หรือคุณหมายถึง effectü?
Search result for

effectue

(10 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effectue-, *effectue*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิกเงิน[v. exp.] (boēk ngoen) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal   FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
ดำเนินการ[v.] (damnoēnkān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement   FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดำเนินงาน[v.] (damnoēn-ngān) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform   FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
จองตั๋ว[v. exp.] (jøng tūa) EN: make a reservation   FR: réserver un billet ; effectuer une réservation
การสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนที่เพิ่งลงคะแนนเสร็จสด ๆ ร้อน ๆ[xp] (kān samrūat khwām khithen jāk prachāchon thī phoeng longkhanaēn set sot-sot røn-røn) EN: exit poll   FR: sondage effectué à la sortie des bureaux de vote [m]
นับแล้ว[X] (nap laēo) FR: déjà compté ; compte déjà effectué
ไปตามมิเตอร์[v. exp.] (pai tām mittoē) EN: go according to the meter   FR: effectuer une course avec le taximètre
ปริวรรต[v.] (pariwat) EN: exchange ; exchange value ; change   FR: changer ; effectuer le change
ทำ [v.] (tham) EN: do ; make ; act ; perform ; engage in ; execute ; operate ; work   FR: faire ; agir ; accomplir ; effectuer ; exécuter ; ficher (fam.) ; foutre (fam.) ; oeuvrer
ทำการ[v.] (thamkān) EN: work ; operate ; perform ; do   FR: faire ; effectuer ; opérer

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top