดยาคนหนึ่ง They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Unr's lead counsel was defending a prostitute on drug charges.หัวหน้าทนายของUNR แก้ต่างให้โสเภณีคดียาเสพติด You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
The sun would be in the center acting as speaking of it as "King of the Stars". He is offending him.ดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลาง Agora (2009)
Ammonius, dead of bravely defending your faith in Christ.ทุกคนฟังให้ดี! Agora (2009)
They were animals, Sam, defending territory.พวกเขาเป็นสัตว์ แซม ตอบโต้ตามสัญชาตญาณ Family Remains (2009)
And he didn't bow to humanity. He was punished for defending us.และเขาก็ไม่ก้มหัวให้มนุษย์ On the Head of a Pin (2009)
So I'm not defending everything she did,travers, but you have to know,she loved you,more than you can imagine.ฉันไม่ได้กำลังแก้ตัวแทนแม่เธอหรอกนะ แต่เธอจำเป็นต้องรู้ว่าแม่รักเธอ มากกว่าที่เธอคิด Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
I'm not defending "gossip girl." I'm defending my best friend.เชื่อครูเถอะ เซเรน่า ครูเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น Carrnal Knowledge (2009)
You were just defending yourself?เธอแค่ป้องกันตัวเองใช่ไม๊? Harry Brown (2009)
Defending the weak against the strong.ปกป้องความอ่อนแอด้วยความแข็งแรง Episode #1.7 (2009)
Geum Jan Di's habit of defending the weak,ความอยากรู้อยากเห็นของกึมจันดี Episode #1.7 (2009)
I heard you were quite brave fending off the battle droids, Jar Jarได้ยินว่าเจ้าแสดงความกล้าให้เห็น ในการต่อสู้กับพวกดรอยด์ จาร์จาร์ Mystery of a Thousand Moons (2009)
Why are you defending her?ทำไมนายต้องปกป้องเธอด้วย Seep (2009)
I CAN'T BELIEVE YOU'RE NOT EVEN DEFENDING YOURSELF.ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย ว่านายไม่แก้ตัวสักนิด โกหกหน้าไม่อาย โทษคนโน้นคนนี้ Valley Girls (2009)
He was defending me.เขาปกป้องผม Justice (2009)
Would you stop defending him? It's over.พี่หยุดปกป้องเขาซะทีได้ไหม มันจบแล้ว The Pickle Jar (2009)
Cody was defending your honor. - Huh.โคดี้ เลยเถียงแทนคุณค่ะ ผมไปจากเต้นท์คืนนั้น Lost Boys (2009)
Now Rita and Cody have been drawn into defending a lie.ตอนนี้ ริต้า กับโคดี้ ก็ต้องมาแก้ตัวให้คำโกหก Lost Boys (2009)
I don't blame you for defending katherine. But...ฉันไม่โทษเธอหรอกที่ปกป้องแคทเธอรีน Being Alive (2009)
I'm not defending her. I'm just a little concerned. Aren't you?ผมไม่ได้ปกป้องเธอ ผมแค่เป็นห่วงนิดเหน่อย คุณไม่ห่วงหรอ Nice Is Different Than Good (2009)
I swear to God she wanted to kill me and I was just defending myself.ฉันสาบานได้ เธอจะฆ่าฉัน/ และฉันแค่ป้องกันตัวเอง Free (2009)
'Cause it isn't history, and it sure as hell isn't defending the ball!เพราะนี่มันไม่ใช่วิชาประวัติศาสตร์ แล้วก็แน่นอน ไม่ใช่วิชาป้องกันลูกบอล! Friday Night Bites (2009)
Why are you defending her?ทำไมต้องไปปกป้องเธอนัก New History (2009)
We're defending the bridge alone?เราต้องป้องกันสะพานตามลำพังเหรอ? Holocron Heist (2009)
You've been defending her all day and ignoring me.เธอคอยแก้ตัวให้แม่ฉันตลอด และ เมินเฉยใส่ฉัน The Treasure of Serena Madre (2009)
Why are you defending this man?ทำไม่เจ้าต้องปกป้องชายผู้นี้ The Witch's Quickening (2009)
They're not defending their lives or their country any more.พวกมันไม่ได้คิดทำเพื่อรักษาชีวิต หรือเพื่อประเทศอีกแล้ว Centurion (2010)
When defending an assisted suicide charge.ความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานของบุคคล เป็นสิ่งสำคัญมาก... ...เมื่อต้องแก้ต่างให้กับข้อหาการุณยฆาต You Don't Know Jack (2010)
Long ago, I was viciously attacked by the coward Lyze of Kiel for defending that truth.นานมาแล้ว ข้าเคยโดนทำร้ายอย่างโหดเหี้ยม โดยเจ้าขี้ขลาด ไลซ์แห่งคีล เพื่อปกป้องความจริงนั้น Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
- Why do you keep defending her?- ทำไมแม่เอาแต่ปกป้องเธอล่ะคะ Frankie & Alice (2010)
...when I'm not fending off a Hammeroid attack. -Fine. -We could have been in Venice.ไว้จะขอโทษ ขอเอาตัวรอดจากฝูงหุ่นรบก่อน Iron Man 2 (2010)
Defending the citizens of New York from the forces of evil.ปกป้องชาวเมืองนิวยอร์ค จากพลังของปีศาจร้าย Kick-Ass (2010)
The gentleman who reported the incident is very conservative... and has insisted the offending event be recorded.ผู้ชายที่แจ้งจับคุณเป็นคนเคร่งมาก เขายืนยันให้ลงบันทึกข้อหาหมิ่นประมาท Sex and the City 2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fendiHe is chary of offending people.
fendiRobson's proposal is tantamount to defending terrorists because they have a cause.
fendiShe went out on a limb defending him, and now she lost her job.
fendiThey kept silent for fear offending her.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kränken {n}; Kränkung {f}offending; insulting [Add to Longdo]
Streifendienst {m}patrol duty [Add to Longdo]
abwehren | abwehrend | abgewehrtto fend | fending | fended [Add to Longdo]
angreifen | angreifend | angegriffento offend | offending | offended [Add to Longdo]
beleidigen | beleidigend | beleidigt | beleidigteto offend | offending | offends | offended [Add to Longdo]
fehlerhaftoffending [Add to Longdo]
harmlosunoffending [Add to Longdo]
harmlos {adv}unoffendingly [Add to Longdo]
verhüten | verhütend | verhütet | verhüteteto forfend | forfending | forfends | forfended [Add to Longdo]
verteidigen (gegen) | verteidigend | verteidigt | verteidigt | verteidigteto defend (against) | defending | defended | defends | defended [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top