Search result for

db

(77 entries)
(0.3146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -db-, *db*
English-Thai: Longdo Dictionary
ADB(abbrev) ADB ย่อมาจาก Asian Development Bank หมายถึง ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dbase(ดีเบส) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ได้รับความนิยมมากสมัยหนึ่งในด้านการจัดการฐานข้อมูล (database management) ได้รับการพัฒนาติดต่อกันมาหลายรุ่น (version)
dbms(ดีบีเอ็มเอส) ย่อมาจาก data base management system (แปลว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้ หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
bedbug(เบด'บัก) n. ตัวเรือด
breadbasketn. ตะกร้าใส่ขนมปัง,ที่ดินเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นข้าว,ท้อง
breadboardn. กระดานนวดแป้งและหันขนมปัง
cardboard(คาร์ด'บอร์ด) n. กระดาษแข็ง
childbearingn. การคลอด -adj. ซึ่งตั้งครรภ์,สามารถคลอดลูกได้
childbedn. การคลอดลูก
childbirthn. การคลอดบุตร,การคลอดลูก
cloudburstn. ฝนที่ตกอย่างหนักมากและกะทันหันปานฟ้ารั่ว,พายุฝน

English-Thai: Nontri Dictionary
bedbug(n) ตัวเรือด
birdbrain(n) คนเซ่อ,คนโง่,คนทึ่ม,คนเขลา
breadbasket(n) อู่ข้าวอู่น้ำ
cardboard(n) กระดาษแข็ง
childbed(n) การคลอดลูก,การออกลูก
childbirth(n) การคลอดลูก,การออกลูก
feedback(n) การไหลกลับ,ผลสะท้อนกลับ,การตอบกลับ
handbag(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าหิ้วสตรี
handball(n) กีฬาแฮนด์บอล
handbell(n) กระดิ่ง,ระฆังมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dB (decibel)ดีบี (เดซิเบล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dB (decible)ดีบี (เดซิเบล) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
DBMS (database management system)ดีบีเอ็มเอส (ระบบจัดการฐานข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DBMS (database management system)ดีบีเอ็มเอส (ระบบจัดการฐานข้อมูล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DBS (direct broadcast satellite)ดีบีเอส (ดาวเทียมแพร่สัญญาณโดยตรง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
dBเดซิเบล, สัญลักษณ์ของหน่วยระดับความเข้มเสียง ดู decibel [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
DBAผู้จัดการฐานข้อมูล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Five DBs.5 คดี Hell Followed (2008)
Just as long as I can have a DB9 with all the trimmings. OK?แต่ตอนนี้ผมยังคงต้องใช้ ดีบี-9 ที่เสียงโครกครากไปก่อนนะ Match Point (2005)
Whistler got a note out on a dbod dy yesterday.วิสท์เลอร์มีกระดาษโน้ต ใส่ในตัวคนตาย เมื่อวานนี้ Fire/Water (2007)
I guess you can probably call me DB now.ตอนนี้เธอคงเรียกชั้นว่า DB ได้แล้วล่ะ Going Under (2008)
A '63 ASTIN MARTIN DB-5.รี้ด วิทยุบอกว่าเราไล่ตามอยู่ นี่เอฟบีไอ หน่อยบีเอยู Normal (2008)
Pain threshold, test one, DBX 7.ระดับความเจ็บปวด ทดสอบ DBX 7 District 9 (2009)
DBAA fee, nonrefundable.อย่า" ย.ท.ส.ล" ซึ่งคืนค่าเช่าไม่ได้ Breakage (2009)
Of course. No problem. DBAA.แน่นอน ไม่มีปัญหา "ส.ส.ล"อย่างแน่นอน Breakage (2009)
What's DBAA?ว่าแต่ว่า" ย.ท.ส.ล" มันแปลว่าอะไร Breakage (2009)
DBAA, mo-fos.ย.ท.ส.ล เป็นอันจบ Breakage (2009)
You know, DB Bistro is looking for a new line cook. Wow.คุณรู้ไหม ร้านดีบี บริสโท กำลังมองหาพ่อครัวคนใหม่ The Big Sleep No More (2011)
Or an Aston Martin DBS, or even a BMW.หรือแอสตัน มาร์ติน ดีบีเอส หรือแม้แต่บีเอ็มดับเบิลยู Episode #18.2 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
ใบปลิว[n.] (baipliū = baipliu) EN: leaflet ; handbill   FR: imprimé [m] ; prospectus [m]
ใบประกาศ[n.] (baiprakāt) EN: poster ; handbill ; notice ; circular   FR: affiche [f]
โบกมืออำลา[v. exp.] (bōkmeū amlā) EN: wave greeting (to) ; wave goodbye (to)   FR: saluer de la main
บรอดแบนด์[X] (brøtbaēn) EN: broadband   
แฝดเลือด[n.] (faētleūat) EN: childbirth bleeding ; blood discharged just before giving birth   
ฟีดแบ็ค[X] (fītbaek) EN: feedback   
แฮนด์บอล[n.] (haēnbøn) EN: handball   FR: handball [m]
หัวเตียง[X] (hūa tīeng) EN: headboard   FR: tête de lit [f]
จดหมายเวียน[n. exp.] (jotmāi wīen) EN: circular ; handbill ; flier   FR: circulaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DBASE    D IY1 B EY2 S

German-Thai: Longdo Dictionary
Erdbeere(n) |die, pl. Erdbeeren| ลูกสตรอเบอร์รี่
Tabellenhandbuch(n) |das, pl. Tabellenhandbücher| หนังสือที่มีข้อมูลแสดงไว้ในรูปแบบของตาราง สำหรับเปิดดูค่าต่างๆ ที่ต้องการ
schuldbewusst(adj adv) (สีหน้า)ที่แสดงว่ารู้สึกผิดในสิ่งที่ได้ทำลงไป

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
DB : Deutsche BahnGerman Railways [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DBMS[ディービーエムエス, dei-bi-emuesu] (n) {comp} database management system; DBMS [Add to Longdo]
いざさらば[, izasaraba] (exp) (1) (arch) well then, (shall we); well then, (I'll); (2) goodbye [Add to Longdo]
おっちょこちょい[, occhokochoi] (adj-na,n) careless person; scatterbrain; birdbrain [Add to Longdo]
お産(P);御産[おさん, osan] (n) (pol) (See 産・さん・1) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (P) [Add to Longdo]
きんき;キンキ[, kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir) [Add to Longdo]
ではまた;じゃまた[, dehamata ; jamata] (exp) (abbr) see you later (used in casual correspondence and conversation); goodbye; sincerely [Add to Longdo]
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) [Add to Longdo]
みかん箱;ミカン箱[みかんばこ(みかん箱);ミカンはこ(ミカン箱), mikanbako ( mikan hako ); mikan hako ( mikan hako )] (n) cardboard box for mandarin oranges [Add to Longdo]
ろうけつ染め;蝋纈染め[ろうけつぞめ, rouketsuzome] (n) batik (handbag, purse) [Add to Longdo]
アールデービー[, a-rude-bi-] (n) {comp} RDB [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービス便覧[サービスびんらん, sa-bisu binran] user handbook, service handbook [Add to Longdo]
スタンバイ[すたんばい, sutanbai] standby (a-no) [Add to Longdo]
データベース管理システム[ータベースかんりシステム, -tabe-su kanri shisutemu] Data Base Management System, DBMS [Add to Longdo]
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] Data Base Administrator (DBA) [Add to Longdo]
デシベル[でしべる, deshiberu] dB, decibel [Add to Longdo]
フィードバック[ふぃーどばっく, fi-dobakku] feedback [Add to Longdo]
ブレッドボード[ぶれっどぼーど, bureddobo-do] breadboard [Add to Longdo]
ブロードバンド[ぶろーどばんど, buro-dobando] broadband [Add to Longdo]
ブロードバンドLAN[ぶろーどばんど LAN, buro-dobando LAN] broadband LAN [Add to Longdo]
リレーショナルデータベース[りれーしょなるでーたべーす, rire-shonarude-tabe-su] relational database (RDB) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Db
   n 1: a transuranic element [syn: {dubnium}, {Db}, {hahnium},
      {element 105}, {atomic number 105}]
   2: a logarithmic unit of sound intensity; 10 times the logarithm
     of the ratio of the sound intensity to some reference
     intensity [syn: {decibel}, {dB}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DB
     DataBase
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top