Search result for

dines

(48 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dines-, *dines*, dine
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
giddinessง่วงงุน
handinessn. ความคล่องแคล่ว,ความประณีต,ความละเอียดถี่ถ้วน
hardiness(ฮาร์'ดินิส) n. ความแข็งกล้า,ความแข็งแกร่ง,ความอดทน,ความกล้าหาญ
neediness(นี'ดีนิส) n. ความจำเป็น
readiness(เรด'ดิเนส) n. ความพร้อมเพรียง,การเตรียมพร้อม,ความรวดเร็ว,ความฉับพลัน,ความง่ายดาย,ความเต็มใจ,ความยินยอม, Syn. promptness,willingness
sandiness(แซน'ดินิส) n. ความเป็นทราย,ลักษณะทราย
shadiness(แชด'ดินิส) n. (ความ) เป็นเงามืด,มืด,ไม่ชัดเจน,น่าสงสัย,ลึกลับ

English-Thai: Nontri Dictionary
foolhardiness(n) ความกล้าหาญ,ความบ้าบิ่น,ความมุทะลุ,ความไม่เกรงกลัว,ความบ้าระห่ำ
giddiness(n) ความเวียนหัว,ความวิงเวียน,ความมึนงง,ความเคลิบเคลิ้ม
greediness(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้
handiness(n) ความว่องไว,ความคล่องแคล่ว,ความเหมาะมือ,ความสะดวก
hardiness(n) ความทนทาน,ความแข็งแรง,ความทรหด,ความบึกบึน,ความกล้าหาญ
readiness(n) ความพร้อมเพรียง,ความเต็มใจ,ความรวดเร็ว,ความฉับพลัน
shadiness(n) ความมืด,ความร่ม,ความลึกลับ,ความคลุมเครือ
steadiness(n) ความแน่วแน่,ความมั่นคง,ความสม่ำเสมอ,ความคงที่,ความหนักแน่น
sturdiness(n) ความมั่นคง,ความแข็งแรง,ความแข็งแกร่ง,ความหนักแน่น
tardiness(n) ความเชื่องช้า,เครื่องถ่วง,ความเฉื่อย,การลังเล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dines anemometerไดนส์แอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบไดนส์ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Where's Dinesh?-ดิเนชอยู่ไหน_BAR_ Duplicity (2009)
Dinesh! Dinesh! She's got it.ดิเนช เธอได้มาแล้ว เร็วเข้า เธอได้มันมาแล้ว Duplicity (2009)
Dinesh?ดิเนช? Duplicity (2009)
I hear rumor he dines with Solonius instead.ฉันได้ข่าวลือว่าเขาไปหาโซโลเนียสแทน Legends (2010)
This boy knows nothing, observes none of the mitzvahs, labors on sabbath, dines on swine.เด็กคนนี้ไม่รู้อะไรเลยฃNไม่เคยเข้าพิธีมิทซ์วาห์ (พิธีฉลองเด็กอายุ 13 ปีของยิว) ไม่ร่วมวันแซบบัธ(วันประกอบพิธีทางศาสนาและพักผ่อนของชาวคริสต์) กินแต่หมู Everybody Hates Hitler (2013)
The President of France dines there.ร้านประจำของ ปธน.ฝรั่งเศส The Hundred-Foot Journey (2014)
Hath thou dinest with us before?เคยรับประทานร้านกระผมมาก่อนหรือไม่ I, Witness (2015)
No, sir. Mayor Daley no longer dines here. He's dead, sir.ไม่ครับ คุณ แดยลี ไม่มารับประทานที่นี่อีกต่อไป เขาตายแล้ว The Blues Brothers (1980)
Here the Komodo dines on a fresh kill.และนี่คือการกินอาหาร ของเหี้ยแห่งเกาะโคโมโด. 11:14 (2003)
Subtitle by dinesh All you out there Enjoy!บรรยายไทยโดย solemnboy The Notebook (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความล่าช้า[n.] (khwām lāchā) EN: delay ; lateness; tardiness   FR: retard [m]
ความหงุดหงิด[n.] (khwām ngut-ngit) EN: moodiness ; frustration   
ความตระหนี่[n.] (khwām tranī) EN: greediness   FR: avarice [f] ; lésine [f] (vx - litt.)
พรั่งพร้อม[X] (phrangphrøm) EN: in mass ; fully equipped ; fully provided ; complete ; all in readiness   FR: tous ensemble ; au complet
เสถียรภาพ[n.] (sathīenraphāp) EN: stability ; firmness ; security ; soundness ; stableness ; steadiness   FR: stabilité [f] ; équilibre [m]
อูดิเนเซ่[TM] (Ūdinēsē) EN: Udinese   FR: Udinese
หวิว[v.] (wiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; have a feeling of faintness/giddiness   

CMU English Pronouncing Dictionary
DINES    D AY1 N Z
DINESH    D IH1 N EH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dines    (v) (d ai1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎゅう詰め[ぎゅうづめ, gyuudume] (adj-na,n) packed like sardines; jammed [Add to Longdo]
くらくら[, kurakura] (adv,n,vs) (on-mim) dizziness; giddiness [Add to Longdo]
しらす漁;白子漁[しらすりょう, shirasuryou] (n) fishing for young anchovy, sardines, etc. [Add to Longdo]
すし詰め;鮨詰め;寿司詰め;鮨詰[すしづめ, sushidume] (n) jam-packed; packed in like sushi (like sardines) [Add to Longdo]
とく;どく[, toku ; doku] (v5k) (contraction of ..て or で plus 置く) to do something in readiness for; to get something (needful) done [Add to Longdo]
カメ目[カメもく, kame moku] (n) Testudines [Add to Longdo]
レディネス[, redeinesu] (n) readiness [Add to Longdo]
悪たれ[あくたれ, akutare] (n) rowdiness; rowdy (person or event) [Add to Longdo]
雲量[うんりょう, unryou] (n) degree of cloudiness [Add to Longdo]
下渋り[したしぶり, shitashiburi] (n) (stock market) steadiness [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top