หรือคุณหมายถึง dörs?
Search result for

doers

(14 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doers-, *doers*, doer
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There are thinkers in this world and there are doers.มีนักคิดก็ต้องมีนักปฎิบัติ Green Lantern (2011)
And you are one of the doers.และเธอคือหนึ่งในนักปฎิบัติ Green Lantern (2011)
There's thinkers, there's doers.มีคนคิดและ คนปฏิบัติ Transformers: Dark of the Moon (2011)
It could be the vic. It could be the doers.มันอาจจะเป็นของเหยื่อ หรืออาจจะเป็นของฆาตกร Man's Best Friend with Benefits (2013)
Probably belongs to one of the doers, but CSU says they need 48 hours to get a full work-up.น่าจะเป็นของหนึ่งในผู้ต้องสงสัย แต่หน่วย CSU ต้องใช้เวลาอีก 48 ชม ถึงจะหาได้ Beyond Redemption (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doersGreat talkers are little doers.
doersStrong measures should be taken against wrong doers.
doersThe greatest talkers are the least doers.

CMU English Pronouncing Dictionary
DOERS    D UW1 ER0 Z
DOERSAM    D AO1 R S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doers    (n) (d uu1 @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
横行跋扈[おうこうばっこ, oukoubakko] (n,vs) being rampant; (evildoers) roaming at will [Add to Longdo]
醜類[しゅうるい, shuurui] (n) evil-doers [Add to Longdo]
跋扈跳梁[ばっこちょうりょう, bakkochouryou] (n,vs) evildoers being rampant and roaming at will [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top