Search result for

exposé

(71 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exposé-, *exposé*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expose[VT] เปิดเผยออกมา, See also: โผล่ออกมา, ปรากฏออกมา, เผยออกมา, Syn. disclose, show up, uncover
expose[VT] เผยความลับของคนอื่น (โดยการตีพิมพ์หรือออกอากาศ), See also: เปิดเผยความผิดของคนอื่น, Syn. disclose, reveal, unveil
exposed[ADJ] ซึ่งเปิดออก, See also: ไม่มีกำบัง, ไม่มีการป้องกัน, Syn. disclosed, uncovered
expose to[PHRV] เผยต่อ, See also: เปิดเผยต่อ (เพื่อให้สิ่งนั้นมีผลต่อกัน)
expose to[PHRV] เปิดเผย (สิ่งผิดให้สาธารณชนรับรู้)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expose(อิคซฺโพซ') vt. เผย,เปิด,เปิดเผย,นำออกแสดง,, See also: exposable adj. exposer n.
exposed(อิคซฺโพซดฺ') adj. ซึ่งเปิดออก,ซึ่งไม่มีที่ปิดบัง,ไม่มั่นคง,ซึ่งอาจถูกโจมตีได้, See also: exposedness n.
underexpose(อัน'เดอะอิคซฺโพซ') vt. ทำให้ฟิล์มถูกแสงไม่เพียงพอ

English-Thai: Nontri Dictionary
expose(vt) เผย,เปิดเผย,เปิดโปง,อธิบาย,แสดง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exposeเผย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expose to (disease)สัมผัส (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expose to (disease)สัมผัส (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expose to riskมีความเสี่ยง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exposeเผยผึ่ง,ส่วนที่สัมผัส [การแพทย์]
Exposed Partsบริเวณที่ไม่ค่อยถูกปกปิด [การแพทย์]
Exposee Personsผู้ที่อาจจะเกิดโรคได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A hard-hitting exposé about world peace.ยากชนเปิดเผยเกี่ยวกับความสงบสุขโลก We Bought a Zoo (2011)
Wrote that killer exposé on big oil.เคยเขียนบทความที่ทำลายวงการค้าน้ำมันขนาดใหญ่ Deadline (2011)
From the Commonwealth Gazette in Western Massachusetts, for her searing, six-part exposé of the horrific mental health abuses at Briarcliff Manor, home for the criminally insane, where she was held against her will and subjected to unspeakable torture,จากหนังสือพิมพ์คอมมอนเวลธ์ กาเซ็ท I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
It's an excellent story. Wonderful exposé.มันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยม เปิดเผยยอดเยี่ยม Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Which is why you need it for your exposé.นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไม ลูกต้องการมันเพื่อใช้เปิดโปง Spilt Milk (2013)
So then let's start with the event that made your reputation as a crusader for change, the Briarcliff exposé.ถ้างั้นมาเริ่มกันที่เหตุการณ์ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณ ในฐานะผู้ต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยเรื่องไบรอาร์คลิฟฟ์ Madness Ends (2013)
If shutting down Briarcliff was such an undeniable success, your next exposé was, to put it mildly, controversial.ถ้าการปิดไบรอาร์คลิฟฟ์ เป็นความสำเร็จที่ไม่อาจปฏิเสธได้ การเปิดเผยลำดับต่อมาของคุณ พูดอย่างสุภาพนะคะ Madness Ends (2013)
How about a blistering exposé on Calvin Norburg that'll lead to a criminal indictment.ข่าวฉาวของคาร์วิน นอร์เบิร์กเป็นไง ซึ่งนำไปสู่ข้อกล่าวหาอาชญากรรม Eye to Eye (2013)
I want to help you with your exposé, secretly feed you info.ฉันอยากจะช่วยคุณสืบข่าว ค่อยๆปล่อยข้อมูลลับมาให้คุณ Pilot (2015)
Your daughter's exposé just made the front page.งานของลูกคุณพึ่งได้ขึ้นหน้าหนึ่ง Family of Rogues (2015)
It´s an exposé on cafeteria food.เปิดโปงเรื่องอาหารในโรงอาหาร Never Been Kissed (1999)
We want an exposé on the man behind the company.พวกเค้าต้องการที่จะรู้เบื้องหลังของผู้ชายในบริษัทนั้นอีก Bonfire of the Vanity (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลือยใจ[V] reveal, See also: expose, uncover, Example: ดาราสาวเปลือยใจให้สัมภาษณ์นักข่าวเกี่ยวกับข่าวอื้อฉาวที่เกิดขึ้น, Thai definition: เปิดเผยความคิดอย่างไม่ปิดบัง
รม[V] smoke, See also: expose to vapour, expose to vapor, fumigate, Syn. รมควัน, Example: ก่อนนำวัตถุดิบมารมด้วยควัน ควรแช่วัตถุดิบในน้ำเกลือแล้วจึงนำไปผึ่งแดดให้ผิวแห้งหมาดเสียก่อน, Thai definition: อบด้วยควันหรือความร้อนจนมีกลิ่นติดอยู่
ขุดคุ้ย[V] expose, See also: bring up again, Syn. รื้อฟื้น, คุ้ยเขี่ย, ขุด, Ant. กลบเกลื่อน, ปิดบัง, ปกปิด, Example: นักข่าวพยายามขุดคุ้ยอดีตที่ไม่ค่อยดีของนางสาวไทย, Thai definition: ค้นเอาเรื่องเก่าขึ้นมาเปิดเผย
ไข[V] reveal, See also: expose, explain, Syn. อธิบาย, บอก, Example: พจนานุกรมไขคำศัพท์ได้เกือบทั้งหมด, Thai definition: บอกกล่าวหรืออธิบายขยายความ
สาวไส้[V] expose somebody's evil, See also: disclose somebody's evil, Syn. เปิดโปง, แฉ, Example: พนักงานสาวไส้ความลับของบริษัทให้ฝ่ายตรงข้ามเพราะเห็นแก่เงินก้อนโต, Thai definition: นำความลับที่ไม่ควรเปิดเผยไปบอกให้คนอื่นรู้ (มักใช้ในทางไม่ดี)
ตาก[V] expose oneself to mosquitoes, Example: เขานอนตากยุงทั้งคืน, Thai definition: ตรำ, สู้ทน, เช่น เดินตากฝน นอนตากยุง
ตากแดด[V] sun, See also: expose to the sun, dry in the sun, bask in the sunshine, take a sunbath, put out in the su, Syn. ผึ่งแดด, อาบแดด, Example: ข้าวที่เกี่ยวด้วยเคียวชาวนาจะทิ้งไว้บนตอซังในนาเพื่อตากแดดให้แห้งเป็นเวลานาน 3-5 วัน หรือตากบนราวไม้ไผ่ก็ได้, Thai definition: อยู่กลางแดดหรือกลางแจ้งให้แสงอาทิตย์โดน
ตากแดด[V] sun, See also: expose to the sun, dry in the sun, bask in the sunshine, take a sunbath, put out in the su, Syn. ผึ่งแดด, อาบแดด, Example: ฝรั่งชอบตากแดดให้ผิวคล้ำ, Thai definition: อยู่กลางแดดหรือกลางแจ้งให้แสงอาทิตย์โดนตัว
ตีแผ่[V] give sth/sb away, See also: expose, disclose, uncover, unveil, show up, bring to light, Syn. เปิดเผย, เผย, Ant. ปกปิด, ปิดบัง, Example: บทความเรื่องนี้ตีแผ่การโกงกินครั้งใหญ่ของรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้, Thai definition: เปิดเผยรายละเอียดอย่างชัดแจ้ง
กระชาก[V] expose, See also: uncover, unveil, show up, disclose, Syn. เปิดโปง, เปิดเผย, Ant. ปิดบัง, ซ่อนเร้น, Example: นักข่าวหนังสือพิมพ์ช่วยกันติดตามข่าวเพื่อกระชากหน้ากากนักธุรกิจดัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
เบิก[v.] (boēk) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal   FR: ouvrir ; découvrir
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask   
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition   FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
ไข[v.] (khai) EN: unwind ; unfold ; uncover ; reveal ; explain ; expose   FR: découvrir ; révéler ; dévoiler
ขุดคุ้ย[v.] (khutkhui) EN: expose ; bring up again   
ลน[v.] (lon) EN: singe ; hold something over the fire ; expose to heat ; soften something with the fire ; smoke on a flame   FR: flamber ; passer à la flamme
หมิ่น[v.] (min) EN: be exposed ; be liable ; be in imminent danger   FR: s'exposer ; risquer
เปิดเผย[v.] (poētphoēi) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; open up ; unmask ; explain ; declare   FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; déclarer
ร่มผ้า[n.] (romphā) EN: parts of the body under clothing   FR: parties non exposées du corps [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPOSE    IH0 K S P OW1 Z
EXPOSED    IH0 K S P OW1 Z D
EXPOSES    IH0 K S P OW1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expose    (v) (i1 k s p ou1 z)
exposed    (v) (i1 k s p ou1 z d)
exposes    (v) (i1 k s p ou1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さらけ出す;曝け出す;曝けだす[さらけだす, sarakedasu] (v5s,vt) to expose; to disclose; to lay bare; to confess [Add to Longdo]
はみ乳;食み乳[はみちち, hamichichi] (n) (sl) exposed breasts [Add to Longdo]
ばらす[, barasu] (v5s,vt) (1) to expose; to lay open (e.g. secret); (2) to take to pieces; (3) to kill; to murder; (P) [Add to Longdo]
ばれる(P);バレる[, bareru (P); bare ru] (v1,vi) to leak out (a secret); to be exposed (a lie, improper behaviour, etc.) (behavior); (P) [Add to Longdo]
ネイキッドバイク[, neikiddobaiku] (n) style of motorcycle having the engine exposed and visible [Add to Longdo]
ハミパン;はみパン[, hamipan ; hami pan] (n) (abbr) (sl) having part of one's underwear exposed from their shorts [Add to Longdo]
化けの皮を現わす;化けの皮を現す[ばけのかわをあらわす, bakenokawawoarawasu] (exp,v5s) to expose one's true colors (colours); to expose one's true character [Add to Longdo]
会わす;遭わす;会す;遭す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 会わせる) to make (someone) to meet; to let (someone) meet; (2) to expose to; to subject to [Add to Longdo]
会わせる;遭わせる;逢わせる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) (See 会う) to make (someone) to meet; to let (someone) meet; (2) to expose to; to subject to [Add to Longdo]
開かる[はだかる, hadakaru] (v5r,vi) (1) (uk) to be separated; to be exposed; to be wide open; (2) (See 立ちはだかる) to stand with one's limbs apart (blocking the way) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外露[wài lù, ㄨㄞˋ ㄌㄨˋ, ] exposed; appearing on the outside [Add to Longdo]
揭穿[jiē chuān, ㄐㄧㄝ ㄔㄨㄢ, 穿] expose; uncover [Add to Longdo]
暴露[bào lù, ㄅㄠˋ ㄌㄨˋ, ] expose; reveal; lay bare [Add to Longdo]
曝露[pù lù, ㄆㄨˋ ㄌㄨˋ, ] expose; exposure [Add to Longdo]
朝阳[cháo yáng, ㄔㄠˊ ㄧㄤˊ, / ] exposed to the sun; (a position) facing the sun [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  exposé [ɛkspoze]
     lecture
  

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  exposé
     account; record; report
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top