หรือคุณหมายถึง dingü?
Search result for

dingue

(4 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dingue-, *dingue*
Possible hiragana form: ぢんぐえ
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้า ๆ บอ ๆ[adj.] (bā-bā bø-bø) EN: crazy ; loco (vulg.)   FR: fou ; cinglé (fam.) ; dingue
หูตึง[adj.] (hūteung) EN: hard of earing ; stone deaf   FR: malentendant ; dur d'oreille ; dur de la feuille (fam.) ; sourdingue (fam., péj.)
หลงใหล[v.] (longlai) EN: be misguided ; dote on ; be fatuous   FR: raffoler ; adorer ; être dingue de (fam.)
หลงใหลได้ปลื้ม[v. exp.] (longlai dāi pleūm) EN: be enchanted ; be mad about ; be infatuated with ; dote on   FR: raffoler ; être fou de ; être dingue de (fam.)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

dingue

 


  

 
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
dingier, dingy, dine, ding, Dinnie, dingo, tinge, dengue, dingle, dingus, dingies, Diane, Dione, diner, doing, done, dune, dinged, din, singe, Danie, Dianne, Dinny, Dionne, Donne, Dunne, dinar, dinner, dding, dingoes, tongue, Dane, Dene, Dina, Dino, Tine, Ting, dyne, tine, ting, Diannne, dings, Xingu, binge, dirge, hinge, Danae, Dinah, dinghy, dingos, tingle, dingus's, dingo's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Dinge, Dingen, Dinger, Dinges, dringe, dünge, singe, Ding, Single, dingfest, düngte, Dings, Ringe, ginge, hinge, ringe, Dinare, dringen, Düngen, düngen, singen, Dung, fing, DIN, Bingen, Dinar, Donau, ringen, Ingo, Ming, Ring, ging, hing, Pinguin, Hindu, hinzu, rings, Linguist

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top