Search result for

diese

(100 entries)
(0.0229 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diese-, *diese*
Possible hiragana form: ぢえせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diesel[ADJ] เกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซล
diesel[N] เครื่องยนต์ดีเซล, See also: เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล, Syn. locomotive, diesel engine, shunter
diesel[N] น้ำมันดีเซล, Syn. diesel oil
diesel dyke[SL] ทอม
diesel engine[N] เครื่องยนต์ดีเซล, Syn. motor, steam engine, pony engine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diesel(ดี'เซิล) n. เครื่องยนต์ดีเซล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diesel cycleวัฏจักรดีเซล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
diesel cycleวัฏจักรดีเซล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
diesel engineเครื่องยนต์ดีเซล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
diesel engineเครื่องยนต์ดีเซล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
diesel fuelเชื้อเพลิงดีเซล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
diesel oilน้ำมันดีเซล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dieseling; afterrunning; running-on; run-onเครื่องเดินค้าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
diesel engineเครื่องยนต์ดีเซล, เครื่องยนต์สันดาปภายในชนิดหนึ่ง ซึ่งทำงานได้โดยการอัดอากาศในกระบอกสูบให้เกิดความร้อนสูง เมื่อฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) เข้าไปถูกอากาศร้อน ในกระบอกสูบ จะเกิดสันดาปได้พลังงานไปดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Diesel fuelน้ำมันดีเซล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diesel fuelsน้ำมันดีเซล [TU Subject Heading]
Diesel fuels industryอุตสาหกรรมน้ำมันดีเซล [TU Subject Heading]
Diesel locomotivesรถจักรดีเซล [TU Subject Heading]
Diesel motorเครื่องยนต์ดีเซล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diesel motorเครื่องยนต์ดีเซล [TU Subject Heading]
Diesel motor industryอุตสาหกรรมเครื่องยนต์ดีเซล [TU Subject Heading]
diesel oilน้ำมันดีเซล, สารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกัน ได้จากการกลั่นลำดับส่วนปิโตรเลียม ในแต่ละโมเลกุลจะมีคาร์บอน 13 หรือ 14 อะตอม มีจุดเดือด 250 - 350°C  ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Diesel Power Plantโรงไฟฟ้าดีเซล
โรงไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้นกำลังไปหมุนเพลาข้อเหวี่ยง เพื่อหมุนเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โรงไฟฟ้าดีเซลเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กสามารถเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็ว เหมาะที่จะเป็นโรงไฟฟ้าสำรอง สำหรับจ่ายพลังงานไฟฟ้าในช่วงความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (peak load period) และในกรณีฉุกเฉิน ส่วนโรงไฟฟ้าดีเซลขนาดใหญ่ ซึ่งมีกำลังการผลิตเครื่องละประมาณ 25 เมกะวัตต์ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลรอบช้า แบบ 2 จังหวะ สามารถใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าฐาน (base load) ได้ด้วย นอกจากนี้โรงไฟฟ้าดีเซลขนาดเล็กยังสามารถทำเป็นโรงไฟฟ้าสำเร็จรูป เคลื่อนย้ายไปติดตั้งยังสถานที่ใหม่ได้โดยไม่ยุ่งยากอีกด้วย โรงไฟฟ้าดีเซลมีประสิทธิภาพ 30-40% และมีอายุการใช้งานโดยทั่วไปประมาณ 20 ปี [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, to do the job I need five gallons of diesel and some high-octane gasoline.เพื่อไปเอารถ ผมต้องใช้น้ำมัน ดีเซล 5 แกลลอน ...และเชื้อเพลิงไฮ-ออคเทนอีกหน่อย The Road Warrior (1981)
[ Loudspeaker ] Achtung, dieser Zug faehrt jetzt ab. Is he on the list ? Yes, sir.เขาอยู่ในรายชื่อมั้ย Schindler's List (1993)
Hey, Diesel, I found you a voice box.เฮ้ย ดีเซล ฉันเจอกล่้องเสียงแกว่ะ Robots (2005)
It says here that one of the previous fires was set with diesel fuel that disappeared from the grounds keeping facility.ในรายงานนี้บอกว่า/Nเพลิงไหม้ครั้งก่อน ๆ ต้นเพลิงมาจากน้ำมันดีเซล ที่หายไปจาก/Nชั้นเก็บของใต้ดินของคณะ Compulsion (2005)
diesel.ใช่. Deja Vu (2006)
I think it's the diesel fuel, Iike at the ferry.Now Larry shows up, right? Deja Vu (2006)
The Nords said that the diesel was payment for my crank debt.พวกThe Nordsมันพูดว่าน้ำมันดีเซลในรถนั่น เป็นเงินแทนที่ฉันติดหนี้ค่าโคเคน The Pull (2008)
Darby runs his meth lab out of the diesel yard in Pope.ดาร์บี้เดินหน้าขายยาของเขา กระจายไปท่าจอดรถดีเซลในโป๊บ ที่นั่นพวกสิงค์รถบรรทุกรวมตัวกัน The Pull (2008)
Darby is dealing meth at the diesel yard up in Pope.ดาร์บี้ซื้อขายยาเสพติด ที่จุดจอดรถน้ำมันดีเซลด้านเหนือโป๊บ The Pull (2008)
It's 8,500 gallons of diesel.มันบรรจุน้ำมันดีเซลอยู่8,500แกลลอน The Pull (2008)
Stolen diesel.ขโมยน้ำมันดีเซล The Pull (2008)
It's where he filled his tanker with diesel.ที่เขาบรรทุกทุกน้ำมันดีเซลมาเต็มคัน The Pull (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dieseInhaling diesel exhaust is bad for our health.
dieseThe truck is powered by a diesel engine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถไฟดีเซลราง[N] diesel train, Example: รถไฟดีเซลรางหมายเลข 257 จะออกจากนครปฐมเวลา 9.22 นาที, Count unit: ขบวน
น้ำมันดีเซลหมุนรอบช้า[N] diesel oil
โซลา[N] diesel, See also: solar, Syn. น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว, Thai definition: น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลชนิดหมุนเร็ว โดยใช้ความร้อนซึ่งเกิดจากกำลังอัดของลูกสูบจุดระเบิด, ทางการเรียกว่า น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว, Notes: (อังกฤษ)
ดีเซล[N] diesel, Syn. น้ำมันดีเซล, Example: รถยนต์คันนี้ใช้น้ำมันดีเซล, Thai definition: เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในที่มีระบบจุดระเบิดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยการอัดอากาศภายในเครื่องยนต์จนได้ความร้อนสูงมากพอ แล้วจึงฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นฝอยผสมเข้ากับอากาศซึ่งมีอุณหภูมิสูงนั้น เป็นผลให้เกิดการจุดระเบิดน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้น
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว[N] diesel fuel, See also: diesel oil, Syn. น้ำมันโซล่า, Example: น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในปัจจุบันเป็นชนิดกำมะถันต่ำ, Thai definition: น้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในแบบอัดระเบิด
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว[N] diesel fuel, See also: diesel oil, Syn. น้ำมันโซล่า, Example: น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในปัจจุบันเป็นชนิดกำมะถันต่ำ, Thai definition: น้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในแบบอัดระเบิด
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว[N] diesel fuel, See also: diesel oil, Syn. น้ำมันโซล่า, Example: น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในปัจจุบันเป็นชนิดกำมะถันต่ำ, Thai definition: น้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในแบบอัดระเบิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไบโอดีเซล[n.] (baiōdīsēl) EN: biodiesel   FR: biodiesel [m]
ดีเซล[n.] (dīsēl = dīsēo) EN: diesel   FR: diesel [m]
ดีเซล-ปาล์ม[n. exp.] (dīsēl-pām) FR: diesel de palme [m]
เครื่องดีเซล[n. exp.] (khreūang dīsēl) EN: diesel engine   FR: moteur diesel [m]
น้ำมันดีเซล[n. exp.] (nāmman dīsēl) EN: diesel oil ; diesel   FR: diesel [m] ; gazole [m]
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว[n. exp.] (nāmman dīsēl mun reo) EN: diesel fuel ; diesel oil   
น้ำมันดีเซลหมุนรอบช้า[n. exp.] (nāmman dīsēl munrøp chā) EN: diesel oil   
น้ำมันโซล่า[n. exp.] (nāmman sōlā) EN: diesel fuel ; diesel oil (Am.) ; diesel solar   
เผาหัว[v.] (phaohūa) EN: warm up the piston head of a diesel engine before ignition ; heat the sparking plug   
รถดีเซลราง[n. exp.] (rot dīsēl rāng) EN: diesel railcar   FR: diesel électrique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIESEL    D IY1 S AH0 L
DIESEL    D IY1 Z AH0 L
DIESES    D AY1 Z AH0 Z
DIESELS    D IY1 Z AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diesel    (n) (d ii1 z l)
diesels    (n) (d ii1 z l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
diese(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศหญิง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น diese Woche สัปดาห์นี้
diesem(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายและเพศกลาง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ รูป Dativ) เช่น das Bild von diesem Mann รูปของผู้ชายคนนี้, See also: dies
diesen(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Akkusativ และนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น 1. Wer hat in diesen Apfel gebissen? ใครกัดแอปเปิ้ลลูกนี้เนี่ย 2. Ich habe dir ein Geschenk mit diesen Früchten mitgebracht. ฉันเอาของขวัญพร้อมด้วยผลไม้เหล่านี้มาฝากเธอ
dieser(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Nominativ และนามเพศหญิงรูป Dativ และ Genetiv ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น dieser alte Mann, dieser alten Frau
dieses(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศกลางรูป Nominativ, Genetiv และ Akkusativ และนามเพศชายรูป Genetiv ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น dieses Jahr ปีนี้, die Haare dieses Mädchen เส้นผมของหญิงสาวคนนี้
in diesem Fall(phrase) ในกรณีนี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diesel {m}diesel [Add to Longdo]
Dieselaggregat {n}diesel generator set [Add to Longdo]
Dieselkraftstoff {m}diesel fuel [Add to Longdo]
Dieselmotor {m}diesel engine [Add to Longdo]
Dieselramme {f}diesel hammer [Add to Longdo]
Dieselrußmessgerät {n}diesel soot measuring equipment [Add to Longdo]
diese Regeln anwendento use these rules [Add to Longdo]
diesethese [Add to Longdo]
diesethis [Add to Longdo]
diese Farben sind waschechtthese colours are fast [Add to Longdo]
diese; dieser; diesesthis [Add to Longdo]
diese; jenethose [Add to Longdo]
diesesthus [Add to Longdo]
Diese Frage steht nicht zur Debatte.This question is not at issue. [Add to Longdo]
Diese Marke garantiert für Qualität.This brand is a guarantee of quality. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディーゼル(P);ジーゼル[, dei-zeru (P); ji-zeru] (n) diesel; (P) [Add to Longdo]
ディーゼルエンジン[, dei-zeruenjin] (n) diesel engine [Add to Longdo]
ディーゼルカー[, dei-zeruka-] (n) (1) (See ディーゼル動車) diesel locomotive; (2) (See ディーゼル自動車) diesel powered car [Add to Longdo]
ディーゼル機関[ディーゼルきかん, dei-zeru kikan] (n) diesel engine [Add to Longdo]
ディーゼル機関車[ディーゼルきかんしゃ, dei-zeru kikansha] (n) diesel locomotive [Add to Longdo]
ディーゼル自動車[ディーゼルじどうしゃ, dei-zeru jidousha] (n) diesel powered car [Add to Longdo]
ディーゼル電気車[ディーゼルでんきしゃ, dei-zeru denkisha] (n) diesel electric car [Add to Longdo]
ディーゼル動車[ディーゼルどうしゃ, dei-zeru dousha] (n) diesel locomotive [Add to Longdo]
バイオディーゼル[, baiodei-zeru] (n) biodiesel [Add to Longdo]
気動車[きどうしゃ, kidousha] (n) train powered by a diesel or internal-combustion engine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
柴油[chái yóu, ㄔㄞˊ ㄧㄡˊ, ] diesel fuel [Add to Longdo]
柴油机[chái yóu jī, ㄔㄞˊ ㄧㄡˊ ㄐㄧ, / ] diesel engine [Add to Longdo]
柴油发动机[chái yóu fā dòng jī, ㄔㄞˊ ㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, / ] diesel engine [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
今年[ことし, kotoshi] dieses_Jahr [Add to Longdo]
今月[こんげつ, kongetsu] diesen_Monat [Add to Longdo]
今週[こんしゅう, konshuu] diese_Woche [Add to Longdo]
当駅[とうえき, toueki] dieser_Bahnhof [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  diese [diːzə]
     these; this; those
  

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

  diese
     grid; hash; number sign; pound sign; sharp
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top