หรือคุณหมายถึง eüs?
Search result for

eues

(7 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eues-, *eues*, eue
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเสื้อน้ำเงิน[n. exp.] (khon seūa nāmngoen) EN: blue shirt people ; blue shirts   FR: chemises bleues [fpl]
นกเขียวก้านตองเล็ก[n. exp.] (nok khīo kāntøng lek) EN: Lesser Green Leafbird   FR: Verdin barbe-bleue [m] ; Verdin à moustaches bleues [m] ; Verdin mineur [m]
นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า[n. exp.] (nok khīo kāntøng pīk sī fā) EN: Blue-winged Leafbird   FR: Verdin à tête jaune [m] ; Verdin à ailes bleues [m]
นกกอหลอ[n. exp.] (nok kø lø) EN: Blue-winged Pitta   FR: Brêve à ailes bleues [f]
นกศิวะปีกสีฟ้า[n. exp.] (nok siwa pīk sī fā) EN: Blue-winged Minla   FR: Minla à ailes bleues ; Sibia à ailes bleues ; Siva à ailes bleues
นกแต้วแล้วธรรมดา[n. exp.] (nok taēolaēo thammadā) EN: Blue-winged Pitta   FR: Brève à ailes bleues [f]

German-Thai: Longdo Dictionary
neues, See also: neu

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top