Search result for

dearies

(75 entries)
(0.0255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dearies-, *dearies*, dearie , deary
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dearies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dearies*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dearie[N] ที่รัก (ใช้เรียกผู้อื่น) (คำไม่เป็นทางการ ปัจจุบันใช้ในการเสียดสีหรือล้อเลียน), Syn. deary
endearing[ADJ] ซึ่งเป็นที่รัก, See also: น่ารัก, เป็นที่รัก, Syn. appealing, likable, lovable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dearie(เดีย'รี) n. ดูdeary

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You should leave this endearing place as soon as possible.พวกคุณต้องย้ายออกจากสถานที่ อันเป็นที่รักนี่ ในทันทีที่ทำได้ Episode #1.7 (2008)
You were such a terrible spy, we thought it was sort of... endearing.ฉันว่ามันออกจะน่ารักดี Never Been Kissed (2010)
Honey Tits. I say it's endearing.ยาหยีหัวนมใหญ่ ผมหมายถึงสุดที่รัก End Times (2011)
It's oddly endearing.มันน่ารักแปลกๆ Nature of the Beast (2011)
Then I guess we're done here. Toot-a-loo, dearie.งั้นก็ขอเก็บเธอซะที่นี้เลยละกัน ลาก่อนนะ แม่หนูน้อย Tekken: Blood Vengeance (2011)
No, I don't know where he is, dearie. I think he's gone out.ไม่ ฉันไม่ทราบว่าเขาออกไปไหน คิดว่าเขาออกไปข้างนอก The Adventures of Tintin (2011)
Of course it is, dearie.แน่นอนมันมีไว้ขาย ที่รัก 7:15 A.M. (2012)
Don't doubt yourself now, dearie.อย่าได้สงสัยตัวเจ้าเองเลยในตอนนี้ ที่รัก 7:15 A.M. (2012)
It's forever, dearie.ตลอดกาลนะที่รัก Skin Deep (2012)
I don't want you anymore, dearie.ข้าไม่ต้องการเจ้าแล้ว ที่รัก Skin Deep (2012)
I'm not a coward, dearie.ข้าไม่ได้ขี้ขลาด ที่รัก Skin Deep (2012)
You can keep trying, dearie, but you're never gonna beat me.เจ้าต้องพยายามต่อ ที่รัก แต่เจ้าไม่สามารถทำให้ข้าแพ้ได้ Skin Deep (2012)
Now we're talking, dearie.นี่แหละที่เราจะคุยกัน ที่รัก Heart of Darkness (2012)
You don't have to do anything, dearie.เจ้าไม่ต้องทำอะไรเลย ที่รัก Heart of Darkness (2012)
Careful, dearie.ระวังหน่อย ที่รัก Heart of Darkness (2012)
Evil isn't born, dearie. It's made.ปีศาจไม่ได้เกิดเองดอก ที่รัก มันถูกสร้างขึ้น Heart of Darkness (2012)
You can fetch our supper now, dearie.เธอไปเอาอาหารค่ำมาได้แล้ว ที่รัก The Return (2012)
I'll give you anything. Oh. You no longer have anything I want, dearie.ฉันให้คุณได้ทุกอย่าง คุณไม่มีอะไรที่ผมอยากได้ ที่รัก An Apple Red as Blood (2012)
It's not something for nothing, dearie.ไม่มีอะไรได้เปล่า,ที่รัก A Land Without Magic (2012)
Bravery won't get you out of this forest, dearie.แต่ความกล้าหาญไม่สามารถ นำท่านออกจากป่านี้ ที่รัก A Land Without Magic (2012)
That's the thing about true love, dearie.นั่นเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับรักแท้ A Land Without Magic (2012)
That's right, dearie. What choicedoyou have?ใช่เลย ที่รัก คุณมีทางเลือกหรือ? A Land Without Magic (2012)
Impressive, dearie.น่าประทับใจ เจ้าชายที่รัก A Land Without Magic (2012)
I'm a fan of true love, dearie, and, more importantly, what it creates.ข้าเป็นสาวกของรักแท้ A Land Without Magic (2012)
No, dearie, nobody else lives here.ไม่ครับ ขอบคุณ Once Upon a Crime (2012)
Magic is different here, dearie.เวทมนตร์แตกต่างเมื่ออยู่ที่นี่ ที่รัก Broken (2012)
Yes, dearie.ใช่ ที่รัก Broken (2012)
Really, dearie? Allow me to answer your questions with some of my own.ฉันขอถามคำถามบ้าง Broken (2012)
Well, that's endearing.แหม ช่างน่ารักจริง Matsya Nyaya (2012)
That, dearie, is entirely up to you.โธ่ ที่รัก มันขึ้นอยู่กับเจ้า The Doctor (2012)
Dearie, dearie, dearie.ที่รัก ที่รัก ที่รัก The Doctor (2012)
Then find it elsewhere, dearie.งั้นไปหาเอาที่อื่นเถอะ ที่รัก The Doctor (2012)
Careful, dearie.ระวังตัว ที่รัก The Doctor (2012)
Careful, dearie.ระหวังหน่อย ที่รัก We Are Both (2012)
That's not how you say it, dearie, but then...นั่นไม่ใช่วิธีที่จะพูด ที่รัก แต่แล้ว.. We Are Both (2012)
I knew you long ago, dearie.ข้ารู้จักเจ้านานแล้ว ที่รัก We Are Both (2012)
That's not what I asked, dearie.ข้าไม่ได้ถามเช่นนั้น ที่รัก We Are Both (2012)
That, dearie...นั่น.. ที่รัก We Are Both (2012)
Oh, it's me, dearie.เป็นข้าสิ ที่รัก The Crocodile (2012)
Pick it up, dearie, and let's begin.หยิบมันขึ้นมา ที่รัก จะได้เริ่มกัน The Crocodile (2012)
Tick-tock, dearie.ติก ต๊อก ที่รัก ติก The Crocodile (2012)
Killing me is gonna take a lot more than that, dearie.จะฆ่าข้าได้มันต้องมากกว่านั้น ที่รัก The Crocodile (2012)
Killing me's gonna take a lot more than that, dearie.จะฆ่าข้าต้องพยายามมากกว่าหน่อย ที่รัก Tallahassee (2012)
And that, dearie, is the conundrum we're all depending on you solving.ก็นั่นแหละ ที่รัก ปริศนาที่ต้องให้เจ้าแก้ Into the Deep (2012)
My, my. Aren't we troubled, dearie?แหม มันช่างยุ่งยากใจอะไรเช่นนี้ ใช่มั้ยที่รัก The Cricket Game (2013)
Question my motives all you like, dearie, but they shall remain mine.สงสัยว่าอะไรเป็นสิ่งจูงใจข้าตลอดเลยนะ ที่รัก แต่พวกเขา จะอยู่ข้างข้า The Cricket Game (2013)
Nice to see your memory's still intact, dearie, but this time, I'm afraid I'm gonna have to disappoint you.ดีใจที่ความจำท่านยังอยู่ครบถ้วนนะที่รัก แต่คราวนี้ข้าเกรงว่าข้าคงจะทำให้พวกท่านผิดหวัง The Cricket Game (2013)
What other friends do you have, dearie?เจ้ามีเพื่อนที่ไหนอีกล่ะ ที่รัก? The Cricket Game (2013)
I think my deceased are best kept where they are, dearie, thank you very much.ข้าคิดว่าคนของข้าที่จากไปถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้ว ในที่ที่พวกเขาควรอยู่ ขอบคุณ In the Name of the Brother (2013)
And that, dearie, is how magic is made.และนั้นแหละ ที่รัก เหตุผลที่เรามีเวทมนต์ The Miller's Daughter (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายสวาท[N] darling, See also: dearie, deary, Syn. ทรามสวาท, ที่รัก, ทูนหัว, สายสมร, Example: ในชีวิตเขามีเธอเป็นสายสวาทแต่เพียงผู้เดียว, Thai definition: หญิงที่รักจับใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สายสวาท[n.] (saīsawāt) EN: darling ; dearie ; deary   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEARING    D IH1 R IH0 NG
MEDEARIS    M EH1 D ER0 IH2 S
DEARINGER    D IH1 R IH0 NG ER0
ENDEARING    EH0 N D IY1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dearie    (n) (d i@1 r ii)
dearies    (n) (d i@1 r i z)
endearing    (v) (i1 n d i@1 r i ng)
endearingly    (a) (i1 n d i@1 r i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zärtlichendearing [Add to Longdo]
zärtlich {adv}endearingly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
であります[, dearimasu] (exp) (pol) (See である) to be (copula) [Add to Longdo]
ネオイデアリズム[, neoidearizumu] (n) neoidealism [Add to Longdo]
可愛げがない[かわいげがない, kawaigeganai] (exp,adj-i) charmless; lacking charm; not adorable; unendearing; not very nice at all [Add to Longdo]
甘い言葉[あまいことば, amaikotoba] (exp) (See おだて) alluring words; endearing words; sugared words; sweet words; honeyed words; flattery; cajolery [Add to Longdo]
給う;賜う[たまう, tamau] (v5u) (1) (arch) to receive; (2) to grant; to bestow; to award; (3) (male) semi-polite or endearing auxiliary verb indicating reception by the speaker (suffixed to the -masu stem of another verb) [Add to Longdo]
紅顔可憐[こうがんかれん, kougankaren] (n,adj-na) youthful and endearing; rosy-cheeked and sweet [Add to Longdo]
小父[おじ, oji] (n) (used with suffix -san or -sama) endearing term for unrelated older man; (with suffix -san) term used by a child to address unrelated adult male [Add to Longdo]
小母[おば, oba] (n) (uk) (used with suffix -san or -sama) endearing term for unrelated older woman; (with suffix -san) term used by a child to address unrelated adult female [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小鬼[xiǎo guǐ, ㄒㄧㄠˇ ㄍㄨㄟˇ, ] (idiom) an endearing term of address to a child; little demon [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top