Search result for

facts

(49 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -facts-, *facts*, fact
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
facts of life[IDM] เรื่องเพศและการสืบพันธ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Factsเหตุการณ์ที่แท้จริง,ข้อเท็จจริง,เหตุการณ์ที่แท้จริง [การแพทย์]
Facts, Absoluteข้อมูลที่ได้เป็นความจริง [การแพทย์]
Facts, Assembling theการรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, that leaves us with Chloe's hard drive, which is full of a lot of fun facts, but not one lead on Clark.นั่นเป็นเบาะแสที่ฮาร์ดดิสโคอี้ทิ้งไว้ให้เรา ซึ่งเป็นความจริงที่อย่างมาก แต่ไม่สามารถนำไปถึงตัว คล๊าก Odyssey (2008)
I look at the facts.ฉันมองความจริง Birthmarks (2008)
- Don't confuse them with facts!อย่าทำให้พวกมันงงดิ Episode #1.5 (2008)
Most of these kids dress up the facts with fantasies, imaginary friends... storytelling, I..ส่วนใหญ่ของเด็กเหล่านี้มีการแต่งแต้ม จินตนาการ ,เพื่อน.. Passengers (2008)
I'm just giving you the facts.ผมแค่เอาความจริงมาบอก 24: Redemption (2008)
It's got the facts. It's got color.มันมีข้อมูลจริง มันมีสีสัน Marley & Me (2008)
- We part the shades and face some facts# -#เราผ่านร่มเงาและความจริงมา# Marley & Me (2008)
And all I'm saying is less you and more facts.ผมแค่จะบอกว่า ให้มีตัวเองน้อยลง และมีเนื้อหามากขึ้น Marley & Me (2008)
Doesn't change the facts;แต่มันเปลี่ยนความจริงไม่ได้หรอกครับ Changeling (2008)
We are all here because we want to know the real facts in this case;เรามาพร้อมกันที่นี่ เพราะต้องการรู้ ความจริงในคดีนี้ Changeling (2008)
This committee has now heard all of the testimony, and, in light of the facts presented, we recommend that the suspension of Captain Jones be made permanent;คณะกรรมการชุดนี้ได้รับฟัง การสืบพยาน และพิจารณา พยานหลักฐานต่าง ๆ แล้ว ขอตัดสินให้พักงานผู้กองโจนส์ Changeling (2008)
Or have I got my facts crossed?อ๋อ หรือฉันได้ข้อมูลผิดมาค่ะ? Quantum of Solace (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
factsAccumulate the necessary facts.
factsA few important facts emerged after the investigation.
factsAre you sure of your facts?
factsAround his facts the scientist weaves a logical pattern or theory which gives the facts meaning, order, and significance.
factsA true scientist would not distort facts.
factsBut a collection of facts is not science any more than a dictionary is poetry.
factsCan you state the facts to his face?
factsComputers can give us facts, but they can't give us experience.
factsDid he acquaint you with the facts?
factsDoctors have discovered some starting facts.
factsEditors often go to extremes in providing their readers with unimportant facts.
factsEducation does not consist simply in learning a lot of facts.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อมูล[n.] (khømūn) EN: data ; facts ; information   FR: donnée [f] ; information [f] ; chiffre [m]
กลับผิดเป็นถูก[v. exp.] (klap phit pen thūk) EN: stand facts on their heads   
กลับถูกเป็นผิด[v. exp.] (klap thūk pen phit) EN: stand facts on their heads   
มองข้ามความเป็นจริง[x.] (møng khām khwām pen jing) EN: deny facts ; ignore facts   FR: nier les faits ; ignorer la vérité
ตามตรง[adv.] (tāmtrong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush   FR: directement ; franchement

CMU English Pronouncing Dictionary
FACTS    F AE1 K T S
FACTS    F AE1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
facts    (n) (f a1 k t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tatbestand {m}facts of the case [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
宜陽殿;儀陽殿[ぎようでん, giyouden] (n) (See 十七殿) pavilion housing imperial treasures and historical artifacts (in Heian Palace) [Add to Longdo]
糾明;糺明[きゅうめい, kyuumei] (n,vs) searching examination; establishing the facts through thorough examination [Add to Longdo]
結縄文字[けつじょうもじ, ketsujoumoji] (n) knotted cords used to record figures, facts, etc.; quipu [Add to Longdo]
牽強[けんきょう, kenkyou] (n,vs) distortion of facts [Add to Longdo]
事項[じこう, jikou] (n) matter; item; facts; (P) [Add to Longdo]
事実に照らして[じじつにてらして, jijitsuniterashite] (exp) in view of the facts [Add to Longdo]
事実を調べる[じじつをしらべる, jijitsuwoshiraberu] (exp,v1) to investigate the facts [Add to Longdo]
事実関係[じじつかんけい, jijitsukankei] (n) all facts (of a case) [Add to Longdo]
事理[じり, jiri] (n) reason; facts; propriety; sense [Add to Longdo]
事理明白[じりめいはく, jirimeihaku] (n) facts being beyond dispute; logic being indisputable [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事实胜于雄辩[shì shí shèng yú xióng biàn, ㄕˋ ㄕˊ ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄒㄩㄥˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] Facts speak louder than words. (成语 saw) [Add to Longdo]
冤情[yuān qíng, ㄩㄢ ㄑㄧㄥˊ, ] facts of an injustice; circumstances surrounding a miscarriage of justice [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top