Search result for

darses

(820 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -darses-, *darses*, darse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา darses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *darses*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Darf ich erfahren, wie Ihr Name ist ( ) ขอให้ฉันจงโชคดีในวันเกิดเถอะ

English-Thai: Longdo Dictionary
legendaryซึ่งเป็นตำนาน
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dare[VI] กล้า, See also: กล้าเผชิญ, กล้าเผชิญหน้า, กล้าเสี่ยง, อาจหาญ, ท้าทาย, บังอาจ, Syn. venture, brave, challenge
dare[AUX] กล้าที่จะ, See also: เสี่ยงที่จะ
dare[N] ความกล้าหาญ, See also: การกล้าเผชิญ, ความท้าทาย, Syn. challenge
dark[ADJ] คล้ำ, See also: เข้ม, (สี)แก่, Syn. black
dark[N] ความมืด, See also: ความมืดมิด, ที่มืด, มุมมืด, เงามืด, การปราศจากแสง, Syn. darkness, dimness
dark[N] ช่วงเวลาดึก, See also: กลางคืน, ตอนดึก, เวลาดึก, เวลาค่ำ, Syn. nightfall, nighttime
dark[ADJ] ชั่วร้าย, See also: ชั่วช้า, ป่าเถื่อน, Syn. evil, wicked
dark[ADJ] มืด, See also: มืดมิด, มืดมน, มืดครึ้ม, Syn. dim, shadowy, murky
dark[ADJ] ลึกลับ, See also: คลุมเครือ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น, ไม่ชัดเจน, Syn. mysterious, hidden
dark[ADJ] สลดใจ, See also: ไม่เบิกบาน, หมดหวัง, ใจคอเหี่ยวแห้ง, หดหู่, ซึมเซา, หม่นหมอง, Syn. gloomy, hopeless
darn[N] การชุน, Syn. mend, patch
darn[VI] ชุน (ผ้า, ถุงเท้า), Syn. mend, patch
darn[VT] ชุน (ผ้า, ถุงเท้า), Syn. mend, patch
dart[N] การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว, Syn. flit
dart[VI] เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว, Syn. flit
dart[N] ลูกดอก, See also: หอกซัด, หลาว, Syn. missile, arrow
darky[N] นิโกร, See also: คนผิวดำ, Syn. darkey, darkie
radar[N] เรดาร์, See also: อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุเคลื่อนที่
daring[ADJ] กล้าหาญ, See also: เสี่ยง, โลดโผน, กล้า, กล้าได้กล้าเสีย, Syn. brave, bold, adventurous
daring[N] ความกล้าหาญ, See also: ความกล้า, ความกล้าได้กล้าเสีย, Syn. bravery, boldness, courage
darken[VT] ทำให้มืด, See also: ทำให้คล้ำ, ทำให้มืดมน, ทำให้คลุมเครือ, Syn. blacken
darken[VI] ทำให้มืด, See also: ทำให้คล้ำ, ทำให้มืดมน, ทำให้คลุมเครือ, Syn. blacken
darken[VT] ทำให้ไม่มีความสุข, See also: ทำให้เศร้า, Syn. depress
darken[VI] ทำให้ไม่มีความสุข, See also: ทำให้เศร้า, Syn. depress
darlin[SL] คำเรียกผู้หญิง (โดยเฉพาะที่ไม่รู้จักชื่อ)
darter[N] ปลาน้ำจืดตัวเล็กสีสันสดใส พบในทวีปอเมริกาเหนือ
daren't[ABBR] ไม่กล้า (คำย่อของ dare not)
daresay[VI] เดาว่า, See also: บางที
darkish[ADJ] ค่อนข้างมืด, See also: ค่อนข้างดำ, ค่อนข้างคล้ำ
darling[N] คำเรียกขานแสดงการทักทาย (ใช้กับคนคุ้นเคย) เพื่อขึ้นต้นย่อหน้าในจดหมาย, See also: ที่รัก, ยอดรัก, สุดที่รัก, Syn. honey, sweetheart, dear
darling[ADJ] ซึ่งเป็นที่รัก, See also: อันเป็นที่รัก, Syn. favorite, beloved, dear
darling[N] บุคคลอันเป็นที่รัก, See also: คนซึ่งเป็นที่รัก, คนน่ารัก, สุดที่รัก, ยอดรัก, คนรัก, คนโปรด, ขวัญใจ, Syn. beloved, dear, sweetheart, love
dart at[PHRV] เหลือบมอง, See also: ชำเลือง, มองดูที่...อย่างรวดเร็ว, Syn. flash at, shoot at, throw at
Madarin[N] ภาษาแมนดาริน (ของประเทศจีน), See also: ภาษาจีนกลาง
yardarm[N] ใบขวางบนเรือ
boundary[N] ขอบเขต, See also: เขตแดน, อาณาเขต, Syn. border
calendar[N] ปฏิทิน
calendar[N] รายการแสดงเวลานัด, See also: รายการนัดหมาย, Syn. schedule, timetable, appointment book
daringly[ADV] อย่างกล้าหาญ, See also: อย่างท้าทาย, อย่างอาจหาญ, Syn. bravely, boldly
darkroom[N] ห้องมืดสำหรับล้างรูปถ่าย, See also: ไอ้มืด (เป็นคำต้องห้าม)
gendarme[N] สารวัตรทหารในฝรั่งเศสหรือประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศส
gendarme[N] ตำรวจ, See also: ทหาร, Syn. police office
lapidary[ADJ] เกี่ยวกับการเจียรนัยพลอย, Syn. lapidarian
lapidary[N] ช่างเจียรนัยพลอย, Syn. lapidarian
Mandarin[N] ภาษาจีนกลาง (ใช้เป็นทางการในประเทศจีน), See also: ภาษาแมนดาริน, Syn. Mandarin Chinese, official language
mandarin[N] ขุนนางจีน (สมัยโบราณ), See also: เสนา
mandarin[N] ข้าราชการพลเรือน (ระดับสูง), Syn. bureaucrat
mandarin[N] ส้มจีน, Syn. mandarin orange
quandary[N] ความไม่แน่ใจ, See also: ความลังเลใจ, ความฉงนสนเท่ห์, Syn. predicament, plight, puzzle, difficulty
standard[ADJ] ซึ่งเป็นมาตรฐาน, Syn. regular, usual

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
adar(อะคาร์') เดือนที่ 6 ตามปฏิทินยิว
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
american standard code foรหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า แอสกี (ASCII) เป็นรหัสมาตรฐานแบบหนึ่งที่ใช้แทนตัวอักขระต่าง ๆ เรียกว่า "รหัส แอสกี "
boundary(เบา'ดะรี) n. เขตแดน,เส้นแบ่งเขต
calendar(แคล'เลนเดอร์) n. ปฎิทิน,หนังสือปฏิทิน,รายการประจำวันvt. บันทึก,บันทึกประจำวัน, See also: calendric adj. ดูcalendar calendrical adj. ดูcalendar
cedar(ซี'ดาร์) n. ต้นสนจำพวก Cedrus
cheddar(เชด'ดาร์) n. เนยแข็งลื่นชนิดหนึ่ง
cheddar cheese(เชด'ดาร์) n. เนยแข็งลื่นชนิดหนึ่ง
chinese calandarปฏิทินจีนซึ่งมี12 เดือนจันทรคติใน 1 ปี
darb(ดาบ) n. คนที่เด่นที่สุด,ที่อยู่เหนือสุด
dare(แดร์) {dared,daring,dared} vt.,n. (การ) กล้าทำ,กล้าเผชิญหน้า,หาญ,ท้าทาย
daredevil(แดร์'เดฟเวิล) n. คนกล้า,คนบ้าระห่ำ,คนที่ไม่กลัวตาย adj., See also: daredevilry,daredeviltry n., Syn. adventurer
daren't(แดนทฺ) ดูdarenot
daresay(แดร์'เซ) {daresaid,daresaying,daresays} vi.,vt. ดูdare say
daring(แด'ริง) n. ความกล้า,ความอาจหาญ adj. กล้า,อาจหาญ,กล้าผจญภัย, See also: daringly adv. ดูdaring daringness n. ดูdaring, Syn. brave,bold
dark(ดาร์ค) adj. มืด,มืดมน,มัว,ดำคล้ำ,ซ่อนเร้น,เร้นลับคลุมเครือ,ชั่วช้า n. ความมืด,กลางคืน,ที่มืด,สีดำ -Phr. (in the dark ไม่รู้ เป็นความลับ) vi. มืด., See also: darkish adj. ดูdark darkishness n. ดูdark, Syn. dim,
dark horseม้ามืด,ม้าที่ไม่คาดคิดว่าจะชนะการแข่ง,คนที่ไม่คาดคิดกันว่าจะชนะ แต่ก็ชนะในที่สุด
darken(ดาร์ค'เคิน) {darkened,darkening,darkens} vt. ทำให้มืด,ทำให้เศร้าหมอง vi. กลายเป็นมืดหรือคลุมเครือ
darkey(ดาร์คฺ'คี) n. อ้ายมืด,คนนิโกร, Syn. Negro
darkie(ดาร์ค'คี) n. ดูdarkey
darkle(ดาร์ค'เคิล) vi. มืด,กลายเป็นมืด,หลบเข้าซ่อนในที่มืด
darkling(ดาร์คฺ'ลิง) adv. ในที่มืด. adj. กำลังมืด,คลุมเครือ
darkly(ดาร์คฺ'ลี) adv. คลุมเครือ,ซึ่งปรากฎในที่มืด,ลึกลับ,ซ่อนเร้น,ไม่สมบูรณ์
darkness(ดาร์คฺ'เนส) n. ความมืด
darkroom(ดาร์คฺ'รูม) n. ห้องมืดที่ใช้ล้างฟิล์ม
darksome(ดาร์ค'ซัม) adj. มืด,สลัว
darky(ดาร์คฺ'คี) n. อ้ายมืด,คนนิโกร, Syn. Negro
darling(ดาร์'ลิง) n. คนรัก,ยอดรัก,ทูนหัว adj. เป็นยอดรัก,น่ารัก,มีเสน่ห์, See also: darlingness n., Syn. beloved,dear
darn(ดาร์น) {darned,darning,darns} vt. ชุน (ผ้า,ถุงเท้า) ,สาปแช่ง,กล่าวคำสบถ,ดูdamn n. บริเวณที่ชุน,การชุน,ความสนใจ -Id. (give a darn สนใจ)
darned(ดาร์นดฺ) adj. ดูdamned,ระยำ,งงงัน -adv. อย่างยิ่ง,เต็มที่,น่าทึ่ง, Syn. damned
darning(ดาร์น'นิง) n. การชุน,การปะชุน,สิ่งที่ปะชุน
darpanet(ดาร์พาเน็ต) ย่อมาจาก Defense Advanced Research Projects Agency Network (แปลว่า เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหม) เป็นชื่อหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายสำนักงานที่ทำโครงการวิจัยขั้นสูงทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบันเครือข่ายดาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (internet) ดู internet ประกอบ
dart(ดาร์ท) {darted,darting,darts} n. หลาว,ลูกดอก,การพุ่งเข้าไปอย่างฉับพลัน,เกมขว้างลูกดอกเข้าเป้า,เหล็กต่อยของแมลง v. พุ่งเข้าอย่างฉับพลัน,โผ,โถม,ขว้าง, See also: dartingly adv. ดูdart dartingness n. ดูdart, Syn. spurt
dartboadrd(ดาร์ท'บอด) n. กระดานเป้าลูกดอกในเกมขว้างลูกดอกเข้าเป้า,กระดานปาเป้า
dartle(ดาร์ท'เทิล) {dartled,dartling,dartles} vt.,vi. โถมเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง,ยิงเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง,ฉายแสงเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง
darwinism(ดาร'วะนิสซึม) n. ทฤษฎีดาร์วินที่เกี่ยวกับการกำเนิดของสิ่งมีชีวิต
data encryption standardsมาตรฐานการเข้ารหัสใช้ตัวย่อว่า DES หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานในการเข้าถึงข้อมูลที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้น โดยวิธีใช้รหัส ผ่าน (password) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
extended industry standarextended industry standard architecture การออกแบบมาตรฐานแบบขยายใช้ตัวย่อว่า EISA (อ่านว่า อีซา) คอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มจะออกแบบและใช้บัส (bus) แบบ ISA (Industry Standard Architecture) เป็นมาตรฐาน แต่เครื่องที่เทียบเคียงกับเครื่องไอบีเอ็ม (IBM compatibles) นั้น แทนที่จะใช้ตามมาตรฐานนี้ กลับออกแบบบัสให้เพิ่มความเร็วขึ้น เรียกว่า อีซา เมื่อไอบีเอ็มผลิตคอมพิวเตอร์พีเอสทู (PS/2) จึงได้กำหนดมาตรฐานของบัสใหม่ โดยพัฒนาให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีก เรียกว่า MCA ซึ่งย่อมาจาก micro channel architecture ดู MCA ประกอบ
frigidariumn. ห้องที่มีอ่างอาบน้ำ
gendarme(ซาน'ดาร์ม') n.,Fr. ตำรวจ,ทหาร
gendarmerie(ซานดาร'มะรี) n.,Fr ตำรวจ,ทหาร
goldarn(โกล'ดาร์น') n.,adj. ดูgoddamn
industry standard architeใช้ตัวย่อว่า ISA (อ่านว่า อิซ่า) ซึ่งก็คือบัส (bus) แบบหนึ่งที่สร้างขึ้นมาใช้กับเครื่องไอบีเอ็ม เอที (IBM AT) คอมพิวเตอร์ที่เลียนแบบไอบีเอ็มมักใช้บัสนี้หรืออีซา (EISA) ดู EISA เปรียบเทียบ
lapidarian(แลพพิแด'เรียน) adj. ซึ่งสลักบนหิน,ชัดเจน,ซึ่งเจียระไนแล้ว, Syn. lapidary
lapidary(แลพ'พิเดอรี) n. ช่างเจียระไน,ศิลปะการเจียระไนเพชรพลอยหรือหยก,ผู้เชี่ยวชาญการดูเพชรพลอยหรือหยก. adj. เกี่ยวกับการเจียระไนเพชรพลอยหรือหยก, See also: lapidarist n.
legendary(เลจ'เจินเดอรี) adj. เกี่ยวกับ legend (ดู) n. หนังสือรวบรวมเรื่องเล่าลือหรือตำนานต่าง ๆ, See also: legendarily adv., Syn. fanciful
living standardมาตรฐานการครองชีพ
mandarin(แมน'ดะริน) n. ภาษาจีนกลาง,ส้มจีน
pitch-dark(พิช'ดาร์ค) adj. มืดตื้อ,ดำมืด., See also: pitch-darkness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
boundary(adj) ซึ่งเกี่ยวพันกัน,ซึ่งผูกพันกัน,มีพันธะ,พร้อมที่จะ,ไปทาง,กำลังจะ
boundary(n) ขอบเขต,เขตแดน,บริเวณ,อาณาเขต
calendar(n) ปฏิทิน
cedar(n) ต้นซีดาร์
dare(adj) กล้าหาญ,ใจกล้า,อาจหาญ,บังอาจ
dare(vt) กล้า,ท้าทาย,ก๋ากั่น,กล้าหาญ
daredevil(adj) บ้าบิ่น,บ้าเลือด,บ้าระห่ำ,กล้า
daredevil(n) คนกล้า,คนบ้าระห่ำ,คนบ้าบิ่น,คนกล้าหาญ
daring(adj) กล้าหาญ,ใจกล้า,อาจหาญ,บังอาจ
daring(n) ความกล้าหาญ,ความใจกล้า,ความอาจหาญ,ความบังอาจ
dark(adj) มืด,ดำ,มืดมน,มืดมัว,คล้ำ,แก่,ลึกลับ,เคลือบคลุม
dark(n) ความมืด,ที่มืด,เวลากลางคืน,ความลึกลับ,สีดำ
darken(vt) ทำให้มืด,ดำลง,มัวลง,ทำให้คล้ำ,ทำให้คลุมเครือ
darkling(adv) อย่างมืดมน,ในที่มืด
darkness(n) ความมืด,ความมืดมัว,ความดำ,ความคลุมเครือ,ความชั่วร้าย
darling(adj) น่ารัก,เป็นที่รัก,เป็นที่โปรดปราน
darling(n) ที่รัก,ยอดรัก,ทูนหัว,สุดที่รัก,ขวัญใจ,คนรัก,คนโปรด
darn(vt) ชุน(ผ้า),ปะ
dart(n) หอกซัด,ลูกดอก,หลาว,การถา,การโถม,การโผ
dart(vi,vt) ถลา,โผ,พุ่ง,ซัด,เผ่น,หัน,โถม
gendarme(n) ตำรวจภูธร
gendarmerie(n) กองตำรวจภูธร,ทหาร
lapidary(n) ช่างเจียระไนพลอย
legendary(adj) ซึ่งเป็นนิทาน,ซึ่งเป็นตำนาน
mandarin(n) ขุนนางจีน,เจ้าสัว,ส้มจีน,ตุ๊กตาจีน,ภาษาจีนกลาง
SECONDARY secondary school(n) โรงเรียนมัธยม
secondary(adj) ทุติยภูมิ,รอง,ที่สอง,สำรอง,จำกัด
solidarity(n) ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,ความสมัครสมาน
standard(adj) ตามกำหนด,ตามมาตรฐาน,ตามเกณฑ์,เป็นสากล
standard(n) ระดับ,มาตรฐาน,อัตรา,เกณฑ์,ฐาน,ชั้นนักเรียน,ข้อบังคับ
standardization(n) การทำให้ได้มาตรฐาน,การจัดมาตรฐาน
standardize(vt) เข้าเกณฑ์,จัดมาตรฐาน,ทำให้ได้มาตรฐาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanent tooth; secondary toothฟันแท้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pathologic fracture; fracture, secondaryกระดูกหักเหตุโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
political boundaryแนวแบ่งเขตทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurisy, secondaryเยื่อหุ้มปอดอักเสบทุติยภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permanent dentition period; secondary dentition periodระยะปรากฏของชุดฟันแท้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary and secondary meanings of wordsลำดับความหมายหลักและความหมายรองของคำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseudarthrosisภาวะเกิดข้อต่อลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lower boundaryขอบล่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
labour standardมาตรฐานแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
living, standard of; living standardมาตรฐานการครองชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
land boundariesขอบเขตที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
R/I treaty standard slipใบคำขอมาตรฐานสัญญาประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
separation of boundary layerการแยกของชั้นขอบเขต [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
standard; banner; vexillumกลีบกลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
standardมาตรฐาน, มาตรา, ขนาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard airอากาศมาตรฐาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard conditionsภาวะมาตรฐาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard constructionสิ่งปลูกสร้างมาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard deviationค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
standard deviationค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
standard deviationส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
standard errorความเคลื่อนคลาดมาตรฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
standard fire policyกรมธรรม์อัคคีภัยมาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
symphysis; joint, secondary cartilaginousแนวประสานกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard scoreคะแนนมาตรฐาน [มีความหมายเหมือนกับ z score] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
standard treatment; treatment, conventionalการรักษาแบบมาตรฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard turnoverยอดขายมาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard versionแบบมาตรฐาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
standard, doubleมาตราเงินตราคู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard, goldมาตราทองคำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard, labourมาตรฐานแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard, living; standard of livingมาตรฐานการครองชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standardisation; standardizationการจัดเข้ามาตรฐาน, การเทียบมาตรฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
standardise; standardize๑. ทำให้เป็นมาตรฐาน๒. สร้างมาตรฐาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
SGML (Standard Generalized Markup Language)(ภาษา)เอสจีเอ็มแอล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
substandard lifeชีวิตต่ำกว่ามาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
substandard riskการเสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
single standardมาตราโลหะเดี่ยว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secondary unitหน่วยทุติยภูมิ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
secondary venturiคอคอดทุติยภูมิ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
secondary wall; secondary cell wallผนังเซลล์ทุติยภูมิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
secondary wave; S-waveคลื่นทุติยภูมิ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
secondary wifeภริยาน้อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
secondary xylemไซเล็มทุติยภูมิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
secondary migrantผู้ย้ายถิ่นครั้งหลังๆ, ผู้ย้ายถิ่นตาม (ผู้อื่น) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
secondary migrationการย้ายถิ่นครั้งหลังๆ, การย้ายถิ่นตาม (ผู้อื่น) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
secondary nodule; center, germinal; centre, germinalศูนย์ผลิตลิมโฟไซต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secondary nucleusแกนทุติยภูมิ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
secondary party๑. ผู้สมรู้, ผู้สนับสนุน (ก. อาญา)๒. ผู้สั่งจ่าย, ผู้สลักหลัง (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
secondary phloemโฟลเอ็มทุติยภูมิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International Standard Book Numberเลขมาตรฐานหนังสือสากล

ISBN [เทคโนโลยีการศึกษา]

National Information Standards Organization - NISOองค์การแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐานสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
American National Standards Instituteสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยการมาตรฐาน (ANSI) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
American National Standards Instituteสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐาน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
International Standard Bibliographic Descriptionsมาตรฐานสากลการลงรายการบรรณานุกรมทั่วไป, ข้อมูลทางบรรณานุกรมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
International Standard Book Numberเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

International Stan<b>dar</b>d Book Number

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ หรือ International Standard Book Number หรือ ISBN

ประวัติความเป็นมา : บริษัท W.H. Smith (http://www.whsmith.co.uk) ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายหนังสือรายใหญ่ของอังกฤษ ได้ร่วมกับสภาสมาคมสำนักพิมพ์ และ Prof. F.G. Foster แห่ง The London School of Economic จัดทำตัวเลขกำกับหนังสือเพื่อให้เป็นมาตรฐาน (Standard Book Number: SBN) ในปี ค.ศ. 1967 ต่อมา ISO (International Standard Organization: องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ) ร่วมกับสมาคมสำนักพิมพ์ และห้องสมุดต่างๆ ของยุโรป และอเมริกา เห็นความสำคัญของตัวเลขดังกล่าว จึงปรับปรุงให้เป็นระบบสากล ในปี ค.ศ. 1970 เรียกว่า ISBN (International Standard Book Number)

สำหรับประเทศไทยได้มีการนำ ISBN มาใช้โดยปี พ.ศ. 2519 หอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์ประมวลผลด้วยเครื่องจักรแห่งประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ สร้าง ISBN ภายในประเทศ และเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา

โครงสร้างของเลข ISBN : เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ มีตัวเลข 10 หรือ 13 หลัก โดยแบ่งเป็น 4-5 ส่วน ตัวเลขแต่ละส่วนถูกแบ่งให้ชัดเจนด้วยเครื่องหมาย (-) หรือเว้นวรรค ส่วนที่ 1 รหัสบาร์โค้ด แสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 2 รหัสกลุ่มประเทศ (Group identifier) แบ่งตามประเทศหรือกลุ่มประเทศตามภูมิศาสตร์หรือกลุ่มประเทศตามภาษา มี 1-5 หลัก เช่น 974 รหัสประเทศไทย ส่วนที่ 3 รหัสสำนักพิมพ์ (Publisher prefix) มี 2-7 หลัก ขึ้นกับว่าสำนักพิมพ์นั้นพิมพ์หนังสือมากน้อยเพียงใดถ้าพิมพ์มากจะได้รหัสน้อยหลัก สำหรับ สวทช. คือ 229 ส่วนที่ 4 รหัสลำดับชื่อเรื่อง (Title number) มีกี่หลักขึ้นกับจำนวนรหัสกลุ่มและรหัสสำนักพิมพ์ ส่วนที่ 5 เลขตรวจสอบ (Check digit) ใช้ตรวจสอบว่าเลขที่ถูกป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์นั้นถูกต้องหรือไม่ มี 1 หลัก (0-9) หรือ X

ISBN เป็นประโยชน์ต่อหลายวงการ เช่น ห้องสมุด นำ ISBN มาประยุกต์ใช้ในการยืมคืน การยืมระหว่างห้องสมุด การสืบค้น เข้าถึง และแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ ร้านหนังสือ คลังสินค้าต่างๆ ISBN ช่วยในการบริหารสินค้าและคลังสินค้า ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว

การขอรับเลข ISBN จากหอสมุดแห่งชาติ : สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ หรือหน่วยงานราชการ ต้องกรอกรายละเอียดของหนังสือในแบบฟอร์มการขอเลข ISBN ได้ 4 วิธี 1. ทางจดหมาย ถึง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ 2. ทางโทรสาร ที่หมายเลข 0-2281-5450, 0-2628-5175 3. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ E-mail : isbn@nlt.go.th 4. ติดต่อขอรับด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานคัดเลือกและประเมินคุณภาพทรัพยากรห้องสมุด

สิ่งพิมพ์ที่ไม่สามารถขอ ISBN ได้ 1. สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ 2. สิ่งพิมพ์อายุการใช้งานสั้น เช่น แผ่นพับ แผ่นโฆษณา 3. ปฏิทิน สมุดบันทึก เกมส์ต่าง ๆ 4. หลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา 5. สมุดภาพระบายสี สมุดแบบฝึกหัด 6. บัตรอวยพร บัตรคำ 7. ผลงานทางวิชาการที่ขอปรับระดับในสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ 8. รายงานการวิจัยของหน่วยงาน 9. สิ่งพิมพ์ฉบับสำเนาที่ไม่ได้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะการพิมพ์แบบดิจิตอล (ถ่ายเอกสาร,อัดสำเนา,โรเนียว,copyprint) 10. สิ่งพิมพ์ขนาด A5 ที่มีเนื้อหาไม่เกิน 50 หน้า ซึ่งจัดเป็นจุลสาร 11.ISBN ไม่สามารถกำหนดย้อนหลังได้

ตัวอย่างบาร์โค้ด ISBN ที่พิมพ์ลงบนปกหนังสือ :

International Stan<b>dar</b>d Book Number        International Stan<b>dar</b>d Book Number [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

International Standard Serial Numberเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร

เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number : ISSN) เป็นเลขรหัสเฉพาะที่กำหนดให้แก่สิ่งพิมพ์ประเภทวารสารแต่ละชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการค้นข้อมูลวารสาร การแลกเปลี่ยน และการติดต่อต่าง ๆ เกี่ยวกับวารสารได้ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว

การสร้างเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ศูนย์ข้อมูลวารสารสากล ประเทศฝรั่งเศส (International Centre for the Registration of Serial Publications, Paris, France) เป็นหน่วยงานที่สร้างเลข ISSN ประกอบด้วยเลขอารบิค 8 หลัก ตั้งแต่ 0-9 ยกเว้น เลขตัวสุดท้ายซึ่งบางครั้งจะเป็นตัวอักษร X (ตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษรภาษาอังกฤษ) การเขียนเลข 8 หลักนี้ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ตัว และมีเครื่องหมาย (-) คั่นกลาง เลขแต่ละตัว ไม่มีความหมาย นอกจากจะใช้สำหรับกำกับวารสารแต่ละชื่อเรื่องเท่านั้น และได้มอบหมายให้ศูนย์ข้อมูลวารสารประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก รับผิดชอบในการกำหนดเลข ISSN ให้กับสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารที่พิมพ์ในประเทศ สำหรับประเทศไทย หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำหนดเลข ISSN คือ ศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติแห่งประเทศไทย ศูนย์สารนิเทศห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ

สิ่งพิมพ์ที่ให้เลข ISSN ได้แก่ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประเภทต่างๆ เช่น วารสาร วารสารอิเล็กทรอนิกส์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร หนังสือรายปี นามานุกรม วารสารที่มีการพิมพ์ภาษาอื่นด้วย ต้องให้เลข ISSN สำหรับวารสารภาษาอื่นอีกเลขหนึ่ง ส่วนวารสารที่พิมพ์ด้วยสื่อประเภทอื่น นอกจากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ซีดีรอม ออนไลน์ ต้องให้เลข ISSN แยกต่างหากเช่นเดียวกัน

การขอเลข ISSN ต้องส่งหลักฐานเพื่อประกอบการขอเลข ดังนี้

1. สำเนาแบบฟอร์มการขอเลข ISSN พร้อมลงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลวารสารอย่างครบถ้วน

2. สำเนาหน้าปกวารสารและสารบัญ

3. สำเนาใบอนุญาตตีพิมพ์ จากกองบัญชาการตำรวจสันติบาล (เฉพาะที่จัดพิมพ์โดยหน่วยงานเอกชน)

4. ติดต่อขอเลข ISSN โดยทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และติดต่อด้วยตนเอง

สำหรับวารสารที่มีการเปลี่ยนชื่อ ผู้จัดพิมพ์ต้องติดต่อขอรับเลข ISSN สำหรับวารสารที่เปลี่ยนชื่อ จะใช้เลขเดิมไม่ได้ เนื่องจากระบบเลข ISSN จะไม่รับข้อมูลที่มีการให้เลขซ้ำ หรือชื่อวารสารซ้ำ

การพิมพ์เลข ISSN บนตัวเล่ม กำหนดให้พิมพ์ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจน คือ หน้าปกมุมบนขวา เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด หรือหน้าปกใน หรือปกหลัง

ประโยชน์ของเลข ISSN ที่เด่นชัด คือ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ในการสั่งซื้อ จำหน่าย การสืบค้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลวารสาร และเพื่อทราบสถิติการผลิตวารสารภายในประเทศ ในแต่ละสาขาวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Library standardมาตรฐานห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
National Information Standards Organizatองค์การแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐานสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Boundary element methodบาวน์ดารีเอลิเมนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Million standard cubic feetล้านลูกบาศก์ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
Million standard cubic feet per dayล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน [ปิโตรเลี่ยม]
Secondary Recoveryการผลิตขั้นทุติยภูมิ
การผลิตที่มีการอัดน้ำหรือก๊าซเข้าไปในแหล่งกักเก็บ เพื่อให้น้ำหรือก๊าซนี้ไปแทนที่น้ำมันดิบ ไล่น้ำมันดิบมาเข้าหลุมผลิต น้ำหรือก๊าซที่เข้าไปแทนที่น้ำมันนี้ไม่สามารถแทนที่น้ำมันได้หมด จะมีน้ำมันเหลืออยู่ในแหล่งกักเก็บหลังจากการผลิตขั้นทุติยภูมิได้สิ้นสุดลง ในการผลิตขั้นทุติยภูมินี้เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันดิบที่ผลิตขึ้นมาได้ (เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำมันดิบที่มีทั้งหมด) สำหรับน้ำมันชนิดหนัก ชนิดหนักปานกลาง และชนิดเบา มีค่าประมาณ 5-10%, 5-15% และ10-25%ตามลำดับ [ปิโตรเลี่ยม]
Standard Rigแท่นเจาะบนบก
แท่นเจาะบนบกแบบเก่าแก่ที่สุด โครงสร้างหอคอย (Derrick) จะถูกสร้างคร่อมปากบ่อบริเวณที่จะทำการเจาะ และเมื่อการขุดเจาะแล้วเสร็จก็อาจถอดแยกหอคอยออกเป็นชิ้นเพื่อนำไปประกอบยังตำแหน่งใหม่ [ปิโตรเลี่ยม]
American National Standards Instituteสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน
สถาบันที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้สะดวกแก่ผู้ใช้งาน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ANSI จะมีลักษณะการทำงานแบบเดียวกัน โปรแกรมที่เขียนขึ้นโดยใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐาน จะสามารถนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่ยอมรับภาษานั้น [คอมพิวเตอร์]
Standard industrial classificationการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Standard intemational trsde classificationการจัดประเภทมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
American Standard Code for Information Interchangeรหัสตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ที่กำหนดมาตรฐานโดยสำนักงานมาตรฐานของสหรัฐเมริกาสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ต่างๆ
รหัสแอสกีพื้นฐานใช้เพียง 7 บิต 8 บิต เพื่อใช้แทนสัญลักษณ์ภาพกราฟิกต่างๆ ส่วนทางประเทศไทยก็ได้อาศัยส่วนขยายนี้กำหนดเป็นรหัสภาษาไทยไว้ใช้งานด้วย เรียกว่าเป็นรหัส สมอ. [คอมพิวเตอร์]
Standard dosimetry laboratoryห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสี, ห้องปฏิบัติการด้านการวัดรังสี ซึ่งมีต้นกำเนิดรังสี อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการ และบุคลากร ในการวัดรังสี ที่สามารถอ้างอิงได้กับมาตรฐานสากล
[นิวเคลียร์]
Radioactive standardสารมาตรฐานกัมมันตรังสี, สารกัมมันตรังสี ที่รู้จำนวนและชนิดของอะตอมกัมมันตรังสี ณ เวลาอ้างอิงใดๆ ใช้เป็นสารมาตรฐานสำหรับปรับเทียบอุปกรณ์วัดรังสี หรือใช้ในการวัดเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ ปกติใช้สารกัมมันตรังสีที่มีครึ่งชีวิตยาวเป็นสารมาตรฐานกัมมันตรังสี
[นิวเคลียร์]
secondary storageหน่วยเก็บรอง
หน่วยความจำที่มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลและคำสั่งได้อย่างคงถาวรกว่าหน่วยความจำหลัก แม้ว่าไฟฟ้าจะดับเนื้อหาที่บันทึกไว้็จะไม่สูญหายไป หน่วยเก็บสำรอง หรือหน่วยความจำรองที่ใช้กันมากในเวลานี้ก็คือจานแม่เหล็ก แผ่นบันทึก เทปแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์]
Secondary marketตลาดรอง
เป็นตลาดที่ทำหน้าที่เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้ผ่านการซื้อขายในตลาดแรกแล้ว การซื้อขายในตลาดรองเป็นการซื้อขายเพื่อการเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้น ตลาดรองมีส่วนสนับสนุนตลาดแรกอย่างมาก เพราะตลาดรองช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเงินทุนระหว่างผู้มีเงินออมหรือผู้ลงทุน ดังนั้น ถ้าตลาดรองมีการขยายตัวดี มีประสิทธิภาพก็จะช่วยทำให้ตลาดแรกขยายตัวเช่นกัน ตลาดรองที่สำคัญก็คือ "ตลาดหลักทรัพย์" หรือ "ตลาดหุ้น" ตัวอย่างเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [ตลาดทุน]
Emission Standardมาตรฐานการระบายสารมลพิษ
มาตรฐานการปล่อยสารมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรม [สิ่งแวดล้อม]
Environmental quality standardsมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ อากาศ เสียงและสภาวะอื่นๆของสิ่งแวดล้อมซึ่งกำหนดเป็นเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Art calendarsปฏิทินศิลปะ [TU Subject Heading]
Boundariesเขตแดน [TU Subject Heading]
Boundary disputesข้อพิพาทเขตแดน [TU Subject Heading]
Boundary element methodsวิธีการบาวน์ดะรีเอลิเมนต์ [TU Subject Heading]
Boundary value problemsข้อปัญหาค่าขอบ [TU Subject Heading]
Calendarศักราช [TU Subject Heading]
Calendar, Buddhistพุทธศักราช [TU Subject Heading]
Calendar, Chineseศักราชจีน [TU Subject Heading]
Calendar, Julianศักราชจูเลียน [TU Subject Heading]
Calendar, Lahuศักราชล่าหู่ [TU Subject Heading]
Calendar, Thaiศักราชไทย [TU Subject Heading]
Calendarsปฏิทิน [TU Subject Heading]
Cost and standard of livingค่าครองชีพและมาตรฐานการครองชีพ [TU Subject Heading]
Counseling in secondary educationการให้คำปรึกษาในการศึกษาขั้นมัธยมศึกษา [TU Subject Heading]
Education, Secondaryการศึกษาขั้นมัธยม [TU Subject Heading]
Electronic calendarsปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Gold standardมาตรฐานทอง [TU Subject Heading]
Health education (Secondary)สุขศึกษา (มัธยมศึกษา) [TU Subject Heading]
IEEE 802.16 (Standard)ไออีอีอี 802.16 (มาตรฐาน) [TU Subject Heading]
International Stamdard Book Numbersเลขมาตรฐานหนังสือสากล [TU Subject Heading]
ISO 14000 Series Standardsระบบคุณภาพ ไอเอสโอ 14000 [TU Subject Heading]
ISO 14001 Standardระบบคุณภาพ ไอเอสโอ 14001 [TU Subject Heading]
ISO 9000 Series Standardsระบบคุณภาพ ไอเอสโอ 9000 [TU Subject Heading]
ISO 9001 Standardระบบคุณภาพ ไอเอสโอ 9001 [TU Subject Heading]
ISO 9002 Standardระบบคุณภาพ ไอเอสโอ 9002 [TU Subject Heading]
Isuzu Dargon truckรถกระบะอีซูซุ ดาร์กอน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dark arts (n ) คุณไสย, มนต์ดำ, ศาสตร์มืด, ไสยศาสตร์
See also: S. black magic,
dark matter (n ) สสารมืด
darling (n) กลอยใจ, นางอันเป็นที่รัก
double standardการเลือกปฏิบัติ
ISO, International Organization for Standardization (n phrase abbrev org uniq ) ความไวแสงของฟิล์มในการถ่ายภาพหรือตัวเซ็นเซอร์ของกล้องถ่ายรูป
legendary serviceบริการที่น่าจดจำ
pescadarian (n ) คนไม่รับประทานเนื้อสัตว์ แต่รับประทานปลา
standard[สะแตนดาด] มาตรฐาน
transcended the boundaries of modern Southeast Asian nations, representing larger patranscended the boundaries of modern Southeast Asian nations, representing larger patterns of influence. Scholars often resort to Indian terms to describe these influences, suggesting they existed as overlapping “mandalas.”

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's so... Darting and... Aargh!ผมเลยต้องขยับและ Episode #18.4 (2012)
Go. It's going to be dark by the time I get there.- ไปเถอะ กว่าผมจะไปถึงมันคงมืดแน่ Episode #18.4 (2012)
All standard protocol for approaching an adversary.ล้วนแต่เป็นขั้นตอนมาตรฐาน เพื่อเข้าถึงปรปักษ์ The Hard Drive (2012)
Giving up our better judgment for a slightly darker agenda.ละทิ้ง การตัดสินใจที่ดีกว่าเพื่อ กำหนดการที่มืดมนกว่านิดหน่อย Lost My Power (2012)
I was in a very dark place, with the drinking and my friends abandoning me.ฉันไม่ไหวแล้ว ฟังดูไม่เหมือนว่าคุณมีสติรับรู้ดีเลยนะ The People Will Hear (2012)
Dark hair.ผมดำ Lekio (2012)
Honestly, it's a little scary being all alone in a dark house.บอกตามตรง มันน่ากลัวเล็กน้อย ที่อยู่บ้านมืดๆคนเดียว Any Moment (2012)
It turns out you weren't the only one who was in the dark about Mike's sister.เปิดเผยสิ่งเดียวคือ ผู้ที่อยู่ในความมืดมาตลอด น้องสาวของไมค์ With So Little to Be Sure Of (2012)
Well, in this case, as it turns out, pretty darn well.แต่ในกรณีนี้เป็นคดีตัวอย่าง พวกเค้ามีความลับร่วมกัน The People Will Hear (2012)
I was in a dark place... lonely... and in pain, I started... drinking... again.ฉันอยู่ในสถานที่มืดมิด อ้างว้าง และเจ็บปวด, ฉันเริ่ม... Lost My Power (2012)
Neal needs boundaries.นีลต้องการขอบเขต Judgment Day (2012)
The pretty girl with the dark hair. Yeah.เด็กสาวผู้น่ารักกับผมสีดำ ใช่ครับ Judgment Day (2012)
I know they encouraged a certain moral flexibility when you worked at the CIA, Mr. Reese, but I like to think that we're reaching for a higher standard.ผมรู้นะว่ามีการแบ่งระดับดีชั่ว ให้กับคนพวกนี้ ตอนที่คุณยังทำงานให้ซีไอเอ คุณรีส แต่ผมอยากจะคิดว่า เราได้มาถึง Flesh and Blood (2012)
It's not just us. The whole city is dark.ไม่ใช่แค่เรา ทั้งเมืองมืดมน Matter of Time (2012)
And nothing and nobody, not even you, my darling son, will stand in my way.และจะไม่มีอะไรหรือใครหน้าไหน แม้แต่ลูกเองก็ตาม ลูกรักของแม่ ที่จะมาขัดขวางแม่ได้ Reckoning (2012)
- Take it up with Darwin.- ไปบ่นกับดาร์วินสิ Legacy (2012)
Not exactly standard issue.ไม่ใช่อะไรที่ธรรมดาเลย Flesh and Blood (2012)
Hang in there, darling.ใจเย็นนะที่รัก Give Me the Blame (2012)
She had dark hair.ท่านมีผมสีเข้ม Flesh and Blood (2012)
Well, she seemed to have lost interest in standard modeling jobs.เหมือน เธอจะไม่ค่อยสนใจ ในการทำงานเป็นนางแบบ The Limey (2012)
Every piece of evidence from the first day you darkened my door twenty years ago straight through to the prison murder of Lee Moran last month.หลักฐานทุกอันจากวันแรก ที่คุณเดินเข้าประตูมา 20 ปีที่แล้ว จนวันที่ลี มอแรน ถูกฆาตรกรรมในคุกเมื่อเดือนที่แล้ว Grief (2012)
Don't worry, darling.ไม่ต้องห่วงค่ะที่รัก The Limey (2012)
You know, the thing that I find intriguing is that before you became Biggie Slim, you're name was Darius Young, best known for launching several failed Internet start-ups.คุณรู้มั๊ย ฉันกำลังสนใจ ก่อนที่คุณจะมาเป็น บิ๊กกี้ สลิม คุณชื่อ ดารัส ยัง The Limey (2012)
There we are, darling, only you and Iฉันอยู่นี่ ที่รัก มีเพียงฉันและคุณ Give Me the Blame (2012)
So dark.มืดมาก Foundation (2012)
It was dark.มันมืด Foundation (2012)
One standard issue service weapon, one standard issue multi-tool.อุปกรณ์มาตรฐาน อาวุธ อุปกรณ์มาตรฐาน เครื่องมืออรรภประโยชน์ Fast Times (2012)
Boundaries, Alec.มีขอบเขต, อเล็ก Fast Times (2012)
Then you could feed the information through my CMR and we could simulate the LIDAR function on my suit.และ นายจะส่งผ่านข้อมูลท้งหมดผ่าน CMR ของฉัน และ เราสามารถจำลองการทำงาน ของ NLIDAR จากชุดของฉันได้ The Politics of Time (2012)
If waiting for dark is the smartest move, that's what he'll do.ถ้ารอให้ถึงมืดคือแผนที่ดีที่สุด เขาก็จะทำมัน The Silencer (2012)
Guide us through darkness.นำเราให้ผ่านพ้นความมืดมิด In the Beginning (2012)
In a dark alley with a vampire sucking on my neck.โดนแวมไพล์ดูดซอกคอในความมืด In the Beginning (2012)
- Can I ask you something? - If you dare.ฉันขอถามอะไรคุณหน่อยสิ ถ้ากล้าก็ถามมา In the Beginning (2012)
Hot darn!เจ๋งอะไรอย่างงี้! The Transporter Malfunction (2012)
He's telling us he has boundaries?หรือว่าเขากำลังบอกพวกเราว่า เขามีขอบเขต The Silencer (2012)
Sold the story of paradise to some guy stuck in darkness.เล่าเรื่องเกี่ยวกับดินแดนแห่งความสุข กับคนที่ติดอยู่ในความมืด The Silencer (2012)
It's gonna get dark soon. He'll be on the move.นี่ก็จะมืดแล้ว เขากำลังจะลงมืออีก The Silencer (2012)
It's total darkness but not complete silence.มันมืดมาก แต่ไม่ได้เงียบมากเสมอไป The Silencer (2012)
How dare you...เธอกล้าดียังไง... Love Rain (2012)
Don't listen to him, darling.อย่าไปฟังเขาเลย หลานรัก Secret's Safe with Me (2012)
♪ it's dark in my imagination ♪it's dark in my imagination Frenemy (2012)
♪ it's dark in my imagination ♪it's dark in my imagination Frenemy (2012)
dark in my imagination ♪dark in my imagination Frenemy (2012)
♪ It's dark ♪มันคลุมเครือ Frenemy (2012)
♪ it's dark in my imagination ♪มันคลุมเครือในความคิดของนาย Frenemy (2012)
I do, and it's pretty daring for you.หนูชอบจริงๆ และมันก็น่ารักสำหรับแม่ Crazy (2012)
Alone in the darkอยู่ในความมืดเพียงลำพัง In the Beginning (2012)
So, this guy's been off the radar since he finished serving his sentence six months ago.หมอนี่หายไปจากวงการ ตั้งแต่พ้นทุกข์เมื่อ 6 เดือนก่อน Kalele (2012)
Darling, are you crying?ลูกรัก นั่นลูกร้องไห้เหรอ Secret's Safe with Me (2012)
Helo won't be able to pick us up till dark.ฮอล์ไม่สามารถมารับเราได้จนกว่าจะค่ำ Matsya Nyaya (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
darI dare not tell her the sad news.
darThe mother insisted on her children not playing in the park after dark.
darWe will reach Tokyo before dark.
darDark is an object to fear to many children.
darI dare say he is right.
darMy brother says he isn't afraid of the dark.
darIt was a daring adventure, full of thrill and excitement.
darDarwin wrote "the Origin of Species".
darHow dare you say such a thing!
darIt was dark in the American house.
darIt is pitch dark.
darThe Japanese have dark eyes.
darWe hit the right road in the dark.
darIt was quite dark when I got there.
darThey dared not look me in the face.
darIt was impossible for him to take the picture in the dark.
darHe doesn't dare to reach for fame.
darHowever, as living standards gradually came to rise, more and more people began to have their own bathrooms at home.
darWe take our high standard of living for granted.
darIt became dark before I knew it.
darSocial relationships are secondary to this business.
darThe businessman didn't dare withdraw from the transaction.
darShe dared to call on him.
darHe is a man with no standards.
darAfter what has happened, I dare not see her again.
darIt is beyond the boundaries of human intellect.
darDare he go alone?
darIt was so dark that they could hardly see.
darAll of a sudden the sky became dark.
darHe would not dare to do such a thing.
darA car passed by in the dark.
darThe children all had gone to sleep before it got dark.
darBats usually fly in the dark.
darHe felt his way through the darkness.
darHow dare you speak to me like that.
darThis sort of thing, it's buying stuff that's fun. Whether you use it or not is secondary.
darThat's just a shot in the dark. How do you think you'll succeed by just acting on the spur of the moment like that?
darWe saw something white in the dark.
darThe sky became as dark as if the sun had sunk.
darIt is getting darker. It may rain soon.
darWhy do cats' eyes shine in the dark?
darAs we entered the shopping district Haruna's gaze darted about, just like she was a rustic from the hills, as she looked over the area.
darDon't walk alone after dark.
darHe didn't meet the standards.
darMy mother insists that I should not go out after dark.
darHe was looking for something in the dark.
darLet's keep him in the dark until we know more.
darDoes she dare to go into the forest?
darThis factory uses an integrated manufacturing system standardized from parts on through to finished products.
darHave you studied Darwin's theory of evolution?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งมาตรฐาน[V] set a standard, See also: establish a standard, Example: ศูนย์อำนวยการฝึกอบรมพนักงานใหม่ตั้งมาตรฐานและคุณภาพไว้สูงจนปฏิบัติตามได้ยาก, Thai definition: กำหนดมาตรฐาน
พุ่งพรวด[V] dart, See also: jump, hurtle, Example: เมื่อปลายโซ่หลุดกระเด็นไป ช้างก็เสียหลัก พุ่งพรวดไปอย่างแรง, Thai definition: อาการที่พุ่งออกไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ยับยั้ง
มัธยมต้น[N] lower secondary school, See also: junior high school, middle school, Syn. มัธยมศึกษาตอนต้น, ม. ต้น, Ant. มัธยมปลาย, Example: โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมต้น, Thai definition: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
มัธยมปลาย[N] upper secondary school, See also: high school, senior high school, Syn. มัธยมศึกษาตอนปลาย, ม. ปลาย, Ant. มัธยมต้น, Example: นักเรียนที่จบมัธยมปลายต่างมุ่งมั่นที่จะสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย, Thai definition: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
มาตรฐานสากล[N] universal standard, See also: international standard, Example: ตุ๊กตาผ้าของคุณหญิงทองก้อน เป็นตุ๊กตาที่ทำขึ้นอย่างประณีต ได้มาตรฐานสากล, Thai definition: สิ่งที่ถือเป็นหลักของทั้งหมด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มืดทึบ[ADJ] pitch-dark, See also: pitch-black, Ant. สว่างจ้า, ใสสว่าง, Example: ชายแก่เดินออกมาจากมุมห้องอันมืดทึบ, Thai definition: ลักษณะที่มืดมากเพราะแสงสว่างเข้าไม่ถึง
ยุคมืด[N] dark age, Example: การเมืองการปกครองของไทยยังอยู่ในยุคมืด
ห้าว[ADJ] brave, See also: fearless, daring, bold, unafraid, stout, Syn. กร้าว, กล้า, Example: บทนางเอกในภาพยนตร์สะท้อนภาพหญิงสาวบุคลิกห้าวแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำสูง, Thai definition: กล้าทางมุทะลุ
ม.[N] secondary education, Syn. มัธยม
ม.[N] secondary education, Syn. มัธยมศึกษา, Thai definition: การศึกษาระหว่างประถมศึกษากับอุดมศึกษา
สมอ.[N] Thai Industrial Standards Institute, See also: TISI, Syn. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ไอเอสบีเอ็น[N] International Standard Book Number, See also: ISBN, Syn. หมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
ไอเอสเอสเอ็น[N] International Standard Serial Number, See also: ISSN, Syn. หมายเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
ไอเอสโอ[N] International Organization for Standardization, See also: ISO, Syn. ไอโซ, องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน
กล้าเสี่ยง[V] dare, See also: risk, Ant. กลัว, Example: คุณต้องกล้าเสี่ยงเพื่อจะได้รู้ว่าเขาจะทำอย่างไร, Thai definition: กล้าที่จะลองเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ได้มาตรฐาน[V] standardized, See also: be up to standard, Syn. ตามมาตรฐาน, Ant. ต่ำกว่ามาตรฐาน, Example: ผมรับรองได้ว่าคอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงกำหนด, Thai definition: ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้
มาตรฐานการครองชีพ[N] standard of living, Example: ชาวจีนมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มสูงขึ้น, Thai definition: ระดับที่เป็นอุดมคติ หรือที่เป็นบรรทัดฐานของการบริโภค
ห้องมืด[N] darkroom, Example: เขาสร้างเรื่องราวของภาพโดยใช้เทคนิคตัดต่อในห้องมืดของสตูดิโอแห่งหนึ่ง, Count unit: ห้อง, Thai definition: ห้องที่ไม่มีแสงสว่างเล็ดลอดเข้ามาแม้แต่นิดเดียว
เข้าหน้าไม่ติด[V] dare not to meet, See also: dare not to confront, Syn. เข้าหน้าไม่ได้, Example: ฉันกลัวเข้าหน้าไม่ติดเพราะเคยแกล้งเขาไว้มาก, Thai definition: ไม่กล้าสู้หน้า, ไม่กล้าเผชิญหน้า
สุริยคติ[N] calendar, Ant. จันทรคติ
ขยายวง[V] expand (boundaries), See also: expand (limits), Syn. ขยายขอบเขต, ขยายตัว, Ant. แคบลง, Example: กรณีปัญหาการปรับค่าทางด่วนขณะนี้ได้ขยายวงกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับบริษัททางด่วนกรุงเทพ จำกัดแล้ว, Thai definition: แผ่วงกว้างออกไป
ความมืด[N] darkness, See also: the dark, Syn. ความมืดมัว, Ant. ความสว่าง, Example: คนป่าดั้งเดิมกลัวฟ้าผ่า ฟ้าร้อง ความมืด พายุ และสิ่งต่างๆ ที่อยู่เหนือความเข้าใจ, Thai definition: สภาพที่ไม่มีแสง มีแต่สีดำ
วางมาตรฐาน[V] standardize, Example: ไอบีเอ็มได้วางมาตรฐานของการแสดงผลแบบใหม่ของจอคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะสามารถแสดงผลได้ความละเอียดสูงขึ้น, Thai definition: หนดมาตรฐานเพื่อบอกถึงรูปแบบ คุณลักษณะ หรือคุณสมบัติ ทีควรจะมีเหมือนกัน
ภาษาแบบแผน[N] official language, See also: standard language, formal language, Syn. ภาษาทางการ, ภาษามาตรฐาน, Example: เด็กๆ มักจะบ่นเรื่องการฝึกใช้ภาษาแบบแผน เพราะเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่ใช้แต่ภาษาพูด, Count unit: ภาษา, Thai definition: ภาษาที่มีระเบียบแบบแผนที่วางไว้เป็นแนวทางในการใช้ให้เป็นมาตราฐานเดียวกัน
แม่บท[N] original, See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, standard, model, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แม่แบบ, Example: กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทซึ่งมีกฎหมายอื่นๆ รวมอยู่ด้วย, Thai definition: ตัวบทใหญ่ที่สำคัญและเป็นของดั้งเดิม
แม่บท[ADJ] original, See also: model, prototypical, standard, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แม่แบบ, Example: เราควรปฏิบัติเพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายแม่บทที่เราต้องทำตาม, Thai definition: ที่เป็นตัวบทใหญ่ที่สำคัญและเป็นของดั้งเดิม
ยี้[INT] Damn!, See also: Darn!, Syn. อี๊, Example: ยี้! เสื้อสกปรกอย่างนี้ยังจะเอามาให้อีก, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงอาการรังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
กลียุค[N] Kali Yuga, See also: dark age, age of decadence, upheaval, havoc, turbulent days, calamitous age, wild times, Syn. ความย่อยยับ, ความวิบัติ, ความพินาศ, ความหายนะ, Example: ประเทศที่มีอัตราเสี่ยง นำไปสู่ภาวะไร้ระเบียบหรือเกิดกลียุคสูงสุด ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ ไทย อินเดีย จีน และเวียดนาม
ทำมิดีมิร้าย[V] commit dark deeds, Example: เมื่อผู้อื่นทำมิดีมิร้าย เราจำเป็นต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด
ทูนหัว[N] beloved, See also: adoring one, dear, darling, Syn. ที่รัก, สุดที่รัก, Thai definition: ผู้เป็นสุดที่รัก (คำกล่าวแสดงความรักใคร่)
ปฏิทิน[N] calendar, Example: บริษัทแจกปฏิทินเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ลูกค้า, Thai definition: แบบสำหรับดูวัน เดือน ปี
ปรื๋อ[ADV] swiftly, See also: quickly, dartingly, very fast, Syn. ปร๋อ, จี๋, Example: เด็กๆ วิ่งปรื๋อทันทีที่ได้ยินเสียงรถไอศครีม, Thai definition: อาการที่นกบินพุ่งไปอย่างเร็ว, โดยปริยายหมายความว่า มีอาการรวดเร็วเช่นนั้น เช่น แล่นปรื๋อ วิ่งปรื๋อ
ผิวคล้ำ[ADJ] dark, See also: dark-skinned, coloured, Example: คุณพจน์เป็นคนผิวคล้ำ สูง ผมหยักศก และก็หล่อเกือบจะเท่าพระเอกหนัง
ผิวคล้ำ[N] dark skin, Example: ผิวคล้ำของเธอแดงเข้มขึ้นเมื่อเจอแดดกล้า
ผิวดำ[N] dark skin, See also: black skin, Example: ถ้าเม็ดสีเมลานินมีมาก สีผิวก็จะเป็นผิวดำ, Thai definition: ผิวกายสีดำ
มัธยม[N] secondary (education), See also: middle school, high school, Syn. มัธยมศึกษา, Example: ถึงแม้ว่าพระยาอนุมานราชธนจะจบแค่มัธยม 4 แต่ท่านเป็นพระยาเมื่ออายุเพียง 36 ปีเท่านั้น, Thai definition: ชั้นการศึกษา หลักสูตรสูงกว่าชั้นประถม ต่ำกว่าอุดมศึกษา, Notes: (สันสกฤต)
มัธยมศึกษา[N] secondary education, See also: high school education, Syn. ม., มัธยม, Example: พ่อสำเร็จมัธยมศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ในทางภาษาศาสตร์จึงไม่ค่อยสันทัด, Thai definition: การศึกษาระหว่างประถมศึกษากับอุดมศึกษา
มาตรฐานการครองชีพ[N] standard of living, Example: รัฐบาลควรยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม ปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และฐานะดีขึ้น
มาตรา[N] system, See also: unit, standard, Example: หน่วยวัดระยะทางต่างๆ เหล่านี้จะต้องทอนลงมาเป็นมาตราเมตริก, Thai definition: หลักกำหนดการวัดต่างๆ
โรงเรียนมัธยม[N] secondary school, Syn. โรงเรียนมัธยมศึกษา, Example: เมื่อไปเรียนหนังสือในโรงเรียนมัธยมที่ตัวจังหวัดแล้ว ผมรู้สึกว่าผมอ่านภาษาอังกฤษคล่องขึ้น, Count unit: โรง, แห่ง
เวลาย่ำค่ำ[N] dusk, See also: nightfall, twilight, dark, evening, gloaming, Syn. ย่ำค่ำ, เย็นย่ำ, Example: เครื่องบินโดยสารพุ่งชนภูเขาใกล้พรมแดนอิหร่านเมื่อเวลาย่ำค่ำของวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา, Thai definition: ช่วงมืดตอนต้นของกลางคืน
สุดที่รัก[N] sweetheart, See also: dear, darling, honey, beloved, love, Syn. ที่รัก, คนรัก, Example: เย็นนี้ผมต้องไปรับสุดที่รักไปทานข้าว, Count unit: คน
แนวเขต[N] boundary line, See also: borderline, Syn. เส้นเขต, Example: กรมที่ดินเริ่มปักแนวเขตเพื่อการเวนคืน
แนวเขตแดน[N] boundary line, See also: border, borderline, frontier, Syn. เส้นเขตแดน, แนวพรมแดน, เขตแดน, Example: แม่น้ำสายนี้เป็นแนวเขตแดนของทั้ง 2 ประเทศ
แนวพรมแดน[N] boundary, See also: border, borderline, frontier, Syn. แนวเขตแดน, เส้นเขตแดน, เขตแดน, Example: ปลัดบัญชาการทัพบกของปากีสถานออกตรวจแนวพรมแดนและส่งกำลังเสริมไปยังแคชเมียร์
ปฏิทินโหราศาสตร์[N] astrological calendar, Thai definition: การนับวันเดือนปีตามหลักโหราศาสตร์
แบบฉบับ[N] model, See also: pattern, example, archetype, ideal, paradigm, standard, prototype, paragon, Syn. แบบอย่าง, แม่แบบ, ต้นแบบ, Example: เด็กยึดพ่อแม่เป็นแบบฉบับในการดำเนินชีวิต, Thai definition: หลักปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐาน, สิ่งที่ถือเป็นแบบได้
แบบอย่าง[N] model, See also: pattern, example, archetype, ideal, paradigm, standard, prototype, paragon, Syn. แม่แบบ, ต้นแบบ, ตัวอย่าง, Example: สำนักนายกฯ ได้จัดรางวัลพิเศษเพื่อสนับสนุนนักแสดงประพฤติดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน, Thai definition: ตัวอย่างที่จะอ้างเป็นบรรทัดฐานได้
ดำคล้ำ[ADJ] swarthy, See also: dark, black, dusky, Syn. คล้ำ, Example: คนสูบบุหรี่แทบทุกคนมีริมฝีปากดำคล้ำทั้งนั้น, Thai definition: ที่มีผิวค่อนข้างดำไม่ผ่องใส
ดำคล้ำ[V] become tanned, See also: become dark, Syn. คล้ำ, Example: หน้าของเขาดำคล้ำขึ้นอย่างเห็นได้ชัด, Thai definition: มีผิวค่อนข้างดำไม่ผ่องใส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai.Ēs.Bī.En.) EN: ISBN (International Standard Book Number)   FR: ISBN [m]
อำนาจฝ่ายต่ำ[n. exp.] (amnāt fāi tam) EN: evil power ; power of darkness   
อำนาจมืด[n. exp.] (amnāt meūt) EN: dark influence ; dark power   FR: pouvoir occulte [m] ; pouvoir de l'ombre [m]
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture   FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
บรรทัดฐาน[n.] (banthatthān) EN: standard : norm ; criterion ; yardstick   
เบญจมสุรทิน[n.] (benjamasunthin) EN: fifth day of the solar calendar   
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal   FR: éclipser ; occulter ; effacer
ชายแดน[n.] (chāidaēn) EN: border ; frontier ; boundary ; borderland   FR: frontière [f]
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold   FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ชาลส์ ดาร์วิน[n. prop.] (Chāl Dāwin = Chān Dāwin) EN: Charles Darwin   FR: Charles Darwin
ช่างเจียระไน[n.] (chang jīaranai) EN: lapidary   FR: tailleur de pierres [m]
ช่างเพชร [n.] (chang phet) EN: lapidary ; jeweller   FR: lapidaire [m] ; joaillier [m] ; bijoutier [m]
ช่างเพชรพลอย[n. exp.] (chang phetphløi) EN: lapidary   
ชั้นที่สอง [adj.] (chan thī søng) EN: secondary   FR: secondaire
เชิง[n.] (choēng) EN: pedestal ; base ; foot ; stand ; standard   FR: base [f] ; support [m]
ช็อกโกแลตดำ[n. exp.] (chǿkkōlaēt dam) EN: dark chocolate   FR: chocolat noir [m]
ชุน[v.] (chun) EN: darn ; mend ; repair ; make embroidery   FR: raccommoder ; repriser ; stopper
แดนลับแล[X] (daēn laplaē) EN: legendary town which can be found by chance   
แดนไตร[n.] (daēntrai) EN: three boundaries of the three worlds   
ได้มาตรฐาน[v. exp.] (dāi māttrathān) EN: be standardized ; be up to standard   
ดำ[adj.] (dam) EN: black ; dark ; dusky   FR: noir ; obscur
ดำแดง[adj.] (damdaēng) EN: reddish black ; brown ; dark red ; tan   FR: mordoré
ดำมืด[adj.] (dam meūt) EN: dark   FR: obscur ; noir
ดาร์มสแทดเทียม[n.] (dāmsathaētthīem) EN: darmstadtium   FR: darmstadtium [m]
เดือนมืด[n. exp.] (deūoen meūt) EN: waning moon ; moonless night ; dark night ; unlighted night   FR: nuit sans lune [f] ; nuit noire [f]
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart   FR: petit coeur [m] ; amour [m]
ดวงแก้ว[n.] (dūangkaēo) EN: beloved person ; sweetheart ; loved one ; darling ; heart ; lover   
เอกภาพ[n.] (ēkkaphāp) EN: unity ; integrity ; uniformity ; wholeness ; solidarity   FR: unité [f]
เอกภพมืด[n. exp.] (ēkkaphop meūt) EN: Dark Universe   
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau   FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
ไฝ[n.] (fai) EN: mole ; dark spot   FR: grain de beauté [m] ; mouche [f]
หาญ[v.] (hān) EN: be bold enough ; dare   FR: faire preuve de courage ; oser
หงส์[n.] (hong) EN: Chinese legendary phoenix   
หัวข้อย่อย[n. exp.] (hūakhø yøi) EN: subtopic ; secondary subject ; subheading   
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome   
จันทรคติ[n.] (jantharakhati = janthrakhati) EN: lunar calendar ; lunar system   FR: calendrier lunaire [m]
เจ้าหน้าที่ตำรวจ[n. exp.] (jaonāthī tamrūat) EN: policeman ; police officer ; gendarme   FR: officier de police [m]
กบี่ธุช[n.] (kabīthut) EN: standard with a picture of Hanuman which Rama used to lead his army of monkeys ; king's military standard bearing the figure of Hanuman   
แก่[adj.] (kaē) EN: dark ; deep ; intense ; strong ; vigourous ; concentrated   FR: foncé ; profond ; intense ; fort ; vigoureux ; concentré
กาแล็กซีดำมืด[n. prop.] (kālaeksī dam meūt) EN: dark galaxy   FR: galaxie noire [f]
กาลกิณี[n.] (kālakinī) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate   FR: heures sombres [fpl]
กำแหง[v.] (kamhaēng) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense   FR: oser ; avoir l'audace
กำแหง[adj.] (kamhaēng) EN: daring ; bold ; audacious ; overbearing ; haughty   FR: audacieux ; hardi ; intrépide ; effronté
กาฬ[adj.] (kān) EN: black ; dark ; dark blue   FR: noir
การบำบัดน้ำเสียขั้นที่สอง[n. exp.] (kān bambat nām sīa chan thī søng) EN: secondary treatment   FR: traitement secondaire [m]
กนิษฐ์[n. exp.] (kanit) EN: younger brother ; younger sister ; darling   FR: frère cadet [m] ; soeur cadette [f] ; chéri [m] ; chérie [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DAR    D AA1 R
DARA    D AE1 R AH0
DARR    D EH1 R
DARN    D AA1 R N
DARR    D AA1 R
ADAR    AH0 D AA1 R
DARE    D EH1 R
DART    D AA1 R T
DARK    D AA1 R K
DARBY    D AA1 R B IY0
DARPA    D AA1 R P AH0
DARCO    D AA1 R K OW0
DARAK    D EH1 R AE0 K
DAREN    D AE1 R AH0 N
DARES    D EH1 R Z
ELDAR    EH1 L D AA2 R
KEDAR    K IY1 D ER0
MEDAR    M EH1 D ER0
DARTY    D AA1 R T IY0
DARTH    D AA1 R TH
DARED    D EH1 R D
DARCY    D AA1 R S IY0
DARYL    D EH1 R AH0 L
GODAR    G AH0 D AA1 R
KADAR    K AH0 D AA1 R
DARTT    D AA1 R T
DARNS    D AA1 R N Z
DARKE    D AA1 R K
DARIO    D EH1 R IY0 OW2
DARTS    D AA1 R T S
DARGA    D AA1 R G AH0
AYDAR    AY1 D AA2 R
AYDAR    EY1 D AA2 R
MADAR    M AE1 D ER0
RADAR    R EY1 D AA2 R
DARIN    D AE1 R IH2 N
DARST    D AA1 R S T
DARSY    D AA1 R S IY0
ZADAR    Z AH0 D AA1 R
KADAR    K AE1 D ER0
CEDAR    S IY1 D ER0
DARIA    D AA1 R IY0 AH0
ZADAR    Z EY1 D AA2 R
DUDAR    D UW1 D ER0
DAROSA    D AA0 R OW1 S AH0
DARIEN    D EH1 R IY0 AH0 N
DARIUS    D ER0 AY1 AH0 S
BONDAR    B AH0 N D AA1 R
DARICE    D AA1 R IH2 S
DARNEL    D AA1 R N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dare    (v) (d e@ r)
dark    (n) (d aa1 k)
darn    (v) (d aa1 n)
dart    (v) (d aa1 t)
Daryl    (n) (d a1 r @ l)
Darby    (n) (d aa1 b ii)
Darky    (n) (d aa1 k ii)
cedar    (n) (s ii1 d @ r)
dared    (v) (d e@ d)
dares    (v) (d e@ z)
darns    (v) (d aa1 n z)
darts    (v) (d aa1 t s)
radar    (n) (r ei1 d aa r)
Darwin    (n) (d aa1 w i n)
Darkey    (n) (d aa1 k ii)
Darkie    (n) (d aa1 k ii)
Darwen    (n) (d aa1 w i n)
cedars    (n) (s ii1 d @ z)
daring    (v) (d e@1 r i ng)
darken    (v) (d aa1 k @ n)
darker    (j) (d aa1 k @ r)
darkly    (a) (d aa1 k l ii)
darned    (v) (d aa1 n d)
darted    (v) (d aa1 t i d)
deodar    (n) (d i@1 d aa r)
sirdar    (n) (s @@1 d aa r)
daresay    (n) (d e@1 s ei)
Cheddar    (n) (ch e1 d @ r)
Darenth    (n) (d a1 r @ n th)
Darkeys    (n) (d aa1 k i z)
Darkies    (n) (d aa1 k i z)
Kildare    (n) (k i1 l d e@1 r)
daren't    (v) (d e@ n t)
darkens    (v) (d aa1 k @ n z)
darkest    (j) (d aa1 k i s t)
darling    (n) (d aa1 l i ng)
darning    (v) (d aa1 n i ng)
darting    (v) (d aa1 t i ng)
deodars    (n) (d i@1 d aa z)
sirdars    (n) (s @@1 d aa z)
yardarm    (n) (y aa1 d aa m)
Dartmoor    (n) (d aa1 t m u@ r)
Aberdare    (n) (a2 b @ d e@1 r)
Darfield    (n) (d aa1 f ii l d)
Dartford    (n) (d aa1 t f @ d)
boundary    (n) (b au1 n d r ii)
calendar    (n) (k a1 l i n d @ r)
daringly    (a) (d e@1 r i ng l ii)
darkened    (v) (d aa1 k @ n d)
darkness    (n) (d aa1 k n @ s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
降る[くだる, kudaru] (vt) (เดิน)ลง
[だれ, dare] (n) ใคร
達磨[だるま, daruma] (n) ตุ๊กตาล้มลุก
[すだれ, sudare] (n) มู่ลี่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
基本[きほん, kihon] Thai: มาตรฐาน English: standard
標準[ひょうじゅん, hyoujun] Thai: มาตรฐาน English: standard
下らない[くだらない, kudaranai] Thai: ไม่เข้าท่า
下らない[くだらない, kudaranai] Thai: งี่เง่า English: stupid
下らない[くだらない, kudaranai] Thai: ไม่เป็นเรื่อง
下らない[くだらない, kudaranai] Thai: หยุมหยิม
境界線[きょうかいせん, kyoukaisen] Thai: แนวหรือเส้นแบ่งเขต English: boundary line
基準[きじゅん, kijun] Thai: มาตรฐาน English: standard
下る[くだる, kudaru] Thai: ลง

German-Thai: Longdo Dictionary
darüber
daranตรงสิ่งนั้น, ตรงนั้น
daraufบนสิ่งนั้น
darf, See also: dürfen
darinในนั้น
darumดังนั้น เช่น Er möchte reich werden. Darum muß er viel arbeiten. เขาอยากรวย เขาจึงขยันทำงาน, See also: S. daher, deshalb
darunterภายใต้สิ่งนั้นๆ หรือ ท่ามกลาง เช่น Du, vorher habe ich die Wäsche gewaschen. Darunter war deine auch drin. นี่เธอ ก่อนหน้านี้ฉันซักผ้า ท่ามกลางเสื้อผ้าเหล่านั้น มีของเธอด้วยนะ
darüber hinausเหนือไปจากนั้น, เลยไปจากนั้น เช่น Darüber hinaus bestehen viele Möglichkeiten, Ihre Kompetenzen im Bereich Literatur zu erweitern. , See also: S. außerdem
darüber hinausนอกเหนือจากนั้น, See also: S. ausserdem, des Weiteren,
Standard(n) |der, pl. Standards| มาตรฐาน , See also: S. Maßstab, Norm,
Lebensstandard(n) |der| คุณภาพชีวิต
Standard(n) |der, pl. Standards| คุณภาพ เช่น ein niedriger Standard คุณภาพต่ำ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Darmstadt (uniq ) ดาร์มชตัดท์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abc-Schütze {m}abecedarian [Add to Longdo]
Abnahmevorschriften {pl}; Abnahmebedingungen {pl}acceptability standards [Add to Longdo]
Abrechnung {f}; Behauptung {f}; Darstellung {f}statement [Add to Longdo]
Abreißkalender {m}tear-off calendar [Add to Longdo]
Abstimmungsbedarf {m}need for coordination [Add to Longdo]
Adventskalender {m}Advent calendar [Add to Longdo]
Akkordarbeit {f}job-work [Add to Longdo]
Akkordarbeit {f}; Akkord {m}; Stückakkord {m} | nach Stück bezahlt werdenpiecework | to do piecework [Add to Longdo]
Akkordarbeiter; Stückarbeiter {m}pieceworker [Add to Longdo]
Allegorie {f}; Sinnbild {n}; Gleichnis {n}; sinnbildliche Darstellungallegory [Add to Longdo]
Alt {n}; Altbier {n}top-fermented German dark beer [Add to Longdo]
Analogdarstellung {f}analog representation [Add to Longdo]
Annuitätendarlehen {n}annuity loan [Add to Longdo]
Anpassungsdarlehen {n}adjustment loan [Add to Longdo]
Anwendungsstandard {m}application standard [Add to Longdo]
Arbeitskräftebedarf {m}labour requirements; manpower requirements [Add to Longdo]
Arbeitsschutz {m}maintenance of industrial health and safety standards [Add to Longdo]
Ausschussware {f}substandard goods [Add to Longdo]
Bauhöhe {f} | normale Bauhöhe | verkürzte Bauhöheheadroom | standard headroom | standard standard [Add to Longdo]
Baunorm {f}construction standard [Add to Longdo]
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need [Add to Longdo]
Bedarf {m}; Nachfrage {f} | Bedarf übersteigen | nach Bedarf | über Bedarf | Bedarf weckendemand | to exceed demand | according to demand | in excess of demand | to create demand [Add to Longdo]
Bedarf {m} | voraussichtlicher Bedarfrequirement; requirements | anticipated requirement [Add to Longdo]
Bedarfsanalyse {f}market analysis [Add to Longdo]
Bedarfsartikel {m}; Gebrauchsgegenstand {m} | Bedarfsartikel {pl}; Gebrauchsgegenstände {pl}; Waren {pl}commodity | commodities [Add to Longdo]
Bedarfsaufstellung {f}requirements list [Add to Longdo]
im Bedarfsfallin case of need; if necessary [Add to Longdo]
Bedarfshaltestelle {f}request stop [Br.] [Add to Longdo]
technische Bedarfsprämie {f}pure burning cost [Add to Longdo]
Bedarfsstandort {m}place of demand status [Add to Longdo]
Bedarfsträger {m}public agency; public utility provider [Add to Longdo]
Bedürfnis {n}; Bedarf {m} | Bedürfnisse {pl}need | needs [Add to Longdo]
Beobachterstand {m}; Radarkuppel {f} [mil.]blister [Add to Longdo]
Bereichsgrenze {f}area boundary [Add to Longdo]
Berührpunkt {m} [math.]boundary point [Add to Longdo]
Bewässerungsbedarf {m}irrigation requirement [Add to Longdo]
Bier {n} | Biere {pl} | helles Bier | dunkles Bier | Bier von Fass; Fassbier {n}beer | beers | lager; light beer | brown ale; dark beer | draught beer; draft beer [Am.] [Add to Longdo]
Bild {n}; Abbildung {f}; Darstellung {f} | Bilder {pl}; Abbildungen {pl}; Darstellungen {pl}picture; image | pictures; images [Add to Longdo]
Bilder {pl}; bildliche Darstellungenimagery [Add to Longdo]
Blinddarm {m}; Wurmfortsatz {m}; Appendix {m} [anat.]appendix; vermiform appendix [Add to Longdo]
Brennstoffbedarf {m}fuel requirement [Add to Longdo]
Bürobedarf {m}office supply [Add to Longdo]
Bürobedarfsartikel {pl}office supplies [Add to Longdo]
Cheddarkäse {m}; Cheddar {m} [cook.]cheddar cheese; cheddar [Add to Longdo]
Chylus {n}; Milchsaft {m}; Darmlymphe {f}chyle [Add to Longdo]
Darbietung {f}; Darbieten {n}performance [Add to Longdo]
Darbietung {f}; Dargebotene {n}act [Add to Longdo]
Darlehen aushandelnto arrange a loan [Add to Longdo]
Darlehensgeber {m}lender [Add to Longdo]
Darlehenskasse {f} | Darlehenskassen {pl}loan society | loan societies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] (n) {comp} secondary station [Add to Longdo]
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video) [Add to Longdo]
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P) [Add to Longdo]
JIS[ジス, jisu] (n) {comp} Japanese Industrial Standard; JIS; (P) [Add to Longdo]
K−T境界;KT境界[ケイーティーきょうかい(K−T境界);ケイティーきょうかい(KT境界), kei-tei-kyoukai ( K-T kyoukai ); keitei-kyoukai ( KT kyoukai )] (n) K-T boundary (between the Cretaceous Period and the Tertiary Period) [Add to Longdo]
S波;エス波[エスは, esu ha] (n) S-wave (e.g. of earthquake); secondary wave [Add to Longdo]
あほんだら[, ahondara] (n) (ksb [Add to Longdo]
うりずん[, urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer [Add to Longdo]
えんじ色;臙脂色[えんじいろ, enjiiro] (n) dark red; deep red [Add to Longdo]
お強請り;御強請り[おねだり, onedari] (n) (uk) (pol) (See 強請り) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
がね[, gane] (prt) (positive sentence end) I dare say; (negative sentence end) though, honestly [Add to Longdo]
きかん気;利かん気[きかんき, kikanki] (adj-na,n,adj-no) daring; unyielding [Add to Longdo]
くすむ[, kusumu] (v5m,vi) to be quiet; to be dull; to darken [Add to Longdo]
こげ茶色;焦げ茶色[こげちゃいろ, kogechairo] (n) dark brown; olive brown [Add to Longdo]
しだらない[, shidaranai] (adj-i) (See だらしない) slovenly [Add to Longdo]
すだれコリメーター[, sudare korime-ta-] (n) modulation collimator (astronomy) [Add to Longdo]
すだれ頭;簾頭[すだれあたま, sudareatama] (n) (See すだれ・1,バーコードヘア) combover; comb-over; bamboo screen head (due to looking like the slats of a bamboo screen) [Add to Longdo]
たり(P);だり[, tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) [Add to Longdo]
だらけ[, darake] (n-suf) (1) implying (negatively) that something is full of (e.g. mistakes); (2) covered all over (e.g. with blood); (P) [Add to Longdo]
だらける[, darakeru] (v1,vi) to be lazy; to be slack; to feel dull; to feel languid; to feel listless [Add to Longdo]
だらしが無い[だらしがない, darashiganai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless [Add to Longdo]
だらしの無い[だらしのない, darashinonai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless [Add to Longdo]
だらし無い[だらしない, darashinai] (adj-i) (uk) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless; (P) [Add to Longdo]
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
だらだらかげろう景気;だらだら陽炎景気[だらだらかげろうけいき, daradarakageroukeiki] (n) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
だらだら坂[だらだらざか, daradarazaka] (n) gentle slope [Add to Longdo]
だらり;だらん[, darari ; daran] (adv-to) (on-mim) languidly; loosely [Add to Longdo]
だれる[, dareru] (v1,vi) (1) to lose interest; to weaken; to slacken; (2) to lose value after a peak (e.g. stock) [Add to Longdo]
だろう(P);だろ[, darou (P); daro] (exp) (1) (See でしょう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P) [Add to Longdo]
ちょろちょろ[, chorochoro] (adv,n,vs) (1) in trickles (e.g. water flowing); (2) darting about (e.g. a small animal); moving rapidly [Add to Longdo]
でなくて何だろう[でなくてなんだろう, denakutenandarou] (exp) (uk) if not ... then what is it?; (this) is nothing other than ... [Add to Longdo]
どす黒い[どすぐろい, dosuguroi] (adj-i) darkish; dusky [Add to Longdo]
どの面下げて;どの面さげて[どのつらさげて, donotsurasagete] (exp) How could I (you, etc.) ...?; How dare you (they, etc.) (have the nerve to) ...? [Add to Longdo]
なだれ込む;傾れ込む;雪崩れ込む[なだれこむ, nadarekomu] (v5m,vi) to rush or crowd into; to surge into [Add to Longdo]
のんべんだらり[, nonbendarari] (adv-to) idly; sluggishly; doing nothing [Add to Longdo]
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
ふしだら[, fushidara] (adj-na,n) slovenly; untidy; messy; fast; loose [Add to Longdo]
ましょう;ましょ(ik);まひょ(ik)[, mashou ; masho (ik); mahyo (ik)] (exp) (1) (pol) (ましょ is a colloquialism in standard Japanese; まひょ is a colloquialism in Kansai dialect) (See ます) (used to express the speaker's volition) I'll; (2) (used to make an invitation, request, etc.) let's; (3) (See でしょう) (used to express a conjecture) probably [Add to Longdo]
みかん箱;ミカン箱[みかんばこ(みかん箱);ミカンはこ(ミカン箱), mikanbako ( mikan hako ); mikan hako ( mikan hako )] (n) cardboard box for mandarin oranges [Add to Longdo]
よだれを垂らす;涎を垂らす[よだれをたらす, yodarewotarasu] (exp,v5s) to drool; to dribble; to slobber [Add to Longdo]
アカムツ[, akamutsu] (n) (1) Doederleinia berycoides (species of temperate ocean bass); (2) male dark chub (Zacco temmincki) in mating season [Add to Longdo]
アクセルペダル[, akuserupedaru] (n) accelerator pedal; gas pedal; throttle pedal [Add to Longdo]
アジアダラー[, ajiadara-] (n) Asia dollar [Add to Longdo]
アスキー[, asuki-] (n) {comp} American Standard Code for Information Interchange; ASCII; (P) [Add to Longdo]
アダルト[, adaruto] (n) adult; (P) [Add to Longdo]
アダルトエデュケーション[, adarutoedeyuke-shon] (n) adult education [Add to Longdo]
アダルトグッズ[, adarutoguzzu] (n) sex toy (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三略[Sān, ㄙㄢlu:e4, ] Three strategies, early Han dynasty book of military strategy by legendary Daoist immortal Huang Shihgong 黃石公; also called 太公兵法 [Add to Longdo]
不敢[bù gǎn, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ, ] not to dare [Add to Longdo]
不敢当[bù gǎn dāng, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, / ] lit. I dare not (accept the honor); fig. I don't deserve your praise; you flatter me [Add to Longdo]
不敢自专[bù gǎn zì zhuān, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄗˋ ㄓㄨㄢ, / ] not daring to act for oneself (成语 saw) [Add to Longdo]
不敢越雷池一步[bù gǎn yuè léi chí yī bù, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄩㄝˋ ㄌㄟˊ ㄔˊ ㄧ ㄅㄨˋ, ] dare not go one step beyond the prescribed limit [Add to Longdo]
中国古代四大美女[Zhōng guó gǔ dài sì dà měi nǚ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄇㄟˇ ㄋㄩˇ, / ] Four legendary beauties of ancient China, namely Xi Shi 西施, Wang Zhaojun 王昭君, Diaochan 貂蟬|貂蝉 and Yang Yuhuan 楊玉環|杨玉环 or Yang Guifei 楊貴妃|杨贵妃 [Add to Longdo]
中等教育[zhōng děng jiào yù, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, ] secondary education; middle school education [Add to Longdo]
二代[èr dài, ㄦˋ ㄉㄞˋ, ] secondary; twice in the year (of generations of insects, harvests etc) [Add to Longdo]
五帝[wǔ dì, ˇ ㄉㄧˋ, ] Five Emperors from legendary times; possibly tribal leaders before the historiographers got working on them; usually taken to be Yellow Emperor 黃帝|黄帝 and four of his sons Zhuan Xu 顓頊|颛顼, Di Ku 帝嚳|帝喾, Tang Yao 唐堯|唐尧, Yu Shun 虞舜 [Add to Longdo]
交界[jiāo jiè, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄝˋ, ] common boundary; common border [Add to Longdo]
介之推[Jiè Zhī tuī, ㄐㄧㄝˋ ㄓ ㄊㄨㄟ, ] Jie Zhitui (7th century BC), legendary selfless subject of Duke Wen of Jin 晉文公|晋文公, in whose honor the Qingming festival 清明 (Pure brightness or tomb-sweeping festival) is said to have been initiated [Add to Longdo]
他妈[tā mā, ㄊㄚ ㄇㄚ, / ] (taboo curse) darned; damn it!; fucking [Add to Longdo]
伏羲[Fú Xī, ㄈㄨˊ ㄒㄧ, ] Fu Hsi; Fuxi, legendary Chinese emperor 2852-2738 BC (mythical creator of fishing, trapping, and writing) [Add to Longdo]
伏羲氏[Fú Xī shì, ㄈㄨˊ ㄒㄧ ㄕˋ, ] Fuxi or Fu Hsi, legendary Chinese emperor 2852-2738 BC, mythical creator of fishing, trapping, and writing [Add to Longdo]
低劣[dī liè, ㄉㄧ ㄌㄧㄝˋ, ] inferior quality; substandard; low-grade [Add to Longdo]
俄底浦斯[É dǐ pǔ sī, ㄜˊ ㄉㄧˇ ㄆㄨˇ ㄙ, ] Oedipus, legendary king of Thebes who killed his father and married his mother [Add to Longdo]
仓颉[Cāng Jié, ㄘㄤ ㄐㄧㄝˊ, / ] Cang Jie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Xie2 [Add to Longdo]
仓颉[Cāng Xié, ㄘㄤ ㄒㄧㄝˊ, / ] Cang Xie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Jie2 [Add to Longdo]
假人假义[jiǎ rén jiǎ yì, ㄐㄧㄚˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚˇ ㄧˋ, / ] an impostor; a hypocrite; one who pretends to have high moral standards [Add to Longdo]
傅说[Fù Shuō, ㄈㄨˋ ㄕㄨㄛ, / ] Fu Shuo (c. 14th century BC), legendary sage and principal minister of Shang ruler Wu Ding [Add to Longdo]
传奇[chuán qí, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, / ] legendary; fantasy saga; romance; short stories of the Tang and Song Dynasty [Add to Longdo]
传奇人物[chuán qí rén wù, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ ㄖㄣˊ ˋ, / ] legendary person; legend (i.e. person) [Add to Longdo]
元宵节[Yuán xiāo jié, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄠ ㄐㄧㄝˊ, / ] Lantern festival, the final event of the Spring festival 春節|春节, on 15th of first month of the lunar calendar [Add to Longdo]
元月[yuán yuè, ㄩㄢˊ ㄩㄝˋ, ] first month of the Lunar calendar; the New Year [Add to Longdo]
克拉斯诺达尔[kè lā sī nuò dá ěr, ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄙ ㄋㄨㄛˋ ㄉㄚˊ ㄦˇ, / ] Krasnodar (city in Russia) [Add to Longdo]
公历[gōng lì, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˋ, / ] Gregorian calendar [Add to Longdo]
[míng, ㄇㄧㄥˊ, ] dark; deep [Add to Longdo]
[zhǔn, ㄓㄨㄣˇ, ] to allow; to grant; to permit; accurate; standard [Add to Longdo]
制式[zhì shì, ㄓˋ ㄕˋ, ] standard (format, e.g. PAL or SECAM for TV signal); system; service pattern; type of service [Add to Longdo]
制式化[zhì shì huà, ㄓˋ ㄕˋ ㄏㄨㄚˋ, ] standardization [Add to Longdo]
[zé, ㄗㄜˊ, / ] (expresses contrast with a previous sentence or clause); standard; norm; rule; to imitate; to follow; then; principle [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, ] secondary; auxiliary; deputy; assistant; vice-; abbr. for 副詞|副词 adverb; classifier for pairs [Add to Longdo]
划一[huà yī, ㄏㄨㄚˋ ㄧ, / ] uniform; to standardize [Add to Longdo]
刘涓子[Liú Juān zǐ, ㄌㄧㄡˊ ㄐㄩㄢ ㄗˇ, / ] Liu Juanzi, legendary alchemist and creator of magic potions [Add to Longdo]
刘贵今[Liú Guì jīn, ㄌㄧㄡˊ ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, / ] Liu Guijin (1945-), PRC diplomat, special representative to Africa from 2007, Chinese specialist on Sudan and the Darfur issue [Add to Longdo]
勇于[yǒng yú, ㄩㄥˇ ㄩˊ, / ] to dare to; to be brave enough to [Add to Longdo]
北京时间[Běi jīng Shí jiān, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] Chinese Standard Time [Add to Longdo]
十二地支[shí èr dì zhī, ㄕˊ ㄦˋ ㄉㄧˋ ㄓ, ] the 12 earthly branches 子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥 (used cyclically in the calendar and as ordinal numbers) [Add to Longdo]
十二支[shí èr zhī, ㄕˊ ㄦˋ ㄓ, ] the 12 earthly branches 子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥 (used cyclically in the calendar and as ordinal number) [Add to Longdo]
十天干[shí tiān gān, ㄕˊ ㄊㄧㄢ ㄍㄢ, ] the 10 heavenly trunks 甲, 乙, 丙, 丁, 戊, 己, 庚, 辛, 壬, 癸 (used cyclically in the calendar and as ordinal number like Roman I, II, III); also translated as heavenly stems [Add to Longdo]
十干[shí gān, ㄕˊ ㄍㄢ, ] same as 天干; the 10 heavenly trunks 甲, 乙, 丙, 丁, 戊, 己, 庚, 辛, 壬, 癸 (used cyclically in the calendar and as ordinal number like Roman I, II, III); also translated as heavenly stems [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] to calculate; the calendar [Add to Longdo]
古尔邦节[gǔ ěr bāng jié, ㄍㄨˇ ㄦˇ ㄅㄤ ㄐㄧㄝˊ, / ] Eid al-Azha festival of sacrifice on tenth of twelfth month of Muslim lunar calendar [Add to Longdo]
[lǚ, ㄌㄩˇ, / ] pitchpipe, pitch standard, one of the twelve semitones in the traditional tone system [Add to Longdo]
品达[Pǐn dá, ㄆㄧㄣˇ ㄉㄚˊ, / ] Pindar, Greek poet [Add to Longdo]
唐尧[Táng Yáo, ㄊㄤˊ ㄧㄠˊ, / ] Yao or Tang Yao (c. 2200 BC), one of Five legendary Emperors 五帝, second son of Di Ku 帝嚳|帝喾 [Add to Longdo]
喜鹊[xǐ què, ㄒㄧˇ ㄑㄩㄝˋ, / ] black-billed magpie (Pica pica), legendary bringer of good luck [Add to Longdo]
单峰驼[dān fēng tuó, ㄉㄢ ㄈㄥ ㄊㄨㄛˊ, / ] dromedary [Add to Longdo]
[kù, ㄎㄨˋ, / ] one of the five legendary emperors, also called 高辛氏 [Add to Longdo]
四大美女[sì dà měi nǚ, ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄇㄟˇ ㄋㄩˇ, ] Four legendary beauties of ancient China, namely Xi Shi 西施, Wang Zhaojun 王昭君, Diaochan 貂蟬|貂蝉 and Yang Yuhuan 楊玉環|杨玉环 or Yang Guifei 楊貴妃|杨贵妃 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
アダルトコンテンツ[あだるとこんてんつ, adarutokontentsu] adult content [Add to Longdo]
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
エリア境界[エリアきょうかい, eria kyoukai] area boundary [Add to Longdo]
グレゴリオ暦[ぐれごりおれき, guregorioreki] Gregorian calendar [Add to Longdo]
サービス提供区域[サービスていきょうくいき, sa-bisu teikyoukuiki] service area boundary [Add to Longdo]
スタンダードバージョン[すたんだーどばーじょん, sutanda-doba-jon] standard version [Add to Longdo]
スタンダード版[スタンダードはん, sutanda-do han] standard version [Add to Longdo]
セカンダリキャッシュ[せかんだりきゃっしゅ, sekandarikyasshu] secondary cache [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
セカンダリリング[せかんだりりんぐ, sekandariringu] secondary ring [Add to Longdo]
データ暗号化規格[でえたあんごうかきく, deetaangoukakiku] data encryption standard (DES) [Add to Longdo]
デジタルオーディオラジオサービス[でじたるおーでいおらじおさーびす, dejitaruo-deiorajiosa-bisu] digital audio radio service (DARS) [Add to Longdo]
デファクトスタンダード[でふぁくとすたんだーど, defakutosutanda-do] de facto standard [Add to Longdo]
バウンダリ調整[バウンダリちょうせい, baundari chousei] boundary alignment [Add to Longdo]
ヘッダレコード[へっだれこーど, heddareko-do] header record [Add to Longdo]
マウスの左ボタン[マウスのひだりボタン, mausu nohidari botan] left mouse button [Add to Longdo]
リアルタイムカレンダ[りあるたいむかれんだ, riarutaimukarenda] real-time calendar [Add to Longdo]
一次又は二次局[いちじまたはにじきょく, ichijimatahanijikyoku] primary, secondary [Add to Longdo]
右側への結合性を持つ[ひだりがわへのけつごうせいをもつ, hidarigawahenoketsugouseiwomotsu] to be right associative [Add to Longdo]
欧州電気通信標準協会[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんきょうかい, oushuudenkitsuushinhyoujunkyoukai] European Telecommunication Standards Institute, ETSI [Add to Longdo]
拡張ISA[かくちょうISA, kakuchou ISA] EISA, Extended Industrial Standard Architecture [Add to Longdo]
拡張業界標準アーキテクチャ[かくちょうぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, kakuchougyoukaihyoujun a-kitekucha] Extended Industry Standard Architecture (EISA) [Add to Longdo]
規格[きかく, kikaku] standard [Add to Longdo]
規格制定[きかくせいてい, kikakuseitei] standards creation [Add to Longdo]
記録境界文字[きろくきょうかいもじ, kirokukyoukaimoji] record boundary character [Add to Longdo]
技術標準[ぎじゅつひょうじゅん, gijutsuhyoujun] technology standardization [Add to Longdo]
境界[きょうかい, kyoukai] boundary [Add to Longdo]
境界合わせ[きょうかいあわせ, kyoukaiawase] boundary alignment [Add to Longdo]
境界値問題[きょうかいちもんだい, kyoukaichimondai] boundary value problem [Add to Longdo]
境界要素法[きょうかいようそほう, kyoukaiyousohou] BEM, Boundary Element Method [Add to Longdo]
業界規範[ぎょうかいきはん, gyoukaikihan] industry standard, industry norm [Add to Longdo]
業界標準[ぎょうかいひょうじゅん, gyoukaihyoujun] industry standard [Add to Longdo]
業界標準アーキテクチャ[ぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, gyoukaihyoujun a-kitekucha] Industry Standard Architecture (ISA) [Add to Longdo]
業界標準化[ぎょうかいひょうじゅんか, gyoukaihyoujunka] industry standardization [Add to Longdo]
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]
国際標準化[こくさいひょうじゅんか, kokusaihyoujunka] international standardization [Add to Longdo]
国際標準化機構[こくさいひょうじゅんかきこう, kokusaihyoujunkakikou] International Organization for Standardization, ISO [Add to Longdo]
左シフト[ひだりシフト, hidari shifuto] left shift (bitwise, arithmetic) [Add to Longdo]
左マウスボタン[ひだりマウスボタン, hidari mausubotan] left-side mouse button [Add to Longdo]
左下隅[ひだりしたすみ, hidarishitasumi] bottom left corner [Add to Longdo]
左回り[ひだりまわり, hidarimawari] counter clockwise rotation, CCW [Add to Longdo]
左寄せ[ひだりよせ, hidariyose] left-justification (vs) [Add to Longdo]
左小括弧[ひだりしょうかっこ, hidarishoukakko] opening parenthesis [Add to Longdo]
左上隅[ひだりうえすみ, hidariuesumi] top left corner [Add to Longdo]
左揃え[ひだりそろえ, hidarisoroe] left-justification (vs) [Add to Longdo]
左大括弧[ひだりだいかっこ, hidaridaikakko] opening bracket [Add to Longdo]
左中括弧[ひだりちゅうかっこ, hidarichuukakko] opening brace [Add to Longdo]
仕様作成[しようさくせい, shiyousakusei] standards author, writer of standards [Add to Longdo]
事実上の標準[じじつじょうのひょうじゅん, jijitsujounohyoujun] de facto standard (a-no) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
みかん畑[みかんばたけ, mikanbatake] Mandarinenpflanzung [Add to Longdo]
上り下り[のぼりくだり, noborikudari] Steigen_und_Fallen, Schwanken [Add to Longdo]
下り坂[くだりざか, kudarizaka] Abstieg, Neigung, Verfall [Add to Longdo]
乱れる[みだれる, midareru] in_Unordnung_geraten, in_Unordnung_bringen [Add to Longdo]
仕手[して, shite] Hauptdarsteller (im No usw.) [Add to Longdo]
供える[そなえる, sonaeru] darbringen, opfern [Add to Longdo]
供述[きょうじゅつ, kyoujutsu] Aussage, Darstellung [Add to Longdo]
借款[しゃっかん, shakkan] (internationale) Anleihe, Darlehen [Add to Longdo]
出演[しゅつえん, shutsuen] "Die_Personen_und_ihre_Darsteller" [Add to Longdo]
叙述[じょじゅつ, jojutsu] Darstellung, Schilderung [Add to Longdo]
右から左へ[みぎからひだりえ, migikarahidarie] von_rechts_nach_links, sogleich [Add to Longdo]
右と言えば左[みぎといえばひだり, migitoiebahidari] (staendig) widersprechen [Add to Longdo]
咲き乱れる[さきみだれる, sakimidareru] in_voller_Bluete_stehen [Add to Longdo]
団結[だんけつ, danketsu] Vereinigung, Zusammenhalt, Solidaritaet [Add to Longdo]
図表[ずひょう, zuhyou] Diagramm, Tafel, graphische Darstellung [Add to Longdo]
堕落[だらく, daraku] Verderbtheit, Entartung [Add to Longdo]
大腸[だいちょう, daichou] Dickdarm [Add to Longdo]
奉る[たてまつる, tatematsuru] darbringen, opfern, verehren [Add to Longdo]
奉献[ほうけん, houken] widmen, darbringen, einem_Schrein_widmen, einem_Schrein_darbringen [Add to Longdo]
奉納[ほうのう, hounou] Opferung, Weihung, Darbringung [Add to Longdo]
[ひだり, hidari] links [Add to Longdo]
左上[ひだりうえ, hidariue] links_oben (z.B.Briefumschlag) [Add to Longdo]
左側[ひだりがわ, hidarigawa] links, linke_Seite [Add to Longdo]
左利き[ひだりきき, hidarikiki] Linkshaender [Add to Longdo]
左手[ひだりて, hidarite] die_linke_Hand, linkerhand [Add to Longdo]
左目[ひだりめ, hidarime] das_linke_Auge [Add to Longdo]
左足[ひだりあし, hidariashi] der_linke_Fuss [Add to Longdo]
手作り[てづくり, tedukuri] handgefertigt, Handarbeit [Add to Longdo]
明示[めいじ, meiji] Darlegung [Add to Longdo]
枝垂れ柳[しだれやなぎ, shidareyanagi] Trauerweide [Add to Longdo]
標準語[ひょうじゅんご, hyoujungo] Standardsprache, Hochsprache [Add to Longdo]
演技[えんぎ, engi] Auffuehrung, Darstellung, Spiel [Add to Longdo]
特需[とくじゅ, tokuju] Sonderbedarf (bes.in Kriegszeiten) [Add to Longdo]
盲腸[もうちょう, mouchou] Blinddarm [Add to Longdo]
細工[さいく, saiku] -Werk, Handarbeit, List, Trick [Add to Longdo]
翌年[よくねん, yokunen] naechstes_Jahr, im_Jahr_darauf [Add to Longdo]
胃腸[いちょう, ichou] Magen_und_Darm [Add to Longdo]
[ちょう, chou] GEDAERME, EINGEWEIDE, DARM [Add to Longdo]
腸捻転[ちょうねんてん, chounenten] Darmverschlingung [Add to Longdo]
腸閉塞[ちょうへいそく, chouheisoku] Darmverschluss [Add to Longdo]
虫垂[ちゅうすい, chuusui] Appendix, Blinddarm [Add to Longdo]
融資[ゆうし, yuushi] Finanzierung, Darlehen [Add to Longdo]
融通[ゆうづう, yuuduu] Darlehen, Anpassung [Add to Longdo]
詳述[しょうじゅつ, shoujutsu] ausfuehrliche_Darlegung, ausfuehrlicher_Bericht [Add to Longdo]
連帯[れんたい, rentai] Solidaritaet [Add to Longdo]
連帯感[れんたいかん, rentaikan] Solidaritaetsgefuehl [Add to Longdo]
達磨[だるま, daruma] Dharma;, Stehaufmaennchen, Prostituierte [Add to Longdo]
金メダル[きんめだる, kinmedaru] Goldmedaille [Add to Longdo]
銀メダル[ぎんめだる, ginmedaru] Silbermedaille [Add to Longdo]
銅メダル[どうめだる, doumedaru] Bronzemedaille [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top