Search result for

dies

(124 entries)
(0.0235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dies-, *dies*, die , dy
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diesel[ADJ] เกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซล
diesel[N] เครื่องยนต์ดีเซล, See also: เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล, Syn. locomotive, diesel engine, shunter
diesel[N] น้ำมันดีเซล, Syn. diesel oil
diesel dyke[SL] ทอม
diesel engine[N] เครื่องยนต์ดีเซล, Syn. motor, steam engine, pony engine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diesel(ดี'เซิล) n. เครื่องยนต์ดีเซล
diesinkern. คนแกะแม่พิมพ์
diesnonn. วันที่ศาลไม่สามารถพิจารณาคดี
acetone bodiesดู ketone bodies
feasibility studiesการศึกษาความเป็นไปได้ในวิชาคอมพิวเตอร์หมายถึง การศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการมีหรือใช้คอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงกำไรและต้นทุน ช่วงเวลา กำลังเงินและกำลังคน เพื่อให้ทำงานตามโครงการใด ๆ ที่กำหนด โดยปรกติในการศึกษาความเป็นไปได้ จะมีข้อเสนอแนะทางเลือกอื่นที่เหมาะสมไว้ด้วยเสมอ
ladies(เล'ดีซ) n. พหูพจน์ของ lady
ladies-in-waiting(เล'ดิซอินเว'ทิง) n. พหูพจน์ของ lady-in-waiting (นางสนองพระโอษฐ์)
undies(อัน'ดีซ) n.,pl. เสื้อกางเกงชั้นใน
west indiesn. ชื่อหมู่เกาะในตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติก ระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปอเมริกาใต้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diesel cycleวัฏจักรดีเซล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
diesel cycleวัฏจักรดีเซล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
diesel engineเครื่องยนต์ดีเซล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
diesel engineเครื่องยนต์ดีเซล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
diesel fuelเชื้อเพลิงดีเซล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
diesel oilน้ำมันดีเซล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dieseling; afterrunning; running-on; run-onเครื่องเดินค้าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dies (Metal-working)แม่พิมพ์ (งานโลหะ) [TU Subject Heading]
diesel engineเครื่องยนต์ดีเซล, เครื่องยนต์สันดาปภายในชนิดหนึ่ง ซึ่งทำงานได้โดยการอัดอากาศในกระบอกสูบให้เกิดความร้อนสูง เมื่อฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) เข้าไปถูกอากาศร้อน ในกระบอกสูบ จะเกิดสันดาปได้พลังงานไปดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Diesel fuelน้ำมันดีเซล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diesel fuelsน้ำมันดีเซล [TU Subject Heading]
Diesel fuels industryอุตสาหกรรมน้ำมันดีเซล [TU Subject Heading]
Diesel locomotivesรถจักรดีเซล [TU Subject Heading]
Diesel motorเครื่องยนต์ดีเซล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diesel motorเครื่องยนต์ดีเซล [TU Subject Heading]
Diesel motor industryอุตสาหกรรมเครื่องยนต์ดีเซล [TU Subject Heading]
diesel oilน้ำมันดีเซล, สารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกัน ได้จากการกลั่นลำดับส่วนปิโตรเลียม ในแต่ละโมเลกุลจะมีคาร์บอน 13 หรือ 14 อะตอม มีจุดเดือด 250 - 350°C  ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Very...and if he dies,มั่กมาก.เลย... . และถ้าเขาตาย Adverse Events (2008)
Well, that's the way women sound when their spouse of 50 years dies.ฟังเหมือนผู้หญิง\ ที่สามีที่อยู่ด้วยกันมา 50 ปีตาย Birthmarks (2008)
I'm a doctor, and when someone tries to call you three times, it's code for "pick up the damn phone before someone dies."ผมเป็นหมอมีคนพยายามโทรถึงผม 3 ครั้งแล้ว มันบอกว่ารับโทรศัพท์ทีก่อนที่จะมีใครตาย Birthmarks (2008)
Only if Uther dies will you be free, Merlin.เมื่ออูเธอร์ตายเจ้าจะได้รับอิสรภาพ เมอร์ลิน The Labyrinth of Gedref (2008)
I can only hope that when you die, this evil plague dies with you.ข้าได้แต่เพียงหวังว่าเมื่อเจ้าตายไป เวทย์มนต์ชั่วร้ายนั่นคงจะตายตามเจ้าไปด้วย The Mark of Nimueh (2008)
If Arthur dies because I'm not good enough...แล้วผมก็ล้มเหลว ถ้าอาร์เธอร์ตายก็เพราะความไม่ได้เรื่องของผม Lancelot (2008)
But if Arthur fights the wraith and dies, Camelot will have no heir.แต่ถ้าอาเธอร์ตายในการต่อสู้ คาเมลอตก็จะไร้ผู้สืบทอดบัลลังก์ Excalibur (2008)
When a man dies, the hell lord places him in front of the mirrorเมื่อคนเราตายไป ยมทูตจะนำตัวไปอยู่ต่อหน้ากระจก Portrait of a Beauty (2008)
Only if Uther dies can magic return to the land.ถ้าเพียงอูเธอร์ตาย เวทมนต์จะกลับคืนสู่ดินแดนแห่งนี้ได้ To Kill the King (2008)
Only if Uther dies will you be free, Merlin.ถ้าเพียงอูเธอร์ตาย เจ้าก็จะเป็นอิสระ เมอร์ลิน To Kill the King (2008)
The Old Religion does not care who lives or dies.ลัทธิศักดิ์สิทธ์ไม่สนหรอกว่าใครจะอยู่หรือตาย Le Morte d'Arthur (2008)
Find him! he dies!หามันให้เจอ มันต้องตาย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diesInhaling diesel exhaust is bad for our health.
diesChemical companies are waiting until everything dies down before reinvesting.
diesIt matters not how a man dies, but how he lives.
diesThe truck is powered by a diesel engine.
diesIf he dies now, the situation will become serious.
diesAs a light goes out, so a man dies.
diesEvery time a species dies out, we lose forever a part of our natural world.
diesThe gift-giving custom dies hard.
diesIf a tree dies, plant another in its place.
diesA man's body dies, but his soul is immortal.
diesPeople say he never dies.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถไฟดีเซลราง[N] diesel train, Example: รถไฟดีเซลรางหมายเลข 257 จะออกจากนครปฐมเวลา 9.22 นาที, Count unit: ขบวน
น้ำมันดีเซลหมุนรอบช้า[N] diesel oil
โซลา[N] diesel, See also: solar, Syn. น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว, Thai definition: น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลชนิดหมุนเร็ว โดยใช้ความร้อนซึ่งเกิดจากกำลังอัดของลูกสูบจุดระเบิด, ทางการเรียกว่า น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว, Notes: (อังกฤษ)
ดีเซล[N] diesel, Syn. น้ำมันดีเซล, Example: รถยนต์คันนี้ใช้น้ำมันดีเซล, Thai definition: เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในที่มีระบบจุดระเบิดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยการอัดอากาศภายในเครื่องยนต์จนได้ความร้อนสูงมากพอ แล้วจึงฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นฝอยผสมเข้ากับอากาศซึ่งมีอุณหภูมิสูงนั้น เป็นผลให้เกิดการจุดระเบิดน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้น
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว[N] diesel fuel, See also: diesel oil, Syn. น้ำมันโซล่า, Example: น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในปัจจุบันเป็นชนิดกำมะถันต่ำ, Thai definition: น้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในแบบอัดระเบิด
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว[N] diesel fuel, See also: diesel oil, Syn. น้ำมันโซล่า, Example: น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในปัจจุบันเป็นชนิดกำมะถันต่ำ, Thai definition: น้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในแบบอัดระเบิด
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว[N] diesel fuel, See also: diesel oil, Syn. น้ำมันโซล่า, Example: น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในปัจจุบันเป็นชนิดกำมะถันต่ำ, Thai definition: น้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในแบบอัดระเบิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไบโอดีเซล[n.] (baiōdīsēl) EN: biodiesel   FR: biodiesel [m]
ช่างเสริมสวย[n. exp.] (chang soēmsūay) EN: ladies' hairdresser   
ดีเซล[n.] (dīsēl = dīsēo) EN: diesel   FR: diesel [m]
ดีเซล-ปาล์ม[n. exp.] (dīsēl-pām) FR: diesel de palme [m]
การเรียน[n.] (kān rīen) EN: schooling ; studying ; learning ; education ; studies   FR: enseignement [m] ; éducation (scolaire) [f] ; apprentissage [m] ; formation (scolaire) [f] ; études [fpl] ; scolarité [f]
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวัฒนธรรม[n. exp.] (kān trīem feuk prasopkān wichāchīp thāng dān watthanatham) EN: preparation for professional experience in cultural studies   
คอหนังเพลง [n. exp.] (khø nang phlēng) EN: person who prefers musical films   FR: amateur de comédies musicales [m]
เครื่องดีเซล[n. exp.] (khreūang dīsēl) EN: diesel engine   FR: moteur diesel [m]
น้ำมันดีเซล[n. exp.] (nāmman dīsēl) EN: diesel oil ; diesel   FR: diesel [m] ; gazole [m]
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว[n. exp.] (nāmman dīsēl mun reo) EN: diesel fuel ; diesel oil   

CMU English Pronouncing Dictionary
DIES    D AY1 Z
DIESEL    D IY1 S AH0 L
DIESEL    D IY1 Z AH0 L
DIESES    D AY1 Z AH0 Z
DIESELS    D IY1 Z AH0 L Z
DIESING    D IY1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dies    (v) (d ai1 z)
diesel    (n) (d ii1 z l)
diesels    (n) (d ii1 z l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
dies(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศกลาง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น Wir haben eine Wanderung 7 Tage im Wald gemacht. Dies war für uns ein kleines Abendteuer. พวกเราไปเดินป่ามาเจ็ดวัน นี่เป็นการผจญภัยเล็กๆ เชียวนะ , See also: S. dieses, R. dieser, diese
diese(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศหญิง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น diese Woche สัปดาห์นี้
diesem(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายและเพศกลาง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ รูป Dativ) เช่น das Bild von diesem Mann รูปของผู้ชายคนนี้, See also: dies
diesen(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Akkusativ และนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น 1. Wer hat in diesen Apfel gebissen? ใครกัดแอปเปิ้ลลูกนี้เนี่ย 2. Ich habe dir ein Geschenk mit diesen Früchten mitgebracht. ฉันเอาของขวัญพร้อมด้วยผลไม้เหล่านี้มาฝากเธอ
dieser(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Nominativ และนามเพศหญิงรูป Dativ และ Genetiv ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น dieser alte Mann, dieser alten Frau
dieses(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศกลางรูป Nominativ, Genetiv และ Akkusativ และนามเพศชายรูป Genetiv ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น dieses Jahr ปีนี้, die Haare dieses Mädchen เส้นผมของหญิงสาวคนนี้
in diesem Fall(phrase) ในกรณีนี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diesel {m}diesel [Add to Longdo]
Dieselaggregat {n}diesel generator set [Add to Longdo]
Dieselkraftstoff {m}diesel fuel [Add to Longdo]
Dieselmotor {m}diesel engine [Add to Longdo]
Dieselramme {f}diesel hammer [Add to Longdo]
Dieselrußmessgerät {n}diesel soot measuring equipment [Add to Longdo]
Diesseits {n} | im Diesseitsthis world | in this world [Add to Longdo]
diese Regeln anwendento use these rules [Add to Longdo]
dies und jenesthis and that [Add to Longdo]
diesbezüglichreferring to this [Add to Longdo]
diesethese [Add to Longdo]
diesethis [Add to Longdo]
diese Farben sind waschechtthese colours are fast [Add to Longdo]
diese; dieser; diesesthis [Add to Longdo]
diese; jenethose [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がり勉;我利勉[がりべん, gariben] (n,vs) drudge; grind; someone who studies too much; cram-study (for exam, etc.) [Add to Longdo]
ぺちゃくちゃ;ペチャクチャ[, pechakucha ; pechakucha] (adv,vs) (on-mim) chattering; chit-chat; (ladies) prattle [Add to Longdo]
インディーズ[, indei-zu] (n) indies; independent film or music [Add to Longdo]
オールディーズ[, o-rudei-zu] (n) oldies [Add to Longdo]
カメコ[, kameko] (n) (abbr) (See カメラ小僧) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions [Add to Longdo]
カメラ小僧[カメラこぞう, kamera kozou] (n) (See カメコ) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions [Add to Longdo]
カルチュラルスタディーズ[, karuchurarusutadei-zu] (n) cultural studies [Add to Longdo]
ゴチ;ごち[, gochi ; gochi] (n) (sl) (See 馳走) treat; banquet; feast; entertainment; goodies [Add to Longdo]
シニョン;シニヨン[, shinyon ; shiniyon] (n) chignon (ladies' hairstyle) (fre [Add to Longdo]
ジエステル;ジェステル[, jiesuteru ; jiesuteru] (n) diester (synthetic oil used as lubricant) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
柴油[chái yóu, ㄔㄞˊ ㄧㄡˊ, ] diesel fuel, #7,877 [Add to Longdo]
柴油机[chái yóu jī, ㄔㄞˊ ㄧㄡˊ ㄐㄧ, / ] diesel engine, #20,908 [Add to Longdo]
柴油发动机[chái yóu fā dòng jī, ㄔㄞˊ ㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, / ] diesel engine [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
今回[こんかい, konkai] diesmal [Add to Longdo]
今年[ことし, kotoshi] dieses_Jahr [Add to Longdo]
今度[こんど, kondo] diesmal, kuerzlich, naechstesmal [Add to Longdo]
今月[こんげつ, kongetsu] diesen_Monat [Add to Longdo]
今週[こんしゅう, konshuu] diese_Woche [Add to Longdo]
当駅[とうえき, toueki] dieser_Bahnhof [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Die \Die\, n.; pl. in 1 and (usually) in 2, {Dice} (d[imac]s);
   in 4 & 5, {Dies} (d[imac]z). [OE. dee, die, F. d['e], fr. L.
   datus given, thrown, p. p. of dare to give, throw. See {Date}
   a point of time.]
   1. A small cube, marked on its faces with spots from one to
    six, and used in playing games by being shaken in a box
    and thrown from it. See {Dice}.
    [1913 Webster]
 
   2. Any small cubical or square body.
    [1913 Webster]
 
       Words . . . pasted upon little flat tablets or dies.
                          --Watts.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is, or might be, determined, by a throw of the
    die; hazard; chance.
    [1913 Webster]
 
       Such is the die of war.        --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. (Arch.) That part of a pedestal included between base and
    cornice; the dado.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mach.)
    (a) A metal or plate (often one of a pair) so cut or
      shaped as to give a certain desired form to, or
      impress any desired device on, an object or surface,
      by pressure or by a blow; used in forging metals,
      coining, striking up sheet metal, etc.
    (b) A perforated block, commonly of hardened steel used in
      connection with a punch, for punching holes, as
      through plates, or blanks from plates, or for forming
      cups or capsules, as from sheet metal, by drawing.
    (c) A hollow internally threaded screw-cutting tool, made
      in one piece or composed of several parts, for forming
      screw threads on bolts, etc.; one of the separate
      parts which make up such a tool.
      [1913 Webster]
 
   {Cutting die} (Mech.), a thin, deep steel frame, sharpened to
    a cutting edge, for cutting out articles from leather,
    cloth, paper, etc.
 
   {The die is cast}, the hazard must be run; the step is taken,
    and it is too late to draw back; the last chance is taken.
    Diecian

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 dies
   day
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 dies [diːs]
   that
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top