Search result for

fadés

(143 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fadés-, *fadés*, fadé
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fadés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fadés*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fade[VI] เลือน, See also: เผือด, เหี่ยว, (สี)ตก, จาง, สลัว, เห็นเลือนลาง, เห็นลางๆ, เห็นจางๆ, จาง, ร่วงโรย, เสื่อม, ลบเลือน, , Syn. vanish
fade[VI] ร่วงโรย, See also: อ่อนแอ, เฉื่อยชา, Syn. weak, droop
fade in[PHRV] ทำให้ (เสียงหรือภาพ) มากขึ้น, Ant. fade out
fade up[PHRV] ค่อยๆ มากขึ้น, See also: ค่อยๆ ดังขึ้น
fade-in[VI] ค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาอย่างช้าๆ, See also: การค่อยๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของเสียง
fade-in[VT] ค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาอย่างช้าๆ, See also: การค่อยๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของเสียง
fade out[PHRV] ค่อยๆหมดไป, See also: ค่อยๆ หายไป, Syn. die away, fade away, Ant. fade in
fade out[PHRV] ทำให้ (เสียงหรือภาพ) ค่อยๆ จางไป (ทางการสร้างภาพยนตร์, โทรทัศน์หรือวิทยุ), Syn. fade in
fade out[PHRV] ค่อยๆ เลือนหายไปอย่างช้าๆ, See also: ภาพหรือเสียงค่อยๆ เลือนหายไป, Syn. disappear gradually
fade away[PHRV] ค่อยๆ จางหายไป, See also: ค่อยเลือนหายไป, Syn. die away, fade out
fade away[PHRV] ทำให้หายไปอย่างลับๆ, See also: ทำให้หายไปอย่างเงียบๆ, Syn. fade out
fade away[PHRV] ทำให้เสีย (กำลังหรือสุขภาพ)
fade away[PHRV] ค่อยๆ เลือนหายไป, See also: เสื่อม, เลือน, เลือนหาย, Syn. gradually, disappear, waste away
fade back[PHRV] ถอยกลับ (กีฬาอเมริกันฟุตบอล)
fade down[PHRV] หรี่ลง, See also: ลดลงทีละน้อย, Syn. fade up
fade from[PHRV] เลือนรางจาก, See also: จางลงจาก, เลือนหายจาก
fade into[PHRV] ทำให้ผสมกับทีละน้อย, See also: ผสมกับทีละนิด, ค่อยๆ กลมกลืนไปกับ
fade into[PHRV] หายไปใน, See also: ซ่อนตัวใน
fade from the scene[IDM] ขาดการติดต่อ
fade from the picture[IDM] ขาดการติดต่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fade(เฟด) {faded,fading,fades} vi.,vt. (ทำให้) (สี) เลือน, (สี) ตก,จางลง,อ่อนลง,หายไป,ค่อย ๆ ตาย, (ภาพ) ค่อย ๆ ปรากฎขึ้นหรือหายไป., See also: fadable adj. fadedly adv. fadedness n. fader n., Syn. pale
fade-in(เฟด'อิน) n. การค่อย ๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของภาพ (โทรทัศน์,ภาพยนต์)
fadeless(เฟด'ลิส) adj. สีไม่ตก,ไม่ร่วงโรย,ไม่ลดน้อยลง.

English-Thai: Nontri Dictionary
fade(vi) เลือน,อ่อนลง,จางลง,เหี่ยวลง,(สี)ตก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brake fadeเบรกลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fade inเพิ่มสัญญาณทีละน้อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fade outลดสัญญาณทีละน้อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fade-outเครื่องดับเพราะเย็น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรย[V] fade, See also: lose freshness, wither, wane, Ant. ตูม, สดชื่น
เรื่อ[ADJ] pale, See also: light, faint, faded, Syn. อ่อน, Ant. เข้ม, Example: แสงอาทิตย์กำลังลับยอดเขา สาดกระทบเห็นเป็นสีเรื่อ
ลบเลือน[V] fade away, See also: be dim, dissolve, vanish, Syn. เลือน, หายไป, Example: เธอไม่ต้องการให้ชื่อของเธอลบเลือนไปจากความทรงจำของทุกคน, Thai definition: เสื่อมจากสภาพเดิมจนเห็นหรือจำได้แต่รางๆ
ลืมเลือน[V] fade from one's mind, See also: fade away, be gradually out of one's memory, Syn. ลืม, เลือน, Ant. จำ, จดจำ, Example: บางครั้งความสัมพันธ์ของคนเราก็อาจจะไม่ยืดยาว เมื่อห่างหายกันไปสักพักก็ลืมเลือน, Thai definition: ค่อยๆ หายไปในความทรงจำ
โรย[V] wither, See also: fade, wilt, shrivel, Syn. ร่วงโรย, Example: ดอกไม้เริ่มโรยไปตามเวลา, Thai definition: หมดความสดชื่น
ลับ[V] fade, See also: die away, vanish, disappear, dissolve, wane, Syn. หายไป, จากไป, เลือนลับ, ลาลับ, Example: ผู้ชายคนนี้ไม่เคยลับไปจากความจำของผมเลย
ดำๆ ด่างๆ[ADJ] discolored, See also: stained, faded, spotted, dirty, Syn. กระดำกระด่าง, Example: ชุดผ้าดิบที่เขาใส่มีรอยคราบดำๆ ด่างๆ คล้ายชุดคนไข้ของโรงพยาบาล, Thai definition: ที่มีสีไม่เสมอกัน
ดำๆ ด่างๆ[V] be discolored, See also: be stained, be faded, be spotted, be dirty, Syn. กระดำกระด่าง, Example: กางเกงของเขาดำๆ ด่างๆ ไปด้วยหมึกสีน้ำเงิน, Thai definition: มีสีไม่เสมอกัน
เผือด[ADJ] pale, See also: faded, colourless, white, ashen, light, Syn. จาง, หมอง, ซีด, ซีดเผือด, Ant. เข้ม, Example: ร่างของเขานอนนิ่งอยู่บนเตียง ใบหน้าซีดเผือด รอคอยการรักษาพยาบาล, Thai definition: จางไป, หมองไป, (ใช้แก่สีและผิว)
ม้าน[V] wither, See also: fade, be half-dry-half-fresh, Syn. เหี่ยวแห้ง, ครึ่งแห้งครึ่งสด, ด้าน
ม้าน[V] wither, See also: fade, be half-dry-half-fresh, Syn. เหี่ยวแห้ง, ครึ่งแห้งครึ่งสด, ด้าน
เลือนลาง[V] fade away, See also: faint, Syn. มัว, พร่า, จาง, Example: ภาพในความคิดของพระเอกค่อยๆ เลือนรางลง, Thai definition: ไม่แจ่มแจ้ง, ไม่แจ่มชัด, ไม่ชัดเจน
สีตก[ADJ] faded, See also: pale, Syn. สีลอก, สีจาง, Example: แม่แยกผ้าสีตกออกจากผ้าชิ้นอื่นๆ ก่อนจะเอาไปซัก, Thai definition: ที่มีสีปนออกมากับน้ำเมื่อซักล้างเป็นต้น
บัวโรย[N] colour (color) of a faded lotus, See also: old rose, pinkish purple, Syn. สีบัวโรย, สีปูนแห้ง, Example: ไหมที่ย้อมครั้งใหม่นี้มีสีเหมือนสีบัวโรย ดูแปลกไปอีกแบบ, Thai definition: สีกลีบบัวแห้งหรือสีปูนแห้ง
เฉา[V] fade, See also: decline, flag, Syn. ร่วงโรย, ไม่สดชื่น, Ant. สด, ใหม่, Example: เธอตระหนักดีว่าความสวยงามที่มีอยู่จะต้องเฉาไปตามวันเวลา
มลาน[ADJ] withered, See also: wilted, faded, Syn. แห้ง, เหี่ยว, Notes: (สันสกฤต)
เหี่ยวแห้ง[V] wither, See also: wilt, wrinkle, fade, dry out, dry and shriveled, Syn. แห้งเหี่ยว, เหี่ยวเฉา, ร่วงโรย, แห้ง, เฉา, Example: ดอกไม้ในแจกันเหี่ยวแห้งมาหลายวันเพราะไม่มีใครใส่ใจ, Thai definition: ขาดความสดชื่น
จาง[V] fade, See also: be dim, Syn. ซีด, Ant. สด, เข้ม, Example: สีรูปภาพที่เก็บเอาไว้นานจางจนเกือบมองไม่เห็น
จางๆ[ADJ] faded, See also: dim, Syn. ซีดๆ, จาง, Ant. สด, เข้ม, Example: จมูกผมได้กลิ่นจางๆ ของเนื้อ แล้วค่อยมีกลิ่นแรงขึ้นเมื่อผมเดินเข้าไปเรื่อยๆ
ร่วงโรย[V] fade, See also: decline, flag, wither, languish, weaken, deteriorate, lose vitality, Syn. โรยรา, เหี่ยวเฉา, Ant. สด, ใหม่, Example: สังขารของคนเรานับวันจะร่วงโรยไปตามกาลเวลา, Thai definition: เสื่อมหรือเซียวลงไปตามเวลา
จางหาย[V] fade, See also: fade away, melt away, Syn. เลือนหาย, เลือนราง
ตก[V] fade (colours), See also: run (colours), Syn. สีตก, Example: เจ้าของกิจการได้พัฒนาอุปกรณ์และกรรมวิธีซักผ้าม่านได้อย่างสะอาด โดยไม่ทำให้ผ้าหด สีตก หรือขาดลุ่ย, Thai definition: สีที่ละลายออกหรือจางไปในเวลาซักหรือถูกแดด
บางตา[V] thin out, See also: dwindle, fade (in amount), decline (in number), Syn. น้อย, จำนวนน้อย, Ant. หนาตา, Example: วันธรรมดาผู้คนจะบางตากว่าวันเสาร์-อาทิตย์, Thai definition: เห็นเป็นระยะห่างๆ กัน หรือหนาแน่นน้อยกว่าที่ควรเป็น
เลือนหาย[V] fade, See also: be faint, vanish, Example: ภาพเลือนหายไปจากสายตาของเขา, Thai definition: ค่อยๆ จางหายไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัวโรย[adj.] (būarōi) EN: pinkish purple ; old rose ; colour of a faded lotus   
เฉา[v.] (chao) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline   FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
ชืด[adj.] (cheūt) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid   FR: fade ; insipide ; sans saveur
ด่าง[adj.] (dāng) EN: faded ; discoloured   
เหี่ยวแห้ง[v.] (hīohaēng) EN: wither ; wilt ; wrinkle ; fade ; dry out ; dry and shriveled   FR: se faner ; se dessècher
จาง[adj.] (jāng) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy   FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
จืด[adj.] (jeūt) EN: tasteless ; insipid ; not spicy   FR: insipide ; fade ; sans saveur ; sans goût
ลืมเลือน[v. exp.] (leūm leūoen) EN: fade from one's mind ; fade away ; be gradually out of one's memory   
เลือน[v.] (leūoen) EN: become dim ; fade ; dissolve ; vanish ; be unclear ; be indistinct   FR: s'estomper ; s'effacer
ลบเลือน[v.] (lopleūoen) EN: fade away ; be dim ; dissolve ; vanish ; obliterated ; be dim   FR: s'estomper ; s'effacer
ไม่มีรส[adj.] (mai mī rot) FR: insipide ; fade
โรย[v.] (roi) EN: fade ; wilt ; wither   FR: se faner ; se flétrir
โรย[v.] (rōi) EN: wither ; fade ; wilt ; shrivel ; lose freshness ; wither ; wane   
เซ็ง[adj.] (seng) EN: flat ; insipid ; vapid   FR: sans goût ; fade
สีบัวโรย[n. exp.] (sī būarōi) EN: colour of a faded lotus ; pinkish purple ; old rose   
สีจาง[adj.] (sī jāng) EN: faded ; pale   
สีลอก[adj.] (sī løk) EN: faded   
สีปูนแห้ง[n. exp.] (sī pūn haēng) EN: colour of a faded lotus   
ซีด[adj.] (sīt) EN: pale ; pallid ; wan ; ashen ; faded   FR: pâle ; blafard ; blême ; livide
สีตก[adj.] (sī tok) EN: faded ; pale   FR: décoloré ; déteint
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: lessen ; weaken ; fade ; recede ; retreat ; be in recession ; regress ; deteriorate   
ตก[v.] (tok) EN: abate ; diminish ; be down ; decline ; decrease ; reduce ; fade ; fall off ; drop off   

CMU English Pronouncing Dictionary
FADE    F EY1 D
FADED    F EY1 D AH0 D
FADEL    F AE1 D AH0 L
FADEN    F EY1 D AH0 N
FADER    F EY1 D ER0
FADES    F EY1 D Z
FADELY    F EY1 D L IY0
FADELEY    F AE1 D AH0 L IY0
INTEFADEH    IH2 N T AH0 F AA1 D AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fade    (v) (f ei1 d)
faded    (v) (f ei1 d i d)
fades    (v) (f ei1 d z)
intifadeh    (n) (i1 n t @ f a1 d @)

German-Thai: Longdo Dictionary
Faden(n) |der, pl. Fäden| ด้าย

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルファデータ[, arufade-ta] (n) {comp} Alpha Data [Add to Longdo]
フェード[, fe-do] (n) fade [Add to Longdo]
フェードアウト[, fe-doauto] (n,vs) fade-out; FO [Add to Longdo]
フェードイン[, fe-doin] (n) fade-in; FI [Add to Longdo]
フェードボール[, fe-dobo-ru] (n) fade ball [Add to Longdo]
フェイダー[, feida-] (n) fader [Add to Longdo]
フェイドアウト[, feidoauto] (n) fadeout [Add to Longdo]
移ろう[うつろう, utsurou] (v5u,vi) (1) to change (with the passage of time); (2) to fade; to wane; to decline [Add to Longdo]
萎びる[しなびる, shinabiru] (v1,vi) to wilt; to fade [Add to Longdo]
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1,vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P) [Add to Longdo]
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k,vi,vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k,vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P) [Add to Longdo]
姥桜[うばざくら, ubazakura] (n) faded beauty [Add to Longdo]
黄昏れる[たそがれる, tasogareru] (v1,vi) (1) to fade into dusk; to fade into twilight; (2) to decline; to wane; to abate [Add to Longdo]
古色[こしょく, koshoku] (n) faded color; faded colour; antique look [Add to Longdo]
惚け茄子[ぼけなす, bokenasu] (n) (1) (uk) faded, dull-colored eggplant; (2) (derog) slow-witted, abstracted person; halfwit [Add to Longdo]
焼ける(P);灼ける;妬ける[やける, yakeru] (v1,vi) (1) (焼ける only) to burn; to be roasted; to be heated; to be sunburnt; to fade (in the sun); to glow red (i.e. of the sky at sunset); (2) to be jealous; to be envious; (P) [Add to Longdo]
色褪せる;色あせる[いろあせる, iroaseru] (v1,vi) to fade; to grow stale; to grow dull in color (colour) [Add to Longdo]
色褪める[いろざめる, irozameru] (v1) to fade in color; to fade in colour [Add to Longdo]
洗いざらし;洗い晒し[あらいざらし, araizarashi] (n) faded from washing [Add to Longdo]
洗い晒す;洗いざらす[あらいざらす, araizarasu] (v5s,vt) to fade something by overwashing it [Add to Longdo]
凋む(P);萎む(P)[しぼむ, shibomu] (v5m,vi) to wither; to fade (away); to shrivel; to wilt; (P) [Add to Longdo]
[はく, haku] (n) coming off; peeling off; being worn off; faded; discolored; discoloured [Add to Longdo]
剥げる[はげる, hageru] (v1,vi) to come off; to be worn off; to fade; to discolor; to discolour; (P) [Add to Longdo]
白ける[しらける, shirakeru] (v1,vi) (1) to be spoiled (spoilt); to be dampened; to become subdued (e.g. lively atmosphere); to be unamused or bored; to become apathetic; (2) to fade; to turn white; to grow light (at dawn) [Add to Longdo]
白茶ける[しらちゃける, shirachakeru] (v1,vi) to fade; to discolour; to discolor [Add to Longdo]
薄らぐ[うすらぐ, usuragu] (v5g,vi) to become thin; to fade; to grow pale; (P) [Add to Longdo]
薄れる[うすれる, usureru] (v1,vi) to fade; to become dim; (P) [Add to Longdo]
抜ける(P);脱ける[ぬける, nukeru] (v1,vi) (1) to come out; to fall out; to be omitted; to be missing; to escape; to come loose; (2) to fade; to discolour; (3) to wear out (to the point of forming a hole, e.g. clothes); (4) to leave (e.g. a meeting); (5) to be clear; to be transparent (e.g. of the sky); (6) {comp} to exit (a program loop); (P) [Add to Longdo]
宝さかって入る時はさかって出る[たからさかっているときはさかってでる, takarasakatteirutokihasakattederu] (exp,v1) ill-gotten gains fade as fast as they were obtained [Add to Longdo]
羊羹色[ようかんいろ, youkan'iro] (n) rusty color produced when black or purple clothes fade [Add to Longdo]
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P) [Add to Longdo]
暈ける[ぼける, bokeru] (v1,vi) to be faded; to be hazy; to be blurred; to be out of focus; (P) [Add to Longdo]
褪せる[あせる, aseru] (v1,vi) to fade; to discolor; to discolour; (P) [Add to Longdo]
褪める[さめる, sameru] (v1,vi) to fade; to lose colour (color); to discolour (discolor) [Add to Longdo]
褪色;退色[たいしょく, taishoku] (n,vs) fading; faded colour; faded color [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
掉色[diào sè, ㄉㄧㄠˋ ㄙㄜˋ, ] to lose color; to fade [Add to Longdo]
消失[xiāo shī, ㄒㄧㄠ ㄕ, ] disappear; fade away [Add to Longdo]
消逝[xiāo shì, ㄒㄧㄠ ㄕˋ, ] to fade away [Add to Longdo]
[yū, , ] to wither; dried leaves; faded; withered [Add to Longdo]
[niān, ㄋㄧㄢ, ] fade; wither [Add to Longdo]
[tùn, ㄊㄨㄣˋ, ] fade; take off (clothes) [Add to Longdo]
褪色[tùn sè, ㄊㄨㄣˋ ㄙㄜˋ, ] fade [Add to Longdo]
走色[zǒu sè, ㄗㄡˇ ㄙㄜˋ, ] to lose color; to fade [Add to Longdo]
隐没[yǐn mò, ˇ ㄇㄛˋ, / ] to vanish gradually; to disappear; to fade out [Add to Longdo]
隐灭[yǐn miè, ˇ ㄇㄧㄝˋ, / ] to fade away; to vanish; to disappear [Add to Longdo]
[miàn, ㄇㄧㄢˋ, ] fade; side; surface; aspect; top; face; classifier for flat surfaces such as drums, mirrors, flags etc [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いと, ito] Faden [Add to Longdo]
糸口[いとぐち, itoguchi] Ende_eines_Fadens, Anfang, Ausgangspunkt [Add to Longdo]
絹糸[けんし, kenshi] Seidenfaden [Add to Longdo]
絹糸[けんし, kenshi] Seidenfaden [Add to Longdo]
[い, i] WAAGERECHTER FADEN (BEIM WEBEN), BREITENGRAD [Add to Longdo]
繭糸[けんし, kenshi] Seidenfaden [Add to Longdo]
蚕糸[さんし, sanshi] Seidenfaden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top