Search result for

eure

(49 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eure-, *eure*
Possible hiragana form: えうれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eureka[INT] คำอุทานที่หมายความว่า ค้นพบแล้ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eureka(ยูรี'คะ) interj. ผมพบแล้ว!,ผมหาพบแล้ว!

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
eureka cupถ้วยยูรีกา, ภาชนะที่ใช้สำหรับหาปริมาตรของวัตถุ โดยวัดจากปริมาตรของของเหลวที่ล้นออกมา  จากนั้นจึงนำไปคำนวณหาความหนาแน่นของวัตถุได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Oh, here we go. - Eureka.โอ้โห ไหนดูซิ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Eureka!ยูเรก้า! The Body and the Bounty (2010)
That's it! Eureka!เราตกลงกันว่าพอถึงตอนยูเรกา The Bus Pants Utilization (2011)
Eureka.ยูเรก้า! I Kissed a Girl (2011)
Und bin von eurem Blut.และถังฟอน eurem Blut Sacramentum (2012)
Wir nutzen den Tag, w'hrend ihr bei euren Weibern liegt!Wirnutzenถ้ำแท็ก w'hrend Ihr bei euren Weibern liegt! Sacramentum (2012)
Eureka!เจอแล้ว! God Complex (2012)
Took her in Eureka.จับเธอมาจากยูเรก้า Profiling 101 (2012)
Ironically, it was the recently decommissioned Jaeger, Striker Eureka piloted by Herc and Chuck Hansen that finally took the beast down.โชคดีที่เยเกอร์ที่เพิ่งถูกปลดประจำการ สไตรเกอร์ ยูเรก้า... โดยนักขับเฮิร์ก แลั ชัค แฮนเซ่น สามารถที่จะล้มมันได้ Pacific Rim (2013)
That's Striker Eureka's tenth kill to date. It's a new record.นี่เป็นสถิติใหม่ตัวที่ 10 ของ สไตรเกรอ์ ยูเรก้า Pacific Rim (2013)
Chuck Hansen, one of the pilots of Striker Eureka the Jaeger that took down the Kaiju.ชัค แฮนเซ่น หนึ่งในนักขับของ สไตรเกอร์ ยูเรก้า เยเกอร์ผู้พิฆาตไคจู Pacific Rim (2013)
Herc and his son Chuck'll be running point using Striker Eureka.เฮิร์ค กับ ชัคลูกชายเขา เป็นคนขับสไตรเกอร์ ยูเรก้า Pacific Rim (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
อารมณ์ดีขึ้น[v. exp.] (ārom dī kheun) FR: être de meilleure humeur
อาศัยอยู่[v. exp.] (āsai yū) EN: reside ; stay at ; stay in ; stay overnight   FR: loger ; demeurer
อธิการิณี[n.] (athikārinī) EN: woman rector   FR: rectrice [f] ; prieure [f] ; mère supérieure [f]
บ่ายโมง[n. exp.] (bāi mōng) EN: one o'clock in the afternoon ; one p.m.   FR: treize heures ; une heure de l'après-midi
บ่ายสามโมง[n. exp.] (bāi sām mōng ) FR: quinze heures ; trois heures de l'après-midi
บ่ายสี่โมง[n. exp.] (bāi sī mōng ) FR: seize heures ; quatre heures de l'après-midi
บ่ายสองโมง[n. exp.] (bāi søng mōng ) FR: quatorze heures ; deux heures de l'après-midi
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place   FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EURE    ER1
EURECA    Y UW1 R EH0 K AH0
EUREKA    Y UH0 R IY1 K AH0
EUREST    Y UH1 R EH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eureka    (uh) (y u@1 r ii1 k @)

German-Thai: Longdo Dictionary
eure1) ของพวกเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองพหูพจน์รูป Nominativ และ Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น eure alten Tische,eure alten Häuser, eure alten Schulen
eure2) ของพวกเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองพหูพจน์รูป Nominativ และ Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศหญิงเอกพจน์| เช่น eure alte Schule
euremของพวกเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองพหูพจน์รูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายและเพศกลางเอกพจน์| เช่น eurem alten Haus, eurem alten Tisch
euren1) ของพวกเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองพหูพจน์รูป Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายเอกพจน์| เช่น euren alten Tisch
euren2) ของพวกเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองพหูพจน์รูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น euren alten Tische, euren alten Häuser, euren alten Schulen
eurer1) ของพวกเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองพหูพจน์รูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศกลางเอกพจน์| เช่น eurer alten Schule
eurer2) ของพวกเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองพหูพจน์รูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศหญิงเอกพจน์| เช่น eurer alten Schule
eurer3) ของพวกเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองพหูพจน์รูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น eurer alten Schulen, eurer alten Häuser, eurer alten Tische
euresของพวกเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองพหูพจน์รูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายและเพศกลางเอกพจน์| เช่น eures alten Hauses, eures alten Tisches (สังเกต s หรือ es ท้ายคำนาม)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
euresgleichenpeople of your kind [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)
à quelle heureกี่โมง, เวลาเท่าไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Ce film commence à quelle heure? = A quelle heure est-ce que ce film commence? ภาพยนต์เรื่องนี้เริ่มฉายกี่โมง
pleurer(vi) ร้องไห้
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
パスツレラ[, pasutsurera] (n) pasteurella [Add to Longdo]
ペスト菌[ペストきん, pesuto kin] (n) plague bacillus (Yersinia pestis, formerly pasteurella pestis) [Add to Longdo]
ユーレカ(P);ユリイカ[, yu-reka (P); yuriika] (n) eureka (gre [Add to Longdo]
黄蝶[きちょう;キチョウ, kichou ; kichou] (n) (1) (uk) large grass yellow (species of butterfly, Eurema hecabe); common grass yellow; (2) yellow butterfly [Add to Longdo]
不可抗力[ふかこうりょく, fukakouryoku] (n,adj-no) act of God; irresistible force; inevitability; force majeure (in contracts) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
閣下[かっか, kakka] Eure_Exzellenz, Seine_Exzellenz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top