Search result for

doutes

(191 entries)
(2.2339 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doutes-, *doutes*, doute
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา doutes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *doutes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
handout[N] ของให้ทาน, See also: สิ่งที่ให้เป็นทาน, Syn. alms, donation
readout[N] การเรียกข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์
standout[N] ผู้ยอดเยี่ยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
handoutn. สิ่งให้ทาน,ข่าวแถลง,สิ่งที่ให้เปล่า
holdoutn. การยึดหน่วง,คนที่ไม่ยอมเข้าร่วมกิจการ

English-Thai: Nontri Dictionary
holdout(vt) ทนทาน,อดทน,ยืนหยัด,ไม่ยอมอ่อนข้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
handout๑. คำแถลง, ใบปลิว๒. การแจกเงิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
handout (n slang ) ใบปลิว ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
... movea bunchof moneyinandout.โอนเงินเข้าออก ประมาณนั้น 24: Redemption (2008)
It's not like it's a handout.ผมบอกคุณแล้วว่าผมเป็นไมเกรน Conflicted (2009)
I'm not asking for a handout.ผมไม่ได้ขอมาทานนะ. Pilot (2009)
I reachedoutto your family, asked for an introduction.กับครอบครัวของคุณ ขอคำแนะนำ Albification (2009)
TIG: Bobby'spassedout ... face down in red bush mountain.บ๊อบบี้เมามาก Albification (2009)
Oh hey, do you also have my handout around somewhere?เอ่อ คือ คุณยังมี เอกสารของผมอยู่นี่ Do It, Monkey (2009)
Handout?เอกสารเหรอ Do It, Monkey (2009)
- We don't need a handout.- ไม่! Boom Crunch (2009)
Thank you, but we're not looking for a handout.ขอบคุณมาก แต่เราไม่อยากขอเงินใครนะ ขอแค่ยื่นมาเข้ามาช่วยก็พอ I Guess This Is Goodbye (2010)
I thought you weren't looking for a handout, just a hand.ก็คุณว่าไม่อยากขอเงินใครไม่ใช่เหรอ แค่ยื่นมือช่วยก็พอ I Guess This Is Goodbye (2010)
- # I really can't stay # - # Get over that holdout #I really can't stay. Get over that hold out. A Very Glee Christmas (2010)
So next time you see me in the field, don't ask for a handout.ดังนั้นคราวหน้าไม่ต้องกะลิ้มกะเหลี่ย Love & Other Drugs (2010)
If you think I'm giving any handouts, you've got another thing coming.ถ้าฉันช่วยพาเธอไป เธอต้องอยากได้อย่างอื่นอีกแน่ Hick (2011)
No, no, no, no, no. Yeah, yeah, no handouts.ไม่ค่ะ ไม่อยากได้อย่างอื่น Hick (2011)
Should we take notes or will there be handouts?-เราควรจด หรือมีแจกเอกสาร The Math Class (2011)
There'll be handouts. Now, as I was saying...-มีเอกสารค่ะ ฉันอยากบอก.. The Math Class (2011)
So if you look at number five in your handout using the chunking strategy, what is the answer?ถ้าคุณดูข้อ 5 ในแผ่นที่แจก หากใช้วิธีรวมกลุ่ม คำตอบคืออะไร The Math Class (2011)
There was one holdout.มีคนนึงที่อยู่ข้างคุณ A Fistful of Paintballs (2011)
But you should know that there was one holdout.ท่านควรทราบว่ายังเหลืออีกคนนึง You Bury Other Things Too (2011)
According to the readout, he's telling the truth.จากข้อมูลที่อ่านได้ ที่เขาพูดเป็นเรื่องจริง On Guard (2011)
General Kenobi's battalions have routed the last holdouts of Umbarans, and we've secured all sectors.กองพันของนายพลเคนโนบี จัดการกับทุกเส้นทางใน มุมบาร่า และเรายึดได้ทุกทาง Carnage of Krell (2011)
I still can't find the extra sheets for the foldout. I've looked everywhere.ฉันยังหาผ้าปูที่นอนสำหรับรองไม่เจอ หาจนทั่วแล้วเนี่ย Red Dawn (2012)
Why... Why should I be forever giving you handouts?ісоѕ thеy dіdn't wаnt tо lооk ѕtuріd іn frоnt о' thе gаthеrіn'. Cloud Atlas (2012)
You're basically asking my family for a handout.เธอเป็นฝ่ายมาขอความช่วยเหลือจากครอบครัวฉัน Would You Rather (2012)
Well, rumor is, Ryan's gonna use Thanksgiving to send a real message to the holdouts.เอ่อ มีข่าวลือมาว่า ไรอันจะใช้วันขอบคุณพระเจ้า เพื่อส่งข้อความ ไปให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วม Lineage (2012)
Trying to keep it quiet, so everybody don't come around looking for a handout, huh, Kate?เงียบไว้เสียสิ ทุกคนก็จะไม่มา นั่งหาใบปลิว ใช่มั้ย เคท? Nebraska (2013)
ANNIE: Wow, that is creepy. Standout performance.แสดงได้สมบทบาทมาก เขาเศร้ารึเปล่า? Paranormal Parentage (2013)
What if they took the government handoutจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขา เอาเอกสารของรัฐบาล We Are Family (2013)
I thought maybe he came looking for a handout from Hollis.ผมคิดว่าเค้าอาจจะมาขอเงินจากฮอลลิส Red Letter Day (2013)
Any standout enemies?มีศัตรูคู่แค้นไหม? The Desert Rose (2013)
I think I got the last of the holdouts.ฉันคิดว่านั้นคงเป็นชุดสุดท้ายแล้วละ Blue on Blue (2013)
You see those readouts?เห็นจอแสดงผลมั้ย Spectre (2015)
-Andoutofyour mind !-Andoutofyour mind ! Outlaw Country (2016)
The last holdout.-เป็นไง Day of the Dead (1985)
It was more like Henry was enterprising... and that he and the guys made bucks hustling while other guys... were sitting on their asses waiting for handouts.เหมือนกับเฮนรี่กล้าได้กล้าเสีย และเขากับพวกช่วยกันทำเงิน ในขณะที่พวก รุ่นใหญ่นั่งอยู่กับบ้าน รอรับส่วนแบ่ง Goodfellas (1990)
But mostly they just wanted a handout.แต่ส่วนใหญ่พวกเขาอยากมาก็มา Goodfellas (1990)
Booting biology systems readouts.เริ่มระบบเชื่อมต่อ The Lawnmower Man (1992)
I don't need your Long Ear handouts. And we were never Friends!ข้าไม่ต้องการของๆพวกหูยาว และเราไม่เคยเป็นเพื่อนกัน Rapa Nui (1994)
No readout yet if the air is breathable.อากาศที่นี่น่าจะหายใจได้ Toy Story (1995)
The new readouts look very promising.ผลที่ออกมาล่าสุด เป็นอย่างที่คาดไว้. Fantastic Four (2005)
Doutei... (Journey)การเดินทาง... Episode #1.1 (2006)
Nakamura Koutaro's Doutei (Journey)การเดินทางของนากามูระ โคทาโร่ Episode #1.1 (2006)
Actually, you're sitting on it. It's a foldout.จริงๆแล้วที่แม่กำลังนั่งอยู่นั่นแหละ มันพับได้ Distant Past (2007)
You're the lone holdout. Every other suspect has a criminal past,คุณยืนยันอยู่คนเดียวแล้ว ผู้ต้องสงสัยทุกคนมีอดีตอาชญากรรม See-Through (2007)
Widout it-a smart Require da heart.ไม่ใช่แค่ฝีมือ มันต้องทำด้วยใจ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
They'd be, like, a handout.มันจะเหมือนของไร้ค่าทั่วไปน่ะแหละ Teeth (2007)
Government's got better things to spend our money on, like corporate handouts and building bombs.รัฐบาลเห็นว่าควรนำภาษีของเรา ไปใช้อย่างอื่นมากกว่า The Mist (2007)
It looks like little Miss Holdout has given up the goods.เต้นเก่งนิ Burning House of Love (2008)
Consider accomplishments,achievements,look for the standouts.นึกถึงการบรรลุเป้าหมาย มองหาคนที่ยอดเยี่ยม All by Myself (2008)
Right now,let's see what kind of standout Dr. Karev proves himself to be when I ask him to sew the graft.ตอนนี้ ลองดูสิ่งหมอชั้นยอดอย่างดร.คาเรฟพิสูจน์ตัวเอง เมื่อผมขอให้เขาเย็บอวัยวะที่ปลูกถ่าย All by Myself (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doutThe teacher distributed the handouts to the students.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบปลิว[N] handbill, See also: leaflet, handout, flyer, flier, Example: มือลึกลับนำใบปลิวโจมตี มท.1 ไปวางไว้ที่ห้องสื่อมวลชนประจำรัฐสภา, Count unit: แผ่น, ใบ, Thai definition: แผ่นกระดาษมีข้อความประกาศ หรือโฆษณา เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วๆ ไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉงน[X] (cha-gnon) EN: be in doubt ; be uncertain   FR: douter
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts   FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
เอกสารประกอบการบรรยาย[n. exp.] (ēkkasān prakøp kān banyāi) EN: handout   
แก้ฉงน[v. exp.] (kaē cha-ngon) EN: dispel sb's doubts ; remove sb's doubts   FR: dissiper le doute
กังขา[v.] (kangkhā) EN: be suspicious ; doubt ; wonder   FR: douter
คาว[adj.] (khāo) EN: fishy ; stench ; stink ; stinking   FR: suspect ; douteux ; louche
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear   FR: craindre ; appréhender ; redouter
แคลง[v.] (khlaēng) EN: doubt ; be suspicious   FR: douter ; être suspicieux
แคลงใจ[v.] (khlaēngjai) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain   FR: douter ; soupçonner ; suspecter
ข้อกังขา[n.] (khøkangkhā) EN: doubt ; suspicion ; question   FR: doute [m] ; suspicion [f]
ข้อสงสัย[n.] (khøsongsai) EN: doubt ; suspicion   FR: doute [m] ; suspicion [f]
ความสงสัย[n.] (khwām songsai) EN: doubtfulness ; questionableness ; doubt ; suspicion   FR: doute [m] ; soupçon [m] ; suspicion [f] ; défiance [f]
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive   FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender
เกรงกลัว[v.] (krēngklūa) EN: revere ; be afraid of ; scare ; fear   FR: craindre ; redouter ; avoir peur
ไม่แน่ใจ[v. exp.] (mai naējai) EN: be not sure ; be not assured ; be uncertain ; be not convinced   FR: ne pas être sûr ; douter ; ne pas être convaincu ; être incertain ; être indécis
ไม่แน่นอน[adj.] (mai naēnøn) FR: douteux ; incertain ; aléatoire
น่าสงสัย[adj.] (nāsongsai) EN: ambiguous ; doubtful ; suspicious-looking ; doubtable ; suspicious   FR: douteux ; suspect ; ambigu
สงสัย[v.] (songsai) EN: doubt ; be skeptical ; suspect ; be suspicious ; distrust ; mistrust ; suspect   FR: douter ; être sceptique ; suspecter ; soupçonner
สนเท่ห์[v.] (sonthē) EN: doubt ; wonder ; suspect ; question ; query   FR: douter ; être perplexe
ไว้ใจไม่ได้[adj.] (waijai mai dāi) EN: unreliable ; untrustworthy ; unsound ; unpredictable ; not dependable   FR: douteux ; à qui on ne peut pas se fier
หวาดเกรง [v.] (wātkrēng) FR: redouter

CMU English Pronouncing Dictionary
DOUTT    D AW1 T
DOUTY    D AW1 T IY0
RIDOUT    R IH1 D AW2 T
DOUTHAT    D AW1 TH AH0 T
DOUTHIT    D UW0 TH IH1 T
HANDOUT    HH AE1 N D AW2 T
READOUT    R IY1 D AW2 T
HOLDOUT    HH OW1 L D AW2 T
STANDOUT    S T AE1 N D AW2 T
HOLDOUTS    HH OW1 L D AW2 T S
HANDOUTS    HH AE1 N D AW2 T S
DOUTHITT    D UW0 TH IH1 T
DOUTHETT    D AW1 TH EH0 T
STANDOUTS    S T AE1 N D AW2 T S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzeige {f}readout [Add to Longdo]
Handzettel {m}; Informationsmaterial {n}handout [Add to Longdo]
Seite {f}; Blatt {n} | Seiten {pl} | ausklappbare Seite; ausschlagbare Seite {f} (übergroße, zusammengefaltete Seite in Buch oder Zeitschrift)page | pages | foldout; gatefold [Add to Longdo]
Sichtanzeige {f}readout [Add to Longdo]
Zuteilung {f}handout [Add to Longdo]
ausklappbar {adj}foldout; fold-out [Add to Longdo]
digitale Anzeige {f}digital readouts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうってことはない[, douttekotohanai] (exp) nothing special; no big deal; doesn't matter [Add to Longdo]
どうと;どうど(ok)[, douto ; doudo (ok)] (adv) (on-mim) crash; smash; bang; sound of a large, heavy object falling [Add to Longdo]
どうということはない[, doutoiukotohanai] (exp) (See どうということもない) nothing special; no big deal; doesn't matter [Add to Longdo]
どうということもない[, doutoiukotomonai] (exp) nothing special; no big deal; doesn't matter [Add to Longdo]
どうどうと[, doudouto] (adv) (on-mim) with roaring sound [Add to Longdo]
アモルファス半導体[アモルファスはんどうたい, amorufasu handoutai] (n) amorphous semiconductor [Add to Longdo]
アンドウトラワ[, andoutorawa] (exp) un, deux, trois (fre [Add to Longdo]
ガリウム砒素半導体;ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] (n) gallium arsenide semiconductor [Add to Longdo]
シロウト童貞;素人童貞[シロウトどうてい(シロウト童貞);しろうとどうてい(素人童貞), shirouto doutei ( shirouto doutei ); shiroutodoutei ( shirouto doutei )] (n) man who has never had sex except with sex workers [Add to Longdo]
ハンドアウト[, handoauto] (n) handout [Add to Longdo]
ブドウ糖;葡萄糖[ブドウとう(ブドウ糖);ぶどうとう(葡萄糖), budou tou ( budou tou ); budoutou ( budoutou )] (n) grape sugar; glucose; dextrose [Add to Longdo]
プリント[, purinto] (n,vs) handout (wasei [Add to Longdo]
ポリチオフェン誘導体[ポリチオフェンゆうどうたい, porichiofen yuudoutai] (n) polythiophene derivative [Add to Longdo]
移動図書館[いどうとしょかん, idoutoshokan] (n) mobile library; bookmobile [Add to Longdo]
移動体[いどうたい, idoutai] (n) moving body [Add to Longdo]
移動体通信[いどうたいつうしん, idoutaitsuushin] (n) mobile communications; cellular communications [Add to Longdo]
移動大使[いどうたいし, idoutaishi] (n) roving ambassador [Add to Longdo]
移動端末[いどうたんまつ, idoutanmatsu] (n) {comp} mobile station; MS [Add to Longdo]
移動通信[いどうつうしん, idoutsuushin] (n) (See 移動体通信) mobile communications [Add to Longdo]
一心同体[いっしんどうたい, isshindoutai] (n) being one in body and soul; of one flesh; two hearts beating as one [Add to Longdo]
因習道徳[いんしゅうどうとく, inshuudoutoku] (n) conventional morality (morals) [Add to Longdo]
運動耐容能[うんどうたいようのう, undoutaiyounou] (n) exercise tolerance [Add to Longdo]
運命共同体[うんめいきょうどうたい, unmeikyoudoutai] (exp,n) (in the) same boat; (sharing a) common destiny [Add to Longdo]
欧州共同体[おうしゅうきょうどうたい, oushuukyoudoutai] (n) European Community; EC [Add to Longdo]
欧州経済共同体[おうしゅうけいざいきょうどうたい, oushuukeizaikyoudoutai] (n) European Economic Community; EEC [Add to Longdo]
欧州原子力共同体[おうしゅうげんしりょくきょうどうたい, oushuugenshiryokukyoudoutai] (n) European Atomic Community; Euratom [Add to Longdo]
黄道帯[こうどうたい, koudoutai] (n) zodiac [Add to Longdo]
化合物半導体[かごうぶつはんどうたい, kagoubutsuhandoutai] (n) compound semiconductor [Add to Longdo]
仮想移動体サービス事業者[かそういどうたいサービスじぎょうしゃ, kasouidoutai sa-bisu jigyousha] (n) (See 仮想移動体通信事業者) mobile virtual network operator; MVNO [Add to Longdo]
仮想移動体通信事業者[かそういどうたいつうしんじぎょうしゃ, kasouidoutaitsuushinjigyousha] (n) (See 仮想移動体サービス事業者) mobile virtual network operator; MVNO [Add to Longdo]
果糖ぶどう糖液糖[かとうぶどうとうえきとう, katoubudoutouekitou] (n) (See 異性化糖) high fructose corn syrup; HFCS 55 [Add to Longdo]
活動的[かつどうてき, katsudouteki] (adj-na) active; dynamic; energetic [Add to Longdo]
完全導体[かんぜんどうたい, kanzendoutai] (n) perfect conductor [Add to Longdo]
機動隊[きどうたい, kidoutai] (n) (See 警察機動隊) riot police; riot squad; (P) [Add to Longdo]
機動隊員[きどうたいいん, kidoutaiin] (n) riot policeman [Add to Longdo]
機動的[きどうてき, kidouteki] (adj-na) agile, flexible (e.g. of corporate management); nimble; quick to respond [Add to Longdo]
気が動転する[きがどうてんする, kigadoutensuru] (exp,vs-i) (See 動転) to be upset; to lose one's head (through shock); to be frightened to death [Add to Longdo]
軌道短半径[きどうたんはんけい, kidoutanhankei] (n) semi-minor axis (esp. in orbital matters) [Add to Longdo]
共同体(P);協同体[きょうどうたい, kyoudoutai] (n) cooperative body; cooperative system; collective; community; (P) [Add to Longdo]
共同体意識[きょうどうたいいしき, kyoudoutaiishiki] (n) sense of community [Add to Longdo]
共同体主義[きょうどうたいしゅぎ, kyoudoutaishugi] (n) communitarianism [Add to Longdo]
共同通信[きょうどうつうしん, kyoudoutsuushin] (n) joint communications [Add to Longdo]
共同通信社[きょうどうつうしんしゃ, kyoudoutsuushinsha] (n) Kyodo News Service [Add to Longdo]
金属酸化物半導体[きんぞくさんかぶつはんどうたい, kinzokusankabutsuhandoutai] (n) {comp} metal oxide semiconductor; MOS [Add to Longdo]
金属酸化膜半導体[きんぞくさんかまくはんどうたい, kinzokusankamakuhandoutai] (n) {comp} Metal Oxide Semiconductor; MOS [Add to Longdo]
君主道徳[くんしゅどうとく, kunshudoutoku] (n) (See 奴隷道徳) Herrenmoral (master morality, as a philosophical concept of Nietzsche) [Add to Longdo]
警察機動隊[けいさつきどうたい, keisatsukidoutai] (n) riot police; riot squad [Add to Longdo]
現金自動取引装置[げんきんじどうとりひきそうち, genkinjidoutorihikisouchi] (n) {comp} ATM; Automatic Teller Machine [Add to Longdo]
交通道徳[こうつうどうとく, koutsuudoutoku] (n) traffic ethics [Add to Longdo]
公衆道徳[こうしゅうどうとく, koushuudoutoku] (n) public morals [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]
移動図書館[いどうとしょかん, idoutoshokan] mobile library, bookmobile (USA) [Add to Longdo]
移動体通信[いどうたいつうしん, idoutaitsuushin] mobile (telephone switching office) CHECK THIS!!!! [Add to Longdo]
金属酸化膜半導体[ぞくさんかまくはんどうたい, zokusankamakuhandoutai] Metal Oxide Semiconductor, MOS [Add to Longdo]
現金自動取引装置[げんきんじどうとりひきそうち, genkinjidoutorihikisouchi] ATM, Automatic Teller Machine [Add to Longdo]
自動定数機能[じどうていすうきのう, jidouteisuukinou] automatic constant function [Add to Longdo]
自動的[じどうてき, jidouteki] automatic [Add to Longdo]
受動的[じゅどうてき, judouteki] passive [Add to Longdo]
受動的脅威[じゅどうてききょうい, judoutekikyoui] passive threat [Add to Longdo]
相補型金属酸化膜半導体[そうほがたきんぞくさんかまくはんどうたい, souhogatakinzokusankamakuhandoutai] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
動的[どうてき, douteki] dynamic [Add to Longdo]
動的な帯域割当[どうてきなたいいきわりあて, doutekinataiikiwariate] dynamic bandwidth allocation [Add to Longdo]
動的アドレス変換[どうてきアドレスへんかん, douteki adoresu henkan] Dynamic Address Translation, DAT [Add to Longdo]
動的アドレス変換機構[どうてきアドレスへんかんきこう, douteki adoresu henkankikou] DAT, Dynamic Address Translation [Add to Longdo]
動的ルーチング[どうてきルーチング, douteki ru-chingu] dynamic routing [Add to Longdo]
動的解析[どうてきかいせき, doutekikaiseki] dynamic response analysis [Add to Longdo]
動的割振り[どうてきわりふり, doutekiwarifuri] dynamic (resource) allocation [Add to Longdo]
動的緩衝法[どうてきかんしょうほう, doutekikanshouhou] dynamic buffering [Add to Longdo]
動的記憶装置[どうてききおくそうち, doutekikiokusouchi] dynamic storage [Add to Longdo]
動的呼出し[どうてきよびだし, doutekiyobidashi] dynamic access [Add to Longdo]
動的再配置[どうてきさいはいち, doutekisaihaichi] dynamic relocation [Add to Longdo]
動的資源割振り[どうてきしげんわりふり, doutekishigenwarifuri] dynamic resource allocation [Add to Longdo]
動的装置再構成[どうてきそうちさいこうせい, doutekisouchisaikousei] DDR, Dynamic Device Reconfiguration [Add to Longdo]
動的適合性[どうてきてきごうせい, doutekitekigousei] dynamic conformance [Add to Longdo]
動的適合性要件[どうてきてきごうせいようけん, doutekitekigouseiyouken] dynamic conformance requirements [Add to Longdo]
導通試験[どうつうしけん, doutsuushiken] continuity test [Add to Longdo]
読み出し[よみだし, yomidashi] reading, readout [Add to Longdo]
読み出し端末[よみだしたんまつ, yomidashitanmatsu] readout terminal [Add to Longdo]
能動的脅威[のうどうてききょうい, noudoutekikyoui] active threat [Add to Longdo]
半導体[はんどうたい, handoutai] semiconductor, solid-state (a-no) [Add to Longdo]
半導体ディスク[はんどうたいディスク, handoutai deisuku] semiconductor disk [Add to Longdo]
標準出力[ひょうじゅんしゅつりょく, hyoujunshutsuryoku] stdout, standard output device [Add to Longdo]
移動端末[いどうたんまつ, idoutanmatsu] mobile station (MS) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
半導体[はんどうたい, handoutai] Halbleiter [Add to Longdo]
同等[どうとう, doutou] Gleichheit, gleicher_Rang [Add to Longdo]
欧州共同体[おうしゅうきょうどうたい, oushuukyoudoutai] Europaeische_Gemeinschaft, -EG [Add to Longdo]
胴体[どうたい, doutai] -Rumpf, -Koerper [Add to Longdo]
道徳[どうとく, doutoku] Moral [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top