Search result for

fained

(316 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fained-, *fained*, fain, faine
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fained มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fained*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fain[ADV] ด้วยความยินดี, See also: ด้วยความเต็มใจ
faint[ADJ] เจือจาง, See also: เลือนๆ, เลือน, มัว, บาง, จาง, อ่อน, เบาบาง
faint[ADJ] อ่อนกำลัง, See also: อ่อนแอ, Syn. dizzy
faint[ADJ] เฉื่อย, See also: ไม่กระตือรือร้น, Syn. unenthusiastic
faint[VI] เป็นลม, See also: หมดสติ
faint[N] ภาวะของคนที่เป็นลม
faintly[ADV] อย่างแผ่วเบา, See also: แผ่วเบา, เบา
faint away[PHRV] หมดสติ
faint from[PHRV] หมดสติเพราะ, See also: เป็นลมเพราะ
faint with[PHRV] หมดสติเพราะ, See also: เป็นลมเพราะ
faint-hearted[ADJ] ขี้ขลาด, See also: ตาขาว, ใจไม่กล้า, Syn. timid, weak
damn with faint praise[IDM] ตำหนิด้วยการกล่าวชมเล็กน้อย (เพื่อแสดงว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งนั้นหรือคนนั้น)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fain(เฟน) adv.,adj. เต็มใจ,ยินดี,ปรารถนา,ใฝ่ฝัน,จำต้อง
fainaigue(ฟะเนก') vi. หลบหนีงานหรือความรับผิดชอบ,หลบหนี,โกง. vt. โกง,หลอก,ลวง -fainaiguer n.
faint(เฟนทฺ) {fainted,fainting,faints} adj. สลัว ๆ ,เลือน ๆ ,อ่อนกำลัง,เป็นลม,หน้ามืด,วิงเวียน,ขาดความกล้า,
fainthearted(เฟนทฺ'ฮาร์ท'ทิด) adj. ขาดความกล้า,ขี้ขลาด,ตาขาว,โลเล., See also: faintheartedly adv. faintheartedness n., Syn. timid

English-Thai: Nontri Dictionary
fain(adj) ใฝ่ฝัน,ปรารถนา,ยินดี,เต็มใจ,ชอบ
fain(adv) ด้วยความเต็มใจ,ด้วยความยินดี,อย่างไม่ปฏิเสธ
faint(adj) วิงเวียน,เป็นลม,หน้ามืด,อ่อนเปลี้ย,สลัว,เลือนๆ
faint(n) อาการเป็นลม,อาการวิงเวียน,อาการหน้ามืด,ความอ่อนแรง
faint(vi) วิงเวียน,เป็นลม,สลบ,สิ้นสติ,อ่อนกำลัง,หน้ามืด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
faint; fainting๑. หน้ามืด, เป็นลม๒. หมดสติชั่วคราว [มีความหมายเหมือนกับ swoon; syncope] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
faint pleaderการยื่นคำร้องเท็จ (ต่อศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fainting; faint๑. หน้ามืด, เป็นลม๒. หมดสติชั่วคราว [มีความหมายเหมือนกับ swoon; syncope] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brownish Tint, Very Faintสีน้ำตาลจางๆ [การแพทย์]
Faint, Simpleเป็นลมแบบทั่วไป [การแพทย์]
Faintingเป็นลม,การเป็นลม [การแพทย์]
Faintnessอาการหน้ามืด,เป็นลม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're picking up a faint signal from a droid, it's not one of ours.เราพบสัญญาณอ่อนๆ มาจากดรอยด์ Rising Malevolence (2008)
The story of my life is not for the faint of heart.เห็นมั้ยคับว่าชีวิตผม มันน่าเวทนาขนาดไหน Superhero Movie (2008)
You still have a faint line on your ring finger.คุณยังมีรอยแหวนในนิ้วคุณ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I laughed so much I nearly fainted.ฉันหัวเราะจนเกือบเป็นลม Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- [ Beeps ] - dd[ Singing Continues, Faint ]เสียงเพลงดำเนินต่อไป City of Ember (2008)
Prolonged exposure will lead to faintness,ถ้ายิ่งนาน มันจะทำให้สิ้นสติได้ Safe and Sound (2008)
Dude, I can't believe I fainted.เพื่อน ฉันไม่อยากจะเชื่อ ว่าฉันจะหมดสติ Chuck Versus the Best Friend (2009)
You fainted.นายหมดสติ Chuck Versus the Best Friend (2009)
[ HEART BEATING FAINTLY ][ HEART BEATING FAINTLY ] Ninja Assassin (2009)
You practically fainted trying to gank a demon.นายเกือบจะแย่ตอนพยามจัดการปีศาจ The Rapture (2009)
Okay, I didn't faint.โอเค ฉันไม่ได้แย่ซักหน่อย The Rapture (2009)
Well, I fainted and hit my head on the ground.ผมหมดสติน่ะ หัวกระแทกพื้น Chuck Versus the Beefcake (2009)
I fainted on purpose.บาร์ทาวสกี้ ผมหมดสติเพราะมีจุดประสงค์ Chuck Versus the Beefcake (2009)
So your move was to faint and his was to endure torture.โอ้ วิธีของคุณคือหมดสติ วิธีของเขาคือทนต่อการทรมาน Chuck Versus the Beefcake (2009)
You're going to faint.เธอจะเป็นลมได้นะ Episode #1.1 (2009)
If you faint here, it will really be embarrassing.ถ้าเธอเป็นลมที่นี่ มันน่าขายหน้านะ Episode #1.3 (2009)
It's not like you to faint.ไม่สมเป็นเธอเลยที่จะเป็นลม Episode #1.3 (2009)
Who's going to faint?ใครจะเป็นลมกัน? Episode #1.3 (2009)
Hey! I thought you fainted in there!นี่ ฉันคิดว่าเธอเป็นลมซะอีก Episode #1.6 (2009)
I decapitated Reverend Fain.ฉันตัดคอบาทหลวง เฟน Sigh (2009)
I seem to detect the faint odor of the forbidden meat.ฉันเหมือนจะได้กลิ่นเน่าๆ ของเนื้อที่ห้ามเอาเข้ามา Chuck Versus the Colonel (2009)
I felt faint, and he left to go buy a backpack.ฉันรู้สึกจะเป็นลม และเขา ออกจากบ้านไปซื้อกระเป๋าเป้ Everybody Says Don't (2009)
I haven't the faintest idea. Now, are you coming or aren't you?ฉันก็ไม่รู้ เอาล่ะ คุณจะมามั้ย Episode #3.3 (2009)
Don't faint on me now.อย่าเพิ่งท้อตอนนี้ Episode #1.25 (2009)
I haven't the faintest idea who estrella carazo is.แต่ชั้นไม่เคยเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ เอสเทรลล่า คาราโซ เป็นเลย. Slack Tide (2009)
It's inaudible to human ears but there are some faint infrasonic frequencies in the background.เราระบุได้จากคลื่นเสียงความถี่ต่ำที่ หูคนเราไม่สามารถได้ยินได้ Episode #1.7 (2009)
From the packaging, we were able to detect very faint traces of amphibole.เส้นใยจากแอมฟิโบลพวกนี้ถูกพบในถุงๆนี้ Episode #1.7 (2009)
- he fainted.เขาหมดสติไป I Saw What I Saw (2009)
- He fainted?เขาหมดสติไป? I Saw What I Saw (2009)
- He fainted.เขาหมดสติไป I Saw What I Saw (2009)
The--the dude that,uh,that fainted.เจ้านั้น\ตอนนั้น อืม ผมเป็นลม I Saw What I Saw (2009)
[pop music playing faintly on jukebox][ดนตรีดังจากตู้เพลง] Dream Logic (2009)
Otherwise, they faint.ไม่อย่างนั้น พวกเขาก็จะเป็นลม Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
Step up! Step up! We've got Fainting Fancies!ก้าวเข้ามา ก้าวเข้ามา เรามีลูกอมทำให้เป็นลมด้วย Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
A faint aroma of excrement from where you've been standing.รวมทั้งมีกลิ่นจางๆบางอย่าง ติดมากับตัวคุณด้วย Sherlock Holmes (2009)
The faint smell of almonds, and traces of cyanide.และกลิ่นอัลมอลท์จางๆ เป็นร่องรอยของไซยาไนท์ Sherlock Holmes (2009)
You fainted.คุณเป็นลม Shanghai (2010)
I fainted.ผมเป็นลม Shanghai (2010)
I noticed you got you a tan line on your ring finger but it's faint.ฉันมองเห็นรอยแหวนแต่งงานที่นิ้ว แต่มันจางแล้ว Frankie & Alice (2010)
We detected a faint EM field around it, but nothing else.พวกเราตรวจพบ สนามแม่เหล็กเจือจางรอบๆนี้ แต่ไม่มีอย่างอื่น Faith (2010)
It's a wonder we're not all faintingมันน่าแปลกใจมาก ที่พวกเรา ไม่ได้รู้สึกอ่อนแอเลย Faith (2010)
Your blood pressure's low. Maybe that's why you fainted.ความดันต่ำ เธอถึงเป็นลม Home (2010)
Did all the other kids start looking like food right before you fainted? - Yeah.เธอเห็นคนเป็นอาหาร ก่อนเป็นลมใช่มั้ย? Home (2010)
And it's training of the special agents has been kept secret to outside. It is only known to be extremely brutal that even watching the drill was not for a faint hearted..เขาได้รับการฝึกให้เป็นหน่วยพิเศษที่เป็นความลับ ที่รู้กันว่าโหดร้ายมากทีเดียวเพราะแค่การฝึกมันก็... The Man from Nowhere (2010)
Or fainted.หรือหมดสติ Revelation Zero: Part 1 (2010)
I'm going to faint.ผมจะเป็นลม The Pants Alternative (2010)
- Fine, faint.ตามใจ เชิญเป็นลม The Pants Alternative (2010)
I could see some of the deeper grooves had a faint semi-circular ridge near the point of contact.ผมเห็นร่องลึกบางรอย มีสันบางๆครึ่งวงกลม ใกล้กับจุดที่สัมผัส The Predator in the Pool (2010)
I'm getting a faint signal on my cell phone.ป้ายมันเป็นฉากหลัง And Then There Were Fewer (2010)
Priscilla regained consciousness after fainting.ฉันกำลังจะวางมีด And Then There Were Fewer (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fainI fainted from the heat, and when I came to, I was in a life raft.
fainA passenger fainted, but the stewardess brought him around.
fainHer consciousness grew fainter as death approached.
fainI have a faint recollection of the event.
fainI think I'm going to faint.
fainA passenger fainted but the stewardess brought him round.
fainI haven't the faintest idea what you mean.
fainFaint heart never won fair lady.
fainThe traveler fainted from hunger, but soon he came to.
fainShe fainted, and I had to hold her to keep her from falling.
fainShe was so frightened that she nearly fainted.
fainShe felt faint at the sight of blood.
fainHe fainted from the heat, but his wife's patient nursing brought him to.
fainFaint grew the sound of the train.
fainShe fainted when she saw blood.
fainShe was on verge of fainting.
fainNot just people, I can also feel the faint spirit held by buildings, walls and such.
fainFaint heart never won fair lady. [Proverb]
fainShe fainted but soon came to.
fainHe fainted in the midst of his speech.
fainShe fainted at the sight of a tiger.
fainShe fainted with fear.
fainShe fainted but came to after a few minutes.
fainHis breathing became faint.
fainThe patient fainted at the sight of blood.
fainNow, all heads turn toward the dean, who sits surrounded by a faint halo of light.
fainShe gave a faint smile.
fainI felt faint with hunger.
fainIt seemed as if she was going to faint.
fainEriko worked so long and so hard, without stopping to eat, that I feared she would faint.
fainThe boy fainted, but he came to when we threw water on his face.
fainWhat with fatigue and hunger, he was faint.
fainI suddenly stood up and felt faint and light-headed.
fainThere was only a faint chance of success.
fainSuch was her delight that she fainted.
fainThe girl fainted, but she came to when we threw water on her face.
fainShe fainted when she heard the terrible news.
fainI heard a faint sound near by.
fainThe sound grew fainter and fainter.
fainShe fainted in the store and found herself in the first aid room when she came to.
fainHer cheeks were faintly flushed.
fainThe boy faintly resembled his father in appearance.
fainHe fainted and fell on his back.
fainThe noise grew fainter, till it was heard no more.
fainI fainted.
fainHe fainted with hunger and fatigue, but came to after a while.
fainShe screamed and fainted.
fainWe waited with a faint expectation.
fainThe sound became fainter and fainter, till at last it disappeared.
fainThe sound of shouting grew faint.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปอดแหก[V] be chicken-hearted, See also: be white-livered, be timid, be timorous, be cowardly, be faint-hearted, Syn. กลัว, หวาดกลัว, Example: หล่อนปอดแหกไปเสียทุกเรื่องแม้แต่การเข้าสอบสัมภาษณ์งาน, Thai definition: กลัวมากจนไม่มีสติ, กลัวอย่างยิ่ง, Notes: (ปาก)
รำไร[ADV] indistinctly, See also: dimly, faintly, obscurely, Syn. รางๆ, Ant. ชัดแจ้ง, Example: ตะวันรอนสีหมากสุกลอยเรี่ยยอดไม้ ทอดเงารำไร, Thai definition: เห็นไม่ชัดในระยะไกล
เรื่อ[ADJ] pale, See also: light, faint, faded, Syn. อ่อน, Ant. เข้ม, Example: แสงอาทิตย์กำลังลับยอดเขา สาดกระทบเห็นเป็นสีเรื่อ
สลบไสล[V] be unconscious, See also: lose conscious, faint, swoon, pass out, sleep like tops, be lying unconscious, Syn. แน่นิ่ง, Example: เขาพูดขณะคิดถึงตอนถูกซุงทับเท้าจนสลบไสล ไม่มีทางหลีกหนี, Thai definition: แน่นิ่งไม่ติงกาย
สลบเหมือด[V] become unconscious, See also: lose conscious, faint, swoon, pass out, sleep like tops, be lying unconscious, Syn. สลบไสล, Example: เขาถูกตีจนสลบเหมือด
หวิว[V] feel dizzy, See also: be giddy, have a feeling of faintness or giddiness, Example: ผมหวิวๆ เหมือนมีใครมากัดลูกมะนาวทั้งลูกกร้วมใหญ่ๆ ต่อหน้าผม, Thai definition: มีความรู้สึกที่ดูเหมือนใจจะขาดไป, หวาดอย่างใจหาย
สลบ[V] become unconscious, See also: lose consciousness, faint, Ant. ฟื้น, Example: นายทหารคนนั้นไม่ได้ตาย เพียงแต่สลบเท่านั้น, Thai definition: หมดความรู้สึกตัว
สลัว[ADJ] dim, See also: dull, hazy, obscure, faint, indistinct, blurred, misty, unclear, Syn. มัว, Ant. สว่าง, Example: ดวงตาฝ้ามัวหลังกรอบแว่นทองเหลืองเพ่งผ่านแสงสลัวของดวงโคม, Thai definition: ลักษณะที่มีแสงน้อย
ความสลัว[N] dimness, See also: obscure, blurredness, faintishness, Syn. ความมัว, Example: บ้านร้านโรงอันมีแสงไฟวามวาวปรากฎอยู่ในความสลัวรายรอบ
ปอดลอย[V] faint hearted, See also: be funky, be afraid, tremble with fear, Syn. ปอด, กลัว, Ant. กล้า, กล้าหาญ, Example: พอเขาถูกขู่ฆ่าจากคู่แข่งเท่านั้น เขาก็ปอดลอยทันที, Thai definition: ใจไม่สู้ดีชักจะหวาดๆ
แผ่ว[ADV] softly, See also: lightly, faintly, gently, slightly, Syn. เบา, ตื้นๆ, เบาๆ, ผิวๆ, แผ่วๆ, Ant. แรง, หนัก, Example: เสียงร้องครวญครางของเจ้าสัตว์ร้ายค่อยๆ แผ่วลงจนเงียบสนิท, Thai definition: อย่างเบาเกือบไม่ได้ยิน
พิสัญญี[V] faint, See also: swoon, loose one's consciousness, Syn. สิ้นสติ, สลบ, วิสัญญี, Thai definition: หมดความรู้สึกตัว
เป็นลม[V] faint, See also: have a stroke, dizzy, Syn. เป็นลมเป็นแล้ง, สิ้นสติ, Example: เธอเป็นลมไปทันทีเมื่อรู้ว่าเครื่องบินตก, Thai definition: มีอาการหน้ามืดหมดสติ, ไม่รู้สึกตัว
ลมขึ้น[V] faint, Syn. ลมจับ, ลมขึ้นเบื้องสูง, Thai definition: อาการที่ลมดันออกจากภายในกาย ทำให้หาวเรอ หรือให้เกิดอาการวิงเวียนหน้ามืด และอาเจียน
ลมจับ[V] faint, Thai definition: อาการหน้ามืดตามัวจนถึงสิ้นสติ, หมดสติ
เลือนลาง[V] fade away, See also: faint, Syn. มัว, พร่า, จาง, Example: ภาพในความคิดของพระเอกค่อยๆ เลือนรางลง, Thai definition: ไม่แจ่มแจ้ง, ไม่แจ่มชัด, ไม่ชัดเจน
ตะคุ่ม[ADJ] indistinct, See also: faint, undefined, dim, hazy, obscure, vague, unclear, Syn. ตะคุ่ม, เห็นเป็นเงาๆ, สลัว, Example: เขามองออกไปนอกกระท่อมตอนนี้เห็นแต่เงาตะคุ่มของแนวไม้ส่ายไหวไปมาน่ากลัว, Thai definition: ที่เห็นเป็นเงาดำๆ เพราะอยู่ในที่หรือในระยะที่เห็นไม่ถนัด
ตะคุ่มๆ[ADJ] indistinct, See also: faint, undefined, dim, hazy, obscure, vague, unclear, Syn. สลัว, ตะคุ่ม, เห็นเป็นเงาๆ, Example: เขามองในระยะไกลเห็นภูเขาเป็นเงาตะคุ่มๆ อยู่ข้างหน้า, Thai definition: ที่เห็นเป็นเงาดำๆ เพราะอยู่ในที่หรือในระยะที่เห็นไม่ถนัด
ตาขาว[ADJ] cowardly, See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ตาขาว[ADJ] chicken-hearted, See also: cowardly, craven, pusillanimous, faint-hearted, timid, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Ant. เก่งกล้า, แกร่งกล้า, กล้าหาญ, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ตาขาว[ADJ] cowardly, See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ใจปลาซิว[ADJ] impatient, See also: timorous, cowardly, timid, faint-hearted, spineless, Syn. ใจเสาะ, ขี้ขลาด, Ant. ใจกล้า, Example: ฉันคิดว่าคนใจปลาซิวอย่างเขาคงไม่กล้าไปดำน้ำกับฉัน, Thai definition: มีใจไม่อดทน
ใจเสาะ[ADJ] chicken-hearted, See also: faint-hearted, cowardly, timid, spineless, Syn. ใจปลาซิว, Ant. ใจกล้า, ใจเข้มแข็ง, Example: ปลาเงินปลาทองเป็นปลาใจเสาะมักจะตายทันทีที่น้ำเสีย
ใจเสาะ[V] be faint-hearted, See also: be chicken-hearted, be cowardly, be timid, be spineless, Syn. ใจปลาซิว, Ant. ใจกล้า, ใจเข็มแข็ง, Example: เขาคงจะใจเสาะเหมือนกับพี่ชายของเขาก็เลยไม่กล้าเข้ามาช่วยฉัน, Thai definition: มีใจไม่เข้มแข็ง, มีใจไม่อดทน
บอบ[ADJ] weak, See also: faint, feeble, Syn. อ่อนเปลี้ย, บอบช้ำ, Ant. แข็งแรง, Example: เขาพาร่างกายที่บอบแสนสาหัสกลับบ้านแทบไม่รอด, Thai definition: อ่อนเปลี้ยหรือหมดแรงเพราะถูกทุบตีอย่างรุนแรง หรือเจ็บป่วยอย่างหนัก หรือออกกำลังมากเกินไป
ระเรื่อ[ADV] faint (as colour or light), See also: palely, slightly discolours, Syn. อ่อน
ริบหรี่[ADJ] dim, See also: faint, dusky, Syn. ริบรี่, Ant. เจิดจ้า, สว่างไสว, Example: เขานั่งสมาธิต่อหน้าแสงเทียนริบหรี่, Thai definition: เกือบดับ, สว่างน้อยๆ
รางๆ[ADV] dimly, See also: faintly, vaguely, indistinctly, Syn. ราง, จาง, เรื่อๆ, Example: ปล่องไฟจากโรงงานทำเส้นก๋วยเตี๋ยวพ่นควันโขมง จนแลเห็นหลังคาตึกรางๆ, Thai definition: ไม่กระจ่าง
ราง[ADV] indistinctly, See also: faintly, dimly, vaguely, Syn. รางๆ, จาง, เรื่อๆ, Thai definition: ไม่กระจ่าง
แทบเป็นแทบตาย[ADV] hard, See also: almost to death, almost faint, nearly die, Syn. เกือบตาย, เกือบไม่รอด
หวิวๆ[V] have a feeling of faintness, Syn. ใจหวิวๆ, Example: เขารู้สึกหวิวๆ เหมือนใจจะขาดเสียให้ได้, Thai definition: มีความรู้สึกเหมือนใจจะขาดไป
เหมือด[ADV] in a faint manner, Syn. หมดสติ, วูบ, สลบ, Example: เขาถูกตีจนสลบเหมือด
เลือน[ADJ] blurred, See also: dim, obscured, indistinct, fuzzy, faint, unclear, Syn. มัว, เลือนราง, Example: ตลิ่งที่ถูกฝุ่นบังมิดชิดค่อยๆ ปรากฏเป็นภาพเลือน และมองเห็นได้ชัดขึ้นเป็นลำดับ, Thai definition: ที่มองเห็นไม่ชัดเจน
ทึมๆ[ADJ] dim, See also: dull, obscure, dark, faint, obscure, unlighted, Syn. ครึ้ม, มัวซัว, ทึม, Ant. สดใส, สว่าง
อย่างเบามือ[ADV] softly, See also: gently, faintly, mildly, smoothly, Ant. อย่างรุนแรง, Example: ยงยุทธ์วางมือลงบนหัวลูกอย่างเบามือ
เลือน[ADJ] blurred, See also: dim, obscured, indistinct, fuzzy, faint, unclear, Syn. มัว, เลือนราง, Example: ตลิ่งที่ถูกฝุ่นบังมิดชิดค่อยๆ ปรากฏเป็นภาพเลือน และมองเห็นได้ชัดขึ้นเป็นลำดับ, Thai definition: ที่มองเห็นไม่ชัดเจน
อย่างเบามือ[ADV] softly, See also: gently, faintly, mildly, smoothly, Ant. อย่างรุนแรง, Example: ยงยุทธ์วางมือลงบนหัวลูกอย่างเบามือ
ขาดใจตาย[V] breath one's last, See also: collapse, faint to death, die, fall, Syn. สิ้นใจตาย, Example: ทันทีที่ศาลอ่านคำพิพากษาหญิงสูงวัยคนนั้นเป็นลมล้มลงขาดใจตายต่อหน้าศาล
เลือนหาย[V] fade, See also: be faint, vanish, Example: ภาพเลือนหายไปจากสายตาของเขา, Thai definition: ค่อยๆ จางหายไป
หน้ามืดตามัว[V] faint, See also: swoon, drop, collapse, Example: ผมหิวใจแทบขาด หน้ามืดตามัว แสบท้อง เพราะแม่ไม่ได้ทำข้าวเช้าไว้ให้กิน, Thai definition: อาการที่รู้สึกวูบลงเพราะเป็นลม
หวิวๆ[ADV] dizzy, See also: light-headed, giddy, bewildered, faint, Example: เขารู้สึกหวิวๆ เหมือนใจจะขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอบ[adj.] (bøp) EN: weak ; faint ; feeble   FR: crevé ; épuisé ; affaibli
จาง[adj.] (jāng) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy   FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
เกกมะเหรก[n.] (kēkmarēk) EN: ne'er-do-well ; good-for-nothing ; layabout ; idler ; badly-behaved person ; unruly person ; delinquent ; quarrel-some person   FR: fainéant [m] ; feignant [m]
ขี้เกียจ [adj.] (khīkīet) EN: lazy ; indolent ; idle ; inactive   FR: paresseux ; indolent ; fainéant ; inactif ; oisif
ขี้ลม[adj.] (khīlom) EN: liable to faint ; squeamish ; queasy   FR: nauséeux
คนเกียจ [n. exp.] (khon kīet) EN: lazy person   FR: personne paresseuse [f] ; fainéant [m] ; fainéante [f]
ความเฉื่อยชา [n.] (khwām cheūaychā) EN: sluggishness ; laziness ; indolence ; idleness ; inactivity ; inertia   FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f] ; inertie [f]
ความขี้เกียจ [n.] (khwām khīkīet) EN: laziness ; slothfulness ; indolence ; inactivity   FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f]
เลือน[adj.] (leūoen) EN: blurred ; dim ; obscured ; indistinct ; fuzzy ; faint ; unclear   FR: trouble ; flou ; indistinct ; imprécis ; vague
ลมจับ[v.] (lomjap) EN: have a stroke ; faint   FR: avoir une attaque ; avoir un malaise
ลมขึ้น[v.] (lomkheun) EN: faint   FR: s'évanouir ; avoir un malaise
หมดสติ[v. exp.] (mot sati) EN: lose conscious ; faint   FR: perdre connaissance ; perdre conscience ; s'évanouir
หน้ามืด[v. exp.] (nāmeūt) EN: being fainting ; be giddy   FR: avoir la tête qui tourne ; se sentir mal ; être pris de vertige
เป็นลม[v. exp.] (penlom) EN: faint ; have a stroke ; dizzy   FR: avoir une attaque ; avoir un malaise ; être pris de vertige ; défaillir ; se trouver mal ; s'évanouir ; perdre connaissance ; avoir une défaillance
แผ่ว[adv.] (phaeo) EN: softly ; lightly ; faintly ; gently ; slightly   FR: légèrement ; doucement
สลบ[v.] (salop) EN: become unconscious ; lose consciousness ; faint   FR: perdre connaissance ; s'évanouir ; défaillir
สลบเหมือด[v. exp.] (salop meūat) EN: become unconscious ; lose conscious ; faint ; swoon ; pass out ; sleep like tops ; be lying unconscious   FR: perdre connaissance ; s'évanouir ; défaillir
สลบไสล[v.] (salopsalai) EN: be unconscious ; lose conscious ; faint ; swoon ; pass out ; sleep like tops ; be lying unconscious   FR: s'évanouir ; défaillir ; perdre connaissance ; tomber en défaillance ; se pâmer (vx) ; collapser (fam.)
สลัว[adj.] (salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear   FR: obscur ; indistinct
สิ้นสติ[v. exp.] (sin sati) EN: faint   FR: perdre connaissance
หวิว[v.] (wiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; have a feeling of faintness/giddiness   
อยู่เฉย ๆ[v. exp.] (yū choēi-choei) FR: paresser ; traînailler ; traînasser ; fainéanter ; glander (fam.) ; flemmarder (fam.) ; buller (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
FAIN    F EY1 N
FAINT    F EY1 N T
FAINTED    F EY1 N T AH0 D
FAINTER    F EY1 N T ER0
FAINTLY    F EY1 N T L IY0
FAINTEST    F EY1 N T AH0 S T
FAINTING    F EY1 N T IH0 NG
FAINTNESS    F EY1 N T N AH0 S
FAINTHEARTED    F EY1 N T HH AA2 R T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fain    (a) (f ei1 n)
faint    (v) (f ei1 n t)
faints    (v) (f ei1 n t s)
fainted    (v) (f ei1 n t i d)
fainter    (j) (f ei1 n t @ r)
faintly    (a) (f ei1 n t l ii)
faintest    (j) (f ei1 n t i s t)
fainting    (v) (f ei1 n t i ng)
faintness    (n) (f ei1 n t n @ s)
faint-hearted    (j) - (f ei1 n t - h aa1 t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feigling {m}coward; faintheart; poltroon [Add to Longdo]
Mattigkeit {f}faintness [Add to Longdo]
Mutlosigkeit {f}faintheartedness [Add to Longdo]
Ohnmacht {f} | sich der Ohnmacht nahe fühlenfaint | to feel faint [Add to Longdo]
(plötzliche) Schwäche {f}(feeling) of faintness [Add to Longdo]
Schwächeanfall {m}sudden feeling of faintness; gone feeling [Add to Longdo]
Schwächegefühl {n}feeling of faintness [Add to Longdo]
ermattendfainting [Add to Longdo]
ermattetfainted [Add to Longdo]
ermattetfaints [Add to Longdo]
gernfain [Add to Longdo]
mattfaint [Add to Longdo]
mutlosfainthearted [Add to Longdo]
mutlos {adv}faintheartedly [Add to Longdo]
ohnmächtig werdento faint [Add to Longdo]
schwachfaint [Add to Longdo]
schwach {adv}faintly [Add to Longdo]
umkippen; ohnmächtig werdento faint; to keel over [Add to Longdo]
wird ohnmächtigfaints [Add to Longdo]
wurde ohnmächtigfainted [Add to Longdo]
Du hast nicht die geringste Ahnung!You haven't the faintest idea! [Add to Longdo]
Ich habe keine blasse Ahnung.I haven't the faintest idea. [Add to Longdo]
Ich habe nicht die leiseste Ahnung.I have not the faintest idea. [Add to Longdo]
Mein Name ist Hase (, ich weiß von nichts). [übtr.]I haven't the faintest idea. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うろ覚え;疎覚え;空覚え[そらおぼえ(空覚え);うろおぼえ, soraoboe ( sora oboe ); urooboe] (n) (1) (空覚え only) rote memorization; rote memorisation; (2) vague recollection; faint memory [Add to Longdo]
そこはかとない[, sokohakatonai] (adj-i) (See そこはかとなく) faint; slight; vague; nebulous; indeterminate; tinge of ...; touch of ... [Add to Longdo]
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]
ほんのり[, honnori] (adv,n) slightly; faintly [Add to Longdo]
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
インベントリーファイナンス[, inbentori-fainansu] (n) inventory finance [Add to Longdo]
エクイティファイナンス;エクイティーファイナンス[, ekuiteifainansu ; ekuitei-fainansu] (n) equity finance [Add to Longdo]
クォーターファイナル[, kuo-ta-fainaru] (n) quarterfinal [Add to Longdo]
クオーターファイナル[, kuo-ta-fainaru] (n) quarter-final [Add to Longdo]
グランドファイナル[, gurandofainaru] (n) grand final [Add to Longdo]
セミファイナル[, semifainaru] (n) semifinals [Add to Longdo]
ネットファインド[, nettofaindo] (n) {comp} Netfind [Add to Longdo]
ファイナル[, fainaru] (n) final; (P) [Add to Longdo]
ファイナルセット[, fainarusetto] (n) final set; (P) [Add to Longdo]
ファイナルバージョン[, fainaruba-jon] (n) {comp} final version [Add to Longdo]
ファイナンシャルプランニング[, fainansharupuranningu] (n) financial planning [Add to Longdo]
ファイナンス[, fainansu] (n) finance; (P) [Add to Longdo]
ファイン[, fain] (n) fine [Add to Longdo]
ファインアート[, fain'a-to] (n) fine art [Add to Longdo]
ファインケミカル[, fainkemikaru] (n) fine chemical [Add to Longdo]
ファインセラミックス[, fainseramikkusu] (n) fine ceramics [Add to Longdo]
ファインダー(P);ファインダ[, fainda-(P); fainda] (n) finder; (P) [Add to Longdo]
ファインチューニング[, fainchu-ningu] (n) fine-tuning [Add to Longdo]
ファインフード[, fainfu-do] (n) fine food [Add to Longdo]
ファインプレー[, fainpure-] (n) fine play (baseball); (P) [Add to Longdo]
ファインポリマー[, fainporima-] (n) fine polymer [Add to Longdo]
ファインマンダイアグラム[, fainmandaiaguramu] (n) Feynman diagram [Add to Longdo]
ファインマン図[ファインマンず, fainman zu] (n) Feynman diagram [Add to Longdo]
ファインラインドサージャンフィッシュ;ファインラインドサージョンフィッシュ[, fainraindosa-janfisshu ; fainraindosa-jonfisshu] (n) finelined surgeonfish (Acanthurus grammoptilus, species of Western Pacific tang found in the Philippines, Indonesia and north-western Australia) [Add to Longdo]
マルチファインダ[, maruchifainda] (n) {comp} MultiFinder [Add to Longdo]
ミクロファイナンス[, mikurofainansu] (n) microfinance [Add to Longdo]
リスクファイナンス[, risukufainansu] (n) risk finance [Add to Longdo]
リテールファイナンス[, rite-rufainansu] (n) small-scale finance (wasei [Add to Longdo]
リファイナンス[, rifainansu] (n) refinance; (P) [Add to Longdo]
リファイン[, rifain] (n,vs) refine [Add to Longdo]
レンジファインダー[, renjifainda-] (n) range finder [Add to Longdo]
蚊の囁くような声;蚊のささやくような声[かのささやくようなこえ, kanosasayakuyounakoe] (exp) faint voice [Add to Longdo]
外剛内柔[がいごうないじゅう, gaigounaijuu] (n) being tough on the outside but soft at heart; a faint-hearted person pretending to be brave [Add to Longdo]
気が遠くなる[きがとおくなる, kigatookunaru] (exp,v5r) (1) to faint; to lose consciousness; (2) to feel overwhelmed; to be astounded [Add to Longdo]
気が弱い[きがよわい, kigayowai] (exp) timid; faint of heart [Add to Longdo]
気が小さい[きがちいさい, kigachiisai] (exp,adj-i) (See 気の小さい) timid; faint-hearted; wimpish [Add to Longdo]
気の小さい[きのちいさい, kinochiisai] (exp,adj-i) (See 気が小さい) timid; faint-hearted; wimpish [Add to Longdo]
気を失う[きをうしなう, kiwoushinau] (exp,v5u) to lose consciousness; to faint; to black out [Add to Longdo]
気弱[きよわ, kiyowa] (adj-na,n) timid; fainthearted [Add to Longdo]
気絶[きぜつ, kizetsu] (n,vs) faint; swoon; (P) [Add to Longdo]
昏倒[こんとう, kontou] (n,vs) swoon; faint [Add to Longdo]
失神(P);失心[しっしん, shisshin] (n,vs,adj-no) faint; trance; swoon; stupefaction; (P) [Add to Longdo]
弱り切る[よわりきる, yowarikiru] (v5r,vi) to faint; to be exhausted [Add to Longdo]
弱気[よわき, yowaki] (adj-na,adj-no,n) (1) timid; weak-kneed; fainthearted; (2) (See 強気・つよき・2) bearish (e.g. market); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不绝如缕[bù jué rú lǚ, ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄨˊ ㄌㄩˇ, / ] hanging by a thread; very precarious; almost extinct; (of sound) linger on faintly [Add to Longdo]
微弱[wēi ruò, ㄨㄟ ㄖㄨㄛˋ, ] weak; faint; feeble [Add to Longdo]
微微[wēi wēi, ㄨㄟ ㄨㄟ, ] slight; faint; humble [Add to Longdo]
微漠[wēi mò, ㄨㄟ ㄇㄛˋ, ] faint (almost inaudible or invisible) [Add to Longdo]
[hūn, ㄏㄨㄣ, ] muddle-headed; twilight; to faint; to lose consciousness [Add to Longdo]
昏厥[hūn jué, ㄏㄨㄣ ㄐㄩㄝˊ, ] to faint [Add to Longdo]
昏头昏脑[hūn tóu hūn nǎo, ㄏㄨㄣ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄋㄠˇ, / ] confused; dizzy; fainting [Add to Longdo]
[yūn, ㄩㄣ, / ] confused; dizzy; giddy; faint; swoon; lose consciousness; pass out [Add to Longdo]
晕倒[yūn dǎo, ㄩㄣ ㄉㄠˇ, / ] to faint; to swoon; to black out; to become unconcious [Add to Longdo]
晕厥[yūn jué, ㄩㄣ ㄐㄩㄝˊ, / ] to faint [Add to Longdo]
晕场[yùn chǎng, ㄩㄣˋ ㄔㄤˇ, / ] to faint from stress (during exam, on stage etc) [Add to Longdo]
晕池[yùn chí, ㄩㄣˋ ㄔˊ, / ] to faint in the bathroom (from heat) [Add to Longdo]
晕针[yùn zhēn, ㄩㄣˋ ㄓㄣ, / ] to faint during acupuncture or injection [Add to Longdo]
暗淡[àn dàn, ㄢˋ ㄉㄢˋ, ] dim; faint; dismal; gloomy [Add to Longdo]
淡薄[dàn bó, ㄉㄢˋ ㄅㄛˊ, ] thin; light; flagging; faint [Add to Longdo]
发昏[fā hūn, ㄈㄚ ㄏㄨㄣ, / ] to faint [Add to Longdo]
眩晕[xuàn yūn, ㄒㄩㄢˋ ㄩㄣ, / ] vertigo; dizziness; fainting; feeling of swaying, head spinning, lack of balance or floating (e.g. from a stroke) [Add to Longdo]
血晕[xuè yūn, ㄒㄩㄝˋ ㄩㄣ, / ] fainting for loss of blood (esp. after childbirth) [Add to Longdo]
隐约[yǐn yuē, ˇ ㄩㄝ, / ] vague; faint; indistinct [Add to Longdo]
隐隐[yǐn yǐn, ˇ ˇ, / ] faint; indistinct [Add to Longdo]
隐隐约约[yǐn yǐn yuē yuē, ˇ ˇ ㄩㄝ ㄩㄝ, / ] faint; distant; barely audible [Add to Longdo]
隐隐绰绰[yǐn yǐn chuò chuò, ˇ ˇ ㄔㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] faint; distant; indistinct [Add to Longdo]
头昏目晕[tóu hūn mù yūn, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄇㄨˋ ㄩㄣ, / ] (成语 saw) dizzy and faint; to faint and see stars [Add to Longdo]
头昏目眩[tóu hūn mù xuàn, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄇㄨˋ ㄒㄩㄢˋ, / ] (成语 saw) to faint and see stars [Add to Longdo]
头昏眼晕[tóu hūn yǎn yūn, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄧㄢˇ ㄩㄣ, / ] head spinning and blurred vision; giddy; in a faint [Add to Longdo]
头昏眼暗[tóu hūn yǎn àn, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄧㄢˇ ㄢˋ, / ] head spinning and eyes dark (成语 saw); dizzy; fainting; vertigo [Add to Longdo]
头昏眼花[tóu hūn yǎn huā, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄧㄢˇ ㄏㄨㄚ, / ] to faint with blurred vision; to see stars [Add to Longdo]
头昏脑闷[tóu hūn nǎo mèn, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄋㄠˇ ㄇㄣˋ, / ] fainting and giddy; one's head spins [Add to Longdo]
飘渺[piāo miǎo, ㄆㄧㄠ ㄇㄧㄠˇ, / ] faintly discernable; as in a mist [Add to Longdo]
惊厥[jīng jué, ㄐㄧㄥ ㄐㄩㄝˊ, / ] to faint from fear [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイナルバージョン[ふぁいなるばーじょん, fainaruba-jon] final version [Add to Longdo]
ネットファインド[ねっとふぁいんど, nettofaindo] Netfind [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top